Darvas János: Vulkán völgyében

(Oh, hogy zuhog kint. Zúg a förgeteg.
Hogy döng a föld, oh, hogy búg, háborog.)
– Szívem túlzengi, hallod, hogy dobog?
Szívem neked zeng búcsú-éneket.

(Oh, hogy zuhog kint. Kénkő fojtogat.
A láva minden utcát elfogott.)
– Ajkamban forróbb, égőbb láng lobog.
Ajkam most adja búcsú-csókomat.

(Oh, hogy zuhog kint. Mért üvöltenek?
Oh, ölnek, hallod, embervér csorog.)
– Ölelj, mi élünk s itt halok veled.
 
(Oh, hogy zuhog kint. Mért e mély dörej?
Oh, jön, jön, látod, láva, láng-torok.)
– Csak csókolj, mindegy, meghalunk, ölelj.

Győry Dezső: Az igazi Triumfálók

Kacagjatok! E nagyvásári zsivajban
Pénz, vér, piszok, por, Júdások bomolnak
És szörnyűséges, égverő a vétek.
       Adjátok el apátok örökét,
       A koporsótok utolsó szögét,
Én nem hiszek a triumfáló kornak.
Mert nem igazak azok a beszédek!

Kacagjatok! Én: valaki, senki, költő
(Pénztelen, rongyos) szép hitekről zengek,
Ahol dúsasztal csak csalóknak terül.
       Kacagjatok: öntelte diadal,
       Sértetlen szent a próféta-dal.
S én mint fehérfény fölöttetek lengek,
Én Velemhívők, mi leszünk felül.

Komlós Aladár: Elszabadult csillag

Keringtem, mint a többi kerge csillag:
amerre vonzottak, kimért körökbe,
éppúgy zokogva és éppúgy röhögve,
de engem új, szabad körpályák hívtak.

S fényben, dalolva egyszercsak kitértem.
Vihar dúlt, bombáztak mögöttem átkok…
Csillag-sereg, kimért körök, nem láttok!
Engem szabad, új útra hív az éltem!…

Utánam átkok bombáznak, vihar dúl,
egy r égi fájás bennem meg-megsajdul,
úgy hívnak vissza régi jó körök…

Én meg felejtve átkot s szürke békét,
új szent utakra, hol csillag nem élt még,
bús egymagamban, büszkén feltörök…

Mécs László: Tavaszi körtánc öreg gyerekek számára

Zöld ág, zöld ág,
zöld levelecske,
tavasz-kertbe arany ajtót
nyitogat a fecske.
Furcsa kulcsa:
nyitogató nyelve,
csicsergő kis csodacsőre
varázsdallal telve.
Ringó bimbó
bólogat ottan,
hívogató rózsaselymű
rügyek ajka pattan.

szozattovabbacikkhez

Ölvedi László: Orgonavirág a gyárban

Fojtó, gyilkos köd, tülök, dübörgés,
Kormot, könnyet, sóhajt ont a gyár.
Görnyedt árnyak némán loholnak,
Ott áldoz a falánk Molochnak
orgonaTestvérem: egy ifjú proletár.

Vad motorok szilaj dühe lendül,
Anyag s erő döntő harcra kél,
A ragyogó, sötét szemekben
Álmodott csók varázsa rebben.
Csöndes otthon, asszony és kenyér.

szozattovabbacikkhez

Urr Ida: Magyar költők

Egyszer a vérünk felcsobog,
Egyszer tett lesz az akarat
és szívünk dörgő zenéje:
szétzúzza a börtönfalat!

Egyszer az álmunk felriad
és lesz belőle puskatus,
egyszer acél lesz mindenünk:
az agy, a szív, a vér, a hús!

szozattovabbacikkhez

Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram-április 2015.

A lap hófehér háborújából hazatért versek...

Gazduram
 
"egy család lapul a kabát alatt",
és sok család ami lehetett,
harcolni annak volt nehéz,
- és ez igaz ma is - aki igazán szeretett.

szozattovabbacikkhez

Botz Domonkos: Kifordított világ

A könyv lapjai közt nem
Levél, hanem egy lepke
Töredezett szárnya;
 
Simogatásra hivatott kéz
Jobbára ökölbe zárva
Rázza dühét a világra,
 
És ami eddig volt árva,
okolAz jobb sorsára még
Várhat, mert annyira
 
Még nem fordult ki
Magából a világ, hogy
Feledné az ököljogát

Czipott György: Hiver, le café chaud et une cigarette nationale

18Koszsárga égből
gyapotfonálon
lógnak a házak.
Ágbogban álom.

Pincékhez ragadt
sovány utca, kert,
a csönd vatelint
köréjüktekert...

szozattovabbacikkhez

Deák Mór: MÉRTÉK

Poharam peremén
megcsúszott a Nap,
és belepottyant az italomba.
Ittam én már Holdat,
éjfélt,
úgy ittam, mintha a Nap volna.

szozattovabbacikkhez

Dinók Zoltán: Hitem akkora

Hitem akkora, mint az óceán, a
szenvedésem pedig mint a tenger,
ez a szemlélet ad erőt, hogy
túllépjek minden kínon s gondon.

ocean

Dr. Pázmándy László: Szuronyok fénye

Mint, aki már senkit sem sirat,
Hallgatása volt a vádirat.
Ott járt, hol az ember nem számít,
S a szuronyok fénye világít.
Nem borítja Recsket feledés,
Mindhiába hull rá, évre év.

A szemében, csak a múltja volt,
Lekéste az utolsó hajót.
Túlélők csendje lengte körül,
Ami a délutánban elmerült.

szozattovabbacikkhez

Fülöp Kálmán: Esernyőt tart

Egy

vers
simogat
vagy
éget
s betakar

szozattovabbacikkhez

Gavallér János: Véres az Ég

Borzalom ébred. Borzalom álmodik.
Kitépett szívekben vérzik nemzetünk:
Férgek ülnek törvényt, a nép haldoklik!
Csak a félelem keserű kenyerünk!
Isten látod! Véres az Ég! Halottaink
több ezer éve sírnak, gyermekedért!
Mivé lett, drága néped, meggyalázott Vér!

szozattovabbacikkhez

Oravecz Diána: Pepita Tavasz

Fekete, fehér kockák, képek
Kényes vétkek, vásott fények
Homorú koszorú, szomorú nyomorult
Zsebére vágott málló mérge.

Csiribú-csiribá a hókusz-pókusz,
Pofonom józanul csattog, lódul.
Tavaszom teli zsák; kincsek, színek,
Illatok, pirulás. Szívből bódul.

Igenem a nem, a nemem az igen,
Szaporán dobogó hetyke szívem.
Iciri-piciri hoppás jajjok!
Trükkös tüllbe ejtett kincsem!

Varga Rudolf: MINTHA MESE

Meghőköl. Ettől.
Meghőköl ettől a vidéktől.
Ettől a vidéktől mintha
mese lenne, még a vaskígyós,
szikrát, füstöt okádó acélbika
is meghőköl. Egetkarcoló
áramszedőjével mintha mese lenne,
messze elkerüli
minden inter, minden sziti.

szozattovabbacikkhez

Vasi Ferenc Zoltán: ZOLTÁNFI SZABOLCS PÉTER, - VASI!

Anyám könnyei sósak.
Tengermélyből hozza fel
csillagszám-rendszer sokat!
Bánat bántotta élte
rózsafüzér-szívének
eredeti gondja: én! –
mi volt, mi lesz még velem?
Valahol az Odaát-
Idelét kövecsei
közt engem félt, engem óv:

szozattovabbacikkhez

Zsille Gábor: SZÓZAT

Rakovszky József emlékére

1.

Mennyi türelem lapult abban az apró öregben –
vagy talán nem is volt apró, csak emlékezetem
zsugorította törődött apóvá, madárcsontú vénné
a belváros eszelős zajában, egy huzatos szellemvasút
állomásán, az Astoria fásult tömegében, egy irdatlan
tenger partján. A peronon állt, vég nélkül ismételve
halkan: „Szózatot tessék, Szózatot.” Csütörtök volt, dél.
Megmaradni, magyarul. Semmi többet, csak élni.

szozattovabbacikkhez

Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba: Gazduram-március, 2015.

Néha, csak úgy megérinted a szellőt,
megállsz, mint a pillanat a Gellért-hegyen,
a köd-paplana alól kinyúló-utcák lábát,
Nagypapám-távcsövével meglesem.
 
Néha, csak úgy megállok, mint lámpa alatt,
egy fáradt gondolat,
hogy a Duna megmoshassa,
kiteszem a partra kőfogsoromat.
 
Néha leülök az ég-lapjához, mint egy költő,
hogy napot, felhőt rajzoljak rá, madarat,
de egyszer csak elrepül, kiragadja az éj,
s csillagnyi hiánya itt marad.

szozattovabbacikkhez

Botz Domonkos: Harlequin

maszkAmikor a bohóc felzokog,
arcán tengerek fakadnak,
akadnak, kik önfeledten
kacagnak s csak a szépet,

pirosló orrát, fehérre mázolt
arcát látják, melyet szürke
folyam áztat, csetlik-botlik,
maga a megtestesült alázat.

Harlequin jelmeze alatt a kín,
a fájdalom emészti, marja, már
elveszítette mindenét, s most
a tömeg nagyokat derül rajta.

szozattovabbacikkhez

Czipott György: Organikus vadászidény

kicsoda látja meg
keleti szél leomlását,
ki mesél legendát
minden abortált életről?
csillag alá fölfeszítettek
tegnapokat, akárha denevért,
vérünkön részes gyáva hajtók!
kehelyviola műlapátra söprögetjük
vacsorás asztalról lemorzsállt
zsolozsmányi hitvallásainkat,
feslett hímű nászkeszkenővel
fölitatjuk szemünk sarkából
vízzé lett vérünk.

szozattovabbacikkhez

Deák Mór: HÉT

– a meg nem írott könyvekből

lassan mindenki különb nálam
bízik magában ha nem másban
magányos nem marad

nekem mintha már mindegy volna
mikor fulladok  sörbe borba
csak nézem hogy szalad

fut menekül előlem minden
amit kellően nem szerettem
s nem szeretett viszont

szozattovabbacikkhez

Gavallér János: Rögeszme

Norma; szólásszabadság forma!
Bílyogot sütött ránk a dogma:
Ezt-azt szabad, Heller Ágnes mondja,
s tarsolyában izzó eszme horkan.
Sokan sokszor verték az agyba:
Ezt-azt szabad, gátat Mammon szabhat!
Kit érdekel a vélt igazság?
Ellent mondani rút pimaszság!
Antiszemitizmus, fasizmus,
éljen a világ-globalizmus,

szozattovabbacikkhez

Madár János: Hullt az ég

Az volt a jó a nevetésben,
hogy a könnyünk is megeredt.
Sírtunk és fulladoztunk a gyönyörtől,
visko– míg hirtelen este lett.

Sötét felhők ereszkedtek
a ház megrepedt falára.
Peregni kezdett a mész,
vakolat – füvekre, földre, fára.

És az ágak is meghajoltak,
a virágok kihűlt kövekhez értek.
Mint a vér, piros szirmok
folytak a csöndre, és féltek, féltek.

szozattovabbacikkhez

Oravecz Diána: Sztyeppék szele

Egy pillanatig perzselt csupán a sztyeppék jeges szele,
De zavart lelkem elragadta, már messzi fák között süvit vele;
Jegenyék közt kergetőznek mint őrült szerelmesek.

szozattovabbacikkhez

Szabó Ferenc: Két csend között

                           Pálos Antalnak

Kezdetben volt a Csend
a Teljesség a néma Csókban.
Szóltál és fényes rend
zenélt az őskáoszban.

A káosz tart még bennem
s itt zúg körülöttem:
csak ködgomoly vagyok
ha napod nem ragyog
ha nem lehelsz reám –

szozattovabbacikkhez

Varga Rudolf: GARABONCIÁBAN

Lábam is sarat dob utánam, falvak huzatos
utcái veszett kutyákat uszítanak idegen szagomra,
havas erdőmben, ősemberfüstös barlangból
gyűlölködöm.
Rutafa, rutafa, emelj fel mégegyszer!
Sár húz le sárba, hangomat meguntam,
inkább hívok sírásókat, leheletem tovább
nem lélegzem, másznék vissza ágaidra, rutafa,
harangok mennyországa, ég, föld közt lebegve
felizzanék újra, vihar madártollként vinne,
lennék bolygó, Magyarország dühöngő göröngye,
Garabonciában fájdalmas izzás, ismeretlen

szozattovabbacikkhez

Vasi Ferenc Zoltán: Nesze Neked költészet

A vers olcsó, ócska kacat,
ingyen kapod, ingyen is add,
s míg szétterjeng az éteri lét,
cigaretta, kávé délig a reggelid,
szádhoz emelve a szálat: ég.
Ebéd! Visszavánszorgod az utat,
elnehezít álomba a meleg étel,
aztán az örökös idővesztés,
a képernyő alig adhat választ,
a hajnal gondjait szerteküldted:
Isten is süket, az Ördögh halott,
láttad Őt és dorgált, tanított –

szozattovabbacikkhez

Zonda Tamás: Birkadal

Nem akarok már semmi harcot Uram,
véralvadékos századokat
aládúcolt mosollyal,
vértanuk repeszeit csontjaimban,
elég csuklómon a kender allergiája századok óta,
elég annak a pár őszi napnak fonnyadt pusztulás-szaga,
gerincem a Kárpátok kontúrja,
öklömből kirohadtak az ujjak,

szozattovabbacikkhez

Győry Dezső: János szava három Jordánnál

Így rendelték, hát így is teljesüljön:

Addig facsartam s kínzattam,
míg zászlóvá sodort
a hit, düh, nyomorúság
bélpoklosok, éhezők s szent hóbortok kezébe.
Már visznek: mint a fáklyát,
begyújtani száz korhadt barikádnak!
Már látnak: mint viharszélt,
dagasztó ezer tomvadó haragra!
S úgy látnak, ahogy látok
én is sok nehéz színemondhatlan titkot:
erősnek, újnak és félelmetesnek!

szozattovabbacikkhez

Jankovics Marcell: Magyar virtus

A csárdában lőre mellett
Négy-öt legény énekelget, –
     Az alvégi legények…
Két szál cigány húzza-húzza:
…Káka tövén költ a ruca…
     Bánat kell a magyar fiúk szívének…

A Felvégről egy betoppan, –
A padlóra hármat dobban, –
     Toborzót jár magába:
…Vagyok olyan legény, mint te!
Vágok olyan rendet, mint te…!
     Csak ezt húzzad, te kába!

szozattovabbacikkhez

Páll Miklós: A vágy virága

bogancsMikor tavasz virul a fákra
És mindenütt új élet fogan:
Akkor nyit ki a Vágy virága.

Dohos tető és friss ég alatt
Pattan ki nagy észrevétlenül,
Nem kopog, s nem kérdi: szabad?

Mindegy neki, milyen célt viszünk,
Ő mindegyik célra ránevet
És elrántja tőlük a szívünk.

szozattovabbacikkhez

Szántó Róbert: Magános út

Láttam őket mind mind
Idebenn s odakint
Részeg tülekvőket,
Kik habzó ajakkal
Győzve elbukottan
Polcokra törődtek.

S szánó mosolyomra
– De bánom azóta –
Oda se figyeltek.
Velük hogyha tartok
Dús, virányos partok
Elibém sietnek.

szozattovabbacikkhez

Szeredai-Gruber Károly: Három kis költemény

Jer vissza már!
Tündöklő fényben fürdik még a nyár,
Lelkemben izzó, csókos vágy remeg,
S dalt harmatoznak még az éjjelek.
Jer vissza már!

Forró a szám.
Magányos éjek fáradt hajnalán.
Midőn az álom hűs nedűt szitál
És fojtott sóhaj halk fuvalma száll,
Gondolsz-e rám?

szozattovabbacikkhez

Tamás Lajos: A magyar ég

magyaregGyász színe, komor felhők
Vetnek rá halottas kendőt:
Ez a magyar ég.

Felhők szíve meg-meghasad,
Könnycsepp hull a bús ugarra;
Szomjan veti föl a fejét
Szikkadt vetés törpe magja.

szozattovabbacikkhez

Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba: Gazduram – 2015. február

a hajnal éppen fékezett, álmodtam izzó lényeget…

ott már tudtam, hogy megírom majd egyszer,
egy bérelt világban kapaszkodtunk a mába,
gyűrött lélekkel egymásba,
vártuk, ahogy fényeit ébreszti a méltóság,
s engedi fogságából az árnyéktalan közöny,
az ebédlőasztalon vártál akkor,
ma is ebben gyönyörködöm.

szozattovabbacikkhez

Fülöp Kálmán: Koldushit

Miért kerestek rongyos utakon?
Járdák szegélyén Istennel lakom.
Vacsorám sosem titkolt hitem.
Hideg teához verseim viszem.

kuldus

Lengyel János: De a városok maradnak

Az emberek születnek
Meghalnak magyarnak,
De a városok maradnak
Beregszásznak, Kassának,
Aradnak.

Mert Pozsonyba megy
A magyar ember,
Nem Bratiszlavába.

szozattovabbacikkhez

Mészely József: Pribékekről

Irgalmat ők nem ismertek,
kezet-lábat átszegeztek,
s nem félve a rettenetet
felemelték a keresztet.

Ó, hogy még jobban láthassák
a vergődő haláltusát,
letépték véres palástját,
s döftek még egy lándzsaszúrást.

Azt gondolták az ostobák,
holta végső elfáradás,
s nem hitték, hogy a fulladást,
követheti feltámadás.

Dr. Pázmándy László: Szuronyok fénye

                     /Ballada a Látogatóról/

Mint, aki már senkit sem sirat,
Hallgatása volt a vádirat.
Ott járt, hol az ember nem számít,
S a szuronyok fénye világít.
Nem borítja Recsket feledés,
Mindhiába hull rá, évre év.

A szemében, csak a múltja volt,
Lekéste az utolsó hajót.
Túlélők csendje lengte körül,
Ami a délutánban elmerült.

szozattovabbacikkhez

Varga Rudolf: Talpalatnyi hazátlanságban

Mi keresnivalóm
ebben a kihűltfapadosszálló
hazában,
hamisítotthamisítványbóvlimutogatásban,
hol aluljárókban, kartondobozokon
haldoklanak a koldusok,
hullaország leselejtezett rohamosztagosai,
a kihullott istenadták,
a díjhátralékosok,
a kisemmizett megnyomorítottak,
kiket a történelem csontig becsapott,
kik göncökkeltelt batyuként
vonszolják maguk után sorsukat,

szozattovabbacikkhez

Vasi Ferenc Zoltán: Napszentület / Évszakláz

A tél ajtaját felnyitja a nyár.
Küszöbön zöld ág, tavaszi hírek.
Kinn vagyok benn:
Tearózsa-világ.

Kavicsot ejtek a tóba.
Szemem temetem rá csöndnek.
Szerelemajtóban
tenyerem marad a kulcs

szozattovabbacikkhez

Ady András: Remény

Mint célt vétett üzenet
Kereslek...

Mint hajnal mélyén felzavart gémek,
- időbe vájt, kifakult emlékek -
Ha félelmek sorfala közt,
Álmaimra vetkőzve kergetnek fényre,
Hosszúszárnyú rémek,
Lassú táncba kezd, meglel
A vérszínű reggel - felkarol, felkap -
Tán hamvaim fölé emel.

... néha másban, tükröződve
Néha rádtalálva.

Bartis Ferenc: Dédapám nótája

bartisferencZöld kalapom rég kilyukadt:
hajamra hull a hóharmat,
s nincsen pénzem új kalapra.

Széjjelszakadt a mellényem:
fújja a szél fehér ingem,
s nincsen pénzem új mellényre.

szozattovabbacikkhez

Duma-István András. Szomszéd leánka

Csirikolsz kis madarka
Két nyelven te cinkacska
A világot szereted 
S a népedet üdvözlöd

Kicsi vagy te angyalka 
Repdesel mint madarka 
Ne szakadna a szárnya 
S a világon maradna

szozattovabbacikkhez

Iancu Laura: Levetkezek

tatarlakaikorongUtat mutat a csillag
Létra szemem hozzá
S míg felé tartok
Mind mélyebbre roskadok

Ő lassan én sietve
S eltűnik ha nincs melege
Magam lépek ahogy lehet
Ember-ruhám teher: levetkezek

 

Lipcsei Márta: Lehet

Ha már minden szó kihalt
s ha itt lesz a kellő pillanat
elolvasod e mellékdalt

Lehet ez csak prózai dolog
hogy megértsd a pillanatot

szozattovabbacikkhez

Nagy Emma: Megkötözve

Jajj, mert én meg vagyok kötözve!
És kínommal más kín fel nem ér!
Csődör szakíthat hortobágyi pányvát,
az oroszlán köteleit is széjjelrághatja még ezer egér -
s börtöni vasakat rozsda lerág.

De ki ment meg és mi menthetne meg
költő-leányt -
magyart és jót és forróságosat!?...

szozattovabbacikkhez

Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba: Gazduram – 2015. január

... Elfojtott nyugtalanság – dohszagú akarat,
végtelen egyszerűség, érdek, ami van a szavak túlfelén,
neveden szólító marketing moréna,
gombostűre tűzve: Te, meg én…

nincsenek hosszabb pillanatok,
lepkelétünk a szorongatott kor vállán zokog,
lassan ölő mérgek között repülhetünk,
aki eddig repkedett, most potyog. ...

szozattovabbacikkhez

Czipott György: Fénytörés

tolgylevelhajszálnyi nap,
semmibe, semmiből.
repedésnyi élet.
ködfal nől, ledől,
üvegburjánt növeszt
képzelt remény.
soronvégsőt sikolt,
tág íriszen botlik a fény.
világok zuhannak.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang 46TItábor magyarokogyűlése Patriotak Kronikaja 3.3
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf