Őstörténet - másképpen

Jóna Dávid írása

Nem kell attól megijedni, ha az itt olvasott újabb kutatási eredményeim új történeti következtetést készítenek elő. Szeretnék hozzájárulni a tisztán látáshoz. A magam módján. Vágjunk bele! A "hun hon hun van?"alapkérdés vizsgálatát egy újfajta megközelítéssel igyekszem érthetővé tenni. És ezt éppen úgy a nyelvészettel teszem, mint a finnugor elmélet hívői, követői.
A lovas nomád életmódot folytató eleink nem használtak bonyolult szóösszetételeket, hiszen jobbára  lovon ülve kommunikáltak. Gyakorlati vizsgálatok igazolták, hogy lovagolva egy szótagos szavakkal lehet leginkább kommunikálni. Tessék csak kipróbálni! A hun hon hun van tehát autentikus ősnyelvi kérdés...
A genetikai vizsgálatok igazolják, hogy Európa őslakosai a magyarok és a baszkok voltak. Utóbbiak őshazája Baskíria (vegyük észre a szó eredeti alakját), s innen eredeztethető a baszki szavunk is, ami nyilván az eltévedés, útvesztés szinonimájaként jelenhetett meg a kalandozó életmódot folytató őseinknél.  A magyar szó etimológiája vitatott. Az egyik elmélet szerint töve a mag, ebből képzett szó a magyar. A mongolok a 13. században madzsarnak hívtak bennünket. Szőke András A mogyorók bejövetele című filmjében egy új megközelítést mutat. A pörkölt  szavunk lehet itt a kapocs.  
Feltehetjük a kérdést, hogy a gyéren lakott európai területeken miért tettek meg olyan nagy távolságokat a harcosaink. Antropológiai kutatások azt valószínűsítik, hogy a magyarázat a nő. Maga a  nő szó is a férfiasság szimbólumának kiterjedésbéli változására utalhatott. Harcosaink nőket akartak, ez volt a legfőbb hajtóerő. A legszebbek a punok, a pun leányok voltak (ifjabb kutatók számára utat nyitok: hogyan őrizhette meg nyelvünk ennek emlékét?), Talán így már könnyebben lehet érteni a Magma Hungaria,  a Vereckei hágó, Kurszán kende  és az "altáji nyelvcsalád" szóösszetételeket is. És talán azt is érjük, miért volt Árpád apja, jeles hadvezérünk Álmos. A kéj szavunk kelet iráni jövevényszóból ered, az angol Key, majd az okey akár a mi közvetítésünkkel hódíthatta meg Britanniát, majd az új világot Amerikát is. Az orosz területen volt egy híres papnő, a napkultusz istennője V. Olga akiről folyót neveztek el, ez a későbbiekben is szokás volt, hiszen a 18. századok végén  élt gyönyörű bankárfeleségről, Madame Récamier asszonyról később ágytípust, Madame Pompadour pedig a pompa, pompázatos szavakat eredeztethetjük. Szintén orosz területen található a Káma folyó, adott a kérdés, hogy a szanszkrit szerelem tudományát leíró könyv, a Káma Szutra hogyan kapcsolódhat az eddig leírtakhoz.
Aki érteni akarja a régvolt üzenetét annak a különféle neveket kell elemeznie, értenie, amelyek borostyánként őrzik az őspillanatot, keletkezésük hogyanját. Az ifjú végre saját lovat szeretne a törzsállományból. Kérdezi tőle a ménesgazda: van kölesed, zabod, Árpád?  Hát hogyne volna.. - így a válasz. Azt hallottam, hogy ma lesz az amikor a lovakat osztják? - mondja a fiatal harcos. - Nem oda Buda, korán kelta ki jó lovat akart... - ugye látják, hogy nyelvünk kincsesbánya? Egyszersmind le kell szögezni, hogy a Buda név keletkezésére tett magyarázatok szerinti (Salamon F., Riedl Fr.) szláv vagy germán eredetűséget mára a tudomány cáfolja. A korábban leírt értelmezés szerint: "olyan hely, hol kisebb fajta fa épületek vannak" vagyis a nyelvünkben szintén meghonosodott szóval kifejezve: "bódék" voltak. Ez méltatlan volna....   Külön érdekességként említem, hogy a krími tatároknál gyakran fordult elő lopás (a krimi szó őrzi ennek emlékét), az ifjú elkötötte a neki tetsző lovat, a ló-pás, innen rövidült, hasonult, idomult.
Az írásbeliséget a rovásírás jelentette "(sok van a rovásodon", illetve az iskolai írásbeli figyelmeztetés, a rovó). Megkérdezték Árpádot, hogy mi lesz a Kárpát medence népeivel, ha mi visszajövünk szent földünk jogos birtokosaként. Azt válaszolta: Ősszel a terebélyes fa alatt felgyűlik az avar. Képzeljék el azt, hogy a nemzettség krónikása, írnoka egy ilyen felfokozott, felgyorsult világban mit tud lejegyezni ebből egy bicskával, csak annyit, hogy avar. Ha hont foglalsz, az azt is jelenti, hogy az már korábban hon volt, tehát ezzel megtámogatom azt a feltevést, hogy Árpád - kisebb kimaradása után - hazaérkezett.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf