Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIII. rész]

Nyirő József havast járó, mindentudó figurájának már típussá formálódott alakjával kapcsolatban történt meg a következő kis eset. A nyáron találkoztam Nyirővel s mindjárt legelsőre odavetem neki:
- Te Jóska, Berci tisztel.
- Ki Te? – kérdi.
- Hát Berci! No… ki… hát Uz Bence! – hangsúlyozom.
- No fogjon a görcs! – így Ő.
- Hogy a sulyba fogna! Hisz… ne… küdi es a fotográfiáját!
Veszi a kezébe, nézi forgatja  s közben elmesélem neki, hogy csak ahajt ott valánk a nyáron Kászonferedején szétnézni egy jó csomóan. Mivel igen kíváncsiak valának a társaság tagjai – pedig nem volt egy fehérnép se ott – elhatároztuk, hogy Uz Bencét es meglátogatjuk, ott künn a havason. A pakkot fel egy szekerre, s mi es a hányan valánk neki a kétkereküvel. A szép Szarvaskő hegy szikláján túl ott hagyók az utat s az ösvényen fel a Fehérvíz nyakára.
Hát uramfia egy sirilőnél… ott nyílik ki előttünk a mesés szép sziklás Úz völgye. Hátul a Havas!
- Vajjon lesz-e szerencsénk Uz Bencével? – így az egyik.
- Hát má’ ha itt vagyunk addig el se megyünk! – így a másik.
- De honnan kerül elé a rengetegből? – aggódnak többen.
Elhallgattam a tépelődésüket. Jó ilyenkor, ha mindenki kibeszéli, ami a lelkén van. Nézünk ide-oda… Nem messze szénát csinálnak… Azon a napos oldalon túl csorda legel… A fák közt az ösvényen egy nehány jókötésű kászoni atyafi jelenik meg… Az érdeklődés erősen fokozódik. Végre noszogatnak, hogy no Te erdőjáró honnan szeded most már elé Bercit?
- Hát iszen itt van előttetek!… Nem látjátok? No álljatok oda, mert vele együtt lefényképellek. Nem látjátok? Itt balra ez a behúzódó hosszú völgy az Úz! Itt velünk szembe keletre úgy félforcsokulag ebbe ömlik belé a Bence patak. Az a sorok ott lenn az egykori Alkos csárdánál, a találkozó, a kettő együtt… Uz Bence.

Bányai János: Találkozás Uz Bencével*, Székelység (Székelyudvarhely), 1937. március-április /VII. évf. 3–4. szám/, 18. oldal

 

/*/ A dolognak az a históriája, hogy az EKE kolozsvári osztálya felhívta a Székely Nemzeti Múzeum figyelmét a majdnem ismeretlenül álló, félreeső sarokra a Kászon, Úz völgyek és a Nemere, Nagy Sándor-hegyek vidékére. Így aztán a turisztikai szempontból is annyira érdekes területnek a bejárására egy kis társaság ütődött össze, akik a fürdőt választván középpontnak, mindennap más és más vidékét járták be e bámulatos szép helynek. Az Úz völgyére kerülvén a sor, mindenikünek eszébe jutott Nyírő József remekbe szabott havasjáró figurája s mozgásának területe, a Havas. Így kerültünk aztán Uz Bence birodalmába!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf