Nyírő Józseffel erről-arról. XIV. rész

    Willer József parlamenti képviselő és Nyírő József az Udvarhely megyei választásról

         Soha ilyen lelkesedéssel nem tömörültek még a székelyek a Magyar Párt zászlója alatt – Kilencven százalékos abszolút többséget kapott voltaképpen a Magyar Párt

     

    Székelyudvarhely, [1933.] december 21.

    Udvarhely megyében a felháborodásnak önkéntelen kitörései fogadták a választási eredmény publikálását. Mindenki el volt készülve ugyan az előzmények után arra, hogy a kormány, illetve annak helyi exponensei a legnagyobb fokú cinizmussal fogják kezelni a választók akaratmegnyilvánulását, azonban arra még a legpesszimisztikusabb számítások sem utaltak, hogy a választási eredményt olyan mértékben fogják elferdíteni, amilyenre például szolgálhat ugyan egy régi liberális választás, amelynek felelevenítését azonban senki sem tételezte fel. Különösen azért nagy a megdöbbenés, mert az impériumváltozás óta talán még egyetlen esetben sem mozdultak meg ilyen nagy arányokban a magyar tömegek Udvarhely megyében.

    Már a propaganda-mozgalmak kezdetén is páratlan lelkesedés nyilvánul meg a székelység részéről, és ezt a lelkesedést csak fokozta a durva csendőrterror, amely megfélemlítési kísérleteivel éppen az ellenkező célt érte el.

    Tudósítónk az eredmény közzététele után beszélt Willer József dr.-ral a parlamenti csoport főtitkárával, aki szintén Udvarhely megyei képviselőjelölt volt, mint a magyar lista második helyezettje. Willer lakonikus, de erőteljes nyilatkozatában a következőket mondotta.

    -  Hétszer vettem részt az impériumváltozás óta választáson, de még ilyen lelkesedést, a tömegeknek ilyen öntudatos magatartását sohasem tapasztaltam. A szíveknek ez az összedobbanása annál értékesebb, mert mi a néphez nem a hordó tetejéről beszéltünk, nem ámítottuk a székelyeket üres ígéretekkel, hanem objektíven felvilágosítottuk a Magyar Párt célkitűzéseiről s arról a munkáról, amelyet a múltban folytatott.

    -  Ha azok, akik a választásokat vezették, a törvények interpretálásával és az előírások betartásával épp úgy meg vannak elégedve, mint én népünk magatartásával, akkor a boldog érzésben találkozhatunk. Mi egész idő alatt azt hangoztattuk, hogy nem az a fontos, hány magyar szavazatot kapunk ki az urnából, hanem mennyit dobunk bele.

    Eljön az idő, amikor mások is eljutnak ennek a tételnek helyes felismeréséhez.

    Nyírő József, a kiváló magyar író a Keleti Újság munkatársa, aki a választási mozgalmak idején éjt-napot összetéve járta a vármegyét, és gyújtó hatású szónoklataival valósággal magával ragadta hallgatóságát, a következőket jelentette ki hozzá intézett kérdésünkre:

    -  A nevetséges eredmény nemcsak bennünket, jelölteket, hanem a választókat sem kedvetlenítette el. Annak nyugodt öntudatával hallgattuk meg a választási eredmény kihirdetését, hogy valamennyien megtettük kötelességünket. És örömmel tölthet el bennünket az is, hogy ez a választás eloszlatta és kiegyenlítette a régi ellentéteket, és azok a választók, akiket a nemzeti-parasztpárti csábítások félrevezettek, és akiket a székely őshumor „karikásoknak” nevezte el, valamennyien visszatértek a Magyar Párt táborába.

    A szavazatokat eltüntethették, de népünk helyreállított egységének nagy elégtételét senki sem vehette el. Ha a választók akaratának szabad folyást engednek, minden túlzás nélkül állíthatom: kilencven százalékos abszolút többsége lett volna a Magyar Pártnak Udvarhely megyében.

Keleti Újság (Kolozsvár), 1933. december 22.
(XVI. évf. 294. szám) 3. oldal

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf