Vályi Nagy Géza: Magyar tavasz

Sírhatsz, sikonghatsz, hasztalan kíséri
Jajszód sirályként habját vad vizeknek,
Jövőbe látó jósok lángigéi
Kövekre hullnak, semmiségbe vesznek!
Kihalt a hit, ledőlt a templom-oltár,
Próféciákban nincs többé varázs,
Intő, könyörgő szózat mit sem ér már,
Korbács kell itt, vagy új Isten-csapás!

Korbács, mely zsibbadt, ernyedt tagjainkon
Szeges szíjjal ver, vág végig veszettül:
Hogy felserkentsen, tenni megtanítson,
S felszisszenjünk fájó gyötrelemtül…
Isten-csapás, mely gyásszal földre sújtva
A bosszú poklát kebleinkbe oltja,
E nép csak úgy tud talpra állni újra,
Ha meggyalázva ott hevert a porba.

Tűnt ezredévnek mártírszenvedése,
S derűje kísért könnyfelhőkön át:
Ó, hányszor volt kereszt a jóknak bére,
Hányszor viseltünk fénylő glóriát!
Hányszor mosolygott bíztató szivárvány
Borús egünknek pirkadó felén,
S hányszor zokogtunk elhagyatva, árván,
Mint most, mikor csak által a remény!

Tavasz van. Szellő ring a tar fa ágán,
Rajtunk enyészet, átok árnya ül,
Mímelt öröm, kéj, restség lomha ágyán
Hempergünk tétlen, tehetetlenül!
Pedig, ha gyáva rabtartóink látnák,
Hogy megmozdul az elnyomott keze
És rázza, rázza börtönének zárját:
A szolgacsorda megfélemlene.

De így, de így, gőggel, kacagva nézik,
hogy egymást marjuk, mint dühöngő vadak,
És nem félünk, hogy új örvény sötétlik,
Hajónk süllyed, a zúgó ár dagad.
És nem félünk, hogy ránk véres, vigyorgó,
Közelgő végzetszörnyű réme les:
Maholnap elfogy… nem lesz egy koporsó,
Egy koldus-rongy, egy rög, mely elfedez.

S ha nem lesz, – úgy kell, – akkor tán okulunk?!
Előkerül ős-szentségünk: a kard,
Komor, királyi, hun haragra gyúlunk,
S parázsló vérünk bősz tusára hajt,
Nyomor fullánkja öntudatra ébreszt
És nem tűrünk tovább kínzó nyűgöt:
Győzelmi torba fullasztjuk a szégyent,
Mit homlokunkra a gazság sütött!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf