Arad, 1849. október 6.

arad3 564x420

„A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”

Ehangszoro – Kossuth Lajos, Turin September 20 1890.

A kalandozó magyarok első győzelme

kalandozomagy899. szeptember 24-én semmisítették meg a kalandozó magyarok a Brenta folyó mellett Friauli Berengár itáliai király (ur. 887–924) seregeit, miután híres, megfutamodást színlelő taktikájukkal az általuk kiszemelt terepre csalták az ellenfelet. A háromszoros túlerő ellen kivívott győzelem a kalandozó hadjáratok első jelentős sikere volt, melyet Észak-Itália felprédálása követett.
A megsemmisítő erejű csapást követően a kalandozók gyakorlatilag Észak-Itália urai lettek, a győzelmet pedig újabb rablásokkal próbálták meg kiaknázni. A magyar harcosok a telet a félszigeten töltötték, és Vercelli, Modena, majd a nonantolai kolostor kifosztása mellett Velence bevételére is kísérletet tettek. 900 tavaszán a kalandozó vezérek úgy döntöttek, visszatérnek a Kárpát-medencébe, és a hazaút során elfoglalták Pannóniát a keleti frankoktól.

szozattovabbacikkhez

Idővel Balassiról is elfeledkezünk

Balassi Bálint Zólyom„Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak,//Nagy erő, vasztagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak” – ezeket a sorokat több mint 400 éve vetette papírra a magyar nyelvű költészet egyik első kiemelkedő alkotója, a Zólyom várában született Balassi Bálint, aki Hibbe kegyúri templomában nyugossza örök álmát. Egy liptói faluban, melynek számára legkevésbé sem fontos „híres” halottja.
„Hú, de híres költő! Hűha, de jó verseket írt! És mennyire régen élt! Júúúúj, de nagyon régen. Ezért régies nyelven írt, nem mai nyelven, és ezért nagyon nehéz az ő verseit olvasni egy mai embernek” – ezt már Nényei Pál jegyzi meg Balassiról Az irodalom visszavág címet viselő, a magyar irodalmat újraolvasó könyvében. Igaz, Balassit tényleg nehéz mai fejjel olvasni, emlékszem, amikor 1994-ben elővettük a budapesti Wataridori Színkörben, hogy születése 440., s halála 400. évfordulója előtt tisztelegjünk, mi is Görgey Gábor átiratát használtuk. Mindössze a versbetétek maradtak a Balassi által írt egykori magyar nyelven.

szozattovabbacikkhez

Barsi Balázs OFM: A szakadás sajnos már végbement

barsibalazsofm

Amikor az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője a „nemi egyenlőség elérése” céljából azt a drasztikus változtatást követeli többek között, hogy nőket szenteljenek pappá, és ugyanakkor maradhat 143 szerzetes nővér főelöljárója, akkor az egy végbement de álcázott szakadás biztos jele.
El kell gondolkodni azon, hogy az érvei között hiába keressük az Evangélium és Jézus személyére való hivatkozást. Az Egyház kétezer éves hagyományára sincs utalás. Szerinte a szinódus résztvevőinek többsége hívek „válogatott” (mi szerint?) képviselőiből álljon, ne püspökökből. Ők kisebbségben legyenek, amikor tanításbeli „kötelező érvényű” határozatokat fogadnak el (külön) a német egyház számára.

szozattovabbacikkhez

A fordítónak versül kell tudnia

orszagos idegennyelvu konyvtar 600x400Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2006 óta hirdet műfordítási pályázatot, amelyre idén a szlovák Mila Haugová Magenta versének fordítását várták. A diszkrét kulturális utalásokkal teli versről, a pályázatról és a műfordítás buktatóiról a zsűri két tagjával, Haluska Veronkával és Vörös Istvánnal beszélgettünk.

szozattovabbacikkhez

Méltóképpen ápolni Elek apó örökségét – Benedek Elek ükunokája, Bíró Boróka a kisbaconi emlékházról, a közelgő évfordulókról

b benedek elek emlekhazBenedek Elek eszmei, irodalmi és tárgyi örökségét szívvel, lélekkel, nagy odaadással ápolták a nagy mesemondó leszármazottai öt évtizeden át, amióta megnyílt a kisbaconi emlékház – mondta el a Krónika megkeresésére Bíró Boróka (portrénkon), Elek apó ükunokája, a múzeum egyik működtetője. A hétvégén hármas kerek évfordulót ünnepel a háromszéki Kisbaconban található emlékház: 160 évvel ezelőtt született, 90 éve hunyt el Benedek Elek, az otthonában berendezett múzeum 50 éve működik.

szozattovabbacikkhez

Pataki Tamás: Erdélyért feláldozták Besszarábiát

beszarab1944. augusztus 23-a délutánján a 23 éves I. Mihály román király személyesen fogadta Ion Antonescu kondukátort, és kész tények elé állítva megkérdezte, hajlandó-e szakítani a németekkel és átállni az oroszok oldalára. Mivel Antonescu nemet mondott, a király letartóztatta, a fegyverszüneti kérelemről pedig személyesen tájékoztatta Manfred Freiherr von Killinger német követet. Az új román kormány élére kinevezett Sănătescu vezérezredes azonnal bekerítette a Bukarest környékén állomásozó, kis létszámú német alakulatokat, így Mihály király este tíz órakor a rádión már bejelenthette a németellenes szövetséghez való átállásukat és a román hadsereg csatlakozását a szovjet Vörös Hadsereghez.
– A román vezetés lelki szemei előtt most is Erdély megszerzésének a lehetősége lebegett, s mivel a közvélemény sem tudott megbarátkozni az 1940-ben született második bécsi döntéssel, a román politikusoknak könnyű volt az ország lakosságával elfogadtatni döntésüket – magyarázta kérdésünkre a kiugrás fő mozgatórugóit Köő Artúr történész.

szozattovabbacikkhez

Na most akkor hány udvari vécés iskola is van Romániában?

173604 udvari veceAz oktatási miniszter az eddigi hivatalos adatokkal köszönő viszonyban sem levő számot közölt.
Ha borzasztó a helyzet, fedd el egy lódítással – ezt, a bukaresti illetékesek által előszeretettel alkalmazott taktikát dobta be is mért Daniel Breaz ügyvivő oktatási miniszter, amikor az udvari vécével rendelkező iskolákra vonatkozó adatokat próbálta kikozmetikázni.
A miniszter azt állította: míg 2017-ben még 2300 olyan iskola volt, ahol a gyerekek és az oktatók nem tudták az épületen belül kielégíteni higiéniai szükségleteiket, ma ez a szám már csupán 300.
Ezzel csupán egy baj van: a jelek szerint nem nagyon jellemző rá az a tulajdonság, hogy igaz lenne.
Az Edupedu.ro oktatási ügyekkel foglalkozó portál kérdésére ugyanis a belügyminisztérium még szeptember 2-án azt a választ adta, hogy a hétfőn kezdődő tanév előtt 1176 olyan iskolát tartanak nyilván, ahol a vécé az udvaron van.

szozattovabbacikkhez

Mutassuk meg, tudunk együtt élni! – Cristian Teodorescu románságról és magyarságról a Mandinernek

328869 cristian teodorescu1„Románia nem becsüli mindazt, amit 1918-ban kapott, és ezzel nem tudok egyetérteni” – mondja Cristian Teodorescu a Mandinernek. A román-magyar vegyesházasságból származó marosvásárhelyi újságíró és kiadó nemrég szenvedélyes írással kelt ki az úzvölgyi provokáció ellen. Erdélyiségről, románságról, magyarságról, identitások keveredéséről, a gyűlölködésről és a szeretet képességéről, a minket szétválasztó vitákról és az összekötni képes ügyekről beszélgettünk magyar anyanyelvén Teodorescuval – aki magyar feleségére bízza, magyar iskolába íratja-e majd gyermeküket.

szozattovabbacikkhez

A „merjünk kicsi szlovákiai magyarok lenni” projekt eredménye

145 Tüntetés a bősi vizierőmű ellen 1991Hol vannak már azok az idők, amikor élőláncot alkottak a bősi töltésen a csallóközi magyarok és Duray Miklós ölre ment az oda kivezényelt rendőrök főnökével…
Hol vannak azok az idők, amikor még a legkisebb magyar faluban is kiálltak az iskola elé tüntetni Slavkovská ellen a magyar szülők.
Hol vannak azok az idők, amikor a komáromi nagygyűlésre tűzön-vízen át eljutottak a magyar önkormányzati képviselők és polgármesterek a közép-szlovákiai és keleti régiókból.

szozattovabbacikkhez

Most kellene észhez térni

kezekFelvidéki magyar ügyeink kezdik elérni azt a szintet, amikor a józan ész búcsút inthet a történéseknek. Jó lenne ezt elkerülni.
A felszínen persze mindenki csak a legjobbakat akarja. A valóság pedig az, hogy egyéni önzések és rövidlátás miatt a politikai önmegsemmisítés felé haladunk. Jó lenne ezt elkerülni.
Tegyük félre az emóciókat és nézzük a tényeket. A meztelen, könyörtelen tényeket.
A szlovákiai magyar választók kegyeiért ma négy bejegyzett párt verseng. Az MKP, amely az elmúlt 10 évben meglepő stabilitásról tett tanúbizonyságot. 10 évet viszonylag jó kondícióban volt képes átvészelni, meghatározó erő helyi és regionális szinten, s bizonyítottan a legnagyobb viszonylagos támogatottsága van a felvidéki magyar társadalomban. A problémája a nem kellő dinamika és bizonyára találhatóak egyéb kifogásolnivalók is a tevékenységében, de ezt nem most, hanem a jövő évi választások után kell majd alaposan kielemezni.

szozattovabbacikkhez

Jezsuita generális: Az ördög szimbolikus, nem személyes valóság

sj bild 32089 euc symposion 2 24Ismét tagadta a Sátán és az ördögök személyes valóságát Arturo Sosa, a jezsuita rend 2016. októberében megválasztott generálisa. A venezuelai pap 2017-ben egyszer már nagy vihart kavart, amikor azt mondta: az ördög alakját csak a keresztények hozták létre azért, hogy szimbolikusan kifejezzék vele a világban jelenlévő gonoszságot.
Sosa atya most az olasz Tempi híroldalnak erősítette meg ezt az álláspontját egy augusztus 20-ai (21-én megjelent) interjúban, amelyet az Olaszországban rendezett Rimini Meeting egyik fellépőjeként adott.

szozattovabbacikkhez

Romániai magyar sajtótermékeket tartalmazó digitális tudománytár az interneten

utunk 1562759916 300x411A Romániai Magyar Demokrata Szövetség tájékoztatása szerint a Digitéka folyamatosan bővülő digitális adatbázisa ingyenes hozzáférést biztosít több száz romániai heti- és napilaphoz, valamint tudományos és szakfolyóirathoz.
A Digitékát az Iskola Alapítvány és a Jakabffy Elemér Alapítvány indította 2018-ban az 1000 év Erdélyben 100 év Romániában elnevezésű program részeként. Az erdélyi digitális tudománytár olyan magyar nyelvű napi- és hetilapokat, valamint folyóiratokat akar közkinccsé tenni, amelyek az erdélyi és később a romániai magyarság nyilvánosságát jelentették a 19. és 20. század folyamán.

szozattovabbacikkhez

Kifulladásig tartó táncházzal nyitja meg új évadát a Fonó Budai Zeneház

6 696x464A nyári zárás után szeptember 9-én nyit ismét a Fonó Budai Zeneház: Belecsapunk! Még több autentikus népzenei és táncos program, új sorozatok, minifesztiválok várják a közönséget a Sztregova utcai Zeneházban ebben az évadban is!

szozattovabbacikkhez

Muskátli - 2019. szeptember

Melléklet jó gyermekeknek    2019. szeptember    VI. évfolyam    1. szám

szozattovabbacikkhez

 

szozattv


szozat a tiszta hang Budapesti Székely Kör   2019. október 16. Takaró Mihály 1 elatkozottkoztarsasag nyiro plakat újpogányság szalonna alap 1 rakkonf1022 szept 9 15 ig nfz szept25 bartok 1080x636px slider jegy hu sinka plak Meghívó 2019. szeptember 20 konferencia 20190921 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf