Nyirő Józseffel erről-arról [LII. rész]

        Új befejezés készül a „Jézusfaragó ember”-hez

        Kolozsvár, [1939.] augusztus 31.

    Egy román költőről elnevezett utcában, a strada Andrei Mureşanu 34-b számú saját házban lakik Nyirő József. Elöl, az utca felé egy román inspektorféle Nyirő lakója, maga az író hátul, a nagy kert felé lakik, három földszinti és két emeleti szobában. A kerti veranda felől román szó hallatszik, az író lánya, Ildikó készül valami vizsgára.

    Nyirőné éppen a konyhában van, készíti az ebédet. Brassó mellől, Alsórákosról való középmagas, szemüveges, rendkívül határozott asszony. Egy cigányasszonyról beszél éppen, aki erőszakkal akart neki eladni valamit. Miután azonban ő nem óhajtott vásárolni, a cigányasszony szemtelenkedni próbált, és célzásfélébe kezdett a magyarokra, hogy azok így meg úgy.

    - Vártam egy pillanatig – mondja Nyirőné. – Elhatároztam, ha még csak egyetlen szóval folytatja, pofon vágom.

    Nyirő tisztes kézcsókolommal köszön a feleségnek, aki, amikor az ura délelőttönként elmegy, rendszerint utána szól:

    - Egy órára itthon legyen!

    - Igen – mondja rögtön Nyirő.

    A lakásuk tágas szobákból áll, szép, világos bútorokkal. Nagy tisztaság mindenfelé. Az ablakon remek levegő áramlik be. Ez a negyed az úgynevezett Tisztviselőtelep volt valamikor. Csupa villa az egész.

     

    Plébánosból – falusi molnár, író, főszerkesztő

    Nyirő elbeszéli röviden élettörténetét. Eredetileg katolikus vallástanár volt Nagyszebenben, majd Besztercén, a szász gimnáziumból és a reálból jártak hozzá hittanra a növendékek. Ugyanekkor lelkészi funkciókat is végzett.

    - Egyik héten magyarul prédikáltam, másik héten németül… székely fiú létemre!

    Németül Bécsben tanult meg, ahol egy évig hallgatott teológiát. Megelőzően Gyulafehárvárott volt papnövendék. Apja igazgató-tanító volt Székelyzsomboron, az ő születési helyén.

    Hirtelen meglátok egy holland könyvet az asztalon: Az Isten igájában fordítása. Látom, hogy hollandul valami másfél címe van.

    - Mi a címe hollandul?

    - Bizony én nem tudom. Pedig jártak itt hollandusok…

    A háború alatt már rendes plébános volt Kidén. Innen vonult be tábori papnak a kolozsvári Zápolya utcai csapatkórházba.

    Aztán leszerelt, megnősült, visszament Kidére, de már nem papnak, hanem malmosnak.

    - Nagyszerű 42-es kövem volt! – mondja.

     

    Az Új haza

    Tíz évre bentragadt aztán a „kidei molnár” a kolozsvári napilap szerkesztőségében. Aztán, úgy látszik, megint nagyon elfogta a vágy a föld, a természet után, mert 1931-ben lement a felesége birtokára, Alsórákosra gazdálkodni. Int dolgozott, görnyedt az erdőn, mezőn.

    És közel újabb évtized után jött csak megint vissza Kolozsvárra régi lapjához – főszerkesztőnek. Most azt az állást tölti be.

    Szép szál ember Nyirő is. Keménykötéses lírai lény. Mint minden székely.

    Most nagy tervet forgat a fejében. Új haza címmel ír darabot – az emigránsokról, a hontalanokról.

    - Óriási menekült-tömegek fognak átvonulni a színpadon – beszéli. – Aztán látni fogjuk, hogyan próbálják felépíteni idegen földön a házukat… hogyan kínlódnak, verejtékeznek… mindhiába!

    Sokat törte a fejét, hol és mikor játszassa a darabot. Aztán rájött, hogy minden időben mindenfajta számkivetett sorsa azonos volt. Ezért tehát úgy döntött, hogy a Madéfalvi veszedelem c. regénye folytatásaként, 1770 kö9rül történik majd a darab cselekménye.

    És még egy nagy ön-elégtételadásra készül: új befejezést csinál a sokat vitatott Jézusfaragó ember című darabjának.

    - Az egymást-megváltáshoz kell, hogy elérkezzünk, ez lesz az új vég. Hónapokkal a pesti előadás után jöttem erre rá, már nem tudtam a darabon változtatni. Most úgy fogom megcsinálni, hogy új első felvonást írok, és a mostani második felvonás lesz az utolsó. A magam megnyugtatására fogom elsősorban átdolgozni. Akkor még úgy gondoltam, hogy a megváltást én se vihetem tovább, mint Krisztus.

    Politikáról nem akar beszélni, „nem anyaga a művészetnek”.

    - Én pozitívum alapján beszélek, meg is írom a szegénységet, nincstelenséget, de – nem szándékosan!

    - Nem tapasztalt soha témakorlátozást?

    - Én bizony nem. Ami belső szükségből kikívánkozott belőlem, azt eddig mindig ki is tudtam hozni.

    Nyirő József nagyon józanul, egyszerűen él, bár hamiskásan megjegyzi arra a kérdésemre, hogy szokott-e inni? – „nappal sose!”

    Reggel hétkor kel fel, délelőtt a dolgait intézi (adó s miegymás), délben aztán… hát Istenem!… „úgy nem főz senki, amint az asszony!” mondja, s kisandít a msik szoba felé, ahol Nyirőné a takarításnál szorgoskodik. Délután négy felé besétál a szerkesztőségbe, ott van estig. Tízkor vacsorázik

    Nagyon sokat olvas.

    - Mindent elolvasok, amihez csak hozzájutok. Minden könyv érdekel. Csak éppen hogy… örülök, vagy bosszankodom velük.

    Elbúcsúzom a családtól, a kedves, okos Nyirőné még utánam szól, hogy aztán vigyázzak, hogy mit írok… és mutatja körmeit… Ideális író-feleség, remek anya lehet. Hogy mennyire igazi emberek, s mennyire felül állanak az előítéleteken, arra jellemző, hogy egy mindkettőnk által ismert házaspár balul sikerült házasélete került szóba, s Nyirőné a zsidó férjet vette védelmébe, s annak húgait, nővéreit, akikkel gyerekkora óta jóba van. Nem, „Mózsit” nem engedi bántani!

    Nyirőt elkísérem a szerkesztőségig, ruganyos, magas léptekkel jár, fekete bajuszkája körül tiszta mosoly. Még megkérdezem, hogy hogy hívják az édesanyját.

    - Incze Amália.

    S egy nővére él Dunaföldváron. Aztán megemlítem még, hogy Pesten láttam egy „Nyirő József” cégtáblát valahol.

    - Lehet. Minden Nyirő rokon. Csak egyetlen Nyirő család van. Földműves, jezsuita, egyetemi tanár… mindenféle akad benne.

    A Brassai utcához érkeztünk, már várták a világpolitikai táviratok. Nyirő szerkesztő úr! – hallottam a lapkiadó udvar mélyéről, hogy valaki elébe sietett.

     

    Esti Kurir, 1939. szeptember 1. (XVII. évf. 199. szám), 11. oldal     

 Benamy Sándor

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf