B. Dombi Attila: LEBORULVA IMÁDNI!

1Napkeleti bolcsek Csatos templomGremeAmint 2017-ben volt, úgy a 2018-as esztendő is több, nagy horderejű egyházi és világi „kerek” évfordulót hozott számunkra. Az első negyedév vége felé tartunk, több évfordulóval máris mögöttünk, és a meglehetősen rövid farsang után máris nagyböjt utolsó harmadában járunk. Ha a világ száguldása miatt idén még nem álltunk volna meg, hogy idei teendőinket számba véve rangsoroljuk azokat, legalább a nagyböjti lelkiismeret-vizsgálatunk alkalmával tegyük meg ezt is. Megállónkat a 2018-as évfordulós időutazásunk útitervének elkészítésére is felhasználhatjuk.
Száguldásunk közben a megálláshoz a visszapillantó tükörbe tekintve éppen március idusát jelző útszéli táblánál lehetetlen nem észrevenni a 170 éve kirobbant szabadságharc forradalomba térítésének, Kossuth Széchenyi fölé hatalmasodásának, az Ország-Egyház-Nemzet önpusztító anarchiájának a vízválasztóját: „halálos ellensége vagyok a rendetlenségnek, s gyűlölök mindent, ami a rendetlenségből ered és eredhet; gyűlölöm a felforgatást, annak szomorú következményeit ismerem, de barátja vagyok a hasznos találmányoknak és javításoknak, bár belátom, hogy nagyon nehéz a javítást az újítástól megkülönböztetni; gyűlölöm a régi forradalmi fáklyavivők tendenciáját, kik az égalité és liberté szavakkal visszaélnek, kik régi alapjukból mindent kiforgatnak, mindent lerontanak, s mindent lángba borítani akarnak; félek tőlük, felfegyverkezem ellenük; de jólesik szívemnek elgondolni, hogy az embereknek minden osztálya egyenlő lehetne a törvény előtt, és hogy talán elérhető lenne, hogy a leggazdagabb és leghatalmasabb sem görbíthesse meg a legszegényebbnek haja szálát.”

szozattovabbacikkhez

Ezt várhatjuk Karácsony Gergely árnyékkormányától

imaIIJánosPálNem Karácsony Gergely az első, aki a választások közeledtével árnyékkormányt verbuvált magának. Tavaly nyáron, még miniszterelnök-jelöltsége idején Botka László is összeállított egy gárdát, de a volt külügyminiszter, Balázs Péter is próbálkozott hasonlóval az év elején. Mi lehet az oka annak, hogy bizonyos nevek állandóan feltűnnek?
A tegnapi napon lezajlott az ellenzéki tárgyalások első fordulója, amit Gyurcsány Ferenc hívott össze. Ennek az eredményeiről még nem sokat tudni, például, hogy kiegészült-e Karácsony Gergely árnyákkormánya, de egyelőre a meglévő névsorral is elég foglalkoznunk.
Ami rögtön feltűnhet, hogy Andor László Botka árnyékkormányában, és az előző rendszerben a katonai kémelhárításnak jelentő Balázs Péter V18 csoportjában is helyet foglalt, valamint most Karácsony csapatába is bekerült. De majdnem ugyanez elmondható Mellár Tamásról is, aki Botkáéba ugyan nem, de az utóbbi két “válogatottba” befért. Komáromi Zoltán, mint az egészségügyi tárcát vivő minisztert viszont Botka és Karácsony válogatta be.

szozattovabbacikkhez

A magyarországi rendszerváltás okai – Romsics Ignác írása a Magyar Tudományban

rendszszűrösAz 1989–90-es kelet-európai – és ezen belül a magyarországi – rendszerváltozást több külső és belső tényező összetalálkozása és ezek egymásra hatása idézte elő. Ezek közül a szerző a nemzetközi erőviszonyok átrendeződését, vagyis a hidegháború amerikai győzelemmel történő befejeződését tartja alapvetőnek. Emellett nagy jelentőséget tulajdonít az állami és társadalmi tulajdonon alapuló központi tervgazdálkodás vereségének a magántulajdonra és a piaci mechanizmusok automatizmusára épülő kapitalizmussal szemben. Ezek után azokkal a belső társadalmi és politikai mozgalmakkal foglalkozik. amelyek a kínálkozó lehetőségeket kihasználva, sőt azokat olykor megteremtve, és a rendszert belülről bomlasztva és/vagy reformálva járultak hozzá a történelmi jelentőségű változáshoz.

szozattovabbacikkhez

Nagy Ervin: Megölnétek a hőseinket?

nagyervinA liberalizmusnak számtalan „halálos bűne” van. Először is gyakorlattá tette az idegtépő társadalmi és gazdasági versenyfutást. Így elbizonytalanította az egyént, aki ebben a Felvilágosodás óta folyó, több dimenziós küzdelemben csupán önmagára számíthat. A civilizáció által előállított anyagi javakból megkínálta az embert, majd fokozatosan fogyasztóvá minősítette le. Ennek következményeként az ember elidegenedett a másiktól. Magányos és boldogtalan lett. Ráadásul az egyenlőtlen verseny miatt sérült a társadalmi igazságba vetett hite is. Másodszor: a hagyományos morális iránytűt eldugta előlünk, és helyette a haszonelvűséget húzta elő a cilinderből. Végül pedig rátámadt a hősökre is.
Az első bűnt vette észre Marx is, akinek a diagnózisa helyes volt ugyan, de amit e folyamat helyett ajánlott, csupán egy másik szélsőséges felfogás volt (erőltetett mesterséges kollektivizmus). Ráadásul telis-tele megvalósíthatatlan és veszélyes utópiával. Sajnálatos, de a történelem ki is próbálta Marx-elméletét, aminek aztán százmilliónyi áldozata lett, a sok-sok önjelölt pszichopata népvezér miatt.

szozattovabbacikkhez

Aulich Lajos és a Sándor-bakák 1848/1849-ben

Aulich Lajos 1A Sándor orosz cár nevét viselő, magyar, tót és német legénységből álló pozsonyi császári-királyi 2. sorgyalogezred a császári ármádia azon kevés csapattestének egyike volt, amely 1848 tavaszán idehaza állomásozott. Pozsonyban a 2/II. és 2/III., míg Győrött a 2/I. sorgyalog zászlóalj bakái kvártélyoztak. A 2/I. sorgyalog zászlóalj parancsnoka Aulich Lajos alezredes, a későbbi aradi vértanúk egyike volt.
A pozsonyi születésű, német ajkú Aulich Lajos 1812-ben – 19 esztendős korában – lépett be a 2. sorgyalogezredbe, mint hadapród. Részt vett az utolsó napoleoni háborúkban, s 1813-ban lépett elő zászlóssá. Az évtizedek során egyre feljebb jutott a ranglétrán, 1844-ben őrnagy, 1848 tavaszán pedig alezredes volt. Ezredét 1848 májusában rendelték a magyar Hadügyminisztérium alá, és júliustól a délvidéki hadszíntéren küzdött. 1848. október 15-én kapta meg ezredesi előléptetését és átvette ezrede parancsnokságát. A Sándorok II. és III. zászlóaljával együtt 1848 novemberében került át a Feldunai hadtesthez. A megbízható, nyugodt és körültekintő törzstisztre Görgei Artúr tábornok is felfigyelt, így 1849. január 5-én Vácon kinevezte hadteste egyik hadosztályparancsnokává.

szozattovabbacikkhez

A magyarok napja alkalmából nézzünk szét egy kicsit a saját portánkon is

130980 sabinMárcius 15-e közeledtével a médiánknak és a politikusainknak eszükbe jut Erdély – hirtelen évezredes értékekről, évezredes elnyomásokról, ugyanolyan évezredes vitézségekről hallunk, és Ippet és Ördögkutat is muszáj megemlíteni. Hébe-hóba egy-egy tisztességes történész is betéved a stúdiókba, aki megpróbál a román sereg által elkövetett szörnyűségekről is beszélni – de nincs esélye a kárpáti harsonákkal szemben. Az Erdély-autópályáról egy hang sem esik – ezer év múlva is beszélni fognak róla, természetesen egy másik évezredes törekvésként.
Úgy tűnik, hogy az Összmagyarság Napján Románia történelme a kedvenc téma.
És mintha a világegyetem is ellenünk konspirálna, és azzal piszkál bennünket, hogy Erdély állítólag nem román föld – a harsonák talán ezért érzik szükségesnek az erdélyi térség románságát/dákságát (sic!) ismételgetni mániákusan.

szozattovabbacikkhez

Ember az embertelenségben – Esterházy Jánosra emlékeztek Bodollón

elek22018. március 13.-án a fatimai engesztelő imatalálkozó előtt Esterházy Jánosra a csehszlovákiai magyar politikai élet kimagasló egyéniségére emlékeztek Bodollón, ahol egy családi ház falára emléktáblát helyeztek el a következő felirattal:
EBBEN A HÁZBAN ÉLT PALÓCZY ELEK (1889. XII. 23. –  1983. II. 9. ), az Egyesült Magyar Párt járási elnöke, aki itt látta vendégül ESTERHÁZY JÁNOST (1901.III. 14. – 1957. III. 8.), a  népünk vértanúját 1938-ban
Tisztelet emlékük előtt!

A családi házban jelenleg Palóczy Elek leánya, Ikrényi Anna, született Palóczy Anna lakik, aki emlékeiben elevenen őrzi a vértanú politikus egykori látogatását.
Az emléktábla leleplezése előtt, Mihályi Molnár László, költő, közösségi író és történész mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében kiemelte Esterházy János példamutató szerepét a felvidéki magyarok számára, hogy csak az isteni gondviselésben tevékenyen bízva van értelme és reménye sorsunk jobbra fordulásának. Ebben volt egykor bátor munkatársa a mártírpolitikusnak a Bódva völgyében Palóczy Elek, akit ezért akkor, majd a háború után a kommunista diktatúrában is meghurcoltak, vagyonát elkobozták és bebörtönözték.

szozattovabbacikkhez

Így vonul Ungváron a Karpatszka Szics (képek+videó)

photo 2018 03 17 16 02 23A rendőrség nagy erőkkel jelent meg és kíséri a maszkos felvonulókat. A helyszíni beszámolók szerint egyelőre nem történtek magyarellenes megnyilvánulások, mint tavaly. Részletesen később számolunk be az eseményről.
Magyarország ungvári főkonzulátusa Facebook-oldalán korábban arra hívta fel a magyarországi állampolgárokat, hogy a következő napokban ne utazzanak Kárpátaljára.

szozattovabbacikkhez

Az ember végső célja

vegso celEgy régebbi írásban volt arról szó, hogy az emberi akarat sajátos tárgya az értelem által fölismert jó. Az emberi természet és az ember számára jó között összhang van. Az a jó az ember számára, aminek az elérése tökéletesebbé teszi az embert. Az ember a maga teljes megvalósultságát, tökéletességét létezésének első pillanatában még nem éri el. A fogantatással, a létezéssel az ember még csak az úgynevezett első tökéletességét éri el, azaz természetének tökéletességét. Istennek nincs szüksége arra, hogy a természeténél fogva végtelen tökéletességéhez bármi is hozzájáruljon. Az angyali létezésben az angyal részéről már valamilyen cselekedet szükséges a számára teljes tökéletesség elérésére. Az ember az anyagvilágnak is része, ezért a szellemi értelemben vett tökéletességét is az időben előrehaladva éri el.

szozattovabbacikkhez

Különlegesen illusztrált Biblia

bible1 600x447Az Ószövetség 35 története elevenedik meg Frédéric Boyer író és Serge Bloch illusztrátor Biblia – Az alaptörténetek című kötetében. A számos nyelvre lefordított munka jövőre magyar kiadásban is megjelenik – mondta el Serge Bloch világhírű illusztrátor. Hozzátette: azt akartuk, hogy ez a feldolgozás egyszerre legyen klasszikus és modern, és együtt olvashassa az egész család.
Hatalmas vállalkozás volt a könyv születése, négy évig dolgoztak az ötszáz oldalas, mintegy kétezer rajzot tartalmazó nagyméretű köteten, amely az Ótestamentum jól ismert történeteit mutatja be – számolt be róla az MTI-nek a világhírű illusztrátor, Serge Bloch, aki a napokban rövid budapesti látogatásán két előadást tartott munkásságáról a közönségnek.

szozattovabbacikkhez

A magyar nyelv jelene és jövője – tudománymetriai nézőpontból

A magyar nyelv jelene es jovoje 210x300A tudománymetria a tudományos kutatással foglalkozó szakemberek (kutatók, oktatók, tudósok) teljesítményének, munkája hatékonyságának és szakmai hatásának objektivitásra törekvő, számszerűsített értékelése. A tudománymetriai elemzések elsősorban a tudományos közlemények számát, a publikációk megjelenési helyét (milyen szakmai rangú kiadó vagy folyóirat közölte az írásokat), valamint azt veszik figyelembe, hogy az adott szerző tudományos munkáira mennyi külső, független hivatkozás érkezik. A tudományban ugyanis nemcsak a publikációk száma és jellege, a közlemények megjelenési helye lényeges, hanem az is érdekes és meghatározó, hogy az egyes közlemények milyen hatással vannak a szakmára, a tudomány fejlődésére: olvassák-e a terület kutatói a megjelentetett közleményeket, és hasznosítják-e azokat saját kutatásaik, publikációk elkészítése során, vagy csak a könyvtárak polcain porosodnak, mindenféle olvasottság és szakmai visszhang nélkül. Azokat a tudományos közleményeket, amelyek valóban beépülnek az adott tudományterület szakmai körforgásába, amelyeket a téma kutatói rendszeresen olvasnak és hasznosítnak, azokat rendszeresen idézik a szakma képviselői.

szozattovabbacikkhez

Legyen végre igazi ünnep…., a március 15.

cs 1024x576

/Bíró József hitvallásával/

Egyszer ünnepeltem felhőtlenül március 15-ét életemben, 1989-ben. Sem előtte, sem azóta sem. Az ezerkilencszázhatvanas-hetvenes években csak a Szabad Európa Rádió, London, no meg a suttogó pesti adta hírül, kocsmákban, egyetemeken, munkahelyeken, március 15-én megint letartóztattak valakit-valakiket a „néphatalom elleni uszítás” vádjával. Nagyon halkan beszéltünk róla, féltek-féltünk… Ezután eljöttek a nyolcvanas évek első évei. A legtöbben, pláne ha jó volt az idő [bár nem volt munkaszüneti nap március 15], rohantak a telkekre, kiskertekbe, vagy éppen a háztáji szőlőbe az épp kiköszöntött tavasz hírnökeiként.  
Aztán bekövetkezett 1989 márciusa, amikor Cserhalmi György felolvasta, hogy mit kíván a magyar nemzet. Őszinte, tiszta szívvel tudtunk végre ünnepelni, igazságai végre félreérthetetlenné váltak, mégsem indultunk el a helyes úton. A „rendszerváltó politikai erők becsaptak minket, pontosabban naivak voltunk, hagytuk, hogy „kiénekeljék szájunkból” azt a reményteli jövőt, amit Szabó Dezső, [beállva a jobb és a baloldal közé] már 1920-ban kimondott a „népi radikalizmusról”, bár a Válasz magyar radikalizmusának nem volt egy igazi éles kardja. A Válasz után Németh László megindította a Tanút, amely maga teljességében ugrott rá a magyar problémákra. Nekünk csak akkor, a Tanúval a hónunk alatt [hogy bármikor kéznél legyen], alá kellet volna húzódnunk annak a nagyszerű reménysugár alá, ami Szabó Dezsőből kirobbant, az egymaga megalapozott új hídfőből, magunkévá téve nyers indulatait, kemény meg nem alkuvását és megfellebbezhetetlen igazságait. Tény, sokan nem is olvasták- olvastuk, akik meg tudtak róla, hallgattak. Pedig akkor még, ott, mindannyin hittünk a változásokban, hittük, hogy szebb, jobb, boldogabb márciusok jöttek el, ráéreztünk [legtöbben] a két legmagyarabb forradalom ünnep egyikének [a másik,1956. október 23.] ízére. Mindkettőt fiatalok robbantották ki, és ezek a fiatalok vállalták el később a bukás utáni megtorlások javát [minden más állítással szemben], igaz, a rendszerváltás ránk paterolt terheit és csalódásait is. Petőfi és a márciusi ifjak, annak idején, szintén a pokol mélyéből törtek a felszínre, a magyar infernó láttán. Akkor negyvennyolcban elég volt száz-százhúsz elszánt ifjú, akik szablyát rántva elmondták, elég volt, ne bántsd többé a magyart! Nekünk ma tíz és tíz vagy száz-ezernek kell, hogy legyünk, hogy a baloldalon Sztálin anarchista örökösei, és liberálisék, ott Brüsszelben is megértsék, ennyi volt. Most, az ünnep előestéjén ne hagyjuk felszalámizni magunkat az idegenszívűek és asszimiláltak által mozgatott pártoktól, csináljuk meg végre a magunk forradalmát, az eredeti célokért megtartott március 15-ét.

-cspb-

Bíró József:

RÖVIDEN AZ IDENTITÁSRÓL

/ceruzával  lejegyzett  kéziratból:/

birovers

 

Hallgatni Aranyt!

hallgatni aranyt 600x309Színművészeink vallanak arról, mit jelent számukra Arany János költészete. Nagy költőnk verseit többek között Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Lukács Sándor, Máté Gábor, Tenki Réka és Vecsei H. Miklós tolmácsolják a nagyközönségnek a Hallgatni Aranyt! projekt oldalán, amely éppen március 8-ától érhető el. Összesen 130 költeményt és 70 levelet foglal majd magába a gyűjtemény.
Elindította a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a Hallgatni Aranyt! című nagyszabású projektjét, amely arra vállalkozik, hogy a költő születésének bicentenáriumához kapcsolódva jelentős műveit ingyenesen, bárki számára elérhetővé tegye az interneten, hangzóanyag formájában. A 200 művet ismert színművészek jelenítik meg az MMA weboldalán (www.hallgatniaranyt.hu) – hangzott el március 8-án a Budapest Music Centerben.

szozattovabbacikkhez

Hamarosan: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben

nyelvekHamarosan megjelenik a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című könyvsorozat IV. kötete.
A soron következő tanulmánykötet a Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben címet viseli.  A sorozat előző köteteihez hasonlóan azokból a kutatási eredmé­nyekből kíván ízelítőt nyújtani, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munka­társai jelenleg foglalkoznak, valamint helyet kaptak benne a velük szorosan együttműködő kollé­gák írásai is.

szozattovabbacikkhez

Callidus: Vigyázz, mit kívánsz!

fake newsAz elmúlt hetekben volt szerencsém számos helyen megfordulni és számos emberrel szóba elegyedni. Amolyan kisemberek ők, vagy ha úgy tetszik, az utca emberei, akik között akadt hentes, fodrász, kórházi ápoló, hivatali tisztségviselő, és természetesen néhány távoli rokon is; utóbbiakkal csak szökő évente találkozik az ember, ha valamely jelentős életesemény úgy kívánja, s ők ilyenkor megkérdik: hogy vagy? És: írogatol-e még? Hát persze, válaszolom, csupán néhány évvel és kilóval gyarapodtam, meg talán némi tapasztalattal, írok rendületlenül, de csak politikáról, mert mi másról is írhatna valaki, akit hidegen hagy a celebek nemi élete? És amikor mindezt önkéntelenül bevallom, még nem is tudom, milyen szellemet engedtem ki a palackból.
Mindenekelőtt rögzítenem kell, egytől-egyig rendes, segítőkész emberekről beszélek, akik a hétköznapokban becsülettel élik az életüket, dolgoznak, gyereket nevelnek, vagy épp a nyugdíjas éveiket töltik. Semmi deviancia, semmi elhajlás. Ám mégis megdöbbentő a logikus gondolkodás általános hiánya, amely szinte mindegyiküknél szembetűnik néhány keresztkérdés föltétele után. Átlagemberek ők, akiknek nyilvánvalóan sem idejük, sem igényük nincs arra, hogy napi nyolc-tíz órában politikával foglalkozzanak, vagy közéleti híreket olvassanak. És abban sem vagyok biztos, hogy mindegyikük neoliberális volna, vagy épp munkásőr nagypapák szellemi táplálékán nevelkedtek, de mégis, mégis…

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Mátyás nap Zétényi Csukás Ferenc szentkoronaeloadas societaslancearegis BMT meghivo email életmese pályázat 2018
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf