Amade László levele – Miticzki Juliannának

A híres XVIII: századi poétának, Amade Lászlónak szerelmes levelei csak futó kalandot örökítenek meg. A sok-sok versben megénekelt „Pitzinyről” más hangon is megemlékezett:

Gaz Cicerkém!
Koszos birkém!
Tőled már távoztam;
Bár szerelmet,
Vidám kedvet,
Valaha koldultam;
Co, ki, co ki szívem!
Mars, mars hamis lelkem!
Puff, puff üssed!
Ne kéméljed!
Régen azt akartam!

1.

1760. február 6.

    Áldjon Isten minden jókkal!

    Megálmodtam, úgy segéljen! hogy tegnap levelem lesz, holott majd lebetegedtem, epében és méregben, hogy oly sokáig semmi választ és tudósétást nem érdemlettem.
Sajnálom torokfájását és egyéb betegeskedésedet, ha kő, acél, török, pogány volnék is, nem hogy az nem volnék, vagy nem vagyok. Az Egek Istene és Teremtője gyógyétson, vigasztaljon, még ezután lész szebb, frissebb és életre kedvesebb, a ködös üdő után jön a nap fényesebben.
Én bizony még most sem tudom, hol lakol és micsoda külső városban, új városban-e, vagy a pusztai kapu előtt, vagyis hol tatárban? Hányadik ház, micsodás, melyik utcában? Ugyan egyszer írd meg okosan, mert egészen elbolondítasz.
De azt meg nem foghatom és nem approbálom, hogy ily lármás háznál szállasz, hol minden jövevény és landkocsis száll, ennek köll más csúfos okának lenni!
Előre megírom, hogy a jövő héten, holnapután a posta dilisanc szekér által küldök egy vörös, kopott iskátolát*, akiben pamuk között lesznek számodra hat arany, az anyádnak két arany, kit is minden böcsülettel köszöntetek, talánd elég emberség és egy süttetre ilyen lepény! Jól köll a postára vigyázni kedden.
Hogy idejöhess, vagy veled szemben lehessek először írd meg, kivel jöhetsz, az ki oly meghitt személy, vagy barátod lehetne kísértésedre? Hogy jól megrághassuk a dolgot, mikor lehetne? Miként, mit kívánna a kocsis és egy nap jöhetne? Mert okosan köll fölvenni.
Az ugyan igaz, micsoda szép affektusokkal írtak leveledet, arany bötűt érdemlene, ha a jó szív is oly hív és kegyes volna, mint a kalamus**, úgyis sokat gőzölög a szívem és fejem, és holtig fog, míg élek, míg bennem a lélek, csakhogy nem lehető mindenkor, mint a bosszúálló sas fegyverben, és mégis, a hiteles vörös levél hitetlenül elmarad, többször nem írom, nem említem, hanem várom!
    Válaszodat várom és Istennek ajánllak.
    Die 6. Febr.
    Nints neve

/*/   dobozt
/**/ írótoll

2.

/1760/

    Édes Pitzinyem!

Mivel látom, hogy a sok írás és sok firkálás nem tészen annyit, mint egy óráig való beszéd.
Azért alkalmatosnak ítélem, hogy véled beszélhessek és a többi.
Küldöm azért Dallost titkosan, hogy holnapután fogadj egy könnyű szekeret, de födelesset, és jöjj hozzám ebédre Horváth Kémlye nevű helységbe, hogy a Pitzinyemmel szembe lehessek. Ezen helyet alkalmatosnak ítélem, mert nincs úgy az országaljában.
De ottan csak azt mondjad, hogy Pozsonyba jössz és Mosonyig fogadod, noha ez egy mérfölddel közelebb. Én öreg napjaimra is nem sajnálom éretted a nyughatatlanségot.
Ha gondolod, hozd el az anyádat is, hogyha nem maradjon otthon.
Minden költséget megfizetek, eszedre bízom a többi dolgot és szívesen elvárlak!
    Áldjon Isten.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf