Magukra bizonyították az éveken át tartó diszkriminációt

hodinkalogoMár hónapok teltek el a 2019-es ukrán nyelv és irodalom ZNO óta, amikor gyanús lett, hogy idén elmaradtak a kijevi csinovnyikok kirohanásai a kárpátaljai magyarok gyatra eredményei miatt. Amikor utánanéztünk az ukrán ZNO idei eredményeinek, kiderült, hogy az előző évekkel ellentétben idén miért nem ordították tele az ukrán hazafiak a sajtót arról, hogy nem tudunk ukránul…
Idén ugyanis a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák végzősei sokkal, de sokkal jobban szerepeltek az ukrán ZNO-n, mint eddig.

szozattovabbacikkhez

Kádár János Bethlenhez hasonlóan nagy formátumú politikus volt – Romsics Ignác a Mandinernek

323255 romsics ignac 1 nyitoBethlen István és Kádár János is jól mérték fel az ország tőlük függetlenül kialakult helyzetét, és saját értékszempontjaiktól vezérelve eredményesen törekedtek az abból kihozható optimumra – mondja a Mandinernek Romsics Ignác. A történészt 1918-1919-ről, Trianonról és a történelemírás helyzetéről kérdeztük, s az is kiderül, mit gondol a kormány emlékezetpolitikájáról. Interjúnk.

szozattovabbacikkhez

Tridenti mise – ezt kell tudnod az első alkalom előtt

messe traditionnelle 0

Nem egy embert vittem már el hagyományos rítusú misére vagy győztem meg róla, hogy elmenjen, ahogy én se csecsemőként kezdtem ilyenre járni, hanem 17 évesen... Úgyhogy tudom, az egyszeri katolikus izgul az első alkalom előtt, nem ront-e el majd valamit. Ezért összegyűjtöttem, amit tudnod kell, mielőtt részt veszel az első régi rítusú miséden.

szozattovabbacikkhez

 

Jakub Baryla - Egy katolikus fiú, félelem nélkül

2019 08 12 polandA plocki Pride a "melegjogok" helyett egy katolikus fiúra hívta fel a figyelmet.
2019. augusztus 10-én rendeztek először a lengyelországi Plock városában "LMBT Pride" felvonulást. A rendezvény különös végeredménnyel zárult: a róla szóló tudósítások ahelyett, hogy melegjogokkal vagy a résztvevőkkel foglalkoztak volna, egy 15 éves lengyel fiúra irányították rá a figyelmet, aki a rendőrsorfallal felvezetett menet elé állt, egy feszületet magasba emelve.

szozattovabbacikkhez

 

Amiről nem számol be a képmutató tömegmédia

Al Suqaylabiyah szíria 2019.08.23 12 620x350Na ezt nem mutatja a képmutató tömegmédia, ami a főrészvényeseik hazugságait önti az átlag hírfogyasztóra. Al-Szaúd kannibáljai, Erdogan dzsihádistái szaladnak most a gazdáikhoz vagy már a pokol tüzén égnek.
Egy régi szír ortodox keresztény település (Al-Szukajlabijah, Hama tartomány) lakói ünneplik, hogy 5 év után nem zuhannak nyakukba a “mérsékelt felkelők” aknagránátjai, akiket Magyarországon is a szemforgató álbaloldali és “haladó” liberális körök sztárolnak.
A keresztény város hetedik osztályos diákjai akik szeptembertől a középiskolát kezdik meg, örömükben az utcára vonultak és hazájuk zászlaját lobogtatták. Ezek a fiatalok el sem tudják képzelni milyen úgy menni iskolába, hogy ne keljen az iszlamisták rakétáitól rettegni.

szozattovabbacikkhez

Budavári Könyvünnep Kassa és Márai jegyében

hud 4746 600x400A Könyvünnepet tavaly szentelték először egy személy, Kányádi Sándor emlékének, ezúttal pedig a harminc éve elhunyt Márai Sándorra emlékezik a programsorozat. Nagy Gábor Tamás polgármester szerint fontos, hogy a Könyvünnepen minden évben bemutatkozhasson a Kárpát-medence valamelyik szeglete; ezúttal Kassa városa lesz a díszvendég, részben Máraihoz kapcsolódóan. Ebben az évben 28 magyarországi és határon túli könyvkiadó, valamint 9 kulturális intézmény vesz részt az eseményen.
Az Országos Széchényi Könyvtár kassai kamarakiállítással jelentkezik, de programokkal és kedvezményekkel készül a Budapesti Történeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint az MTA Zenetudományi Intézete is. Fájó vesztesége az évnek a kerületben élt Tandori Dezső, a februárban elhunyt költőre kiállítással emlékezik az önkormányzat a Virág Benedek-házban.

szozattovabbacikkhez

B. Dombi Attila: SZÓZAT ERDÉLYBŐL

SZŰZ MÁRIA ORSZÁGA ALATTVALÓIHOZ!

– Kolozsvár, 2019. augusztus 20. –

Krisztus Urunkban és Isten-szülő Nagyasszonyunkban, Testvéreinknek az Anya-Ország és a trianoni Ország-darabolás utódállamaiba, valamint a nyugati, a Tengeren-túli és az összes szórványba, a mai Nagy Ünnepeltünk, Szent István Ország-alapító Apostol-király Mennyei Szózata:

Szent István felajánja Magyarországot Szűz Máriának„Végveszély a Hazán, mert végveszély az Egyházon és végveszély a Nemzeten! Számtalan testi és lelki sebeiben sínylődő Népem gyógyulása sóvárogja a sokszorosan meghasonlott Egyház megtérését Jézus Krisztus Eucharisztikus Királyságához, a Szentlélekkel egységben az Atya-Isten Dicsőségére!

Isten számunkra egy ezredéve megadta, hogy Nagyboldogasszony alattvalóiként élhessünk és halhassunk Isten tervei szerint az Eszkatologikus Archiregnum Országában, Isten Országának szolgálatára. Nagyasszonyunk Angyali Szent Koronája, a Koronázási Palástunk és Szent Imre Fiunk által minden Uralkodói Utódhoz és alattvalóhoz intézett Intelmekben módosíthatatlan Hagyatékot örökítettünk Rátok, Szűz Mária Országának Egyháza és Népe számára.

Az Intelmek kezdete: «A Mi Urunk Jézus Krisztus nevében.» Ezért az Intelmek Isten üzenete az Ország minden lakójához, azaz az Ország Istentől küldött Alkotmánya. Ezen Országot a Szent Koronában az Isten-szülő Szűz Máriának adtuk örök időkre örökségül, amit Királynőként elfogadott, így az Intelmek Szűz Mária Országa örökre és mindenkire kötelező Alkotmánya! Az Intelmek zárása: «Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az Örök Uradalomba bejutni. Ámen.»

Bővebben ...

Az igazságot kutató püspök

dávidferencAz unitáriusok másfél évszázados álma válik valóra azáltal, hogy Kolozsváron, szülővárosában állít szobrot egyházalapító első püspökének, Dávid Ferencnek – mondta lapunknak Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár-belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze. Úgy véli, a belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között elhelyezett szobor művészi és szimbolikus jellegével egyaránt gazdagítja a kincses várost. Hozzátette: vannak ugyan kisebb méretű alkotások, amelyek a vallásalapító püspököt ábrázolják, de méltó, hogy végre egy egész alakos szoborral is tisztelegjenek az emléke előtt. Az egyház saját területén hozott létre egy kis teret a műalkotásnak.

szozattovabbacikkhez

Sajtóanomáliák… avagy a hazudozás és részrehajlás ártó „művészete”

újságíró sisakban és gázálarcban1 1068x693Napi politika, világpolitika, egyház, jövő, múlt és ünnepek… mind-mind valami más, mint ami a valóság, más, mint amit nap-nap után olvashatunk a hírekben, láthatunk magunk körül és érzékelhetünk. Minden valami őshazugságra épül és vagy nevetséges, vagy igazán borzalmas – ha belegondolunk.
A médiumok mesterien tálalják az igaztalanságokat, s nem is tehetnek más, hiszen, ha mást tesznek, mást írnak, mint ami a trend, akkor az újságíró vagy balesetet szenved, vagy állását veszti, vagy eleve nincs állása, mert már az elején elmondta mi következik, ha az a bizonyos irány nem változik, tehát az olvasóhoz nem is juthat el más hír és más információ, mint az, amit szigorú parancsba ad a világot irányító hatalom. Lett légyen jobboldali, liberális vagy kommunista szemléletű média, egyetlen nagy partitúrából játszik, csak a szólamát kell követnie. Ám, azt minden körülmények között… ha jót akar.

szozattovabbacikkhez

Hoppá: a magyar kisebbséget ért jogsértések miatt kötelezettségszegési eljárás indulhat Romániával szemben

172326 166830 badAmennyiben a Kisebbségi Jogvédő Intézetnek sikerül bebizonyítani, hogy az 1989-es visszaállamosításkor a magyar kisebbség viszonyában rendszerszintű jogsértés történt, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Romániával szemben. Ezt az MTI szerint Köröm Ágoston, az intézet munkatársa jelentette be az M1-en.
Mint mondta, az Európai Bizottság azt kérte a jogvédő szervezettől, hogy elemezze a romániai kárpótlásokkal és a visszaállamosítással kapcsolatos jogsértéseket. Az intézet viszont azt kérte Európai Parlament petíciós bizottságától, hogy küldjenek egy tényfeltáró bizottságot Romániába, s amennyiben a jogsértések bebizonyosodnak, az uniós szervek felléphetnek az orvoslás érdekében.

szozattovabbacikkhez

Egyre mocskosabb a szlovákiai botránysorozat

4616217 img kuciak fico slovensko vrazda novinar v2Szlovákián újabb politikai sárlavina söpört végig, habár az országra Ján Kuciak újságíró és menyasszonyának tavaly februári meggyilkolása óta érvényes, hogy botrány botrányt követ. Az újabb tételek pedig mindig vadabbak, mint a pár héttel vagy hónappal korábbiak.
Azzal eddig is mindenki tisztában volt, hogy vannak „vállalkozói körök”, amelyek védettséget élveznek. Sikeresebbek az állami tendereken, a rendőrség lomhábban nyomoz, az ügyészségen elakadnak a dolgok, a bíróságokon vad fordulatokat vesznek az események. A 2006 óta rövid másfél éves megszakítással hatalmon lévő Smer által felépített rendszer velejárója. Amikor viszont kiderülnek a részletek, az összefonódások, akkor válik igazán nyomasztóvá a történet.

szozattovabbacikkhez

Egy vatikáni pletyka

horthyistvánKarol Sidor háborús körülmények közepette képviselte a Szlovák Köztársaságot a Vatikánnál 1939-től 1945-ig. Ennek a háborúnak pedig az volt az egyik jellegzetessége, hogy még a szövetségesek is féltékenyen figyelték egymást, a háború után megvalósuló új Európára készülve…
1942. július 6-ai dátummal érdekes bejegyzés található Karol Sidor naplójában: „Tegnap este monsignore-t meglátogatta a vatikáni román követség tanácsosa, és érdekes hírt hozott. Budapesti követségük megbízható forrásból megtudta, hogy Serédi bíboros a múlt hónapban miért járt a Szentatyánál. Állítólag egy tervhez akarta megnyerni a Vatikán támogatását. Az elképzelés az, hogy Horthy István, Horthy Miklós kormányzó helyettese felvenné a katolikus vallást, ezután pedig megkoronáznák Szent István koronájával. Magyarország pedig visszakapná a Szent Korona országait: Erdélyt, Szlovákiát, Horvátországot. A tanácsos ezek után elmondta, hogy a római román diplomaták legfőbb feladata az lesz, hogy vatikáni forrásból is megerősítsék az információt, és arra kérte Sidort, hogy ő is kérdezősködjön a kapcsolatainál.”

szozattovabbacikkhez

A magyar püspökök támogatásáról biztosította Veres András az LMBT-lobbi által támadott lengyel püspököket

veresandrásTámogató levelet írt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyéspüspök Stanisław Gądecki érseknek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnökének, amiért az LMBT-mozgalom tagjai és támogatói az elmúlt napokban élesen bírálták a lengyel püspöki kart Marek Jędraszewski érsek szavai miatt.

szozattovabbacikkhez

Villon és Ady, a két lángelme

villonadyNem hiszem, hogy újdonság lenne, ha megállapítanám, tantervet írni bármely tárgyból nagyon nehéz feladat. A legnagyobb nehézség annak eldöntése, mi legyen benne, mi maradjon ki? A szakját szerető fizikatanár éppoly szenvedélyesen érvelne bármely fontos tananyagrész kihagyása ellen, mint a történész, s mindkettőjüknek igaza lenne. Az azonban tagadhatatlan, hogy a legtöbb tantárgynál alkalmazható a válogatásnál az a szempont, amely a tantárgy alapját képező tudomány egészét tartja szem előtt s így állapítja meg a tárgy tantervi vázát. Ennek alapján aztán a részletezésnél további szempontok is érvényesíthetők: az adott iskolatípus főbb oktatási célkitűzései, életkori sajátosságok stb.

szozattovabbacikkhez

Kodolányi Jánosra emlékezünk

cultura kodolany janos 1964 fortepan 600x518Telkiben született 1899. március 13-án kisnemesi-polgári családban. A szülők válása utána a gyerekek az erdészként dolgozó apával éltek Pécsváradon, majd Vajszlón. A középiskolát Pécsett és Székesfehérváron végezte, nehezen tanult, Achilles-ín-zsugorodása miatt sokat betegeskedett, de verseket írt, önképzőköri tag volt, és a Diák-toll című lap szerkesztője. 1915 és 1921 között három verseskötete is megjelent, ám ezeket később nem szívesen ismerte el. Életének első húsz évéről, a nyomasztó családi környezetről, a gyermeki magányról, a szeretetéhségéről az 1940-ben megjelent Süllyedő világ című regényében rajzolt hiteles képet.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang pozsonyicsata19 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf