Orpeus / Felvidék/: A magyar költő hivatása

Gondviselésszerű a magyar költő hivatása!
   A tengernyi szenvedéssel, de csak kevés örömmel átszőtt, becsülettel végigküzdött, dicsőséges múltunk fényes tanúságtétel a bennünket el nem hagyó, sorsunkat szeretettel féltő gondviselés mellett. Amidőn a gyötrő megpróbáltatások vihara legjobban tombolt felettünk, amidőn sötét kárpit ereszkedett mindenre, amiért hősies kitartással annyi életet és vért áldoztunk, úgyhogy az örvényszélén támolyogva, már-már veszve láttuk legdrágább kincsünket, jövőnket is, – akkor megszánt bennünket az isteni mindenhatóság: életet támasztott vérünkből, költőt adott, hogy a vak sötétséget fölverje riadó szavával, s bizakodó hittel hintse szerteszét a remény aranyugarait.
   Magyar költő! Szent volt mindig, s az is marad örökké a te hivatásod!
   Más, boldogabb nemezt költője kiváltságos helyzetében élhet csupán a szép eszméinek, s ezen fönséges inspiráció minél tökéletesebb, művészibb kifejezésének, – a magyar költő hivatása nagyobb, mélyebb volt ennél, mert missziója mindenkor apostoli volt, s ez vár reá az idők végtelen folyamán. Sorsa el van kötelezve a nemezt életének: ihletett lelke a soha meg nem alkuvásnak, a tántoríthatatlan hűségnek, a folyton erőt merítő s egy pillanatra sem csüggedő kitartásnak, a messze szállóvágyaknak, a kipusztíthatatlan reménynek, az erős hitnek és mindenkor helytálló acélos akaratnak izzó lángoszlopa. Ami nemes szándék és lelkes felbuzdulás, ami szent cél és a boldogság mámorába ringató vágy csak élt valaha öntudatlanul vagy a sejtés fátyolába burkoltan a nemzet lelkében, mindennek a költő adott szívet megragadó, öntudatos és határozott művészi kifejezést. Átéli önmagában a nemzetre szakadt sorscsapások minden kínzó árját és gyötrő fájdalmát, megittasult boldogsággal fogadni a szemernyi életöröm balzsamcseppjeit, utat szabni, célt kitűzni, másoknak, egy nagy testvéri közösségnek világítva, önmagát emésztve lassan elhamvadni: ez a magyar költő gondviselésszerű missziója!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf