Jékely Zoltán: Balatoni elégia

Sarkantyúba kapom a képzeletemet:
hol vagy ez órán, hol keresselek?
Hol vagy, sok-sok tökéletes vonal
szövedéke, állandó diadal
múlandóságon s mindenen, mi rút!
Kiapadhatatlan mennybéli kút,
hol a vándor nem földi szomjat olt
s a mennyet látja, ha fölé hajolt.

szozattovabbacikkhez

 

Samarjay Károly: Halászleány dala

Balatonba hálót vetek,
De halat nem keríthetek.
Hej! ha Bandim velem volna,
Tudom, hálóm többet fogna.

Sokszor mondá a mesterünk,
Hogy itt nekünk nincs tengerünk,
Hogy tengerben nagyobb a hal,
Mint udvarunkban a kazal.

Lehet, hogy szebbek a halak
Másutt, s nagyobbak a tavak,
De nem fogja tenger vizén
A szép halat oly szép legény.

szozattovabbacikkhez

 

Gyöngyvári Katica

Magyar népköltés

„Istenem, istenem!
Hogyan mi lelet engem?
Három rőf pántlika
Körül nem ér engem;
Eddig egyet vettem,
Bokorra kötöttem,
De már hármat vettem:
Bokrot nem köthettem.”

,Lányom, édes lányom,
Gyöngyvári Katicám!
Hogy’ van a te ruhád?!
Elöl rövidedik

szozattovabbacikkhez

 

Szász Károly: A herceg sólyma

Börtönben sínlik Géza herceg,
Négy hosszú, hosszú éve már.
Oly lassan haladnak a percek.
Oly súlyos, törhetlen a zár.
Kívülről semmi hír be nem hat.
Ő a világtól idegen.
Nem tudja: hogy készül a szent had,
S kit bűntudat nyom, mint megyen…

Bár ő mehetne! Ím azonban
Ajtó csikorg, zörg a kilincs;
A padló dobban, fáklya lobban, –
Lehull a rabról a bilincs.
Sértett királya szavát hallja:
„Szabad vagy, jó fiú, szabad.
Ím itt a kereszt, itt a szablya.
Vezér vagy, készen vár a had.

szozattovabbacikkhez

 

Jeszenszkyné T. Irén: Mártuska németül tanul

Nagy örömmel szalad haza Mártuska az iskolából, és vígan ugrik a mamája nyakába.
- Anyukám, németül fogok tanulni! Örülsz neki?
- Örülök, de miből fizetjük a magánórák díját?
-- Az ne legyen a te gondod, anyukám. Tudod, hogy Eszti néni minden hónapban ad nekem 100 lejt, abból telik a német szóra is.
- Így már nem bánom, legalább hasznosra fordítod a pénzed – szólt mosolyogva a mamája.
És Mártuska szorgalmasan járt a németórára. De mit tűrés tagadás, a lelkesedés óráról órára lejjebb szállt és a német szó sehogy se akart ráragadni.
- Anyukám – szólt egyszer Mártuska –, elhiszi-e nekem, hogy engem minden órán kiállít a tanító néni?

szozattovabbacikkhez

 

Erdős Renée: Winnyfred

Aznap kissé korábban jöttem fel a tengerről. Már megint nyugtalan napom volt. Reggel levelet kaptam az én Ismeretlenemtől, s ez a levél megint nagyon felzaklatott. Pedig velem volt egy nagyon jó könyv, ami görög szobrokról szólt, de alig volt türelmem az olvasáshoz. A levél járt a fejemben és az, hogy mit fogok rá válaszolni. Ilyen fiatal volt még akkor…
Fölérve a halomtetőre, ahol a Fekte Kananoknők zárdája állt a pálmák között, eszembe jutott, hogy ma délelőtt volt a Te Deum, ami után a növendékek szerteszélednek és nemsokára egészen csöndes lesz a ház és csak magam maradok benne és az apácák, akiknek vendége voltam.

szozattovabbacikkhez

 

Fáy Ferenc: Gallyazó

Minden kegyelmet latba vetve,
e tűz-ette, szél szaggatott,
kegyetlen nyárban (rád szabott
rongyaidat se rejtegetve)
állj meg egy percnyi lélegzetre
már börtönöddé szoktatott,
egy helyben álló toporgásod
soha sehova nem vivő
kis őrhelyén, te nem virágzó,
árnyékod árnyékában fázó
koldus-se-becsülte szegény.

Állj meg gyökeredig repedt,
villám-hasított életed
üszök-sebében, mely fölött
Isten már markába köpött
s kegyelme fejsze-fénye ül
napjaid gallyai körül.

Csighy Sándor: Csak az pusztulhat el

Csillagokból nem tudok olvasni,
de az örök törvény lelkemben él:
nyomtalanul csak az pusztulhat el,
aki gyáva, nem hisz és nem remél.

Aki megtorpan az első kőnél
és az első vércsepptől elájul,
aki a világvégéről prófétál,
ha az éjben egy csillag aláhull.

Aki nem hallja Isten szavát,
ha virágot néz, vagy csúcsot csodál,
aki tétlenül nézi a sebet,
honnan a nemzet vére folydogál.

Nyomtalanul csak az pusztulhat el,
kinek lelkében nem gyökér a hit.
Az ilyen fa bűnben vetéli el
dicső jövőknek szent virágait.

Dedinszky Erika: az egész világon de különösen Magyarországon oly nagyon rettegett feminizmus csak ennyi:

ha csak szárnyrebbenéssel puhább tekinteted a kõnél
ha csak egy éjszakára vagyunk ketten a nyerõ fél
ha csak én érzem is úgy: lassú tested megértett
mert nem vesz csak kér, és csöndesen ad, ha kérek
és a kezed se tör, zúz, fojt, arat, rabol
hanem bejár figyelve, kérdez, válaszol:

nekem elég. Még így is alig merem
hinni hogy vagy. S mert ilyen:
vagyok én is. Ember. Létezem.

2006

Tollas Tibor: Szálegyedül

Kovács Kálmánnak és Erzsébetnek

A törpe bokrok, széltaposta fű
szolga-seregéből az égre úgy szökik,
a világvégi viharral dacolva,
mint megmaradt zászló, végső lázadó!
Kidőlni nem lehet, hajolni nem szabad,
szálegyedül tartani kell magad!
Rémült növények népvándorlásában
utóvéd, - idők fölé nőtt akarat.

1975

Tűz Tamás: Új rabszolga

Király akartam lenni,
Nem lett belőle semmi.
Ért balszerencse számos.
És lettem csak napszámos,
Csak napszámos.

Ha megszolgáltam bérem,
Kalaplevéve kérem,
Hogy gazdáim korbácsa
A lelkemet ne bántsa,
Azt ne bántsa.

szozattovabbacikkhez

 

Gaál Áron: Tükrén elsüllyedt egeknek

Talán a szokottnál is több a motor
a rozzant autó, a festett pléh
a szabadstrandon az élet lüktet
a tenger szürke, csak messze büszke
                                               meredély
a szabadstrandon az élet lüktet
és furcsán zokognak az ifjú sirályok
és a szűk utcákba is berepülnek
délután négykor üres a város
                                              nélkülük

szozattovabbacikkhez

 

Jagos István Róbert: Hajnalban

Hajnalodik. Az első buszok tompított fénye égeti szemem,
S érzem esti tapintásod kiszáradt ajkamon.
Fülemben még hallom a visszhang-dübörgést,
Ahogy átszivárog az ébredő városon.
Hajnalra lehullik az álarc utolsó darabja is.
Ha nem vagy álmos kedves, láthatod lényemet.
Azt a félelemtől reszkető gyermeket,
Kinek sebei soha nem gyógyulnak be.
Gyere, óvj engem e korai órán! Védj meg a felkelő Naptól

szozattovabbacikkhez

 

 

Kapui Ágota: Ahol a feldobott kő

Ahol a feldobott kő földet ér
visszahullnék legvégül oda
a selymes porba mezítlábas sárba
a málnabokrok s körtefák alá
a kékszőlőtől illatos lugasba
mint verandánkon álldogáló árnyék
a perzsaszőnyeg rojtjai alá
az elfelejtett tiszta gyermekkorba
az andalító édes anyaölbe

szozattovabbacikkhez

 

Kányádi Sándor: Festmény

egy lány a napsütésben
egy barna lány
kezében szál virág
egy szál sárga virág

csak áll a fényben
árnyék és háttér nélkül
áll és mosolyog
árnyék és háttér nélkül

1974

Recsenyédi Fekete Miklós: Füstkarikák (Egyharmados karika)

Amikor fakulni kezd
lelkemben ragyogó képed,
majd eltemetlek,
mint kialvó tüzek hamuját szokás.
                  Élő szikrák nem maradnak belőled,
                  mert önmagamba temetlek,
                  és megfojtlak,
mint rőt vörös tüzek parazsát a hideg föld,
kedvesem,
és megemészt bennem az idő,
hogy amint kívántam,
örökre egy lehess velem.

szozattovabbacikkhez

 

Szervác József: Szerelmes vers

Margitnak

Hát hidd: szeretlek. Végül is igaz.
Válassz testemből bátran egy szöget,
szilánkot, más csecsebecsét
magadnak. Bár mind a tied

e sok kacat: vérsár, csonttörmelék,
csikorgó mész, hegek, halálnyomok,
szétszedheted, ha kell, s ha nem -
nyugodtan szétdobálhatod.

Szórja úgyis e tékozló idő.
Most bennem halnak meg barátaim,
szerelmek bennem hullnak el

szozattovabbacikkhez

 

Kerényi Grácia: Sarlós Boldogasszony

„Az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat vetésébe.”
Máté ev. 9, 37-38

Mint kit magától messze dobtak
s nem érzi fáradt tagjait
a Holdra nézek mely lehajlik
hol rést a felhők ajka nyit

Halvány tüzével tompa árnyék
hajó talán ki csendben áll
Dunánk keblét a vágy dagasztja

szozattovabbacikkhez

 

Juhász Gyula: A régi Anna...

A terek és idők mély fátyolán át
A régi Anna úgy tűnik nekem,
Mint gyermekségem aranyos és ámbrás
Mennyországa, a bús és idegen.
Úgy gondolok rá, mint a régi álmok
Szövetére, mely fénylő volt s remek.
S azóta jött az ébredés, az álnok
És jöttek szürke órák és terek.

Ó régi Anna, emléked malasztja,
Neved harangja zeng mély éjeken
S e lankadó szív elfogyó patakja
Beléd omol, szelíden révbehalva,
Ó szerelem, halál, ó végtelen!

Reményik Sándor: Tükrök törvénye

Hogy a mi lelkünk szépítő tükör,
Egymást szépítjük meg:
Az meglehet.
Nem baj.
Így tükrözi a Szent Anna-tava
Sokszor még mélyebben a mély eget.

Mi nem tükrözünk mást, mint lényeget.

És azért ez a látás így igaz,
Ha egy-egy vonástól el is tekint.
Mi látjuk egymást, nem ahogy vagyunk,
De látjuk örök mivoltunk szerint.

1925

Wass Albert: A szív

Nézted már a Szent-Anna tó vizét?
Milyen titokzatos, milyen sötét.
Semmit se látsz,
csak olykor egy-egy furcsa csillanást,
amint ezüst halak
suhannak mélységein át…

De olykor hírtelen
jön valami eltévedt sugár,
zöldes világra gyújtotta lent a mélyt,
s a mélynek vége nincs sehol, sehol…

Olyan a szív is,
mint a Szent-Anna tó titokzatos vize.
Elnézed néha: Zörgő kis doboz,
furcsa, lecsukott.

szozattovabbacikkhez

 

Dóczi Lajos: A Csók

A „Csók” c. vígjátékból

Nem értik azt meg, csak a suttogók,
Hogy mi az édes, az igazi csók.
Nincs abba’ jog, nincs akarat, se szándék,
Nem csere az, de kölcsönös ajándék.
Szüli a perc váratlan, hirtelen,
Midőn a szikra gyújt két födelen.
Édes a csók, ha alszik kedvesed
S mit önként adna, lopva elveszed;
Édesb a csók, ha durcás ajakat
Megrablasz csókért, melyet az nem ad.
Legédesb csók, ha minden szomjú fél
A csókot adva, csókot lopni vél,
Ha vágyát érzi csak, de nem jogát,
Csak venni vágy s nem érzi azt, hogy ád.

szozattovabbacikkhez

 

Dsida Jenő: Kettétört óda a szerelemhez

– Anno 1931, hősök napja –

Illat füstöl májusi orgonákról.
Ablakom kitárva, s az álmos este
verseket súg a tollam alá tehozzád,
     drága szerelmem,

áldott vándortársam az úton, ürmös
esztendők ízében egyetlen édes!
Téged ünnepellek e földreszállott
     istenek estéjén,

téged ünnepellek: igazbeszédű
szádat és komoly szemedet, magasztos
homlokod fölött a derengve fénylő
     glória ívét

szozattovabbacikkhez

 

 

Gyurkovics Tibor: Bor és leány

Ide is, oda is fut a lány, a hamis.
Csuda jó az apó söre is, bora is.
Illegés, billegés ez a tánc, az a tánc,
karikán a zománc, barikán a románc.

Kicsoda? Micsoda fuvallat? Sugallat
kergeti, vergeli a buta nyulakat?
Körkörös örökös móka ez. Róka ez?
Aki itt a csalit közepére szemez?

Róka ez, farkas ez. Bor és boróka szesz.
Vékony a dereka, téboly beremeg a
testire, lelkire, kerek ülepire,
úgy száll az utcára mint a gyerek-pihe.

Engedi, bánja is, szereti, szánja is,
állja és járja is a heves táncra is,
öleli az apót, öleli az anyót,
maga is buta volt, maga is csuda volt!

Juhász Gyula: Az ópiumszívó

A lámpa sárga lángja sápad,
A szürke füst lassan lebeg
S már látok boldog déli tájat,
Fantasztikus, új szigetet.
Az unt jelen spanyolfalán túl
Kitárul egy zengő világ,
Mely új vigaszt ujjongva árul
S mutat száz álom-Indiát.
Mily gyönyörűség így lebegve
Örvény, való, bánat felett,
Mint óceáni fellegek
És szállani arany egekbe
S egy résen át csak nézni őt:
Gonosz, silány, szép földi nőt.

Sinka István: Szeretőért – szerencséért…

Birizdón egy régi ólban
heten mosdottunk meg hóban.
Kettő közülünk gulyás volt.
Ő suttogták, hogy a hólé
tavasszal nagy újulást hord.
Szeretőért – szerencséért
meg is mosták egymás hátát –
én meg a kis kócos bojtár
balfelől a szívem táját
kerek két tenyérnyi helyen
mostam meg, az élet ellen.

A másik négy kondás legény
volt és mindegyik holt szegény.

szozattovabbacikkhez

 

Bodor Aladár: Bölcsőtől a sírig

Embertől, társtól távol, a pusztán,
Bár senki se hallja, senki se látja,
Megfakad, mint az árva tücsökszó
A szegény legény dala-furulyája.
Mint a megvágott ujjnak vércsöppje,
Gyöngyözik tisztán, pirosan, búsan,
Ahogy a szív a seb piros ajkán
Fölküldi magából meleg ritmusban.

Pásztortüzeknél s fénytelen éjben
Kunyhókba, erdő- s nádas-homályba,
Vagy suba alatt dudorászva-rejtve
Vérzett, szólt mindig népünk nótája.
Mert mindig volt itt seb, aki fakadjon,
Vérző, sajgó szív, aki csorduljon

szozattovabbacikkhez

 

Rába György: Lőcse

Előbb sovány zabföldek menetelnek
aztán a bársony Korponainé
vérével jelölt kapun át a város
a várfalon házak mint fecskefészkek
de benn krajcárra váltott reneszánsz
lábasház késő gőgje PULCHRITUDO
CIVITAS CONCORDIA elégedett
tükörbe néző bőség kőbe rótt
álmain virraszt a fekete-könyv
ma élhetsz de idegén tartsd a vágyat
pincében kéztőn százados bilincs
s a hatalom kétélű pallosa
suhog suhog mint mogyorófavessző

szozattovabbacikkhez

 

Rosty Kálmán költő, jezsuita szerzetestanár

Az 1848-49. szabadságharcban sok egyházi személy és sok irodalmár is buzgólkodott a haza védelmében. Többük életrajza és művei is szerepelnek a Szózat havilap Emlékezet rovatában, mint Pados János badacsonytördemici plébános, http://www.szozat.org/index.php/emlekezet/tartalommutato/8332-pados-janos .

Nem kevésbé érdekes a jezsuita papköltő és tanár Rosty Kálmán életútja sem, aki 1832. július –én született a Gömör vármegyei Rozsnyón, protestáns szülőktől. Édesatyja jogász- táblabíró, földbirtokos és megyei főpénztárnok volt

szozattovabbacikkhez

 

Juhász Gyula: Móra Ferencnek

Tavasz, nyár, ősz, tél jönnek, mennek ők,
Az olvasó ül békén és virraszt,
Virulnak és hervadnak a tetők,
Mint óbor, az ó könyv ad új vigaszt.

Az élet álom. Tavaszunk rövid,
Nyarunk forró és őszünk szomorú,
Telünk hideg és mindent elföd itt
Nyirkos síron a fonnyadt koszorú.

A bölcs szelíden és bánatosan
A csöndes és jó könyvekhez oson,
Ezek a sírig hűséggel kisérnek.

Felelni ők se tudnak a szegénynek,
De, amiért itt mégis élni jó:
Van bennük sok szép rezignáció!

Kosztolányi Dezső: Móra Ferenc

 1.

Ha a hazai kenyeret eszem, régi, elfeledett ízek csiklandják ínyemet. Ennek a kenyérnek nyilván megvan a maga receptje. De a receptet hiába adnám oda egy itteni péknek, az a kenyér, melyet így sütne, nem lenne ugyanaz, mint az, amit otthon ettem, sok-sok éven át. Lemérhetné gyógytári mérlegen a sót, a lisztet, a kovászt, ügyelhetne a keverés vegyi folyamatára, a dagasztásra, a sütésre, mégse sikerülne úgy, mint édesanyámé. Minden csip-csup dologban van valami rejtély. Az értelem, a képzelet, a tudomány boszorkánykonyhája céltalanul igyekszik ellesni

szozattovabbacikkhez

 

Móra Ferenc: A láthatatlan prímás /állatmese/

     Minden valamirevaló gyerek meg tud felelni arra a találós kérdésre, hogy: ha felveszik is sír, ha leteszik is sír: mi az? Azt szokták mondani rá: a lánc biz az. No, én meg azt mondom, hogy azért se a lánc biz az, hanem az én Panka lányom.
Ő az, aki akkor is sír, ha felveszik, akkor is rí, ha leteszik. Mikor reggelenként anyuka felveszi az ágyacskájából, az egész ház összeszalad a visítására.
- Uram teremtőm, mi baja lehet ennek a szegény kislánynak?
Nincs annak a szegény kislánynak egyéb baja

szozattovabbacikkhez

 

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről /részlet/

Otthon, az én hazámban, túl a gömbölyű hegyeken, amelyekre hósapkát rakott ma virradóra a bórás éjszaka, otthon az én hazámban Búzaszentelő napja van, mikor ezt az éneket dúdolni kezdem, innen a hósapkás hegyeken, a tengerfölön, amelybe beleesett az ég, virágzó kaméliafák alatt, cerciszek violás felhőiben és geniszták aranyesőjében. Ezen a földön nem szentelnek búzát, mert itt nincsenek más barázdák, csak amiket lobogós bárkák hasítanak a habvirágos vizeken, és a babér szenteletlen is megterem a borkőszínű sziklákon.

szozattovabbacikkhez

 

Móra Ferenc: Önarckép

negyvenedik születésnapra

Szája mogorva, szeme csacska,
Önnön súlyától fáradtacska,
Szívében gyermek ősz uracska, –
Ma vitte el nyarát a macska.

Ma vittel el nyarát, ha nyár volt,
Hogy napja csak sötétbe lángolt
S míg kútvízen tartá a jámbort,
Csak álma szűre néki lángbort.

De ám az bor volt, nem kevert,
Nemes vesszőről szüretelt

szozattovabbacikkhez

 

Füst Milán: A magyarokhoz

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott
E nemes-szép alakzat... Rossz idők futottak el feletted

szozattovabbacikkhez

 

Füst Milán: „Ha csontjaimat meg kelletik adni”

(Arany)

Vad iramban fut e vad fogat.
És mintha biztos célba vinne, jó födél felé:
Befut az aggság, kórság, a foghíjasság öveibe
S majd a nemlét boldog őslakói közt megáll.
Nem baj, nem sirok. - Oh fussatok hát vad lovak
S úgy száguldjatok vélem, hogy az emberek erdeje zúgjon,
Se lássak, se halljak. Csupa vadság legyen a szívem, mint a vadászé,
Ki ölni megy el, nem fél, - nem tekinti fenn a Teremtőt,
Nem lesi arcát, borus-e s hogy mint itél, mikor kirepül majd ama golyó?...

szozattovabbacikkhez

 

Füst Milán: Zsoltár

Ó Uram, engem bántanak - - -
Csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghuzódom
És utánam jönnek, üszkösbottal szurkálnak szörnyű módon,
Fázékony testemmel jeges vizbe rántanak - - -
Ó Uram, én mozogni nem kivánok - - -
Én pici helyen dideregve űlni akarok, én komplikációktól félek:
S tiszta ruhámmal, ujjaimmal ragadós mézfürdőbe lök az Álnok
És kijövök és piszokban élek - - -
Én sírni sem akarok: és szemeim
Mély kútjai a vizet zuhogva ontják - - -
Én más lehelletét útálom s gyakorta mosom kezeim - - -

szozattovabbacikkhez

 

Kosztolányi Dezső: Füst Milán

I

     Annyiban vagyok, amennyiben különbözöm: – ez minden költő jelszava, és Füst Miláné is ez lehetne. Mert a költő, akinek a Modern Könyvtár összegyűjtött verseit hozza, az igaziakból való, akik nagyon különböznek másoktól, és azt keresik, látják, markolják ki az életből, ami a világtól elválasztja őket. Ha egy jelzővel kellene jellemezni őt, ezt írnók róla: komor. Ez nemcsak a színeire vonatkozik, az életfelfogására, de a művészetszemléletére is, amely tiszta és puritán, szigorú. Egy bús és ideges lélek hangjai ezek.

szozattovabbacikkhez

 

Weöres Sándor: Levél Füst Milánnak

A házakon sötétség taraja.
A széken ruháim gubanca s égő gyertyaszál.
Ágyamban fekve, könyved hátán így írok neked
éjfél után, félelmes dolgok pókja, Mesterem.

Engedd, hogy szóljak hozzád s bár ifjú volnék, hadd tegezzelek,
mint isteneket s ringyókat szokás: mert szólni könnyebb így nekem.
S ma fáradt gondolataim úgy lógnak ki az éjszakába,
mint holtak meszes lábai a takaró alól…

szozattovabbacikkhez

 

Vályi Nagy Géza: Alföldi nádas

Sötét, talányos, zöld vízrengeteg:
Hajlik, hullámzik, imbolyog, dagad –
Fölötte fényben: röpke bogarak,
S mint színes bárkák – pillék lengenek…

Ha jő az éj – hát még rejtelmesebb
A víz – zsombékos, süppedő ölén
Sikolt a szárcsa és dobol a gém,
S csapongó kedvű békaraj brekeg…

Éber vadász jő s készül esti lesre,
Riasztó puska dörren messzi csendbe,
Ijedt sirály szeszélyes ívet ír…

szozattovabbacikkhez

 

Vályi Nagy Géza: Pipacsvirágzás

Szellő támad… fűtenger ring,
Lángcsóvákat szór a nap –
Zöldes tajték közt bíborló
Ékkövek csillámlanak…
Ég a földre csókkal omlik,
Tűzrubintok vére hull,
S a rét, mint parasztleányka
Szégyenlősen elpirul…

Vályi Nagy Géza: Tiszavirág

Fényvirág, habvirág
Ezre száll a fénybe,
Illanó, csillanó,
Déli napsütésbe…

Fényvirág, habvirág –
Éltük egy csipetnyi –
Cikázik, hintázik,
S örül valamennyi…

Hajnaltól – alkonyig
Tart az édes mámor,
S bódultan, ájultan
Hull a pille-zápor…

szozattovabbacikkhez

 

Nagy Méda: A rózsaszár

A hajlásúban van valami csodálatos,
szárának enyhe ivét ecset nem fogja,
kő nem rejti, zene nem őrzi,
furcsán, mereven koppanó szavak
öleljétek ti hát magatokba:
megérdemli. Illatát, fényét,
színét szilárd keretbe ő zárja,
a büszke és mégis megadóan gyöngéd
finom hajlású szár,
e soha meg nem énekelt
szegény kis cseléded, gyönyörű rózsa.

Pompázó szavaimat tenyerére így emeli
rejtetten és mégis lüktetőn: a gondolat.

1935

Nagy Méda: Kirakó kocka

Bekapcsoltál az életedbe, engem a porszemet,
adtál szavakat, hullattad rám, mint a nap az aranyat:
«Válogass, teljen kedved benne,
de ne feledd, hogy a szívem is ott van belerejtve,
minden szóban egy pici darab,
minden hangban egy atomnyi rész,
ha összerakod egyszer, vedd, a tiéd!»

Azóta minden szót úgy emelek a számhoz,
hogy Te vagy benne!
s mikor a lábam elé telepedik a csönd

szozattovabbacikkhez

 

Nagy Méda: Virágok

Mindig körülbástyázom magam sok-sok virággal,
mint aki titkos, ismeretlen érzések ellen védekezik
és csodálatos szépségük s bájuk lenne a pajzs,
mely megóv, ha rámtör alattomos daccal a baj.
Az ablak fehérét is átfesti a zöldárnyékú fény,
asztalon, állványon szétszórt szigetként tanyáz,
s mint gyógyszer a széles polcokon hasas üvegben ül,
úgy rejti apró cserépbe, öblös vázába vékony derekát.
Néha lehajlok, s emelem magamhoz vigyázva,
mint pohárba tiszta vizet a fáradtan remegő kéz, —

szozattovabbacikkhez

 

Kersék János: Szent asszonyok a Golgotán

Krisztust a Golgotára felvivék
Papok, írástudók és sok pribék.
Mind egybegyűltek, számra sok,
Szemforgató, vén farizeusok.
Tegnap virágot hintő nép bután,
Réved szemekkel állt a Golgotán,
S míg reszketett a véres kőhalom,
Ember szívében nem volt irgalom.
Míg a templomban meghasadt a kárpit,
A gyáva np komédiára várt itt.
S közönnyel nézte, kéjesen sziszegve,
Miként verik az áldott szent kezekbe
Bakók kalapáccsal a szeget.

szozattovabbacikkhez

 

Lendvai István: Éjszakák

1.
Egy éjjel elbolyongtam,
a sárga Hold kísért,
egy éjjel elbolyongtam,
— már nem tudom: miért.

A sárga Hold be szép volt,
az erdő halovány,
s a csillagok tünődtek
egy árva fuvolán.

Az erdő halovány volt,
a sárga Hold kísért,
— én édesen zokogtam
már nem tudom: kiért.

szozattovabbacikkhez

 

Petri Mór: Az eke éneke

Itt szántogatok a határban,
Kardomból rég ekét csináltam,
     Búzamezőn éneklek itt,
     Kenyér, kenyér nekem, nekik!
     S az ellenség csak rámrohan,
     Mindenfelől: roham, roham!
A magvetőre fittyet hánynak.
Igazságot Magyarországnak!

A vak zsarnok úr meg se látja,
Sorvad a tavaszok virága,
     Megfullaszt bimbóéletet

szozattovabbacikkhez

 

Bárd Oszkár: Nyár

Alig bírtuk, füve perzselte lábunk,
de a tisztásig kellett menni még,
fölöttünk, mint egy órjás rózsa kelyhe,
éretten, égőn, fulladásig telve
alig légzett a júliusi ég.

E csenddel szemben lent a fűben, bezzeg,
száz kórus zengett összevissza-dalt
oly harsányan, hogy kutyám ráncos füllel
és lógó nyelvvel bosszankodva dült el
s szöcske után a levegőbe falt.

szozattovabbacikkhez

 

Dsida Jenő: Július

Itt künn járok a földeken,
kedves.
A kalászok megbókolnak előttem:
olyan hatalmas vagyok, olyan
bronzarany félisten, mikor rádgondolok.
Egyébként pedig költő, sétáló ember,
akire fény hull és sárgaméz-mosolygás.
Tehénkék.
Pásztorok.
Nyári máglya. Búzamező.
Csöndesen feléd sóhajtom a búzavirágok kék szerelmét.
Harsányan feléd kiáltom a lobogó pipacsok vörös
nászindulóját!

1930

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf