Ma 150 éve stroke-ban meghalt Charles Dickens

DickensCharles Dickens Angliában a viktoriánus kor egyik legelismertebb regényírója volt. Szülei beadták egy gyárba dolgozni, innen is ered szociális érzékenysége.
Dickens 15 regényt írt, emellett fáradhatatlanul küzdött a gyermekjogokért, az oktatás reformjáért és egyéb szociális reformokért. Az író művei már életében is példa nélkül való népszerűségnek örvendtek, a 20. századra pedig a kritikusok és az irodalmárok is felismerték irodalmi géniuszát.

szozattovabbacikkhez

Zúgjatok, harangok!

MG8384A százéves évforduló kapcsán számtalan izgalmas, történetiségében hiteles és jövőbe mutató dolgozat foglalkozik a trianoni traumával. Amikor az okokat elemezzük, az objektív és szubjektív tényezők sokaságát vizsgáljuk, képesek vagyunk elfelejtkezni a láthatatlan manipuláció gyilkos, a titkosszolgálati módszert magában foglaló befolyásolás elementáris erejéről. Természetesen nem arról van szó, hogy a végiggondolt stratégia és a felkészült politikusok kreativitása szükségtelen lenne, és csupán a háttérben zajló ármány elég a történelmet befolyásoló célok megvalósításához. A politikát támogató manipuláció nem öncélú, hanem eszköz a mindenkori hatalom és persze annak ellensége/ellenfele kezében is. Eszköz, amely akkor is létezik, ha egy kormány, elvi okok miatt, nem akarja használni.

szozattovabbacikkhez

† 100 éves a trianoni diktátum †

Trianon

Cságoly Péterfia Béla: A „náci” Carl Schmitt kontra liberalizmus, avagy Donald Tusk és Orbán Viktor verbális párbaja

Alain de benoist 1024x683A koronavírus-járvány eseményei kellően csillapították hullámait a Donald Tusk által tóba dobott virtuális kavicsainak. Mégis kérdés: mi okozta ezt az újabb felfordulást. A lengyel liberális politikus, néppárti elnök április elején előbb egy internetes videóban „vírushoz”, majd a Der Spiegelben, Németország legbefolyásosabb és legolvasottabb, hetente több mint egymillió példányszámban megjelenő magazinjában „moralizáló inkvizítorként a náci” Carl Schmitt-hez hasonlította a magyar miniszterelnököt. „Demokráciának tartja-e Magyarországot?” kérdezték, feldobva neki a labdát. A „jellemes” politikus erre természetesen nem mondott se igent, se nemet, inkább úgy fogalmazott, Orbán Viktor a menekültválság kezdete óta vészhelyzeti eszközökkel kormányoz, az emberek félelmét pedig – legyen szó a migrációról vagy a vírusról – a saját hatalma kiépítésére használja. Tusk szerint néhány intézkedése nyilvánvalóan jogos és jogszerű is, azonban a demokrácia szellemiségével ez már összeegyeztethetetlen.

Bővebben ...

Trianon 100. – Videóval emlékezik a Magyar Állami Operaház

összetartozás operaA trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról a Magyar Állami Operaház videóval kíván megemlékezni, amelyet zenekari és énekkari művészeinek közreműködésével a zebegényi Trianon-emlékműnél forgatott le.

szozattovabbacikkhez

Románia álkisebbségi államelnöke kiadta a vezényszót: meg kell védeni a haza területi integritását!

iohivedMár csak arra a kérdésre kell választ találni, hogy ki ellen hirdetett védelmi akciót Ionopotchivanoc úr.
Urunk mennybemenetelének ünnepnapja, az áldozócsütörtök május 28-ára esik az ortodox vallási naptár szerint. Ráadásul a mioritikus hazában az áldozócsütörtök egybeesik a háborús hősök nemzeti ünnepnapjával.
E kettős ünnep alkalmából Klaus Ionopotchivanoc Iohannis álkisebbségi államelnök üzent a népnek. Ebben nincs semmi különös, valószínűleg minden évben megteszi, mióta a Cotroceni-palotában lakik.
Az üzenetben szó van a román nemzet mártírjairól, a haza szeretetének és szolgálatának nyújtott példaképről, a koronajárvány civil hőseiről, az orvosi személyzetről, köszönetről, háláról.

szozattovabbacikkhez

Közeledve a 100. évfordulóhoz is jeleztük, itt vagyunk

SomorjaNem tudom ki, hogy van vele, de én van, hogy egyszerre több tucat elolvasandó cikket is behúzok a böngészőmbe, s ha van egy kis időm, akkor egyszerre próbálom meg „lefaragni” a kijelölt írások számát. Így akadtam rá egy néhány hete behúzott, de 4 éves cikkre (Közeledve a 100. évfordulóhoz), mely valójában Duray Miklós, 4 éve Somorján, június 4-én elmondott beszédének leirata. Emlékszem, nem mindenki örült már a szervezők közül sem, hogy Duray Miklóst hívtam szónoknak anno, persze a beszéd után Somorján is rájöttek, hogy az Együttélés megalapítója nem eszik embereket, sőt mi több, az egyik legértelmesebb és legrátermettebb felvidéki politikus, még napjainkban is.

szozattovabbacikkhez

Trianon 100

ekecs 327x160... Száz évvel ezelőtt az akkori győztesek közül sokan azt remélték, hogy a magyarság mára asszimilálódik a környező nemzetekbe, évezredes kultúránkat és nagyszerű, világraszóló teljesítményeinket pedig könnyűszerrel magukévá tehetik. Hál’ Istennek, nem így lett. A nemzet gerincét nem sikerült megtörni. Ma is létezünk, fejlődünk és a Kárpát-medencében még mindig többséget alkotunk....

szozattovabbacikkhez

Egy évvel ezelőtt írta alá a már megbukott Porosenko az államnyelvi törvényt

hodinkalogoUkrajna Legfelsőbb Tanácsa 2019. április 25-én fogadta el „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” című törvényt (Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»). Az államnyelvi törvénynek nevezett jogszabály kötelezően előírja az államnyelv használatát az államigazgatás, a társadalmi és közélet, az igazságszolgáltatás, a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport minden területén, megsértéséért szabálysértési eljárás, pénzbírság jár; számos tisztség, poszt és állás (például: polgármester, iskolaigazgató) betöltéséhez előfeltétel a törvény által létrehozott állami ügynökség előtt letett ukrán nyelvvizsga; az ukrán irodalmi nyelv normáinak vagy a helyesírási szabályoknak a hivatalos dokumentumokban való megsértéséért bírság szabható ki; az állampolgárok egy újonnan kialakított állami hivatalnál tehetnek feljelentést, ha úgy érzik, jogi vagy magánszemélyek megsértik a törvényt; a jogszabály betartását külön állami biztos felügyeli, akinek feljelentési joga van.

szozattovabbacikkhez

Stoffán György: Elegem van a hazugságokból!

53905 1Ha azt mondom, hogy undorodom ettől a mai hazug és aljas világtól, akkor nem érzékeltettem még azt, amit valójában érzek. Olyan mélységes megvetést, amihez foghatót talán azok a magyar katonatisztek és főtisztek érezhettek, akiket a Népbíróság halálra ítélt és ott álltak a rájuk szegezett fegyvereket tartó kivégzőosztag előtt, szemben a sok prolival, akik a kivégzést jöttek nézni…
Bennem pont az a lelkiállapot dühöng. Hiszen a világ egy hazugságban él, és egyetlen kormány vagy egyház sem tud tenni ellene. Mert vagy ott állnak és várják, mikor rogy össze a halálraítélt, vagy ők a halálraítéltek… de részesei annak, ami visszavonhatatlanul és legyőzhetetlenül szorongatja a világot és benne Európát, ezen belül pedig a Kárpát-hazát.
Állami vezetők, kormányok kénytelenek alkalmazkodni még akkor is, ha tudva-tudják, hogy mindaz, amit tenniük kell, hamis. Ám, teszik, mert a haza és a túlélés forog kockán.

szozattovabbacikkhez

110 éve halt meg „az egyik utolsó boldog magyar író”

Benczúr Gyula Mikszáth Kálmán„Menjenek haza azzal a tudattal, hogy láttak ma végre egy boldog embert!” – e szavakkal búcsúzott Mikszáth Kálmán a negyvenéves írói jubileuma alkalmából Pünkösdkor őt ünneplő közönségétől két héttel halála előtt, amikor az egyetemes magyar nemzet hódolata vette őt körül. Mikszáth nemcsak saját életének legboldogabb perceiben hagyta itt a földi életet, hanem hazájának és nemzetének legboldogabb idejét is azok az évtizedek jelentik, amikor ő élt és alkotott.
Az Isten szerette őt, ezért bölcsőjébe belerakta legritkább, legdrágább adományait: a humort, a fénylő, nagy okosságot, a bájt, a lélek nyugalmát és a tiszta bölcsességet.

szozattovabbacikkhez

Kezdeményezés Apponyi-szobor állítására

ApponyiszoborA hazánkat megcsonkító, a nemzetünket szétszakító trianoni békediktátum 100. évfordulóján szobrot szeretnénk állítani a béketárgyaláson kiemelkedő szerepet játszó, a magyarság nevében védőbeszédet tartó nagyformátumú politikusnak és közéleti személyiségnek, gróf Apponyi Albertnek. A nemzeti összetartozás jegyében a marosvásárhelyi születésű Pokorny Attila szobrászművész készítette el a szobortervet. Pokorny Attila 2001-ben a kolozsvári Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett, majd a pécsi egyetemen folytatta művészeti tanulmányait.

Az alkotást 2020 nyarán a gyönyörűen megújult Vörösmarty Emlékház védett parkjában szeretnénk felállítani, jelezve, hogy Apponyi bátor kiállása, politikusi életműve méltó folytatása a reformkor nagyformátumú személyiségeiének.

Éppen ezért a szobor bronzba öntéséhez és felállításához szükséges 2 és fél millió forint összegyűjtéséhez közadakozást kezdeményezünk, az induláshoz személyenként 100-100 ezer forintot ajánlva fel. Minden azon önzetlen magánszemély vagy cég - akár pár ezer forintos - támogatását várjuk, akik osztoznak a Trianon miatt érzett fájdalmunkban, ugyanakkor büszkék arra, hogy a békediktátum ellenére erős nemzet tagjaiként élhetünk a Kárpát-medencében, illetve sokra tartják Apponyi Albert munkásságát. A támogatásokat a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány számlaszámára várjuk: 10100716-58512600-01000006

A támogatások után a cégek adókedvezményt vehetnek igénybe.

Kápolnásnyék, 2020. május 26.

 

Muskátli - 2020. május

Melléklet jó gyermekeknek    2020. május     VI. évfolyam    9. szám

szozattovabbacikkhez

 

Ki irányította a rendszerváltást?

váltóprolikAlapkérdés: kik irányították a magyar rendszerváltás folyamatát, kik szorultak háttérbe, kit mostak le a pályáról, illetve mennyire volt tervezett s mennyire spontán a magyar demokratizáció?
A közép- és kelet-európai országok úgy jutnak el a rendszerváltás pillanatához, hogy a globális elit által elterjesztett s a fősodratúvá vált liberális hálózatok által átvett eszméket kapták normaként, elvárásként. A várva várt jóléti, szociális állam helyett privatizációt és a piac uralmát, az általában vett demokrácia helyett liberális demokráciát s a hagyományos, részben megőrzött keresztény kultúra helyett multikulturalizmust. Az őket segítő, támogató nyugati hatalmak, illetve mögöttük a globális pénzügyi hatalom ezt várta el az új, demokratikus vezetőktől, kormányzatoktól, ehhez nyújtott segítséget, s aki ettől az iránytól merészelt eltérni, azt brutális módon gátolták, korlátozták, szankcionálták – már akkor is.

szozattovabbacikkhez

A május 8-a, a vereség napja

     „A történelmet a győztesek írják.”5eb32fee56e65
                          Winston Churchill

Úgy esett, hogy a nürnbergi perben a vádlók mindenképpen szerették volna, a többiekkel együtt, felakasztatni Karl Dönitz admirálist is. A vád lényege az volt, hogy a német búvárhajók figyelmeztetés nélkül süllyesztették el a szövetséges hajókat, megszegve ezzel mindenféle, a tengeri hadviselésre vonatkozó szabályokat. Az akasztás azonban, kivételesen, nem sikerült, mert a vádlott védőjének kérdésére Chester Nimitz admirális – a csendes óceáni győző – elmondta, hogy az amerikai tengeralattjárók, pontosan ugyanolyan parancsok alapján, pontosan ugyanúgy jártak el. Dönitz aztán ágyban párnák között, a németországi Aumühlében halt meg, 1980-ban.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf