Böhm Károly plébános, honvéd-vadász százados

Böhm Károly, Temesvárott született, hol alsó- és középiskoláit végezve, belépett a Csanád Egyházmegyei papnövendékek sorába. Midőn a szabadság szelleme kitört régi béklyóiból; midőn a börtön és rabság helyett szabadságot kért a magyar nemzet számára ; midőn ez visszavívta ős jogait; s midőn e szent, ősi jogokat, a nemzet függetlenségét, a haza integritását a kaján ármány megtámadta, szentségtelen kezekkel szél tépte; s midőn az egyedül álló magyar nemzetre bőszült áradatként omlott mindenfelől az ellenség, midőn megkondult a vészharang s midőn a veszélyben levő anyaföld felemelte hívó szavát hű fiaihoz, kérve oltalmat, segélyt; a Csanád egyházmegye lelkes papnövendékei — miként mások is — megértették e hívó szózatot s érezvén lelkűkben a költő eme szavait: „a haza minden előtt“ , készszívesen hagyták el a tudományok szent csarnokát,a kedves tanárokat s a drága szülőket és szent lelkesedéssel siettek a vérmezőre fegyvert ragadni a nemzet elnyomói ellen.
   A bátor, a lelkes kispapok közt volt Bőhm Károly is, ki mint II. éves teológus önként belépett a magyar honvéd vadászzászlóaljba a megmutatta, hogy honszerelme nem puszta ábránd s játszi báb. Aki jeles volt a tudományokban, az kitűnt a fegyverforgatásban is, pedig ezt a kispapok nem tanulták s mégis hányszor elpáholták a vén osztrák katonákat. H ja, azokat nem a rideg könyv, hanem a hazaszeretet és lelkesedés tanította!
Bőhm végig küzdötte az egész szabadságharcot s így számtalan nagy és véres csatában vett derekas részt, amit fényesen bizonyít magas katonai rangja is. Rendkívüli ügyessége és vakmerő bátorsága által rohamosan emelkedett a katonai rangokban, s mint vadász-százados tette le dicsőséggel hordozott fegyverét az orosz elnyomó erő előtt. Azután bujdosott, mint vad, hontalan saját hazájában. A halált vagy besoroztatást szerencsésen elkerülvén, ismét fölvetetet a temesvári papnöveldébe. Mint nagyőszi  — Torontál megye — plébános a betegek látogatása alkalmával meghűlvén, tüdőgyulladásban elhalt 1881-ben.
Béke a hős poraira!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf