Tridenti rítusú szentmise Szent Lőrinc vértanú tiszteletére

Tridenti kép1Hegymagas lakosai, Cséri Gergő [oldallagosan] plébános vezetésével, tridenti rítusú szentmisével emlékeztek meg a plébániatemplom patrocíniuma emlékére. A Szent Lőrinc diakónus, vértanúról elnevezett műemléktemplom 1755-ben épült. Az ünnepélyes szertartást és a szentbeszédet Dr. Barsi Balázs OFM, szerzetes-hitszónok, teológia tanár végezte, Tridenti kép2a latinul és magyarul elhangzott énekeket a helyi énekkar és Sellyei Gábor karnagy, kántor vezetésével együtt énekelték végig a nagyszámú megjelentek. A szertartást nemzeti fohászunk a Himnusz és az 1714-ben először lejegyzett „Boldogasszony Anyánk” énekhangjai zárták.

Az autonómia és a nagy egyesülés

azautonomiaIoan-Aurel Popnak, a kolozsvári BBTE rektorának ismét alaposan elgurult a gyógyszere.
100 évvel ezelőtt több mint 100.000 ember tartott Erdély minden szegletéből Gyulafehérvárra, hogy tanúja legyen annak, amint beteljesül Románia történelmének legjelentősebb aktusa. A románok lelkesen és hazaszeretettől áthatott szívvel érkeztek, hogy összefogjanak egy egységes országért. A román népnek az első világháború után sikerült kihasználnia az európai népek felszabadítási mozgalmát és a „Gyulafehérvári Nemzetgyűlés Határozatában” szentesítette saját felszabadítását és egyesülését. Azok, akik saját szemükkel látták ennek a több évszázados államnak a beteljesülését, a szabadság borzongását a szívükben hordva pusztultak el, a következő nemzedékek számára pedig az 1918-as Egyesülés szép történelemleckévé vált,melynek előnyeit – a románok és más erdélyi etnikumok szabadsága és nemzeti identitásának védelme – néha nem értékelve élvezzük.

szozattovabbacikkhez

Barsi Balázs atya: Mire megoldás a nős férfiak pappá szentelése?

160110 barsibalazs...Természetesen nemcsak a coelibatus úgymond külsődleges betartásáról van szó, hanem az egyetlen Főpap, Jézus Krisztus követéséről mindenben, egészen addig, hogy a papnak a teljesen osztatlan, Jézus Szívével egyesült szíve képes legyen az Ő szeretetével szeretni a rábízottakat.
Ha ez Krisztus akarata, akkor van-e egyházi hatalom, amely efölött áll? Tehát az eljövendő időkben ebben a kérdésben sem csupán egy pasztorális probléma megoldása vezessen bennünket, hanem Krisztus akaratának kutatása.

szozattovabbacikkhez

„A pontot nem igazán tehetném ki”

ordogkatlanAz idei Ördögkatlan Fesztivál egyik leginkább várt programját, Krasznahorkai László és Keresztury Tibor beszélgetését augusztus 5-én tartották, ahol a Krasznahorkai-életműről és az író Báró Wenckheim hazatér című művéről, az írásról és az irodalomról esett szó. Krasznahorkai László elmondta: „ha valóban irodalmi, amit művelek, akkor itt a pontot én már nem is igazán tehetném ki”.

szozattovabbacikkhez

Trianon és becsület

grofapponyiNagy emberek, történelmi személyiségek leszármazottait kérdezni mindig különleges élmény, hiszen tőlük olyasmit hallhat az ember, ami nincs a tudományos értekezésekben, és még annyira sem található a szükségszerűen leegyszerűsített tankönyvekben. Ez a kíváncsiság vezette a riportert 2015. júniusában, amikor felkereste gróf Pálffy Istvánt abból az alkalomból, hogy nagyapját gróf Apponyi Albertet posztumusz Magyar Örökség díjjal tüntették ki nemzeti elkötelezettségéért.
Az idős úr, aki udvariasan a budai társasház kapujában várta látogatóját, döbbenetesen hasonlít a fényképekről ismert tudós államférfihoz, csak termetre tűnik alacsonyabbnak – már amennyire a hajdani filmhíradók alapján össze lehet őket hasonlítani.

szozattovabbacikkhez

No-go zónák: szélsőjobboldali fantázia vagy Európa új arca?

nogozonesA migránsok által uralt, bűnelkövetésekkel teli és nagyjából muzulmán-lakta enklávék Európában: az úgynevezett no-go zónák, amelyek létezése körüli viták ideológiai csatatérré váltak.
A vitázók nagy része nem is volt ilyen helyeken.
A Russia Today újságírói viszont sok ilyen helyen jártak. Ahová a rendőrség inkább egyenruha nélkül lép, vagy egyáltalában nem megy oda, hacsak nem kaptak rá kifejezett parancsot.
E zónákban nem egyszer támadják meg az odalátogató tévéstábokat is.
E helyeken különösen utálják a nőket és a zsidókat.
A svédországi Malmö városának zsidó lakossága egy évtized alatt megfeleződött. Rosengard kerületében egy kippát viselő tévés újságírót tojással dobáltak meg és azt kiabálták neki: „zsidó sátán!”

szozattovabbacikkhez

Már 700 000 muzulmán él Ausztriában

muslime 114255 960 720Tovább terjed az „elidegenedés” (fogalmaz pontosan a független osztrák portál) Ausztriában. Ez egy tegnap nyilvánosságra hozott felmérésből derül ki.
Ezek szerint az Ausztriában élő muzulmánok száma 2001 óta megkétszereződött és most 700 000-en áll.

szozattovabbacikkhez

Migránssimogató

migration aidÉs akkor megint hülyének nézték az országot. Most éppen a Migration Aid vezetői, akik azt hitték, stikában kialakíthatnak egy üdülőt a tranzitzónákból kiengedett migránsok számára valahol a Kis-Balaton környékén úgy, hogy senki sem veszi észre, ha meg mégis, majd jó pofát vág hozzá, elvégre oltalmazottakról van szó, traumatizált menekültekről, akiknek igazán kijár néhány nap Zala történelmi tájain. De nem így lett.
Miután kiszúrtuk a szervezet toborzóját – aktivistákat hívtak e hét végére előkészíteni az osztrák adományozótól kapott faházakat a leen­dő „nyaralók” fogadására –, a történetnek gyorsan híre ment, és a Brüsszelből nézve visszamaradott, fasizmusra hajlamos magyarok Zalavártól Keszthelyig felhorkantak: ide aztán egyet sem! Az első sokk után a környékbeli polgármesterek és a választókerület országgyűlési képviselője azzal igyekeztek csillapítani a kedélyeket, hogy leszögezték: minden lehetséges eszközzel fel fognak lépni a táboroztatás ellen. Több se kellett az ellenzéki sajtónak, tegnap jól kioktattak minden tiltakozót: ugyan hogy képzelik, hogy keresztbe akarnak tenni a bevándorlásiak által ellenőrzött menekültek gyámolítóinak?!

szozattovabbacikkhez

1907-en veszítették el a szlovák állampolgárságot, 97-en a magyar miatt

slovak pas 01907-en voltak kénytelenek búcsút inteni a szlovák útlevélnek amiatt, hogy bejelentették, felvették egy másik ország állampolgárságát. Közülük 97-en lettek magyar állampolgárok, az ötödik legnépesebb csoportot alkotják. A legtöbben a cseh állampolgárságot vették fel (503 fő), majd a német (445 fő), az osztrák (276) és a brit állampolgárság következik (177). A magyarok után következnek az amerikai állampolgárok (85 fő). A további országok sorrendje: Norvégia? Svájc, Hollandia, Írország, Ausztrália, Belgium, Kanada, Olaszország, Finnország, Franciaország, Luxemburg. Négy személy lett orosz állampolgár, három kínai, kettő-kettő pedig dán, izlandi, lengyel és ukrán. Szlovákia egy fővel növelte Új-Zéland, Izrael, Spanyolország, Szerbia és Szingapúr népességét.

szozattovabbacikkhez

Jakab úr panaszai (A kisebbségi lét dokumentumaiból)

jakaburAlulírott Jakab Bözödi György marosvásárhelyi lakos, a RSzK Akadémiája marosvásárhelyi tudományos kutatóintézetének osztályvezetője, a Romániai Írók Szövetségének tagja, az alábbi panaszaimról kívánom Önt értesíteni.
Az elmúlt év november 7-én a MAI (Belügyminisztérium) marosvásárhelyi szervei letartóztattak (különböző koholt vádakkal), és ez év január 25-ig vizsgálati fogságban voltam. Ekkor a vádat elejtették, az ügyet semmisnek nyilvánították, és visszahelyeztek teljes jogaimba. Mindezek ellenére úgy látom, hogy továbbra is üldözésnek vagyok kitéve a MAI egyes szervei részéről, ami egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a jogaimba visszahelyezést nem hajtják végre teljes mértékben, másrészt abban, hogy különleges elbánásban részesítenek.

szozattovabbacikkhez

15 tény a papi pedofília botrányokról

church abuse e1369768503435Az alábbi (szerkesztett, rövidített) lista a katolikus pap Dwight Longenecker atyától származik, aki a Patheos blogon közölt írásában tette azt közzé.
Az atya a katolikus papi "pedofilbotrányok" kapcsán Philip Jenkins, a Penn State egyetem (nem mellesleg nem katolikus) professzorának "Pedofilok és Papok" címet viselő könyvét ajánlja, mint "a legobjektívebb" munkát a témában.
Jenkins a könyvében kifejtett kutatási eredményeit egy rövidebb cikkben is összefoglalta. Longenecker atya a listáját e cikk alapján készítette el.

szozattovabbacikkhez

Titok volt a nők elhurcolása

vegtelen foglyai konyv latvany 600x463„Arról, hogy több ezer nőt hurcoltak el 1945-ben kényszermunkára a Szovjetunióba, nem tudott a magyar közgondolkodás. Titok volt. A túlélőket se fogadták itthon tárt karokkal. Inkább bűntudatot, szégyent ébresztettek bennük, mintha valóban elkövettek volna valamit” – mesélte nekünk Kormos Valéria, aki könyvében az áldozatokat szólaltatta meg. Hogyan kezdtek új életet itthon, akik megmenekültek? Erről beszélgettünk az íróval.
Kormos Valéria író, publicista A végtelen foglyai – Magyar nők szovjet fogságban, 19451947 című könyvében ítélkezés nélkül, ám nagyon is érzékletesen mutatja be a túlélők beszámolói alapján, milyen volt az a világ, melyet elképzelni szinte lehetetlen az itthoniaknak, különösen a mai, fiatal generációknak. A szenvedésről, a tragédiákról, de a szépről: szerelemről, gyermekáldásról is mesél a kötet. Megtudjuk, hogyan keltek útra és mi várta a gulágbolygón azokat, akiket 1945 telén több ezer társukkal együtt hurcoltak el Magyarországról, főként német hangzású nevük miatt. „A Donyec-medence szénbányái, Baskíria olajmezői, Grúzia érchasznosítása szívta el életerejüket, a lágerélet roncsolta emberi mivoltukat.

szozattovabbacikkhez

A komáromi ütközet és a megkésett kitörés

komaromiutkozetKlapka György tábornok a tatai rajtaütés során szerzett adatok birtokában döntött arról, hogy feltöri a komáromi erőd körüli ostromzárat. Ebben az ellenséges erők elhelyezkedése is segítette, hiszen a Duna két partján lévő császári erőket más folyók is elválasztották, így azok nem tudták egymást támogatni. Előbb Kosztolányi Mór ezredes katonái űzték el a Duna bal partján lévő császári erőket 1849. július 30-án, majd a folyó jobb partján lévő császári erők következtek. Így került sor – százhatvannyolc évvel ezelőtt – az 1849. augusztus 3-i komáromi ütközetre, mely az ostromzár feltörését eredményezte, ám a főhadszíntér eseményeit már nem tudta érdemben befolyásolni.
A magyar csapatok július 29-ről 30-ra virradó éjjelen támadták meg a Duna bal partján lévő, gyengébb császári csoportosítást, azt a látszatot keltvén, mintha Klapka ott akarná folytatni hadműveletét. A Kosztolányi Mór ezredes vezette csapatok Heténynél ütöttek rajta a császáriakon, akik egészen Bajcsig futottak. A honvédek két támadó oszlopa nem tudta bekeríteni a gyorsan hátráló ellenséget, így az kisebb veszteségek árán retirált a Zsitva túlsó partjára. Kosztolányi ezredes csapatai augusztus 1-jén és 2-án tértek vissza Komáromba.

szozattovabbacikkhez

A háromkirályokat sokszor István, Imre és László alakjával ábrázolták

Etrefalván a felső sorban látható a három magyar szentVolt egy élő magyar hagyomány, melyet még Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító is megemlített, mely szerint a háromkirályokat a három magyar szent király (két király, egy herceg) alakjában jelenítették meg. Ebben az értelmezésben az öreg király Szent István Szűz Mária előtt térdel, ez a korona felajánlásának motívuma. A szakállas király Szent László, az ifjú király alakja pedig Szent Imre.
Több templomban találni olyan képet, ahol a háromkirályokat a három magyar szenttel helyettesítik. Ezúttal három olyan templom képéről írunk, ahol a három Árpád-házi szent látható, a sors fintora, hogy ma már egyiket sem a katolikusok használják.

szozattovabbacikkhez

Történelmi emlékhellyé avatták a vizsolyi református templomot

vizsolyAz avatási ünnepségen  Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára elmondta: Minden emlékmű, emlékhely halott kő marad, ha nem szólít meg bennünket – majd rámutatott: az emlékhely megjelölésére szolgáló sztélé egy megszólító kő, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy Vizsoly magyar történelmünk és nemzeti identitásunk kialakításának, folyamatos megerősítésének fontos helyszíne. A bibliafordító Károli Gáspár ugyanis az őt körülvevő társadalom nyelvén, vagyis magyarul szólaltatta meg a Bibliát.
Az államtitkár szerint ma is fontos, hogy mindenkit a saját nyelvén tudjunk megszólítani, azokat is, akiknek a „nyelve” a magány, a kitaszítottság vagy a reménytelenség.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang mma plakat1 B1 FIN 2 aranykonferencia 2017. 11.19. VASÁRNAP   ArchiRegnum Könyvkiadó Napja   plakát 03 Sinka est meghívó szentlászló szentkorona OMLI Ordo liturgicus Budapestinensis
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf