Mikszáth Kálmán: Székelykő

szekelyko002Sok várnak csak a neve van már meg, s történetét a rege idomítja tetszése szerint. Most a rege, hajdan a nóta. Egyforma szerepet játszottak a várak sorsában.

    Tudniillik az a bizonyos nóta, mely a legszomorúbban szólít, mert a vagyonelkobzást és a száműzetést jelentette. A lázadó engedetlen várurakat egyre nótázták a fejedelmek s a várak folyton cserélték uraikat. A vár volt a legingóbb vagyon.

    Székelykőt, mely Torockó–Szent-György mellett fekszik, egy kevély ormon (alul a völgyben a kis Geszteg patak csörtet a Maros felé) a monda szerint az óriások építették. Az erdélyiek többnyire ezekkel az urakkal építették a váraikat.

    Igazabban 1296 körül épült a vár Thoroczkay Vencel alvajda által.

    Mindig is a Thoroczkay családé maradt, ami elég feltűnő Erdélyországban zajos történeti múltjánál fogva.

    Békés birtoklásról természetesen szó sincs. Sokszor és sokféle ellenség állott a Thoroczkayak ősi váránál.

    Ott járt a tatár is, de az igaz, hogy el is ment onnét, mert az aranyosszéki székelyek összeszedvén magokat, megtámadták a vár környékét elözönlő tatárcsordát, mely már napok óta szorongatta tüzes nyíllövéseivel a várurat és két székely legény vezérlete alatt az egyszerű földnép elverte onnan a kutyafejűeket.

    Hálás volt a várúr a fölszabadításért s behívatta a két fiatal vezért, megköszönte a szívességüket, megdicsérte a vitézségüket és azt mondá:

    - Menjetek, nézzetek szét a váramban, termeimben, kincses kamrámban, istállóimban és azt válasszátok jutalmul, ami a legjobban megtetszik.

    Az egyik legény visszajött, miután előbb mindent megnézett.

    - Nekem a lányod tetszik legjobban.

    A másik legény is visszajött:

    - Én a lányodat választom.  

    - Melyiket? – kérdé a várúr – Klárit vagy Katalint. És bekiáltotta a leányait.

    Klári valahol az udvaron járt, tehát Katalin jött be előbb.

    - Ez az! – kiáltá a két székely legény egyszerre.

    A vajda mosolyogva szólt közbe:

    - Ne okoskodjatok. Egy leány csak az egyiteké lehet.

    Erre a két levente összenézett, mindenkik értette mit akar a másik: hogy itt az egyik ember fölösleges. Szótlanul húzták ki kardjaikat és összemérték.

    A kardcsattogásra és a Katalin sikoltására csakhamar befutott a várúr másik leánya Klára is. A két székely fiú ámultan ejtette kis kezéből a kardot.

    «Hisz ez az!» - bámészkodik mindenik külön.  

    Ikrek voltak, Klára szakasztott olyan mint Katalin.

    Helyreállt legott a béke, az ifjak kezet fogtak, az apa pedig rájuk adta az áldást, de hogy addig is, míg a lakadalom meglesz, egyik se tévessze el, melyik az ő menyasszonya, egy arany és egy ezüst karikát csináltattak az ötvösnél, a karikába bevésették a saját nevüket, s ezt a leányok ujjára húzván, megjegyezte vele ki-ki a maga menyasszonyát.

    Nem teszem a kezem tűzbe érte, de meglehet, hogy azóta jött szokásba karika-gyűrűvel jegyezni el a menyasszonyt.

    1614-ben rossz napok virradtak a thoroczkó–szent-györgyi várra. Dózsa György lázadó parasztjai megrohanták és feldúlták, de csakhamar ismét fölépült.

    Kétszáz ötven év múlva ezután ismét megjelent egy paraszt csorda, a Hóra és Kloska emberei ugyanazon a helyen, de már elkéstek, mert a vár nem állott.

    Tiege császári vezér dúlatta fel a várat a XVIII: század elején, mert ura Thoroczkay István, Rákóczi Ferenc tábornoka volt. Azóta érdekes rom és senki sem építi fel többé. Kivesztek ám már azok az óriások és tündérek, akik a hajdani várakat építették.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf