Szakál Gábor: Barguzintól a Kerepesi temetőig

A nemzet költője hazatért… ezzel a címmel tartott előadást Morvai Ferenc a Dobos László Irodalmi Társaság meghívására, Kassán a Márai stúdió színpadán közel 50 érdeklődő előtt. A téma már nagyon régen, pontosabban 1997-től foglalkoztatja

a magyar közvéleményt,ugyanis akkor jelent meg egy újsághír, mely szerint megtalálták a szibériai Barguzinban Petőfi Sándor sírját. A kassai érdeklődők között is megoszlottak a vélemények már az előadás előtt arról,hogy valóban a nagy költő földi maradványait sikerült a lelkes szakértői csapatnak hazahozni Barguzinból.

   Mítosz és valóság… ez is lehetett volna az előadás címe. Az iskolai tankönyvekből mi is azt tanulhattuk annakidején, hogy Petőfi a segesvári csatában esett el…, a mai tankönyvek,mint azt az előadásból is megtudhattuk,nagy költőnk eltűnéséről adnak hírt.

Az erről szóló dokumentum gyűjtemény, melyet könyv alakjában osztott szét a megjelentek között az előadó, időrendi sorrendben részletesen foglalkozik a kalandos és olykor viszontagságos kutatás egyes állomásaival,mely a leghitelesebben követi végig a kutatást és a kutatás eredményeit vehemensen ellenzők táborának és a kutató expedíció résztvevőinek egymás elleni küzdelmét az igazságért. Az előadó beszélt azokról a nehézségekről, amelyeket az állami bürokrácia gördített a kutatók elé. Minden tevékenység, ami az ásatásokkal függött össze, bonyolult kérvényezési folyamatnak volt kitéve a körzeti és helyi apparátusoknál. Néha furfangos cselekhez kellett folyamodni, hogy megkapjanak egy-egy engedélyt. A peresztrojka szele Szibériába akkortájt még nem jutott el. Petőfi földi maradványait is úgy kellett kicsempészni, először az Egyesült Államokba, majd onnan kerülhetett haza,az Anyaországba,ahol e temetés napjáig ismeretlen helyen kellett dugdosni. A média félreinformálta a közvéleményt, mondván,hogy a költő temetésére még sem kerül sor. Így a temetés valódi napját is titokban kellett tartani. Ennek ellenére ezrek vonultak 2015. július 17.-én a Kerepesi temetőbe, hogy leróják kegyeletüket a nemzet nagy fia sírjánál. A temetést egésznapos rendezvény előzte meg a Petőfi Emléknapnak nevezett temetési napon a közeli sportcsarnokban, teltház előtt. A bizonyítási eljárás legvégső aktusa 2015 május 22.-én ment végbe, mint hitelesítési és kontrol anyag vételezési eljárás dr. Monori Levente Márk. a Petőfi Bizottság tagjai valamint Petőfi Sándor egyenesági leszármazottainak,rokonainak a jelenlétében,akiktől a kontrol anyag vétel megtörtént. Különben, a Magyarok Világszövetsége által,az amerikai haditengerészet laboratóriumában elkészíttetett szuperpozíció,amellyel a barguzini koponya képét rávetítették az ismert dagerrotípiára,fölöslegessé tesz minden további kutatást. Ahogyan azt Morvai Ferenc is már a bevezetőjében elmondta,a legnagyobb hiba az ellenzők részéről az volt,hogy nem voltak hajlandók ebben a kutató munkában ténylegesen is részt venni,tagadva mindazt, amit a kutatók állítottak és természetesen dokumentumokkal bizonyítottak is. Az érvelések helyett ugyanis nagyon sokáig, pontosabban a temetés napjáig, azaz 2015. július 15.-ig csupán a sárdobálás és az adatok érvelés nélküli cáfolata volt észrevehető a kutatás eredményeit ellenzők részéről. Morvai Ferenc előadása ebből a szempontból nagyon tanulságos,őszinte, mértékadó és hiteles volt. Voltak a nézők között is olyanok,akik ellenérzéssel fogadták már a témát is, „meggyőződvén” az ellenkezőjéről,és árgus szemekkel figyelték az eĺőadó mondanivalóját,lesve,hogy mi is lehet az, amibe majd beleköthetnek. Ez sajnos be is következett,amikor többek között kitért a migráció és azok előidézőinek és propagálóinak tárgyalására,a szabad véleménynyilvánítás és a szólásszabadság jegyében nyíltan kifejtve személyes véleményét a legégetőbb mai európai kérdésekről. Voltak állítólag páran,akik a kassaiak nevében ezt - teljesen érthetetlenül - sérelmezték és ezért durván medializálták és megbélyegezték Morvai Ferencet, feltehetően azért, hogy feledtessék az addig elmondottakat. Petőfi eszmeisége, szellemi öröksége valamint a „márciusi kiáltvány” 12 pontja sem ezt sugallja......

Petőfi Sándor igenis hazaérkezett, minden kétséget kizáróan. Ezt bizonyítják az eddig megtalált leletek és a lefolytatott szakmai kutatások és kísérletek egyaránt. Akik meg csak mindezt tagadni képesek, magukra vessenek és higgyék továbbra is,hogy Petőfi a segesvári kukoricásban egyszerűen,eltűnt,felszívódott elnyelték a felhők és ezért nem is találhatjuk meg őt többé........felesleges tehát minden tudálékos kísérlet......Petőfi nincs többé......a feledés homályába veszett....... holott Jókai a nagy barát is azt állítja,hogy „mosolyában volt valami démoni, amikor a fogai között láthatóvá vélt egy ferdén nőtt kiugró szemfog „......amit a leletek is bizonyítanak. Petőfi hajtincse sem kerülhetett elő az MTA tulajdonából, mert annak DNA vizsgálata is „terhelő” bizonyíték lehetett volna a tagadók ellen. Az orosz újságokban megjelent versek fordításai, melyekben a Duna folyó nem véletlenül nyer említést sem elegendő bizonyíték a Petőfi földi maradványainak hitelességét tagadók népes táborának.

Viszont a DNS vizsgálatok, amelyeket az egyenesági, jelenleg is még életben lévő hozzátartozóktól szereztek bizonyítják a legkézenfekvőbben, hogy Petőfi földi maradványaihoz nem fér kétség. Ez most már a tudományos alapossággal végzett kutatások végeredménye. Morvai Ferenc megtette hazafias kötelességét. Egy olyan tettet hajtott végre,melyre nem lett volna sem képes sem hajlandó a tagadók táborának egyik tagja sem. De legalább segítették volna munkáját, közreműködtek volna az expedíció sikerében, vagy kudarcában,mert ez lehetett volna kezükben a legbiztosabb és leghitelesebb érv, ha közös munkával sikerül bebizonyítaniuk a földi maradványok hiteltelenségét. Itt nagyon is kilóg a lóláb…

   Kik is lehetnek valójában azok és mi lehet a szándékuk azoknak, akik ennyire vehemensen támadják Petőfi földi maradványainak hitelességét? Kik azok és mi lehet a valódi céljuk azzal, ha elhallgattatjuk Petőfit,ha nem is beszélünk róla....? Miért nincs ínyűkre az a nagyszerű és felemelő tudat, hogy Petőfi Sándor a nemzet nagy költője végre az anyaföldben nyugszik?

   Remélhetőleg egyszer majd a regnáló hatalom jóvoltából az őt megillető helyre, a családi sírboltba kerül elhelyezésre azok mellé, akiket oly nagyon szeretett. Így legyen…!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf