Mindenben szeretet (Tovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság)

janozsigmondA csíksomlyói búcsú történelmi háttere körül minden évben sok félreértés, téves ismeret terjed -- ezek eloszlatása végett néhai Dr. Szabó Árpád 2007-ben, a kolozsvári Szabadság napilapban megjelent írását idézzük alább.
Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is. Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.

szozattovabbacikkhez

Nyilvános a négy dubia bíboros újabb levele

2017 06 19 popeA Vatikán-kommentátor Sandro Magister nyilvánosságra hozta azt a levelet, amit a négy dubia bíboros küldött Ferenc pápának, személyes találkozóra kérve őt.
A levelet a bíborosok nevében Carlo Caffara bíboros, az olaszországi Bologna emeritusz érseke írta alá és küldte el Ferenc pápának április 25-én, aki azt május 6-án kapta kézhez. Bár a levelet a Szentatya elolvasta, arra mostanáig (a bíborosok első, dubia leveléhez hasonlóan) nem adott semmilyen választ.

szozattovabbacikkhez

Az ipolyvarbói Szentiványi-kripta, ahol az országbíró nyugszik

A boltíves Szentiványi kripta ma. Csáky Károly felv. másolataAz országbíró (iudex curiae) a régi jogrend szerint tulajdonképpen a király udvarbírája, azaz a helyette ítélkező bíró volt a kúriában. Nevezték nagybírónak is, aki hivatalát a nádortól vette át. Az Aranybulla úgy emlékezett meg róla, mint állandóan az udvarhoz kötött bíróról.
Lexikonaink szerint a király elé (praesentia regia) idéztetni a XIII. század közepe óta annyit jelentett, mint az országbíró széke elé idéztetni. A XIV. században feladatait a nádor és a tárnokmester vette át. Az országbíró egyben az igazságszolgáltatás s a hozzá kapcsolódó oklevélkiadásnak is a vezetője; a XVIII-XIX. században a nádor általános helyettese. (Magyar Katolikus Lexikon, 2005:205-206.p.) Olyan ismert személyiségek töltötték be ezt a tisztséget, mint Nádasdy Tamás, Báthori István, Forgách Zsigmond, Koháry István; 1802 és 1806 közt pedig az ipolyvarbói családi kriptában nyugvó Szentiványi (Szent-Iványi) Ferenc.

szozattovabbacikkhez

Ahány gyereked van, annyit is érsz?

gegenyistvanÉlénk vita kísérte azt a SZEMléleken megjelent cikket, amely a gyermektelen állami vezetők kapcsán egyes nemzeteket fejétől bűzlő halhoz hasonlító pap írására reagált.
A vita számos esetben hasznos lehet, hiszen eltérő nézőpontok találkozásából új értékek, korábban ismeretlen szempontok felfedezése fakadhat, a reményteli egyetértés, a közös nevezőhöz való közeledés lehetőségén túl.

szozattovabbacikkhez

Miért hódol be Európa önként az iszlámnak? │ Bat Ye'or

batyeorA Nyugat meghökkentő önfeladása tudatos, módszeres pszichológiai befolyásolás eredménye, amely az iszlám történelméből ered. Ez a "dimmiség": a dzsihád következtében a 'hitetlenek' a félelem és bizonytalanság hatására saját társadalmaikat kényszerítik megalázó helyzetbe. │ Bat Ye'or előadása

szozattovabbacikkhez

Jókai Anna: Ima Magyarországért

jaokaianna– részletek –
Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn


katlanba zárva
csodára várva
csöbörből-vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog
(csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold, csak mormold az imát)
Öregisten, Nagyisten
ha Te nem, ki segítsen?

Bővebben...

Ioan Aurel Pop: Nem ajándékba kaptuk Erdélyt! (INTERJÚ)

104400 popA kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektora ismét lándzsát tör a román Erdély mellett. És leleplezi a magyar állami revizionizmust.
1920. június 4., a versailles-i Nagy-Trianon palota. Akkor és ott írták alá a közismert szerződést, mely a mai napig meghatározza sok európai állam határait. Ebben az okiratban elismerték, hogy Erdély, Bánság, Partium és Máramaros Románia területének integráns részét képezik, ezzel szentesítve a valós helyzetet. Ioan Aurel Pop akadémikus, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora a trianoni szerződésből kiindulva beszél nemzetről, román identitásról és európaiaságról.

szozattovabbacikkhez

Vértanúk ökumenizmusa – Mozaikok ávós és szerzetes hősökről

sandoristvanezis 768x43264 évvel ezelőtt, három hónappal a „nagy” Sztálin halála után két ÁVH-st és egy szerzetest akasztottak fel ugyanazért − a népi demokrácia ellen szervezett összeesküvésért. Az elsőrendű vádlott ávós nevét emléktábla őrzi egykori iskolája falán, a negyedrendű vádlott szerzetest a boldogok sorába emelte Ferenc pápa. Egyházi emléknapja mindhármuk kivégzésének dátuma: június 8.

szozattovabbacikkhez

Keresztény gyűjtemény Pesten

Mátyássy László vA kecskeméti kortárs keresztény művészeti gyűjtemény alkotásaiból nyílt június 9-én kiállítás a Pesti Vigadóban Békesség nektek! címmel. A Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből 89 alkotó 90 művét – festményeket, szobrokat, textileket, grafikákat – tekintheti meg a közönség július 23-ig.

szozattovabbacikkhez

A magyar Vörös Hadsereg felvidéki hadjárata

felvvörhKilencvennyolc esztendeje, 1919 májusában az újjászervezett magyar Vörös Hadsereg Salgótarján és Eger térségében tartóztatta fel a csehszlovák támadásokat. Május 21-én vette vissza Miskolcot, és május 30-án 250 km-es arcvonalszakaszon vette kezdetét az északi hadjárat. A mintaszerűen vezetett offenzíva során június első napjaiban a magyar vöröscsapatok felszabadították Lévát, Érsekújvárt, Selmecbányát, Zólyomot, Tokajt, Sárospatakot, Kassát és Sátoraljaújhelyt.
Támadásuk során mind több felvidéki területről kergették ki a csehszlovák betolakodókat, de az antant közbelépése és a Clemenceau-jegyzékek megakasztották további előrenyomulásukat. A tanácskommün bízván abban, hogy a külföld elismeri hatalmát és meghívást kap a párizsi békekonferenciára, június 30-án harc nélkül ürítette ki a Felvidék visszafoglalt részeit. Az antant nem tartotta be a szavát és a románokat sem parancsolta hátrébb, míg a kommün felvidéki visszavonulásával gyakorlatilag a tulajdon sírját ásta meg.

szozattovabbacikkhez

A székelyderzsi templomerőd

templomerodAz erdélyi szászok és székelyek által emelt, védelem céljából falakkal körülvett, esetenként tornyokkal megerősített szakrális építményt erődtemplomnak nevezik. Az alacsony kőfallal körülvett templomok közül csak azok tekintehetők erődítettnek, amelyek lőréses cinteremfallal rendelkeztek.
Udvarhelyszék talán leglátványosabb és legtöbb részletében épségben megmaradt műemléke. Jól nyomon követhető építéstörténete, díszítései, műrészletei okán a művészettörténeti szakirodalomban a régió legtöbbet emlegetett temploma. Lenyűgöző arhitektúrája, pompás freskói és a közösség gasztrokulturális kínálata méltán emeli Erdély közkedvelt turisztikai célpontjai közé.

szozattovabbacikkhez

Jogtiprások Kárpátalján – Morvai és Mogherini levelezése

ukran magyarAz Európai Unióhoz közeledő – és csatlakozásra váró – Ukrajna minden lehetséges eszközzel korlátozni kívánja az őshonos magyar nemzeti közösség jogait. Erre hívta fel Frans Timmermans európai bizottsági alelnök figyelmét Morvai Krisztina EP képviselő, rámutatva, hogy az ukrán nyelvtörvény-tervezet összeegyeztethetetlen az európai emberi jogi normákkal, különösen a „nemzeti kisebbségeket”, azaz őshonos nemzeti közösségeket védő európai normákkal.
Timmermans alelnök helyett – hatásköri okokból – Federica Mogherini főbiztos válaszolt Morvai levelére, megnyugtatva a képviselőt, hogy az Európai Unió szoros felügyelet alatt tartja az ukrán törvényhozási folyamatokat az európai normáknak való megfelelőség szempontjából. Levelében rámutatott: az Európai Unió különös figyelmet szentel a „nemzeti kisebbségek” jogai védelmének és arra, hogy az ukrán törvények e normákkal összhangban legyenek. Tájékoztatta a képviselőt, hogy az Európai Unió folyamatos párbeszédet folytat Ukrajnával e törvénytervezetekről és megnyugtatta Morvai Krisztinát avonatkozásban, hogy a nyelvtörvény nem kerül az ukrán törvényhozás elé.

szozattovabbacikkhez

A Nyugatnak fontosabbak az állatok jogai a keresztényekénél

nicodemus szír ortodox 620x350Nicodemus metropolita, Moszul szír ortodox érsekének nyája az egyike azoknak, akik még beszélik Krisztus nyelvét, az arámi nyelvet a világon. „Biztonságra és jogrendre van szüksége a keresztényeknek Irakban, de úgy tűnik, ezt senki sem kínálja fel számukra” – nyilatkozta Dauod Matti Sharaf, moszuli szír ortodox érsek a National Catholic Register amerikai katolikus lapnak. Nicodemus metropolita volt az utolsó püspök, aki elhagyta Moszult, amikor az ún. Iszlám Állam elfoglalta az iraki várost 2014-ben.

szozattovabbacikkhez

Teodóz atya, a vándorapostol

jaki atyaJáki Sándor Teodóz atya (1929-2013) már életében legenda volt. A moldvai csángók nyelvi és vallási jogaiért igen sokat tett. Több mint száz alkalommal járt a magyar nyelv archaikus változatát őrző testvéreink körében. Minden ottani tartózkodása missziós út, reményteljes felemelkedés volt. Több komoly kezdeményezés, néprajzi és egyházzenei értékek gyűjtése, őrzése és népszerűsítése fűződik személyéhez, s az a biztatás, hogy a moldvai magyarok jelentős csoportja a változó időkben is megmaradhat, a maga teljes nagyszerűségében élheti meg hitét és magyarságát. Hit kell hozzá és kitartás.

szozattovabbacikkhez

Elhunyt Jókai Anna

jokaianna„Születés és halál: testvérek.
Minden bölcső koporsó. Minden koporsó bölcső.”
(Jókai Anna)

A Magyar Írószövetség mély fájdalommal tudatja,
hogy 2017. június 5-én, Pünkösdhétfőn,
hosszantartó, türelemmel viselt súlyos betegség után,
84 éves korában elhunyt Jókai Anna
Kossuth-nagydíjas író.

Jókai Anna 1932. november 24-én született Budapesten. Már kisgyermekkorában érdekelte az írás, de tizenhat éves korában felhagyott vele és csak későn, 33-34 éves korában folytatta újból, majd vált íróvá. 1951-53 között könyvelő, 1953-1957 között népművelő, művelődési előadó volt. 1956-ban felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, levelező tagozatra, és így munkáját tovább folytathatta 1961-ig, mint főkönyvelő. 1961-ben magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett és tanított 1961-től 1970-ig a Budapest VIII. ker. Jázmin utcai általános iskolában. 1966-ban jelentkezett legelső novellapublikációjával, 1968-ban pedig a 4447 című regénnyel. Közben folyamatosan tanított, 1971-től 1974-ig a Budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 1968 és 1977 között öt regénye és négy elbeszéléskötete jelent meg, többek között 1969-ben a Kötél nélkül című novelláskötete. Művei ettől fogva az olvasók érdeklődésének középpontjába kerültek, és fokozatosan egyre nagyobb olvasótábora lett. 1974-től csak hivatásának élt szabadfoglalkozású íróként. 1986-1989 között a Magyar  Írószövetség alelnöke, 1989-től elnökségi tagja, 1990-1992-ig elnöke volt.

Akárcsak Németh László, íróként is „megmaradt tanárnak” – többek közt a Tartozik és követel, A forma, Magyaróra, Szép kerek egész, Selyem Izabella című írásai a tanári hivatás, a tanítás lehetőségének és értelmének problémáit veti fel. Az utóbbi két évtized műveiben egyre nagyobb hangsúllyal jelent meg a spiritualitás hangja, amely novelláiban, regényeiben szinte kezdetektől jelen volt, mégis a pálya utolsó szakaszában bontakozott ki igazán. Hőseit soha nem kényezteti, hanem emberi valójukban, esendőségeikben, hétköznapi küzdelmeikben ábrázolja, ezért is jellemezhetőek művei a spirituális realizmus fogalmával. Prózájának kiemelkedő erőssége éppen abban rejlik, hogy gondosan megformált karakterei iránt egyszerre váltja ki az olvasóból a részvétet és a mások sorsa iránti érzékenységet. Ezáltal írásművészetének legfőbb vonása az emberi közönyösség elleni figyelmeztetés, és a szeretet képviselete a világban.

A legnagyobb prózaíróink és gondolkodóink egyike volt, méltó szellemi örököse Hamvas Bélának, Várkonyi Nándornak, Kodolányi Jánosnak, aki nem csupán műveivel, de előadásaival is számtalan embernek adott hitet a lét súlyát elviselni, sőt, elbírni. A Napok, a Szegény Sudár Anna, a Ne féljetek írója nem csupán egy sokat látott nemzedék egyik igazodási pontja volt, de a nála fiatalabbak iránt is töretlen volt a figyelme, ellátta őket tanácsokkal, megosztotta velük tapasztalatait. A napokban napvilágot látó önéletrajzi könyve már a túlról üzen, egy gazdag életpálya méltó lezárásaként.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 

szozattv


szozat a tiszta hang GYG átad4 3 1 Gyóni 2. 170620GyoniGeza Határterületen szolgálnak Ordo liturgicus Budapestinensis KONDOR_MEGHIVO
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo