Böhm Károly plébános, honvéd-vadász százados

Böhm Károly, Temesvárott született, hol alsó- és középiskoláit végezve, belépett a Csanád Egyházmegyei papnövendékek sorába. Midőn a szabadság szelleme kitört régi béklyóiból; midőn a börtön és rabság helyett szabadságot kért a magyar nemzet számára ; midőn ez visszavívta ős jogait; s midőn e szent, ősi jogokat, a nemzet függetlenségét, a haza integritását a kaján ármány megtámadta, szentségtelen kezekkel szél tépte; s midőn az egyedül álló magyar nemzetre bőszült áradatként omlott mindenfelől az ellenség, midőn megkondult a vészharang s midőn a veszélyben levő anyaföld felemelte hívó szavát hű fiaihoz, kérve oltalmat, segélyt; a Csanád egyházmegye lelkes papnövendékei — miként mások is — megértették e hívó szózatot s érezvén lelkűkben a költő eme szavait: „a haza minden előtt“ , készszívesen hagyták el a tudományok szent csarnokát,a kedves tanárokat s a drága szülőket és szent lelkesedéssel siettek a vérmezőre fegyvert ragadni a nemzet elnyomói ellen.
   A bátor, a lelkes kispapok közt volt Bőhm Károly is, ki mint II. éves teológus önként belépett a magyar honvéd vadászzászlóaljba a megmutatta, hogy honszerelme nem puszta ábránd s játszi báb. Aki jeles volt a tudományokban, az kitűnt a fegyverforgatásban is, pedig ezt a kispapok nem tanulták s mégis hányszor elpáholták a vén osztrák katonákat. H ja, azokat nem a rideg könyv, hanem a hazaszeretet és lelkesedés tanította!
Bőhm végig küzdötte az egész szabadságharcot s így számtalan nagy és véres csatában vett derekas részt, amit fényesen bizonyít magas katonai rangja is. Rendkívüli ügyessége és vakmerő bátorsága által rohamosan emelkedett a katonai rangokban, s mint vadász-százados tette le dicsőséggel hordozott fegyverét az orosz elnyomó erő előtt. Azután bujdosott, mint vad, hontalan saját hazájában. A halált vagy besoroztatást szerencsésen elkerülvén, ismét fölvetetet a temesvári papnöveldébe. Mint nagyőszi  — Torontál megye — plébános a betegek látogatása alkalmával meghűlvén, tüdőgyulladásban elhalt 1881-ben.
Béke a hős poraira!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf