Német igazságügyi miniszter: a holokauszt a leglényegesebb, amit a migránsoknak meg kell tanítani

palesztinaholokausztMiután Izrael-ellenes tüntetések hullámaira került sor Németországban, a német hatóságok úgy érzik,  hogy az országban élők „menekülteket és migránsokat” szigorúan emlékeztetni kell az ország felelősségére a zsidó állam irányába, ami a „náci holokauszt” idején keletkezett.
/A kijelentés „kissé” ellentmondásos: más esetekben a berlini kormány tiltakozik, ha a zsidók és Izrael között egyenlőségjelet tesznek./
Frank-Walter Steinmeier német elnök tegnap kijelentette, hogy  „minden Németországban élő embernek meg kell értenie történelmi felelősségét Izrael irányába”.  Hozzátette, ez alól a bevándorlók se kivételek. Azt is mondta, hogy e tekintetben nincs vita.

szozattovabbacikkhez

Keserédes gondolatok Gyóni Géza „Magyar örökség díj” átadásának előestéjén

Kőbe vésveAmikor kézen-közön megtudtam, hogy Gyóni Géza, az I. nagy világégés harcainak évtizedeken át elhanyagolt emlékű költője megkapja ez év december 16-án a Magyar Örökség Díjat, arra gondoltam: végre! Azonban amikor kézhez vettem a díjátadáson majdan elhangzó laudációt, amit a neves kárpátaljai költő, Vári Fábián László írt [a beköszöntő és a laudáció alább olvasható], valami űr, valami pótolhatatlan hiányérzet kezdett motoszkálni bennem. Vári Fábián szépen, lelkiismeretesen és gondosan megírt ajánlójában, [vélhetőleg naprakész információhiány miatt] lassan nyolcvan éve megállt az idő, amikor szerinte Gyóni Géza műveink értője, utolsó letéteményese Reményik Sándor volt.

        Ez így nem igaz. Több-kevesesebb, a hallgatás csendjét megtörő előzmény után ugyanis volt egy, a költő halálának századik évfordulója alakalmából rendezett Gyóni Géza emlékév [amelyet Dabas város önkormányzata és a Szózat havilap szerkesztősége szervezett és rendezett], gondos kutatások az elhunyt költő irodalmi és személyéhez fűződő írásokról, megemlékezések, a „Gyóni hagyaték” megismertetése és közkincsé tétele okán. Elsősorban megemlíteném Valentyik Ferenc dabasi helytörténészt, akinek aprólékos információgyüjtése nyomán jelenhetett meg a „Béke Katonája”, ez a közel 600 tételes bibliográfia Gyóni Géza pályájáról és költészetéről. Amikor ez után Ferivel közösen kigondoltuk, hogy legyen Gyóni Gézát a rangjába visszaemelő emlékév, [és a dabasi önkormányzat is rábólintott, hogy tevékenyen részt vesz benne], attól a pillanattól kezdve, Valentyik Ferenc nélkülözhetetlen, szíves segítségével minden hónapban közöltünk egy terjedelmes anyagot a költő életművéről, életének mozzanatairól, verseiből és írásaiból, illetve a róla szóló megemlékezésekből és lírai művekből. Ez a sorozat a következőképpen nézett ki: a tizenkét hónap alatt megjelent az eddig már megjelenteken felül hatvan költemény Gyóni Géza verseiből, róla- neki-hozzá szóló költemény huszonhét, esszé, visszaemlékezés és egyéb publicisztika harmincnyolc.

Bővebben...

Muskátli - 2017. december

Melléklet jó gyermekeknek    2017. december    IV. évfolyam    4. szám

szozattovabbacikkhez

 

Olvasd el az első magyar regényeket!

books 2383396 960 720 600x441Melyek voltak az első magyar nyelvű regényeink? Miről szóltak? Mit mesélnek a 21. századi olvasóknak? Cikkünkben összegyűjtöttük hazánk első regényeit, melyek elrepítenek minket a 18. század végére és a 19. század elejére. Ha velünk tartasz, megtudhatod, miért lett divatos az Etelka név, és mit olvastak titokban, könnyezve a nemes kisasszonyok.
Még nem voltak jelentős irodalmi lapok, nem volt hazánknak akadémiája, de az irodalmi élet már utat tört magának az olvasó- és diákkörökben, a baráti levezés és a szabadkőműves mozgalom álruhája alatt. Az 1790-es években csak úgy pezsgett az élet Pesten, az egyetem tanárai, a politikusok, a művelt hivatalnokok olvasókörökben, könyvtárakban, kávéházakban, szabadkőműves páholyokban és színházi előadásokon cseréltek eszmét és éljenezték a magyar irodalom és a magyar tudomány eredményeit. Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779–1848. című könyvében ír arról, hol, milyen keretek között zajlott akkoriban az irodalmi élet. Elsősorban magánházakban, irodalmi szalonokban találkoztak az írók, költők. Az első pesti irodalmi szalon ötlete Schedius Lajos irodalmi társaságában fogalmazódott meg, míg Beleznayné báró Podmaniczky Anna irodalmi estélyein tudós, gazdaságban és irodalomban járatos férfiak cseréltek eszmét. Kultsár István ebédjein és vacsoráin az irodalom ügyeiről, a színészet felvirágoztatásáról, a folyóiratokról és a nyelvújításról beszélgettek a vendégek. A Vitkovics-házban pedig Kazinczy Ferenc triásza: Szemere Pál, Horvát István, Vitkovics Mihály gyűlt össze. Itt hallgatták meg, javítgatták egymás verseit, és ösztönözték társaikat. A vendégek között volt Kölcsey Ferenc, Fáy András, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály is. A személyes találkozókon túl azonban felpezsdítette az irodalmi életet a levelezés is.

szozattovabbacikkhez

Hadnagyavatás Kassán

hadnagyavatáskassánAzon esztendőben, amikor a magyar királyi 2. honvéd hadsereg kikerült a Don partjára – a hivatásos tisztek hiányát pótolandó – három alkalommal, augusztus 20-án, valamint a kormányzó születés- és névnapján avattak hadnagyokat a Ludovikán, a Bolyai János Műszaki Akadémián és az akkor még Horthy Miklós nevét viselő kassai Repülő Akadémián. Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1942. december 6-án, a kormányzó nevenapján került sor az 1942. évi utolsó hadnagyavatásra a székesfővárosban és Kassán.
A kassai akadémia mögötti behavazott parkban harmincegy akadémikust avattak repülő hadnaggyá 1942. december 6-án, amely akkor még a kormányzó nevét viselte, s a repülő akadémia csak a következő esztendőben vette fel a repülőhalált halt kormányzóhelyettes nevét.

szozattovabbacikkhez

A nyugati hadifogság történelmünk egyik alig ismert szelete

kőröszoltánKőrös Zoltán, családi indíttatásból kezdte kutatni a második világháborús hadifoglyok történetét. Nagyapja orosz hadifogságban sínylődött, ahonnét 1945-ben érkezett haza. Gyermekként sok történetet hallott tőle azokról a nehéz időkről, de akkor még nem jutott eszébe, hogy hangfelvételt készítsen. Később, amikor nagyapja már nem élt, felkereste annak barátját, Tóth Karcsi bácsit, akinek hasonló sors jutott. Ő azután hosszú órákon át mesélt a fiatal történésznek, aki ezúttal már diktafont is vitt magával. Így kezdődött a kutatás, történelmünk egy alig ismert szeletének jobb megismerése.
A Fórum Intézet fiatal kutatója az elmúlt években kétszáz itteni magyar emberrel beszélgetett el, akik megjárták a nyugati vagy az orosz hadifogolytáborokat, amiből megszületett két könyve is, és nemrég indultak országjáró turnéra a Nyugati fogságban című dokumentumfilmmel, amelyben egykori nyugati hadifogolytáborosok vallanak a több mint hetven évvel ezelőtti eseményekről. Nem volt egyszerű dolguk a film készítésekor, mert az egykori hadifoglyok, leventék nem mindegyike vállalta, hogy valljon erről a sötét korról. A legtöbben mélyen eltemették magukban azokat az éveket, hónapokat…

szozattovabbacikkhez

Ukrán parlament elnöke: nem módosítjuk a nyelvtörvényt (oktatási törvényt)

radaA kijevi hírügynökség angol nyelvű portálja arról számol be, hogy Andrij Parubij, az ukrán törvényhozás, a verhovna rada elnöke kijelentette, nem változtatnak az oktatási törvény nyelvi előírásain.
Ezt a parlament sajtószolgálata közölte az UNIAN-nal.
A törvény 77-ik cikkelye váltott ki „vitákat” Ukrajna határain kívül is.
Parubij közölte: beszélt a Velencei Bizottság képviselőivel és megállapodtak abban, hogy az oktatási törvény 7-ik cikkelyét nem változtatják meg.
/Megjegyzés: az eredeti szövegben is először „77”, majd „7” szerepel./
A szeptember 28-án hatályba lépett törvény 7-ik cikkelye (nyelvi kitételek) aggodalmat okoztak Lengyelországban, Romániában, Magyarországon, Görögországban és Bulgáriában.
Parubij létfontosságúnak nevezte a törvényt az oroszokkal szembeni harcban, mert az a “lélek” szempontjából alapvető, még a tankoknál is fontosabb.

szozattovabbacikkhez

Magyarországon keresztet emeltek a keresztet cenzúrázó Lidl elé

hongrie croix lidl christianophobieA beszámoló első mondata: „A magyarok fellázadnak az ellen, aki kiiktatja a keresztet!”
Magyarok egy csoportja, írja a sajtóval foglalkozó francia nyelvű portál, nagy kőkeresztet helyeztek el a Lidl szupermarket elé, amiért a német cég cenzúrázza a keresztény identitást egyes termékein.
A történetet ismertető beszámoló zárómondata: „Magyarországon a keresztényellenes cenzúrát nem nézik jó szemmel!”

szozattovabbacikkhez

„Talán elérkeztünk a végidőkhöz” - interjú Burke bíborossal

raymondburkeRaymond Burke bíboros sokszor szerepelt a hírekben az elmúlt évben. 2016 novemberében három másik bíborossal együtt ő nyújtotta be Ferenc pápának a híres dubiát - öt kérdést Ferenc pápa családról szóló apostoli buzdításával, az Amoris Laetitiával kapcsolatban.
Azután az amerikai bíboros egy a Máltai Lovagrendben zajló hatalmi harcba csöppent, amikor a Szentatya őt a rend patrónusának nevezte ki. Ezt egy meglepetésszerű kinevezés követte az Apostoli Szignatúra, azaz az Egyház legfelsőbb bíróságának tagságába. A bíboros 2008 és 2014 között ugyanennek a testületnek a prefektusa volt, 2014-ben Ferenc pápa távolította el ebből a tisztségéből. Burke bíboros gyakran emelt szót az Egyházban növekvő zűrzavarral szemben, amely a liturgiát, a katolikus identitást, és magát a hitet is érinti.

szozattovabbacikkhez

TÉRDRE MAGYAR!

csurkaistván...Mert van még valami, amit a kétharmados országgyűlési többségtől és személy szerint Orbán Viktortól nem vehetnek el. Nem vehetik el azt a másfél, kétmilliós tömeget, népet és polgárt, amely a választási eredményt kiküzdötte, megszenvedte és megünnepelte. Ez az akkor mozgósított erő most is itt kell álljon mögötte, ha a körülmények változása következtében nem is éppen ugyanabban a harckészültségben, mint amilyenben a kétharmados győzelmet kivívta. Ez a társadalmi erő megvan. Harckészségét fel lehet támasztani. A veszély most nagyobb. A magyarság léte most a tét. Ha ez a milliós tömeg most kiáll a kormány és Orbán mögött, dacolva a kétségtelen anyagi nehézségekkel, ha újra megszervezi magát, akkor bebizonyítja a világnak, hogy nemcsak félrevezetett, öntudatlan, ide-oda csapódó Tahrir téri tömeg létezik, hanem Európában él az ötvenhatos magyar szellem és létezik egy öntudatos társadalmi erő, amely nemcsak valami ellen, hanem valamiért, pontosabban a saját függetlenségéért képes kiállni. Harcba szállni.
Ennek a seregnek nem tudnak parancsolni. Hozzá sem férnek. Hacsak nem hoznak megint kommandósokat ellene, mint 2006-ban. ...

szozattovabbacikkhez

A keresztrombolás démona

lebontottkeresztA modern Európai Unió eszmei atyjainak és formálóinak maga az unió érdekében létfontosságú megérteniük, hogy ha a 12 csillag Európáját akarják építeni, akkor azt csupán az összes Európában érvényben lévő társadalmi, nemzeti, vallási szimbólumok tiszteletben tartásával lehet megcselekedni. Egyetlen érvényben lévő hagyományos társadalmi szimbólum sem lehet kirekesztve az Európában honos jelképek bokros családjából. A jelképek kirekesztése az önkényuralmi rendszerek sajátja, mellyel a náci Németország és az Európára ráterpeszkedő szovjet birodalom is megpróbálkozott, ám végül beletört a foga. Egyik sem tartotta tiszteletben a hagyományos jelképeket. Ahol megjelent a szovjet sarló és kalapács, ott templomok omlottak alá keresztestül, nemzeti jelképek lettek maradi feudális csökevények szintjére lesüllyesztve. A náci horogkereszt pedig ahová elért, ott nemcsak a Dávid-csillagokat emésztette fel a gyűlölet tüzében, de a franciaországi villámháború idején a Wehrmachttal vonuló SS csapatok minden útjukba kerülő útszéli, köztéri keresztet, feszületet ledöntöttek, szétzúztak, felszámolva ezzel a jobb jövő reményének utolsó pislángját is a francia emberekben.

szozattovabbacikkhez

Soros Újszerzeményi Bizottsága

ujszerzbizEgy Soros-féle „Újszerzeményi Bizottság” felállítása sem váratna sokáig magára, abban az általunk nem várt esetben, ha hagynánk, hogy õ nevessen a végén. Európa teljes „elkereszténytelenítése” amúgy is alapot ad az iszlám terjeszkedésének, mivel egy iszlamista fanatikus, önmagát a hit harcosának tételezi, mindenki másra mint hitetlenre tekint. Ha megvalósul Soros terve, az évi 1 millió migráns betelepítése, illetve a felülrõl nyitott migráns kvóta ránk erõszakolása mellett a súlyos eurótízezrekre rúgó kötelezõ eltartásukkal terhelten, akkor igen rövid idõ alatt végbemehetne az ellenszegülõ országok legyengítése. A fogyatkozó európai népességet amúgy sem nagy gond leszaporodni 4 feleséggel minimum 8 gyerekkel családonként, és pár tíz év múlva, már demokratikusan lennénk kiszavazva mindenünkbõl a saját hazánkban. Egy belsõleg szétzilált ország könnyebben prédává válik az ideterelt idegenek elleni küzdelemben. Drága mulatság lenne, ha mégis Soros gyõzne a végén és ránk újra egy, a már a korábbi történelmi idõkbõl ismerõs küzdelem várna. Voltunk mi már a kereszténység utolsó védõbástyája. Európa nemtörõdömségéért a magyar nemesek saját vérükön kívül a magyar nép vérével is fizettek, következésképpen a 18. század elejére jelentõsen megváltozott a Magyarországon élõ népesség arányszáma az õshonos magyarság kárára. Miért lenne most másképp?

szozattovabbacikkhez

Serge Abad Gallardo volt szabadkőműves: „A szabadkőművesség luciferi”

Serge Abad GallardoREINFORMATION.TV – A 62 éves Serge Abad Gallardo 24 éven át volt a szabadkőművesek tagja.
Most elmondta véleményét róla. Azt is, hogy Francois Hollande elnöknek csaknem mindegyik minisztere a szabadkőműves páholy tagja volt. Azt mondta, „a szabadkőművesség luciferi. Mindegyik sátánista szabadkőműves. Azt is mondta, hogy úgy szolgálta Lucifert, hogy nem is tudott róla.

szozattovabbacikkhez

Bécs: betiltották az adventi koszorú elhelyezését az ajtóra

tuerkranzUNZENSURIERT – Az iskolákban és óvodákban nem lehet disznóhús, de most betiltották az adventi koszorú kitételét az ajtókra.
Hivatalosan ezt a szigorú tűzoltói törvénnyel indokolták.
Aki a koszorú kitétele elleni tilalmat megszegi, akár 21 000 eurós büntetést is fizethet.
A Szabadság Párt felháborodottan reagált és azt mondták, a lépcsőházban elhelyezett papír ugyanúgy meggyulladhat.  Hozzátették, ne legyen már Bécs pápább a pápánál.

szozattovabbacikkhez

Úrjöveti idő

adventidAz egyházi év Adventtel, magyarul Úrjövettel kezdődik. A görög-katholikus egyházi év szept. 1-én,[1] az ambrozián egyházé (Milánó) pedig november 11-én, szent Márton napján veszi kezdetét.[2] Duranti Vilmos (Durandus) szerint azért kezdi az anyaszentegyház a visszahívás idejével az évet és nem a történeti egymásután szerint a bukás idejével, nehogy az emberek mindjárt év elején a kétségbeejtő szavakat hallják, azokat t. i., melyekkel Isten a bűnbeesett embert kiűzte a paradicsomból.[3] A Karácsonyra való előkészület Galliából veszi eredetét,[4] mégpedig a húsvéti előkészület, a nagy­böjt mintájára alkották meg az V. vagy VI. század­ban.[5] Erre vall, hogy itt mindenütt eleinte böjttel volt kapcsolatos ez az idő, amennyiben november 11-től minden hétfő, szerda és péntek böjt volt, sőt a szerzetesek egész decemberben böjtöltek. Itáliába Galliából jött át a VI. században,[6] Rómában a VIII. századi könyvekben találjuk meg először, (még előbb N. szent Gergely többször említi: Hom. in evang. 1.)[7] de csak liturgikus előkészület gyanánt, a böjt elmaradt.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Balassi MH2018 2 1 doni MH2018 1 1 Százgyökerű szív2 1 karpattradedia Kitörés túra előadás lelkisegély1 lelkisegély2 Ordo liturgicus Budapestinensis
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf