Nyirő Józseffel, erről-arról. X. rész

Az Új haza című Nyírő-darab próbája alatt, az elsötétített nézőtéren orozva törünk rá a gyanútlan szerzőre. Nem haragszik, kedvesen, türelmesen mosolyog. Első kérdésünk:

    - Mint legkiválóbb erdélyi magyar írónk, nagy érdeklődéssel várt új darabja bemutatója előtt felkészült-e arra, hogy úton-útfélen kérdésekkel ostromolják az újságírók?

    - Őszintén szólva, nem! – feleli közvetlenül. – Szívesen felelek a hozzám intézett kérdésekre, csak magamról és munkámról nem szeretek nyilatkozni.

    Ravaszul úgy teszünk, mintha nem hallottuk volna utóbbi mondatát, és kíméletlenül feltesszük a második kérdést.

    - Mondjon valamit új darabjáról.

    - Az Új haza tulajdonképpen a Madéfalvi veszedelem című regényem folytatása, s közel kétszáz évvel ezelőtt Moldvába költözött és ott új hazát kereső székelyek sorsáról szól. Problémája: örök, mély, emberi probléma. Lehet-e gyökereitől elszakítva idegen földbe ültetni, áttelepíteni nemzeteket? Lehet-e elhagyni és elfelejteni azt földet, amelyből vétettünk? Vagy minden szenvedésen, megpróbáltatáson ki kell tartanunk azon a földön, ahová az Isten akarata rendelt bennünket, mert „…a nagy világon e kívül nincsen számodra hely….”?

    Finom, markáns vonásain nem látszik töprengés. Magában ezt a kérdést eldöntötte. Saját küzdelmes sorsa, megpróbáltatásokkal teli élete, csodálatosan szép írásai mind ezt bizonyítják. Maradni. Vállalni a nehezebbik részt, nem felejteni és remélni!

    Másra terelődik a szó. Elmeséli, hogy feleségével érkezett új darabjának bemutatójára, és pár napot szándékozik tölteni Budapesten. Büszkeséggel beszél gyermekeiről, a fiáról, aki már orvostanhallgató és leányairól, akik szívesen jöttek volna a magyar fővárosba, ha körülményeik engedik.

    - Kérem, okvetlenül írja meg – kér búcsúzáskor –, hogy meleg hálával és őszinte köszönettel tartozom a Nemzeti Színház színészeinek, akik művészi tökéletességgel valósították meg elképzeléseimet.

    Ahogy magas, szikár alakja eltűnik a Rákóczi út forgatagában, eszünkbe jut sok regénye, darabja, novellája, amelyekben erdélyi testvéreink szívedobogása lüktet, az a csodálatos varázs, ami az erdélyi havasokból árad, az a megmagyarázhatatlan vonzerő, mi ebben a szóban rejlik: Erdély!

    A folyosón siető Jávor Pált is elcsípjük. Ő játssza az Új haza férfi főszerepét. A szokott módon kezdjük:

    - Mondjon pár szót…

    - …a szerepemről? – egészítette ki kérdésemet. – Nagyon közel áll hozzám lelkileg ez a szerep, annál is inkább, mert anyai részről félig magam is székely vagyok. Az 1760-as években Moldvába menekült több száz erdélyi család sorsa nem egyedülálló eset. A történelem újra meg újra megismétlődik. Pár száz év múlva, gyakran már évtizedek múlva, ugyanazok az események, más körülmények között, ugyanannak a nemzetnek fiaival, lényegében – gyakran sorsszerűen – jelentkeznek. Maga a darab talán a legszebb, legmegrázóbb Nyírő-alkotás. Mint színésznek, nem is lehet szebb ambícióm, mint ezekben játszani!

    Vége a szünetnek, nem illik tovább tartóztatnom a művészt.

    Somogyi Erzsi közeledik.

    - Nagyszerű darab! – lelkesedik. – A mi sorsunkról szól, a székelyekről!

    - ??

    - Igen, igen. Én is székely eredetű vagyok. A családom Székelyföldről származott.

    - Sápadt a művésznő.

    - Igen, mert az őrülési jelenet olyan megrázó lelki élményt jelent nekem, hogy a próba után sem tudom kivonni magam a hatása alól.

    Kezdődik az utolsó felvonás.

    Nyugodt és büszke érzéssel hagyjuk el a színházat: amíg olyan írónk van, mint Nyírő József, addig jó szószólóra bízták a magyar nép lelkét…

In: Konrád Anna: Az eldöntött probléma, Magyarság, 1940. március 9. [XXI. évf. 56. szám], 9. oldal

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf