Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [II. rész]

v1kép

Sír a szent Szűz

1. Sír a szent Szűz fájdalmában,
Mert szent Fiát nem találja,
Jaj, hát kihez folyamodjak,
Jaj, panaszom kinek mondjam?!

2. Szánjatok meg jó barátim,
Kik tudjátok árvaságim,
Jaj, mert megszakad a szívem,
Mert meghalt már szép szülöttem.

3. Édes fiam, jaj, mit szóljak,
Jaj, de nagy kínokban látlak!
Szép szemeid felfordultak,
Szent testeid elsárgultak.

4. Testedet bár levehetném,
Karjaimmal ölelhetném,
Jaj, de magas a keresztfa,
El nem érlek fiam rajta.

5. Sírok ameddig csak élek,
Még csak bennem zeng a lélek,
Legszebb rózsám széjjelhullott,
Örömöm már mind elmúlott.

Gyűjtötte Volly István

v2kép

Szűz Mária, gyászvirág

1. Szűz Mária, gyászvirág,
Mély bánatot termő ág,
Mint összetört rózsaszál,
Jaj, de árván maradtál.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

2. Nincs magasabb az égnél,
Nincs mélyebb a tengernél,
De a szűznek fájdalma
Eget-földet áthatja.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

3. Jaj, de árván maradtál,
Szomorú gyászvirágszál,
Meg vagy fosztva kincsedtől,
Egyetlen gyermekedtől.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

4. Letört rózsa nem virul,
Hervadtan a földre hull,
Le van törve virágod,
Elhervadt anyaságod.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

5. Szomorú az a tavasz,
Mely virágot nem fakaszt,
A te élted tavasza,
Gyásszal van béborítva.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

6. Nincs a csillagnak fénye,
Ha felhő borítja be,
Fényes csillagod lehullt,
Mert reá halál borult.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

7. De szomorú az a rét,
Melyen virág nem virít,
Szent szíved gyöngyvirága
Öledben van meghalva.
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

8. Fájdalmak tengerébe
Vagy Szűzanya merülve,
A gyötrelem szívedbe
Lángbetűkkel van vésve!
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

9. Óh, Szűzanyánk, ezeket
Mind mi okoztuk neked,
Kesergő szívvel kérünk,
Nyerj kegyelmet minékünk!
Mária, Mária,
Hét fájdalmú Szűzanya!

Gyűjtötte Volly István


volli3

A fájdalmas anya

1. A fájdalmas anya szent Fia mellett áll,
Kinek szívét gyötri keresztfán a halál.
Átjárta szent mellét a törnek fájdalma,
Nagy az ő siralma.

2. Zokog szegény anya, mélyen sóhajtozik,
Fájdalmas jajjai szívét szétrepesztik,
A sok ájulások öldöklik kebelét,
Szomorítják szívét.

3. Minden szív megakad, mely látja kínjait,
És nagy búra olvad, fontolva bánatit,
Latrok közt feszítve látja ő szent Fiát
Megnyitni oldalát.

4. Véled, óh Szűzanyán, fiad előtt sírunk,
Kérünk, tekints reánk, kik hozzád sóhajtunk,
Rejts minket szívedbe fájdalmas Szűzanyán,
Ne vess meg, pátrónánk!

Gyűjtötte Volly István


vkép4

Áldj meg minket Szűz Mária

1) Áldj meg minket Szűz Mária,
2) Égi rózsaszál,
3) Áldd meg tisztelő népedet,
4) Mely oltárod előtt áll!

1) Szerelmednek rózsalánca,
1) Fűzzön minket egy bokorba,
2) Gyöngykoszorúba,
3) Te légy ezen koszorúnk,
2) Ragyogó gyöngy,
3) Ragyogjon ránk tisztaságod
4) Tündöklő arany fénye.

[A szám mutatja, hogy a verssor melyik dallamsorra énekelendő!]

Gyűjtötte Volly István

v5kép

Bús szívemnek nagy öröme

1. Bús szívemnek nagy öröme,
Máriának drága neve:
Áldjad lelkem Máriát,
Üdvözítőnk szent anyját!

2. Én szívemet néked adom,
Lelkem, óh Szűz reád bízom.

3. Bűnösöknek szószólója,
Híveid vigasztalója.

4. Máriának említése
Számban méznek édessége.

5. Óh, mennyei szép liliom,
Áldva tisztel sok milliom!

6. Színaranyból épített ház,
Melyre Szentháromság vigyáz.

Minden vers végén: Áldjad lelkem Máriát, / Üdvözítőnk szent anyját!

Gyűjtötte Volly István

- folytatjuk-

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf