Illésfalvy Szabó József: Recski rabok dala

Mátra erdők csendes mélyén
Öreg kakukk csendes mélyén
Sok kín láttán bánatában
Hangja halk és fojtott.
Halkan szólott, mintha tudná,
Hogy a búnak könny, s bánat a párja,
Hogy szívünket a fájdalom,
Száz tövise járja – száz tövise járja.

Kopott hangú öreg kakukk,
Kakukkold el nékünk:
Hazamegyünk-e majd egyszer,
Van-e reménységünk?
Azt is mondd el, - Élnek-e még,
S mi van velük, akiket úgy féltünk?
Hány évig kell itt maradnunk,
Öreg kakukk – amíg hazatérünk?

Rakovszky József: Az Eskü téri harang

Ha felzúg e mély szavú harang,
megmozgatja kábult lelkedet
s eszedbe juttatja az Istent,
akit oly sokan felejtenek.
És felsír szíved mélyén a rab,
nem más ez, mint szegény magam,
kit bűnökkel megláncoltalak
s lealáztalak csúfosan.

Budapest, 1953. XI. 3. kedd 9 óra

Buda Ferenc: Tizenöt-húszéves halottak

1956december8salgotarjanKiontott véreim!
Támadó tűz voltunk,
hűs halottak lettünk.
Hajnalló hitünkről
fegyverfogó kézzel
tanúságot tettünk.
    Gyermeki karunkba
    ereje gyülemlett
    forró férfikornak,
    csillagos oldalú,
    tűzokádó tankok
    felnőtté tiportak.
        Golyóverte testünk
        lankadó lankái
        holt anyaggá hűlnek,
        gránátot markoló
        kimarjult karjaink
        jéggé merevülnek.
            Sebeink nyitottak,
            nyirkos kövön fekszünk,
            mostmár nem verekszünk.
            Égő, túlvilági
            benzines palackok
lángjánál melegszünk.

Csanádi Imre: Az 56-os évre

Árvízzel-földrengéssel,
kezdődött két intéssel;
megindult mennyi hajlék,
jajdult a hontalan nép.

Földrázó téli hajnal –
jött süvöltő morajjal,
házak-falak inogtak,
Pesttől-le a fagyos homokba rogytak.

Komor tavaszi képek –
víz nyaldos háztetőket;
parasztok fán kuksolnak:
jön-e a mentő csónak?

Ágyuk szavát az utcák
horkanva visszabukták,
géppisztolyok pöröltek,
lánctalpak csörömpöltek.

szozattovabbacikkhez

Dutka Ákos: Ember és magyar

Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek, ti bátor, szent fiúk
Lássuk: a világ most vélünk mit akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet.
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek, Ti szent fiatalok.
A csillagokba írta szentelt nevetek.
Köszönöm néktek, drága szent fiúk,
Hogy visszaadtátok a csüggedő hitet,
S a barrikádok hunyó szent sugarinál
Adynak kiáltsuk szabadon ma már,
Mit az Ég falára vérrel írtatok:
Emberek vagyunk, újra magyarok!

Föglerné Kolozs Marcella: 1956 hőseinek

Gyászos, sötét kornak fekete éjjelén
új fények születtek Magyarország egén.
Idelent ők voltak Hazánk hős fiai,
odafent most ők a jövőnk csillagai.
Imát mondva értünk poraikat áldjuk,
legyen szent előttünk ragyogó példájuk.
Fényük ragyogja be az egész világot,
hirdetve egy örök magyar szabadságot!

Gavallér János: Emlékezz 1956-ra!

Csak bátran suhancok, srácok,
soha nem adjuk otthonunk,
lányok, asszonyok, pesti hősök,
előre mind, talán meghalunk…

Szabadságért kiált a lélek,
harcolunk utolsó csepp vérig,
a patak az óceánig ér,
harcolunk utolsó csepp vérig!

Ne félj testvér velünk az Isten!
Jöhetnek tankokkal ellenünk!
Ha halni kell egy szebb jövőért,
most, akár itt mind meghalunk!

Ne félj testvér velünk az Isten!
Jöhetnek tankokkal ellenünk!
Tiszta lelkünk soha nem adjuk,
a Hadak útján gyűlik seregünk!

szozattovabbacikkhez

Kuczka Péter: Inkább meztelen…

Inkább meztelen járok az utcán,
nevessen ki, akinek kedve van.

Inkább meztelen járok az utcán,
vagy bolondházba csukatom magam.

Inkább meztelen járok az utcán,
és feketére fagyok, mint a fák.

Inkább meztelen járok az utcán,
s meghalok, mint ki meglövi magát.

Inkább meztelen járok az utcán,
és leszek hülye, nyers és ostoba.

Inkább meztelen járok az utcán,
de hazugságot nem öltök soha.

Irodalmi Újság, 1956. szeptember 8.
Költők forradalma 1953-1956
Szerkesztette: Csicsery-Rónay István, Washington

Lakatos István: Forradalom

Élesítsd a szavad kardok pengéin. Az eszme,
mint a szurony, csillanjék, jéghidegen fenyegetve.
Metsszen amit mondasz, szúrjon-vágjon, sebet osszon,
Őrizd gyűlöleted jól, mint méhében az asszony
magzatát; ápold, növeld és percre se hallgass,
és fogad közé szorítsd, mint koncot a farkas.
Tartsd erősen igazságod. Harapj, legyen egyszer
pajzs, megoltalmazzon. – másszor ártani fegyver.
Nyelved alatt bombák, kezedben tőr: hadirendben
álljon, rőt zászlóval a lázadás a szívedben.

szozattovabbacikkhez

Nagy László: Halállal élek, nem kenyérrel

Ríkattalak, lelked megaláztam,
remegek a bűnök lugasában.

Ólom a veríték, fáj a fejnek,
gömbjei a csontban gyökereznek.

Mentségem, mint a homok, elszéledt,
én vagyok a bűnös, nem az élet.

Most jön el megváltó büntetésem.
mert én az örömet összetéptem,

elfújtam, mint a selymet, de mintha
ide üszkösödne ajkaimra.

Rákóczi kis úrfi, vér bolondja,
Bodor Katalina hurcolója!

Köti a lóhoz a két kis lábat –
Pegazus-paripa téged rángat!

szozattovabbacikkhez

Pethő László Árpád: MENETELÉS 1956 - 2016

Mindig elmentünk
a falig s azon túlról
üzentünk vissza

halálba róva -
fejünkkel ütve lyukat
a lelketlenül

visszapattanók
rémületére - sírba
kergetett őszők

multával itt áll
lábunk előtt megfagyott
harmatban a nyár

tüdőnk kiköhög-
ve - vénásan tágulva
hogy megérhessük

a kikeletbe
menetelt menkülést
saját házunkba.

Móritz Mátyás: Princípium

Harc dúlt a lelkükben, és nem volt más választásuk,
megvívni a harcok között a legnehezebbet;
a legnagyobb felelősséget hordta a válluk,
rajtuk kívül más erre nem érzett kétes kedvet.

Az életük csupa harc volt és csupa vérontás,
összecsaptak bennük az angyalok és az ördögök;
volt megölés, sírás, jajgatás, szaggatás, rontás,
vért hullattak és a vérüket nyelték a rögök.

A fejük emelt volt, és mind a két szemük nyitott,
mindegyikük ott hordozta a szívén a sebet;
a fájdalom mindegyikük lelkébe hasított,
nem tűrhették már tovább a korbácsütéseket.

szozattovabbacikkhez

Szabó Ferenc: Jövőbenézés

Az 1956-os magyar szabadságharc
III. évfordulójára

Elvérzett seregi a nagy ütközésnek,
tejúton száguldók hérosz-ezrei,
itt kísért lelketek, buzdítva, rajongva,
harcotok, s véretek izzó emlékei.

Tépett magyar zászlók selyemsuhogása,
felvidult szívek dobbanó moraja…
- Győz a felkelés! Szabad lesz az ország!
… kísért, kísért emlékek sóhaja.

S egy hajnal. Morajló, s vad.
elröppent remények szívhasadása,
Mária országán ostorvert barázdák,
népünk fájdalmas térdekre-hullása…

szozattovabbacikkhez

Szent Ferenc

Naptestvér éneke

Mindenható, fölséges, jó Uram Isten,
Téged áldás, hír dicséret dicsőítsen
     Neved venni ajkára
     ki van méltó magába?
          Senki sincsen!

Sokféle szép teremtményed mind dícsérjen,
bátyánkurunk, kedves Napunk, kiváltképen.
     Hintve arany sugarat,
     jelenti szent magadat,
    szerelmében.

Dícsérjen Hold-asszonynénénk s minden Csillag;
az ég boltján szende fénnyel világolnak.
     Odavaló vagyok én,
     ahogy ragyog az a fény
    bíztatólag.

szozattovabbacikkhez

Sík Sándor: Dalolj, ne félj!

Reményik Sándornak

Remenyik sir5„Egy új világ van születőben!” – mondják,
Kik felkötötték az Idők kolompját.
A vének, kiknek szája fél-sírásra:
„Megérett a világ a pusztulásra!”
Ne higgy nekik, magadnak higgy te, lelkem!
Én egy órával mások előtt keltem,
De fáradt nem vagyok,
És bizalmasaim a csillagok.
 
Én nem hiszek a tele-szájas Újban.
Az Új csendben jön és oldott sarúban,
Vagy a magasból angyalpille szárnnyal
A szívbe, mit az Istenség megárnyal.
És akiben Igéjét megfogantja,
Az szánva néz a kérkedő Kalandra,
Amely ma szerteszét
Elfojtja a szemérmes Új neszét.
 
szozattovabbacikkhez

Vas István: Szabó Lőrinc halálára

Meghalt… A legnagyobb volt
Közöttünk, akik élünk –
S amire ő megérett,
Mi is már arra érünk.
Megérett testi-lelki
Kínok és szégyenek közt –
S mit tudjuk, hogy nekünk még
szabolorincMit tartogat a nagy köd?

Volt, amikor hitetlen
Vakhitű harcba pártolt,
De ellenségnek is jó
Erőt adó barát volt.
Ha van, ki jogot érez
Fölötte, hadd ítéljen –
Mesterünk volt a szóban,
Szégyenben, szenvedésben,

szozattovabbacikkhez

Zilahy Lajos: Arany János sírjánál

Mint fáradt hírnök, vérben, sebesülten
Az új Mohács poklából menekültem.
Öklömmel verem sírod oldalát:
Tudtok-e mindent holtak odaát?

Rossz hírt hozok az őrjöngő csatákból
És rossz hírt hozok szegény Szalontánkról.
Ruhám és arcom, nézzed, csupa pernye,
A Csonka Tornyot szörnyű láng seperte.

Jaj, láttad volna ezt a vad tüzét!
Lángoltak mind az érparti füzek,
Attila kardja földünkből kinőtt
S beteltek itt a Daliás Idők.

szozattovabbacikkhez

Damjanich János levele – feleségének, Cserkovits Emíliának

432px Damjanich JanosA szabadságharcot leverő osztrák önkény a legnagyobbakat kivégeztette, köztük a legendás honvédtábornokot, akinek feleségéhez intézett fennmaradt utolsó levelét közöljük itt. Ekkor még nem tudta, hogy hamarosan kivégzik.

szozattovabbacikkhez

Bálint Sándor: A Napbaöltözött Asszony

napbaoltozottAligha szorul bizonyításra a magyar kultusztörténet kutatásának fontossága, sokoldalú tanulságainak föltárására. Erre sok más mellett Szekfű Gyula1 mutatott rá különös nyomatékkal. A munkálatok különben sok irányban, de szerte-szórtan már régóta folynak. Az egyháztörténeti, művészettörténeti, néprajzi kutatás már eddig is figyelemreméltó részleteredményeket tud fölmutatni, mégis azt kell mondanunk, hogy a sul generis vizsgálódás, a kérdésben rejlő gazdag, sokoldalú vonatkozások tisztázása még a jövőnek lesz feladata.

    Mi jelen tanulmányunkban egyik nagyhatású Mária-kultusz hazai sorsát2 szeretnének megrajzolni. A Napbaöltözött Asszonyról (Mulier amicta Sole) lesz szó, amelynek ábrázolását mindnyájan ismerjük, de eredetéről, szerepéről teljesen tájékozatlanok vagyunk. Amennyire a kérdés jelenlegi állapotában már lehetséges, iparkodunk tisztázni a Napbaöltözött Asszony tiszteletének eredetét, elterjedésének okait és körülményeit, nevezetesen az ábrázolás szellemtörténeti, kultuszföldrajzi és vallásos néprajzi hatásait és összefüggéseit.

szozattovabbacikkhez

Darnay Kálmán: Szerencsét hoz a gyöngysor

– Szentgróth várának története –

Sümeg vár szomszédságában Szent Gerolt, ami nevén Szentgróth, – melyet a Szala (Zala) vize nyaldos körül, – a XIII. század utolsó évében Fülöp mester fiait, Tamást és Dénest uralta, az inkább várúri kastély, mint erősségszámba menő Szentgróth. Csodálatos nyughatatlan vér csörgedezett a szentgróthi és berekszói Hagymásiak ereiben. Összeférhetetlen természetükkel örökös hadilábon álltak a törvényes renddel. Így harmadfélszáz éves várúri birtoklásukba sokszor belemarkolt az igazságot szolgáltató királyi ítélkezés. Kuruckodó kilengéseikért még többször üt rajtuk a császári kéz.

    Ulászló 1491-ben hűtlenségükért megfosztotta a Hagymásiakat várúri birtokaiktól és Szentgróth erősségét Lendvay Bánffi Miklósnak és Jakabnak adományozza.

    Majd visszakerül Hagymási Kristóf kezére, de 1556-ban ránehezedik a bécsi Burg ármánykodása. Hagymási Kristóf az erdélyi fejedelemhez pártolt, így I. Ferdinánd császári zsoldosokkal kiűzeti várúri kastélyából és Macedonia Péter ajtónállómesterének és Pécsy Gáspár udvarnokának adományozza Szentgróth várát.

szozattovabbacikkhez

Kerestely Józsefné: Székely eledelek, Szendrey Ákos: Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban

Kerestely Józsefné: Székely eledelek

[Egy székely asszony magyarázata szerint, Siklód, Udvarhely megye]

Güllődör. A marhának belit, gyomrát kimossuk szépen s felvagdossuk egy arasz széles, másfél arasz hosszú szeletekre, forró vízbe mártsuk, hogy a barna bőre lejöjjön, olyan maradjon, mint a gyócs; a májat, tüdejit, lépit, szivit megfőzzük, oztán févagdossuk apróra (mint két rizskása egymás mellett), hagymával, peterzsejemmel, sóval, borssal összedógozzuk. A tőteléket elosszuk a bélbe s a gyomorba, esszehajtsuk és esszevarrjuk, vízbe rakjuk és féfőzzük.  ...

Szendrey Ákos: Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban

A mai, szertartásokban gazdag szokások bizonyára fokozatos fejlődés eredményei, a primitív mag az idők folyamán lombosodott ki, terebélyesedett a ma sokszor alig áttekinthető fává. Így van ez a házasságnál is. A primitív népek házasságkötési szertartása legtöbbször igen egyszerű: közös étkezés, kézfogás1. Ha sikerül valamely szokást eredetéig visszakövetnünk, legtöbb esetben vallásos cselekményre találunk2.  ...

szozattovabbacikkhez

Tömörkény István: Az iszákregement

Ott született ez is az ötvenes évek zsandárvilágában, a lószőrsisakos vitézek uralma alatt. Mikor Bonyhády parancsolt az osztrák poroszlók karjának, s az a kard parancsolt a polgárságnak, úgy hogy ha kellett, sőt ha nem kellett is, le is sújtott.

    Ismeretes dolog, hogy ha három ember akkor összeállt az utcán, rögtön szétkergette őket a zsandár. Mindjárt fölrecsegett a szava:

    - Szabad teret, uraim, szabad teret. A csoportosulás tiltva van!

    És megcsörrenté a kardját, s megrázta a lószőrös üstökét. A három összeállott ember pedig ment háromfelé.

    A kocsmákban meg pláne nagy volt a felügyelet. Ott vigyázni kellett a zsandári szemnek, hallgatózni a fülnek, hogy a bortól hevült hazafiak nem szólják el magukat. És ha csak legkisebb célzás történt is arra, hogy fölvirrad még valaha, a zsandári jegyzőkönyv elővétetett, az illojális alattvaló neve homlokráncolások és félelemgerjesztő köhögések között abba belejegyeztetett, szigorúan meghagyatván a név birtokosának, hogy holnap ennél és ennél a k. k. hivatalnál megjelenve, ott a fejére zuhanó dorgatóriumot jó szívvel elviselje, szintazonképpen a bankóknak bizonyos számát a k. k. Stadthauptmann markába lefizesse.

szozattovabbacikkhez

Czuczor Gergely: Hunyadi János

Hogy rémülve futott Mahomed Nándornak alóla,
  A megmentett várnép istenlé Hunyadit,
Keljetek édeseim - mond ő, fel az égre mutatván -
  A harc volt csak enyém, győzelem istenemé.

hunyadijanos

Gasparics Márk ferences rendi szerzetes, az 1848-49 -es szabadságharc elfeledett vértanúja

Gasparics Márk [eredetileg Kilit,] ferences szerzetes született 1810-ben Drávaegyház [Cirkovljáu, Zala Vármegye] községben közönséges paraszt szülőktől. Iskoláit, mint Szent- Ferenc-rendi szerzetes növendék végezte, 1827. október 23. lépett a rendbe; 1833-ban misés pappá szenteltetett föl. Hitszónok volt Szent-Antalban, azután Pesten, közben nevelősködött, kitűnt, mint ékes szavú egyházi szónok. Beszédeivel különösen a nép józan életére hatott. /Cikkeket irt a Hírnökbe /1844. 88. 89. sz. Még valami Kunossért stb. / Az 1848-49. szabadságharcban szabadelvű beszédeivel lelkesítette a népet.  Rendíthetetlen hazaszeretete a szabadságharc után szomorú időkben sok üldöztetésben volt része, sokáig kellett bujdosnia, hosszú ideig álnév alatt rejtőzött, míg végre egy elejtett szava nyomra vezette üldözőit, elfogták, bebörtönözték s 1853. szeptember 12-én kivégezték Pozsonyban.

szozattovabbacikkhez

Gyóni Géza: Przemysl

I

prz8Fehér arcukon nem volt bánat,
Kik elértek már vagy-vagyához
Az életnek és a halálnak.
Fogytán reménynek és kenyérnek -
Fehér fiúk ők felkészültek,
Vidáman, mint a vőlegények.
Fehér fiúknak új nótája:
Víg vőlegények most indulnak
Halálos szép tavaszi nászra.
Kárpáti erdőn bimbó pattan, -
Fehér fiúk csak azt elérjék!
De zúg a golyó szakadatlan...
Tízezer élet ere pattan
S Klió új aranylapra jegyzi:
Ki ott halt meg, mind halhatatlan.

szozattovabbacikkhez

Szakolczay Lajos: »Fejükön a Halál fehér glóriája«

Az I. világháborús versek antológiáiról

    Közvélekedés-számba ment a klasszikus mondás: a háborúban hallgatnak a múzsák. Azon ne töprengjünk, hogy a kedves helyébe lépő kard és a vér – a halál megannyi formájáról ne is beszéljünk – lehet-e ihletadó. Ha a véghetlen fájdalom nem ösztönözne versírásra – a kibeszélés által nem a haza, hanem a személyiség védetik meg –, a magyar költészetből hiányoznék egy, a maga valóságában is furcsa érték. Mert az ilyes jellegű versek történelmi kaleidoszkópok. Harsányságuk, némelykor hazapufogtató modoruk ellenére is.

    Nem a háborút, a békét kell harsognia a szellem emberének, gondolhatjuk, hiszen az ágyúcső fölmagasztalása ellentétben áll mindenfajta építkezéssel.

szozattovabbacikkhez

Szép Ernő: Világtalan katonáknak

Angyal szeretnék lenni,
Égi gyöngéd alak,
Suhanhatnék közétek,
Hogy vigasztaljalak,
Mulattassalak.

Szárnyammal, szárnyammal
Szellőt hajtanék rátok
S odadnám lágy szárnyaim,
Tapogassátok,
Simogassátok.

Hoznám arany hegedűm
Muzsikálni néktek,
Mikor hallgatva ültök
Véghetetlen szépet,
Örök édességet.

szozattovabbacikkhez

Vályi Nagy Géza: Három könnycsepp…

Három könnycsepp szempillámon
Nehéz, forró mind a három.
Lelkem legmélyéről jönnek
Szemembe a drága könnyek!

Az első könny, mely úgy éget
Siratja a Felvidéket,
A második, a legdrágább
Téged gyászol Bácska, Bánát!

A harmadik – legnehezebb
Erdélyország érted pereg,
Érted pereg vagy tán másért:
Egész, nagy Magyarországért!

vitéz Somogyvári Gyula: Repülj fehér galamb…

Repülj fehér galamb, repülj sebes szárnnyal,
idegen országba hegyen-vízen át,
messze, Szajnaparton, kopogtasd meg kérőn,
szörnyű nagy uraknak rácsos ablakát!
Mondd: hogy innét szálltál a Tisza tájáról,
– hol az égre néznek apró templomok –
s jöttöd vágyva várják, karjukat kitárják
kifosztott, megtépett, koldus magyarok…

fehergalamb

szozattovabbacikkhez

Csanádi Imre: Húzd rá cigány!

A száz éve halott Vörösmarty emlékezetére

Elzúgtak a pozsgás-piros,
       mennydörgő daliák,
rázván rémes dárdáikat,
       lobogós kópiát.

Régi dicsőség kürtszava,
       döbögő gyomrú dob,
délceg nyerítés, hadmoraj –
       mily messzünnen huhog.

Mily messze mind az ifjúság
       aranyló álmai!
Mi rég mertek hajnalszínű
       zászlói szállani!

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf