Szijjártó: Ukrajnának egyeztetnie kell a kárpátaljai magyarokkal

szíjjártó12018-02-16. BUDAPEST. Magyarország felszólítja Ukrajnát, hogy "a nemzetközi hazugságkampány helyett függessze fel az oktatási törvény végrehajtását", amíg a kárpátaljai magyarokkal meg nem állapodik az összes részletkérdésről - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az MTI-nek telefonon nyilatkozva.
A tárcavezető Szófiában az európai uniós külügyminiszterek csütörtökön kezdődődött, kétnapos informális találkozóján vesz részt. Mint mondta, pénteken a tagjelölt államokkal közösen tanácskoznak, és az európai térség biztonsági kérdéseiről beszélnek. A biztonság kérdésköréhez alapvetően hozzátartozik, hogy azok az országok, amelyek az európai integráció felé akarnak haladni, milyen módon tartják tiszteletben az európai szabályokat, így a kisebbségekre vonatkozó jogszabályokat - jelentette ki. Hozzátette: az európai integráció felé törekvő Ukrajna az elmúlt időben súlyosan megsértette azokat a nemzetközi jogszabályokat, amelyek a kisebbségek jogainak védelmére vonatkoznak, és amelyek betartását az EU is szigorúan megköveteli.

szozattovabbacikkhez

Jászok kürtje – Lehel kürt

lehelkürtA tudományos kutatás jelenlegi álláspontja szerint a 43 cm hosszú, elefántagyarból díszesen faragott kürt a 12. század második felében Magyarországon vagy Kijevben készülhetett. Feltehetően olyan műhelyben készítették, ahol jól ismerték a bizánci díszítőművészet stílusjegyeit, de azokat a helyi szükségletekhez és feltételekhez igazítva alkalmazták.
A kürt Jászberénybe kerülésének idejéről, körülményeiről biztos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de feltétezhető, hogy ajándékozás révén kerülhetett valamelyik jász vezérhez, általa pedig a Jászság területére.
A Jászkürt mint a jászok legbecsesebb ereklyéje kezdettől fogva a jászkapitányok és a jászkun főkapitányok méltóságjelvénye is volt. Ünnepi alkalmakkor oldalukon vagy vállukon viselték mint hatalmuk jelképét. Pl. az 1867-es koronázási ünnepségen a Jászkun Hármas Kerület bandériumának élén lovagló gróf Ráday Gedeon jászkun főkapitány a vállára akasztva viselte a becses ereklyét. A jászkapitányokat megillette az a végtisztesség, hogy temetésükkor a Jászkürtöt a koporsójukra tették.

szozattovabbacikkhez

Kallós Zoltán halála – Kedvenc dalával indították utolsó útjára a néprajzkutatót

Kallós Zoltán 400x267Kedvenc dalával, az ördöngösfüzesi bujdosódal eljátszásával indították szombat délután válaszúti otthonából utolsó útjára az élete 92. évében szerdán elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutatót.
A bújdosódalt a több tucat népzenészből szerveződött alkalmi zenekar játszotta a Kallós-kúria udvarán összegyűlt, végtisztességet tevő mintegy ezerfős gyülekezetben.
A gyászbeszédet mondó Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is megemlítette, hogy elérkezett az idő, amikor Kallós Zoltán nélkül kell énekelni a bujdosódalt. A püspök Kallós Zoltán kisugárzását példázva úgy vélekedett: aki egyszer kapcsolatba került vele, aki egyszer betette a lábát a táncházba, az más emberré vált.

szozattovabbacikkhez

Peterdi Péter: Zárójelbe tett szakralitás

uveghegyi romok mai momeDöbbenetes tervpályázatra, illetve az arról lelkesen tudósító Index-cikkre bukkantam a minap. A Pilis lábánál, a Holdvilág-árok bejáratától nem messze található Nagykovácsipusztán, egy major területén középkori plébániatemplom és korabeli gazdasági épületek maradványait tárták fel a régészek az utóbbi években. Már a XIX. században is ismertek voltak az akkor még a felszínen is látszó, de már igencsak fogyatkozó falmaradványok – a korabeli történészek pálos vagy ciszterci monostor maradványainak gondolták a romokat a fellelhető középkori források alapján. A kommunizmusban aztán nem foglalkoztak a lelőhellyel, ugyanis a major államosítását követően gyógyszerraktár működött a területen (a bejáratnál található buszmegálló neve a mai napig „Gyógyáruértékesítő Vállalat”, dacolva az idő múlásával), jelenleg pedig kecskefarm működik ott.
A kiásott és részben konzervált romok fölé ideiglenes védőtető került, jelenleg azonban – a terület tulajdonviszonyaiból kifolyólag – nem látogatható szabadon. Ebben semmi meglepő nincs: gyakran előfordul, hogy középkori romok csak előzetes egyeztetés esetén látogathatóak, ugyanis magánterületen helyezkednek el. Eddig még rendben is lenne a történet.

szozattovabbacikkhez

Az erkölcstan antropológiai alapjai 1.

antropologia 1Napjainkban az Egyházon belül talán a katolikus erkölcstant éri a legtöbb támadás. Így például az erkölcsileg bensőleg rossz cselekedet (intrinsece malum, pl. házasságtörés) fogalmának elhomályosítása szinte napirenden van. Egyesek szerint előfordulhat, hogy amit az egész Egyház következetes és folytonos hagyománya régen ilyennek tekintett, ma már nem tekinthető ilyennek, mert napjainkra a helyzet megváltozott. Ezek a vélemények elsősorban a szexualitás erkölcstanával kapcsolatban merülnek föl. De az az álláspont is előfordul, hogy amit az egységes és folytonos egyházi hagyomány megengedhetőnek tartott a múltban, arról mára kiderülhet, hogy az belsőleg rossz. Ferenc pápa szerint ilyen a halálbüntetés alkalmazása, amelyről az állította, hogy ez bensőleg rossz.
A múlt század közepe óta megjelenő téves erkölcstani álláspontok mögött valamilyen téves emberkép, (filozófiai) antropológia van. Ezért fontos, hogy az erkölcstan, az erkölcsteológia kiindulása a helyes emberkép, a helyes antropológia legyen.

szozattovabbacikkhez

Miért nem vettek részt a kárpátaljai magyarok szervezetei a kijevi megbeszélésen?

ukrajnaklimkinAz ukrán sajtó erősen felfújta azt a tényt, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség szervezetei nem vettek részt február 14-én az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által kezdeményezett konzultáción. A KMKSZ, az UMDSZ és a KMPSZ közös nyilatkozatban cáfolta a kijevi politikusok állírásait, s megtette ezt a KMKSZ elnöke  és az UMDSZ első embere is.
A sajtónyilatkozatokban több tényezővel indokolták a kárpátaljai magyar politikusok, miért nem vettek részt a megbeszélésen. Az egyik fő érvük az volt, hogy Kijev nem a 2017. szeptember 5-én megszavazott, majd még abban a hónapban életbe is léptetett új oktatási törvény 7. cikkelyéről folytatott volna konzultációt, hanem egy új törvény tervezetéről. Hogy ez nem puszta ferdítés, arra a bizonyíték ott van a Kárpátalja.ma hírportálon: az oktatási miniszter helyettesének meghívója, melyben Ukrajna „Az általános középfokú oktatásról” szóló törvényének egyetlen cikkelye megvitatására hívja meg érdekvédelmi szervezeteinket.

szozattovabbacikkhez

Jagi elment...

JagiA Szózat havilap szerkesztősége megrendülve tudatja, hogy kortárs rovatának szerkesztője, Jagos István Róbert költő, tragikus körülmények között elhunyt a múlt héten.
Orosházán 1974-ben született. Másfél éves korában az anyai nagyszüleihez került Hódmezővásárhelyre. Első versét 15 évesen írta, majd több alkalommal is nevelőintézetbe került, ami később visszatükröződött verseiben, amelyekre rányomta bélyegét a látomások, az elhagyatottság, a szeretetéhség és a magány. Huszonnégy évesen hirtelen felhagyott a verseléssel, úgy érezte kiégett. Ebből a korszakból kevés verse maradt fenn, bár néhány utólag nyomtatásba került a „Múló percek sínjein” versgyűjteményben. Majd 2007-ben újra megérintette múzsája, egy nagyobb lelki megrázkódtatás után. Azóta három önálló verseskönyvvel és 22 antológiában jelentkezett tehetsége, legutoljára a „Tizenkét hónap, tizenkét érv Gyóni Géza mellett”, illetve az „Emberkáromlás” című önálló kötete.

Bővebben...

Önarckép álarcokban – Arany János emlékkiállítás

arany1 0Az Önarckép álarcokban. Arany János emlékkiállítás című tárlat célja, hogy megidézze a magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikusáról a köztudatban élő képet és a költő kevésbé ismert arcaival is megismertesse az érdeklődőket.
A kiállításunk Arany Jánosa kortárs klasszikus. Életútjának, személyiségének újszerű bemutatása minden generációhoz szól: azokhoz is, akik szinte önkéntelenül, mindennapjaikban is használják szavait és fordulatait, akik tudják, ki volt Edward király, Ágnes asszony, az öreg Bence, mit jelent a radványi sötét erdő, a drégeli rom, a margitszigeti tölgyfák vagy a főváros baljóslatú hídja. Interaktív, korszerű felületeken, eszközökön is megjelenik a költői világ, így személyes élménnyé válhat a találkozás a művekkel a diákok és a fiatalok, ugyanakkor a felnőttek, vagy a családdal érkezők számára egyaránt. A Toldi-történet fordulatait például a kiterjesztett valóságot érzékeltetni képes installáció segítségével ismerhetjük meg, Arany János metaforáihoz pedig hangulatjelekkel kerülhetünk közelebb, vagy örökbe fogadhatunk egy-egy izgalmas, már kihalófélben lévő szót.

szozattovabbacikkhez

A társak

weores karoly mma 600x445Weöres Sándor és Károlyi Amy több mint negyven évig voltak házasok. Bár kapcsolatuk életük kései szakaszában kezdődött, mégis mind emberileg, mind szakmailag sokat adtak egymásnak. Károlyi Amynak azonban nem lehetett könnyű egy olyan férfi mellett, aki az íráson kívül semmit nem vett komolyan. A Várkert Bazár Irodalmi szerelmek című sorozatában ezúttal Weöres Sándorra és feleségére, a szintén költő Károlyi Amyra emlékeznek.
Várkert Bazár programsorozata minden hónapban egy író/költő szerelmét mutatja be. A januári esten Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs, Szabó Magda és Szobotka Tibor, Mészöly Miklós és Polcz Alaine kapcsolatáról beszélgettek a résztvevők. A mostani, februári – ráadásul Valentin-napi – eseményen Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságáról lesz szó: az est állandó háziasszonya, Juhász Anna Steiner Ágota és Harmath Artemisz irodalomtörténészekkel beszélget. A társ – Weöres Sándor és Károlyi Amy szerelme című esten napló- és levélrészletekből olvas fel Haumann Petra és Kaszás Gergő.

szozattovabbacikkhez

Magyarország-Románia, egy szép barátság kezdete

127506 trianonDe csak akkor, ha a magyarok elismerik, hogy 1918 nem gyászév.
Az 1918-as év elég sok kényes kérdést vet fel Európában. A nemzetállamok megjelenése a volt birodalmak romjain örömet okoz egyeseknek, bánatot is másoknak.
Magyarország határozottan megfogalmazta álláspontját,
és nem az első világháború végének századik évfordulóját hozó év kezdetén, hanem már két évvel ezelőtt, amikor megtiltotta a magyar diplomaták részvételét bármilyen december 1-ével, Románia nemzeti ünnepével kapcsolatos ceremónián. Annak ellenére, hogy a két ország külügyminisztere, Szijjártó Péter és Teodor Meleşcanu viszonylag gyakran találkoznak, eddig semmi sem mutatja a helyzet enyhülését, ellenkezőleg.
Budapest narratívája egyszerű és közérthető. Miként fogadhatná el egy magyar az 1918-ban történteket, amikor ennyire lecsökkentették Magyarország területét és lakosságát? A statisztika alátámasztja a béke megkötésekor történtek nemzeti katasztrófa jellegét. Magyarország elvesztette az Osztrák-Magyar Birodalom részeként birtokolt területe és lakossága több mint kétharmadát. Ez vitathatatlan.

szozattovabbacikkhez

„Bolondmise” után - Barsi Balázs atya: Az egyházszakadás végbement.

barsi mise 1Barsi Balázs ferences szerzetes atya követte az elmúlt napokban a Katolikus Válaszon megjelent tudósításokat a német egyház anomáliáiról. A sorban utolsó hír kapcsán az atya az alábbi kommentárja közzétételére kért meg minket.
Ha valaki végignézte az aacheni egyházmegyében tartott „bolondmisét” - ahol egy diakónus prédikált a coelibatus ellen, ahol farsangi kabarét csináltak a miséből -, annak tudnia kell, hogy ez szentségtörés, és ez a Jézus vértelen áldozatát a jelenbe hozó szentmise teljes kigúnyolása.

szozattovabbacikkhez

 

Lengyel elnök asszisztense: Izraelnek kínos, hogy a zsidók passzívan viselték el a holokausztot

jewspassiveAndrzej Zybertowicz, a lengyel elnök egyik tanácsadója a Polska Times-nak nyilatkozva azt mondta, a zsidóknak a passzivitása a náci korszak idején megmagyarázza Izrael dühös reagálását az új lengyel törvényre, amely megtiltja a lengyelek hibáztatását a holokausztért, illetve az abban való részvételért.

szozattovabbacikkhez

Sortűz Pozsonyban

pozsonyisortűz19191919 elején, Pozsonyban, senki sem fogadott volna arra, hogy egy magyar-német többségű várost elcsatolhatnak Magyarországtól és azt, egy sosem létezett ország simán bekebelezheti.
Addigra már többé-kevésbé lenyugodtak a kedélyek az 1918. október 31-i támadás után, mikor az olaszországi hadifogságukból - érdekes módon, fegyveresen - szabadult cseh és szlovák katonákból toborzott légió megkísérelte megszállni a várost. Akkor a soproni kadétiskolából átruccant kamaszfiúk és Csatay Lajos tűzérei szétkergették őket.
Az antantnál jó pontokat szerezni kívánó Károlyi-kormány semmi kockázatot nem látott abban, hogy 1918. december 31-i határidővel kivonták a magyar csapatokat a Felvidék déli részéről. Területvesztésre ugyan számíthattak - legalábbis, aki a fejét másra is használta, mint a bólogatás -, de az ősi koronázóváros, Pozsony elvesztésére senki nem gondolt.
Az antant akkori ígéretei szerint az új határokat nemzetiségi elvek alapján fogják meghatározni, tehát egy olyan várost, melynek lakossága 41 százaléka németnek vallja magát, 40 százaléka magyarnak és csak 15 százaléka mondja magát szlováknak, semmilyen veszély nem fenyegethet. Ráadásul, ha megkérdik, még a szlovák anyanyelvű lakosság jó része is a Magyarországhoz való tartozás mellett voksolt volna. De kit érdekelt a polgárok véleménye?

szozattovabbacikkhez

Mátyás szövetsége a csehekkel

Matyas kiralyÖtszázhatvan éve, 1458. február 9-én történt, hogy Podjebrád György cseh régens – 1458. március 2. után cseh király – és I. Mátyás (uralkodott: 1458-1490) a magyar-morva határon fekvő Strassnitz (Strážnice) mellett kötött szövetséget, amelynek megerősítése gyanánt Hunyadi Mátyásnak nőül kellett vennie a cseh kormányzó lányát, Podjebrád Katalint.
Az országhatárra ekkor érkezett meg a magyar küldöttség, hogy kiváltsa választott királyát a csehektől. Mátyás nagybátyja, az országgyűlés által öt évre megválasztott kormányzó, Szilágyi Mihály indult el seregével, hogy a cseh kormányzóval kötött előzetes megállapodás szerint kiváltsa az ifjú királyt és fényes külsőségek között vigye Budára. A váltságdíj valóban busás volt, hiszen egyesek negyvenezer, mások ötven-, sőt nyolcvanezer aranyról tettek említést. A strassnitzi várban legelőször ezt kapta meg Podjebrád.

szozattovabbacikkhez

Nyugodjon békében!

Toth partecédula

szozattv


szozat a tiszta hang Mátyás nap Zétényi Csukás Ferenc szentkoronaeloadas societaslancearegis BMT meghivo email életmese pályázat 2018
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf