Zrínyi Kata levele férjének, Forgách Imrének

A levél írója, a dicsőséges nevű család női leszármazottja, a szigetvári hős, gróf Zrínyi Miklós leánya Kata leveléből csupa melegség, gyengédség és szerelem sugárzik, amely szép példája a nemes, tiszta és mélységes hitvesi szerelemnek… amely egy gyermekekkel áldott férjes asszonyszívből áradt.

*

    Az én holtomig való szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint szerelmes szűvem én édes urának. Kívánok az Atya Úr Istentől az Christus által kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat testünk és lelkünk szerént, kiben hogy velem egyetemben, én édes szerelmes uram, ő szent felsége kegyelmednek sok jó ideig megtartson, szent nevének tisztességére és nekünk idvességünkre, imádjuk ő szent felségét. Továbbá szerelmes én édes szívem uram, kegyelmednek azt írhatom, hogy az mi szerelmes gyermekeink, Istennek hála, mind békével vannak. Én édes szerelmes szívem uram, az szánat (a szánt) ím elküldöttem kegyelmednek, kérem szívem én édes szerelmes uram, hogy kegyelmed siessen haza. Én holnap várom kegyelmedet haza, ha kegyelmed nem jöhet holnap, bizon elég bánatban leszek. Ezvel ajánlom kegyelmednek az én holtomig való szolgálatomat és az én kegyelmedhez való tiszta szívből való szerelmedhez való tiszta szívből való szerelmemet, mint szerelmes szívem én édes lelkem uramnak.

    Az Úr Isten hozza kegyelmedet, szerelmes én édes uram, jó egészségben haza hamar és adja az Úr Isten, hogy láthassam kegyelmedet szerelmes én édes lelkem uram ugyan jó egészségben és boldog életben, kiben nagy sok jó ideig egyetemben a mennynek, földnek ura minket megtartson az ő áldott szerelmes szent fiának érdeméért – amen.

    Ez levél kelt Bychen (Bittsén) cseterteken estve felé öt órán 1572.

    A kegyelmed szolgáló leány és társa

                                                                          Zryny Kata

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf