Esett az eső, fújt a szél, de a székelyek kiálltak az autonómiáért

117828 foto veres nandor mtiA viharos széllel és esővel dacolva tüntettek vasárnap este Székelyföld-szerte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) felhívására a térség területi autonómiájáért.
A sepsiszentgyörgyi turul szobor előtti téren a tüntetés szervezői mécsesekből rakták ki Székelyföld körvonalát, és többen fáklyát gyújtottak, de a viharos szél és a sűrű eső eloltotta a nyílt lángokat.
A sepsiszentgyörgyi helyszínen Izsák Balázs SZNT-elnök székely és katalán zászló mellett olvasta fel a tüntetés kiáltványát, amely valamennyi tüntetési helyszínen elhangzott.
A dokumentum szerint Európában „megmozdult a föld”, egyre több régió, vagy önálló állammal nem rendelkező közösség fejezi ki az önrendelkezés iránti akaratát.
„Legyen szó akár függetlenségről, akár államon belüli önrendelkezésről, a nemzetközi közösségnek felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg” – olvasható a dokumentumban.
A tüntetéseken összegyűltek nevében fogalmazott kiáltvány ismét kinyilvánította a Székelyföld területi autonómiája iránti igényt. A dokumentum révén a tüntetők elégedetlenségüknek adtak hangot a román kormány párbeszédet elutasító magatartása miatt, és megerősítették ragaszkodásukat a nyolc székely széket és a 149 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé.

szozattovabbacikkhez

Bozóterdő alatt domborulnak a bukovinai székely ősök sírjai

117744 szekely sir fogadjistenen foto erdely laszlo A bükkországi öt székely faluról készített pillanatfelvételünk azt szemlélteti, mi marad egy nemzeti közösség tárgyi és szellemi emlékeiből eltűnésük után több mint hetven évvel.
Bukovina tájaival, az öt székely falu nevével, valamint népének drámai fordulatokban bőséges történetével már gyermekkoromban megismerkedtem, de mind ez idáig nem volt alkalmam személyesen is felkeresni a távolinak és megközelíthetetlennek tűnő vidéket. A vasárnapi ebédeken és a családi összejöveteleken rendszeresen terítékre került emlékek révén, egy hatéves gyermek emlékezetén keresztül – ennyi volt nagyanyám, amikor dédszüleim az elvándorlás mellett döntöttek – magam elé képzeltem a tájat, a keskeny udvarokat, a búcsúk alkalmával feldíszített lovasszekereket és a szorgos, de ellehetetlenített helyzetbe került embereket.

szozattovabbacikkhez

Hargita Nándor, az emberfaragó

Hargita NándorNem született székelynek, de hamar székellyé lett, és élete végéig lelkesedéssel tanította ezt ifjúságot, valósággal rajongott ezért a földért, ahová a sors rendelte. Maradandót alkotót, de nemcsak műtárgyak formájában, hanem a lelkekben is, sok kiváló mestrember neki köszönhette a szaktudását, többen pedig az ő biztatására folytattak felsőbb képzőművészeti tanulmányokat. Talán egy nagyobb városban nem hagyott volna olyan markáns nyomogat alkotóként, pedagógusként és közösségszervezőként - talán nem is emlékeznének rá hiszen olyan helyeken gyorsan és sűrűn rakódnak egymásra az értékek -, de Székelyudvarhelyen mindenképp mérföldkőnek számított a tevékenysége, hiszen a városnak és környékének nagy szüksége erre a kitartó és évtizedeken át tartó munkára.
Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a dualizmus korában a biztos egzisztánciát nyújtó államaparátusban - a közigazgatásban, a közellátásban, a hadseregben, az oktatásban - milyen szívesen álltak be és dolgoztak az akkori kezdő értelmiségiek, akik olykor a hatalmas országnak egy másik szegletéből kerültek állomáshelyükre, ahol megállapodtak és úgy szolgálták a kultúrát, a magyarságot, a rendszert, hogy annak máig ható nyoma van.

szozattovabbacikkhez

A közösség fogy, de élni akar

Zelik János2017-10-28. Úttalan utakon járva, olykor szolgálati autónkat félig elnyelő óriás kátyúkba merülve jutunk el Ugocsa egyik kedves magyarlakta településére, Verbőcre.
A falun átvezető út sem változott azóta, hogy legutoljára itt jártunk. Legfeljebb az aszfaltburkolaton szaporodott a gödrök száma. Ettől eltekintve szép őszi arcát mutatja a község: rendezett főtér, kitatarozott, még a kolhozvilágból maradt szocreál épületek, körülöttük sok virág.
Zelik János Ugocsa második legfiatalabb polgármestere, mindössze 36 éves. Két gyermek édesapja. Kislánya, Kincső ötödikes, kisfia, János még óvodás. Élete párját Évának hívják. Ő református hitoktató és az egyházi óvoda szakácsnője. János megválasztásáig az anyaországban ácsként kereste a kenyérre valót. Mint mondja, sokszor dolgozott az épületek tetőzetén, nem volt tériszonya. Ma azonban már nem mászna a magasba.

szozattovabbacikkhez

Kegyeleti nap Csúrogon

Csurgó kegyeleti napA szerb–magyar megbékélés jegyében és a hozzátartozók nevében a Magyar Nemzeti Tanács és Teleki Júlia kegyeletes megemlékezést szervez az 1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldozatok csúrogi emlékhelyénél 2017. október 29-én, vasárnap, 15 órakor a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt, történelmi egyházaink képviselőinek közreműködésével.
Az eseményre a szervezők minden kedves emlékezőt szeretettel meghívnak és várnak.
A megemlékezésen beszédet mond: Teleki Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túlélője, Vesna Stjepanović, a csúrogi helyi közösség tanácselnöke, Jasmina Mina Jurišin, a Razzia 1942 Emlékegyesület titkára, Pirityiné Szabó Judit, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

szozattovabbacikkhez

Kopjafát avattak Rimaszombatban Tompa Mihálynak

Rimaszombat kopjafaA Rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában egy héten keresztül a neves költő körül forgott minden, életével, munkásságával, verseivel ismerkedhettek a diákok nap mint nap. Az egyhetes ún. Tompa hét, valamint a költő és Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából az iskola udvarán kopjafát avattak.
Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, mindent meg kell tenni azért, hogy büszkék lehessenek erre az intézményre, hogy itt áll egy magyar iskola, amely a mai napig hűen őrzi a hagyományokat, nem enged az elveiből és kitart a minőségi magyar oktatás fontossága mellett.

szozattovabbacikkhez

Vári Fábián László – Útban Törökország felé

(1717. szeptember )

Mindkét hazából kiárvulva,
csak hitünkben töretlenül,
vari fabianlelkünk holdfehér vásznaira
Isten árnyéka nehezül.
Alattunk reménnyel ringó gályán
pogány föld felé futunk,
hol a Patróna glóriáját
ölti magára jó urunk.

Otthon zsibbadást hord az ájer,
a vetést véreső veri,
elhullatják virágaikat
az akasztófák ágai.
Hatalmas hittel hisszük mégis:
hamarost lesz majd visszaút,
és a tengertől visszakapunk
lobogót, várfalat, falut.

Bővebben...

Thököly Imre késmárki újratemetése

Thököly szarkofágHosszadalmas előkészítés és egyeztetés eredményeként – száztizenegy esztendővel ezelőtt – 1906. október 30-án került sor a „kuruc király”, késmárki gróf Thököly Imre hamvainak késmárki újratemetésére, egy nappal korábban pedig nevelt fiát, az utolsó erdélyi fejedelmet, felsővadászi II. Rákóczi Ferencet, annak idősebb fiát, Rákóczi Józsefet, a „vezérlő fejedelem” édesanyját, Zrínyi Ilona grófnőt, székesi gróf Bercsényi Miklós főgenerálist és második feleségét, Csáky Krisztina grófnőt, galántai gróf Esterházy Antal tábornagyot, valamint szarvaskendi és óvári Sibrik Miklós ezereskapitányt helyezték végső nyugalomra Kassán.
A bujdosók hamvait a Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. Kelet nevű hajója hozta el a Fekete-tengeren Constantáig, ahonnan vasúton szállították tovább Budapest érintésével Kassára és Késmárkra. A szerelvény Orsovánál ért magyar földre, ahol Thaly Kálmán, a küldöttség vezetője ünnepélyesen jelentette: „Átadom a szent hamvakat a magyar kormánynak.”

szozattovabbacikkhez

Csak a dogmák tévedhetetlenek?

dogmakElsősorban a Katolikus Egyház erkölcsi tanításával szemben szokták fölhozni azt az ellenvetést, hogy itt nem dogmákról van szó, így tehát ezt a tanítást lehet módosítani, új idők új igényeihez alakítani. Ha végignézzük a Katolikus Egyház dogmáit, valóban kevés olyat találunk közöttük, amelyekben kifejezetten erkölcstani kérdésekről lenne szó. A dogmák listáját egy régebbi dogmatika könyv alapján könnyű összeállítani, újabb könyvek esetében ez már nehézségekbe ütközhet. (Schütz Antal kiváló és mindmáig nélkülözhetetlen kétkötetes dogmatika könyve különböző elektronikus formátumokban itt található meg. A digitalizálás minősége igen jó.) A régebbi dogmatika könyvek a teológiai állításokat kiemelték és ezeket olyan jelzésekkel (cenzúrákkal) látták el, amely mutatják, hogy a tételnek mekkora a súlya, például ez biztos tanítás-e vagy a teológusok (esetleg általános) véleménye vagy pedig a Tanítóhivatal megnyilatkozása alapján ez tévedhetetlennek meghatározott tanítás.

szozattovabbacikkhez

Fojtogató cenzúra

mainstreammediacensorshipKét fő szempontból is ijesztő az a mélységében és szélességében szinte akadálytalanul és rohamosan terjedő cenzúra, amely a „demokratikus Nyugat” országaiban tapasztalható.
Az egyik az, hogy a cenzorok kezében van gyakorlatilag a teljes fősodratú média. A másik pedig az, hogy a még függetlenek közül is több nem teszi a dolgát, és nem figyelmeztet a totalitariánus szellemi diktatúra rákényszerítésére a társadalomra. Helyette folyamatosan védekezik az ellene irányuló vádakkal szemben, vagy hagyja magát sodortatni a tömegmédia által tematizált úton.

szozattovabbacikkhez

„Ha nem tudod, hogyan kell imádni Allahot, megbüntetünk” – a német diákoknál tananyag a helyes imádkozás

ima 620x350Kötelezővé tették néhány német középiskolában az iszlám ismeretét, aki pedig ezt megtagadja, megbüntetik. Nem csupán az iszlám tanait, de azt is meg kell tanulniuk a német serdülőknek, hogyan kell helyesen imádkozni Allahhoz.
Journalistenwatch internetes portálnak egy felháborodott olvasó küldte el a pulznitz-i 16 éves Linda füzetét, a diákoknak ugyanis meg kell tanulnia helyesen imádkozni az iszlám szerint, sőt, dolgozatot is írattak velük a főbb tanokból. A német szülők felháborodtak: „úgy tűnik, nem a matematika vagy az irodalom számít, hanem az, hogy a német gyermek is tudjon megfelelő módon imádkozni az iszlám elvárásainak megfelelően.”

szozattovabbacikkhez

 

Nk-Trianonról: dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a rajtnál

NK Trianon   Elkezdödött Gaudi 1„A status quo-t meg kell törni!” – mondta dr. Gaudi-Nagy Tamás a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtjánál. További gondolataiból:
„Egyre többen jelzik, hogy az élet rendje, a Szent  Korona rendje helyreállóban van.”
„Ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát, ahhoz a rabláncból a magyarságot ki kell szabadítani, hogy ismét betölthesse történelmi küldetését, hivatását a Kárpát-medencében azáltal, hogy egy élhető, szolidaritáson, tisztességen, egymás megbecsülésén, egyenjogúságon alapuló, önrendelkezést biztosító formát valósítson meg a Kárpát-medencében, amelyet úgy hívnak: a Szent Korona Országa.”

szozattovabbacikkhez

 

Miért szeretjük Szabó Magdát?

szabomagdaMit kaptunk Szabó Magdától? Megteremtette nekünk Abigélt, aki a bajban mindenkinek segít. Adott nekünk meséket, ifjúsági műveket, drámát, regényt. Történeteket, melyeket érdemes megfilmesíteni. Tükröt, melyben láthatjuk történelmünket, hibáinkat, erősségeinket. De magát is adta: hol őszintén, hol álarcok mögé bújva. Cikkünkben összegyűjtöttük, hol találkozhatunk vele, keresve a választ: miért szeretjük?
„Szabó Magda, amikor ír, azt teszi az emberi világgal, amit csak akar. Mindent megkapott a varázslathoz: lenyűgöző nyelvi erőt, élmény-bőséget, és a szükséges – bár fegyelmezetten titkolt – szenvedést” – írta Jókai Anna Szabó Magda 80. születésnapja alkalmából. Valóban igazi varázsló volt Szabó Magda, aki nemcsak a papírlapra, könyvekbe teremtett világokat, érzéseket, de az olvasók szívéhez is elért. Idén – az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából – nagyon is aktuális az a kérdés: mit adott és ad Szabó Magda életműve a számunkra? Miért szeretjük? Mit jelent nekünk?

szozattovabbacikkhez

Szcientológia: oltári zűr

szcientorazziaIgazából nem is az lenne a kérdés, miért tartott nagyszabású razziát a rendőrség és az adóhivatal a Magyarországi Szcientológia Egyháznál a minap, sokkal inkább az, hogy miért csak most.
Józan észjárású emberben már a felekezet itthoni letelepedésekor, 1991-ben előjött a kérdés: tényleg szükség van-e erre a rossz hírű, zavaros hátterű, gátlástalan és nyerészkedő szektára, amelynek működését a világ szinte minden táján botrányok kísérik?
Sokat elmond a szcientológiáról, hogy alapítója, L. Ron Hubbard többször kijelentette: „egyháza” jó anyagi befektetés… Meghallgatva az adatvédelmi elnök mostani észrevételeit, ez nem is vitás. Péterfalvi Attila elmondta, hasonló súlyú jogsértéssel még életében nem találkozott.

szozattovabbacikkhez

Szanyi Tibor becsülete

szanyimszpSzanyi Tibor üzent 1956-ról. Egy meglincselt ávós képével, és azzal, hogy idézőjelbe tette az ünnepet. Azt írta a meglincselt ávós képe alá, hogy
„ünnephez” közeledvén…
Értjük.
S talán azt is mondhatnánk, semmi szükség nincs arra, hogy ennek az „embernek” aljasságával foglalkozzunk, de ha ezt mondanánk, nem lenne igazunk. Ugyanis Szanyi „ünnepe” messze túlmutat önmagán, Szanyi „ünnepe” szimbólum, és bizonyíték mindarra, ami miatt ezeket mind a mai napig pusztán el kell viselni, tűrni kell, mint a megszáradt, kifehéredett kutyagumit az árokparton, és soha nem lehet beemelni őket a nemzeti közösségbe.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Balassi MH2018 2 1 doni MH2018 1 1 Százgyökerű szív2 1 karpattradedia Kitörés túra előadás lelkisegély1 lelkisegély2 Ordo liturgicus Budapestinensis
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf