Herczeg Ferenc: Hadjárat az igazság ellen

Az íróasztal, amelynél dolgozom, Budapesten van, Budapest pedig beleesik a cseh nehéztüzérség „működési sugarába”, – gondolom így mondják a katonák. Én tehát, és velem együtt még egymillió magyar ember, állandóan a cseh ágyúk tűzvonalában dolgozom, alszom, szórakozom, más szóval: Magyarország életere fölött Prága az úr. Azt hiszem, a töviskoszorúk közt, amelyeket Párizs környékén a világháború legyőzöttjeinek osztogattak, ez a legmérgesebb tüske, ehhez képest a sokat emlegetett lengyel korridor is csak tréfa.

    Anélkül, hogy véteni akarnék a velünk békében élő állam fejének kijáró tisztelet ellen, bevallhatom, hogy valahányszor Masaryk elnöknek a megértő bölcsességtől és az emberszeretet kenetétől csepegő nyilatkozatait olvasom, mindig azt kérdezem magamban: ilyen öreg ember hogyan lelheti kedvét a komédiázásban? Mert előtte, a népek lelkének buzgó tanulmányozója előtt nem lehet titok, hogy mindaddig, amíg töltött fegyvert szegez a homlokunknak, nemcsak barátság, de normális szomszédi viszony sem lehetséges köztünk.

    Mi nem lehetünk a csehek barátai, hanem a valóságban két lehetőség közt kell választanunk: vagy szolgái, vagy ellenfelei vagyunk Csehországnak. Mivel pedig a szolgasághoz sohasem volt és sohasem lesz tehetségünk, tehát nincs is szabad választásunk. Hogy így van, annak nem mi vagyunk az oka, hanem a csehszlovák köztársaság megalapítói, akik annakidején jónak látták, hogy az új államalakulat főpillérét ráépítsék a magyarság lihegő mellére.

    Amint Európa mindjobban kijózanodik négyéves vérmámorából, magától terjed a felismerése annak, hogy a trianoni szerződés, a háborús dühnek legnyomorultabb torzszülöttje, nem életképes. Az igazság eddigi hódításai pánikot okoztak a kisantant táborában és újabban ellenakciót váltottak ki. A csehek már kísérletet sem tesznek, hogy érvekkel védelmezzék a békeszerződést, – ma már senkit sem győzhetnek meg, hogy a mai határok megfelelnek az igazságnak! – tehát megszokott és bevált harcmodorukat alkalmazzák: kitérnek a mérkőzés elől és ott támadnak, ahol nincs ellenállás. Egy-két hét óta azon fáradoznak, hogy rágalmaikkal tüzeljék a francia közvéleményt Magyarország ellen. Olyan európai lapokban, amelyek beleesnek a prágai sajtóiroda „tüzérségi sugarába”, de a beugratott jóhiszeműek egy csoportjában is, úgy állítják oda nemzetünket, mint a világbéke, az emberi haladás és Franciaország csökönyös ellenségét.

    Kimerítő jelentéseket közölnek arról a katonai összeesküvésről, amelynek részesei, Olaszország, Magyarország és újabban Ausztria is, nyíltan és titokban fegyverkeznek, hogy alkalmas pillanatban megrohanják a békés Európát. Egyik párizsi baloldali lap pontos adatokat tud Ott királyfi közeli trónralépéséről is – a királyválasztó nemzetgyűlést augusztus 15-ére fogják összehívni – Székesfehérvárra! Természetesen fölmelegítik a már-már feledésbe ment frankhamisítási pert és újból meg újból hangoztatják, hogy Magyarországon nem lesz előbb rend, míg a mostani vezetőket fel nem váltják a „demokraták”. (Bizonyos, hogy a propaganda éktelen zavarba jutna, ha össze kellene állítani azt a demokrata kabinetet, amely alkalmas és képes arra, hogy kiszolgálja a kisantantot.)

    Ez a rágalmazási hadjárat, amelynek veszedelmét semmiképpen sem szabad kicsinyelnünk, mert éppen a magyar igazság iránt fogékony francia köröket igyekszik igen ügyesen ellenünk fordítani, most úgy tajtékzok végig rajtunk, mint a szennyvíz-Niagara és fontos és kényes feladatokat hárít a nemzeti ügy szolgáira.

    A cseh propaganda izgatott viselkedéséből különben azt a tanulságot meríthetjük, hogy komolynak érzi a veszedelmét. Az örökös epekedés egy demokrata magyar kormány után, amellyel meg tudná magát értetni, arról tanúskodik, hogy maga sem bízik már benne, hogy a saját erejéből meg tudja oldani a feladatokat, amelyek elé Trianon állította, hanem a magyar demokráciával akarná alátámasztani a maga roskadozó imperializmusát. Szóval: a békeszerződést csak magyar segítséggel lehetne érvényben tartani. Ez is mutatja, milyen diplomáciai kontármunkát végeztek Trianonban.

    Természetesnek kell találnunk, hogy az új kelet-európai „rend”, amely hazugságoknak és hamisításoknak köszönheti megszületését, csak hazugságokkal és hamisításokkal képes magát életben tartani. Az igazság épp olyan megölője, mint a napsugár a betegségokozó mikrobának. Egyelőre tehát jobban óvakodjunk Prága névtelen újságközleményeitől, mint nehéztüzérségétől.

    1933. február  

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf