Vida József: Tatárjárás

    I.

Bela menekulGyászhírnök jő a királyhoz:
Orosz fejedelmi herceg;
Meg sem pihen, fut, mint a vad,
Melyet fészkéből kivertek.
Földönfutó, bujdosó lett,
Nincs országa, nincs trónja már,
Az ellenség elrabolta…
Jön a tatár, jön a tatár!

Véres kardot hordnak körül:
«Leng a királylobogója;
A nemesség a hazáért
Kössön kardot, üljön lóra!»
«« Menjen kedves kunjaival,
Miránk bizony hiába vár!»»
S egyre rémesebben hangzik:
Jön a tatár, jön a tatár!

««Eredj, fiam, Hédervári,
A veszély körmünkre éghet;
Míg lóra ül a nemesség,
Védelmezd a határszélet.»»

Mén sietve Hédervári,
Hogy védve legyen a határ:
Nem lehet most késni, várni:
Jön a tatár, jön a tatár!

Vissza is jő Hédervári,
Vissza is jő lóhalálban;
Lova habos, kardja véres,
Alig száz vitéz nyomában:
«Uram irgalmazz népednek!»
Sötét erdők sűrűibe
S barlangokba rejtezkednek;
Vad erdőkben, barlangokban
Rájok éhség nyomora vár.
Erdő, barlang visszhangozza:
Jön a tatár, jön a tatár!

    II.

Csillagok ragyognak
Fenn a tiszta égen,
Halovány hold képe fürdik
A Sajó vizében.

Sátorában Béla
Gondolkozó méla;
Majd elalszik, de álmából
Fel-felriad néha.

Nem alhatik többé,
Nem engedi gondja,
Felül ágyán s híveinek
Álmait elmondja:

««Szárnya nőtt lovamnak,
S repült gyorsan vélem:
Mit jelent ez álom? fejtsd meg,
Hűséges cselédem.»»

«Kérdezed királyom
Mit jelent ez álom?
Azt jelenti: lóhalálban
Futni fogsz, királyom.»

««Hasadt koronámra
Síró kuvik szállott.»»
«Azt jelenti jó királyom,
Elpusztul országod.»

««Mit zúg oly mogorván,
Mint dühöngő orkán?
Szilaj mének tombolása…
Nézz ki hamar, szolgám!»»

Kinéz a táborba,
A királyi szolga:
«Uram, betört a tatárság
A magyar táborba!»

«Hol a kardom, hol van?
Hadd kötöm fel nyomban!»
S a vad lárma csak növekszik
Odakünn a táborban.

Rohan a tatárhad,
Támad elül-hátul.
Remeg a föld, dobog a föld
Szilaj paripáktul.

Zajos harci lárma
A léget megrázza,
Suhog a nyíl, peneg a kard,
Recseg a paizs, dárda.

Vadul nyerít, hortyog
Az összerogyott ló,
Mellette a véres földön
Hörög a haldokló.

Dühösebben támad
A tenger tatárhad.
«Uram Jézus! Uram Jézus!…»
S fut, ki rést találhat.

Nincs menekvés innen,
Mindenütt ellenség;
«Csak a királyt, csak a királyt!»
S rínak, hogy megmentsék.

Fut a király s véle
Egynehány vitéze
Nyomban űzi a tatárság,
Hogy kerítse kézre.

Rásüt a kelő nap
Vérpiros sugára
A menekvő magyar király
Halovány arcára.

Rásüt a kelő nap
Legelső sugára
Hatvanezer magyar hősnek
Véres hullájára.

A sík Mohi puszta
Haj! többé nem puszta:
Hatvanezer magyar hős ott
Mély álmát alussza.

    III.

Visszatért honába
A kegyetlen mongol,
Magyarország földén
Lova már nem tombol.
Ráismerni mindenütt
Átkozott nyomára…
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

A király is megtér;
Könny csillog szemében,
Amint szertepillant
A puszta vidéken.
Oly szomorú minden,
Oly elhagyott árva…
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

Fekete üszkein
Sok leégett háznak
Búsan síró baglyok
S farkasok tanyáznak.
Nem is ismer többé
Az ember lakára…
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

Szerte az út mellett
Hever egy-egy hulla,
Temetetlen fekszik
ott, ahol elhulla.
Ragadozó kányák
Serege csap rája…
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

Alig látni embert
Három vármegyébe,
S az az egy-kettő is,
Mintha nem is élne;
Nincs kenyere, nincs hol
Nyughatnék, tanyája…
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

A kövér mezőket
Buja gaz veré fel:
Nincs, ki mívelgetné
Szorgalmas kezével.
A föld is megsínli,
Hol a tatár jára –
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!

Béla imádkozni
Térdére borula:
«Szűnjék meg, oh Isten!
Ostromodnak súlya:
Feledd, hogy e pártos
Nép érdemes rája!
Magyarok Istene,
Tekints e hazára!»

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf