Nem lehet és nem szabad Szabó Istvánt életműdíjjal kitüntetni!

Szabó István...Szabó István ugyanis a kommunista rendszer besúgója volt, a III/III-as titkosszolgálat, a belső elhárítás elődjének, a II/5-ös osztálynak dolgozott. De ami a lényeg: Szabó nem úgy viselkedett, mint Csurka István, aki aláírt és azután egyetlenegyszer sem jelentett senkiről semmit. Szabó 1957 és 1963 között szorgalmasan írta a jelentéseit az osztálynak a kor kiemelkedő színészeiről és rendezőiről, kritikusairól. Ami talán az egészben a legundorítóbb, az az, hogy folyamatosan beszámolt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán zajló gyanús eseményekről és alakokról, és a Máriássy Félix által vezetett filmrendezőosztály hallgatóiról is jelentett.
Mindezek következtében Szabó István nagyon fiatalon kitűnő lehetőségekhez jutott rendezői álmainak megvalósítására, már 26 évesen filmet forgathatott.
Vagyis: Szabó István, mint „Képesi Endre”, a pályája elején megvetendő és mélyen elítélendő eszközökkel teremtett magának előnyöket pályatársaival szemben s okozott hátrányokat jelentéseivel színészeknek, rendezőknek.

szozattovabbacikkhez

Emlékezetkiesés

városházaféregKevés véresebb eseménye volt a magyar történelemnek, mint a budavári kitörés 1945. február 11-én. A közvélekedést azóta is megosztják a történtek: kit a hazafiúi bátorságra emlékeztet az évforduló, kit arra, hogy azon a napon orosz katona nyitott be a rommá lőtt ház légópincéjébe (hogy aztán majd málenkij robotra hajtsa az odabent reszketőket, és maga alá gyűrjön asszonyt, leányt). Ezt a hetvenöt éve tartó megosztottságot aligha fogja feloldani egy olyan demagóg kommüniké, mint amilyet minap adott ki Budapest rosszul sikerült első embere és öttagú helyettessleppje. A szózat (– nem a Szózat lapra utal -szerk.) csúcsmondata a Rákosi-korban is simán megállta volna a helyét: „Antifasiszta elkötelezettségünkből fakadóan kötelességünk felszólalni azok ellen, akik történelmünket meghamisítva, gyűlölködésre és kirekesztésre buzdítanak.”

szozattovabbacikkhez

A honvédelem nemzeti ügy

Kovács GyulaLenullázott haderő – Eszközbeszerzések civil kontroll nélkül címmel – a múlt év végi Fegyvervásárlás kontroll nélkül című fake news után – ismét hazugságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő cikket közölt a 168 Óra a Magyar Honvédségről. A szélsőségesen balliberális lap „szakértője” újból Kovács Gyula nyugállományú alezredes, sértett és levitézlett egykori katonatiszt volt. Hiába, no, madarat tolláról…

szozattovabbacikkhez

A magyar mint bűnbak. Nacionalizmusról és idegengyűlöletről

hateEgy kiegyensúlyozott vélemény. Kár, hogy a mindennapi valóság teljesen másképp néz ki.
Csaknem kétmillióan látták a Szabad Európa által Gyergyóditróban készített filmet és közülük nagyjából 8000 fűzött hozzá kommentárt a Facebook-oldalunkon.
A vulgáris nyelvezet, az eltúlzott (Mindennek ellenére, ez egy érdekes megfogalmazás. Létezik nem eltúlzott, vagyis normális idegengyűlölet? – a szerk.) idegengyűlölet vagy az agresszív nacionalizmus miatt több mint kétezret törülnünk kellett olvasóink bejegyzései közül.

szozattovabbacikkhez

Beértek Trianon gyümölcsei?!

„S a hazának,
Mint anyának,
Aki gyermekei körében
Áll ragyogva örömében,
Földerűlne boldog napja:
Most fejét szenny s gyász takarja.

Földön futva,
Bujdokolva,
Mint hivatlan vendég száll be
A szegény s kaján telekbe,
Hol nevét rút ferditésben
Ismerik csak átokképen.
Neve: szolgálj és ne láss bért.
Neve: adj pénzt és ne tudd mért.
Neve: halj meg más javáért.
Neve szégyen, neve átok:
Ezzé lett magyar hazátok.” (Vörösmarty: Országháza, 1846.)

12 1Ma már nyilvánvaló, hogy az első világháború (amint a második is) nem eszmei, nemzeti, vallási vagy felekezeti ellentétek miatt tört ki. Ezeket legfeljebb csak jó ürügynek vagy gerjesztőnek használták a tudatlanná „tömegtájékoztatott” és harctéri vágóhídra szánt birkák számára. A valódi cél a világuralom megszerzése és az ennek ellenálló rétegek felszámolása volt. Nem az, hogy melyik ország, hanem hogy mely bankok és az általuk kitartott gazdasági érdekcsoportok szerzik meg maguknak és darabolják fel érdekeltségi részvényekre a piacot, a nyersanyagforrásokat és a leigázott területet.

szozattovabbacikkhez

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása az ukrajnai nyelvtörvénytervezetről

hodinkalogoAz MTA Elnöksége állást foglalt az ukrán parlamentnek a magyar nyelvű oktatást is érintő törvénytervezetéről. Lovász László, az MTA elnöke felkérésére az állásfoglalás szövegét Kertész András, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke, Zsoldos Attila, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke és Pléh Csaba, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke fogalmazták meg.
2020. január 16-án az ukrán parlament elfogadta a magyar nyelvű oktatást is érintő törvénytervezetet, melyet azonban Ukrajna elnöke még nem látott el kézjegyével. Küldetésének szellemében a Magyar Tudományos Akadémia alapítása óta felelősséget visel a magyar nyelv fennmaradásáért, szabad használatáért, kultúramegőrző és nemzetmegtartó erejének védelméért országunk határain belül és kívül egyaránt. A Tudós Társaság alapítását törvénybe iktató 1827. évi XI. törvénycikk „A hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról” címet viseli. Az új intézmény első eredménye a magyar helyesírás egységesítése és a nyelvtan rögzítése volt, az első helyesírási szabályzat (1832), leíró nyelvtan (1846) és értelmező szótár (1862) kiadásával.
Az Akadémiát aggodalommal tölti el, hogy a törvénytervezet súlyosan korlátozza az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogát a magyar nyelvű tanuláshoz. Hatálybalépése esetén a törvény gátolná a magyar anyanyelvű lakosságnak az ukrán társadalomba való konstruktív beilleszkedését. Hozzájárulna a nyelvvesztéshez, a nemzeti kultúra elsorvadásához, a magyar nyelvhez kötődő egyes közösségek elszigetelődéséhez és mások gyors felbomlásához. Bízunk abban, hogy Ukrajna felelős vezetői is felismerik e veszélyeket.

szozattovabbacikkhez

„Otthon, Erdélyben van dolgom”

aba 768x445„Hálás vagyok a magyar színházi szakmának, mert személyemet, munkáimat kezdettől fogva kíváncsiság övezte. Ez a figyelem természetesen nem azt jelenti, hogy csak jó kritikákat kapunk" – mondja Sebestyén Aba marosvásárhelyi színész, rendező.
Sebestyén Aba az utóbbi években leginkább emblematikus rendezéseivel került az érdeklődés középpontjába, noha számára a színészi lét jelenti az első és örök szerelmet. Tizenöt éve alapított független színházi műhelyével, a Yorick Stúdióval ebben az évadban az elvándorlás kérdését boncolgatják egy román és egy magyar kortárs szerző darabján keresztül.

szozattovabbacikkhez

Rákosi főügyésze

Alapy igazolványokIfjabb Alapy Gyula karrierje a Mindszenty József és társai pert követően, az 1949. február 8-i ítélet után ívelt szélsebesen felfelé. A Rákosi-rendszert fémjelző emblematikus perek fővádlójának hagyatékát a Terror Háza Múzeum őrzi.
„…hazugságra épülve mondtam a vádbeszédeket.” Alapy Gyula
Fenyegető leveleket csak a Mindszenty-per kapcsán kapott. Pedig a legnagyobbakat vitte: Rajk, Standard, szociáldemokraták, Grősz József. Azt hitte, vádbeszédének jelentősége van, ezért a legkeményebb hangnemet alkalmazta – ahogy Visinszkij tanította. Rákosi mégsem becsülte sokra; a háta mögött cinikus megjegyzéseket tett rá jobbkezének, Péter Gábornak. Ennek ellenére Alapy Gyula vezérét mindvégig tisztelte és hithű kommunista maradt.

szozattovabbacikkhez

Biztosan nem közkívánatra, de ismét van Munkásőrség

muoHagyományőrző céllal alakult meg ismét a pártállami időket idéző Munkásőrség. A valaha hatvanezer tagot számlált szervezet közösségi oldalán a vörös csillag is látható, melyről ifj. Lomnici Zoltán közölte: ez az önkényuralmi jelkép tiltott a magyar jogban.
Civil szervezetként alakult újjá az 1956 utáni évtizedeket idéző Munkásőrség, amely eredetileg a forradalom után az MSZMP párthadseregeként jött létre. muologofbA hagyományőrző szervezet önmeghatározása szerint eszmeiségében baloldali, munkásmozgalom-történeti hagyományok ápolására és humanitá­rius célok megvalósítására törekvő civil szervezet. Céljuk a munkásmozgalmi hagyományok ápolásával, az 1957 és 1989 között működő Munkásőrség írásos és tárgyi emlékeinek feldolgozásával, gyűjtésével és publikálásával kíván hozzájárulni a magyar és egyetemes történelem gyarapításához, színvonalasabbá tételéhez.

szozattovabbacikkhez

Muskátli - 2020. február

Melléklet jó gyermekeknek    2020. február     VI. évfolyam    6. szám

szozattovabbacikkhez

 

Meghalt Tornai József író, költő

Tornai József92 éves korában meghalt Tornai József író, költő, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja.
Tornai Józsefet péntek éjjel Budapesten érte a halál. A Kossuth-díjas alkotót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
Tornai József a magyar kultúra „bartóki vonulatának” jeles képviselője volt, akinek életét, gondolkodását és művészetét minden korban az igazság, az emberi autonómia, a nemzeti és egyetemes kultúra iránti elkötelezettség vezérelte. Életművét az egyén, a nemzet és az emberiség sorskérdéseit a kozmikus egészben vizsgáló, igazságkereső ön- és világismerettel, mély filozófiai tartományok érintésével megfogalmazó költői és esszéírói alkotások jellemzik.

szozattovabbacikkhez

Brexit: Farage bevitt még egy gyomrost a távozás előtt

Nigel Farage„Bizton állíthatom, hogy a UKIP-ban és a Brexit Pártban is szeretjük Európát, csak az Európai Uniót utáljuk” – nyugtatott meg mindenkit Nigel Farage.
Farage szerint az európai projekt rossz, mert teljesen antidemokratikus, és úgy ad hatalmat embereknek, hogy nem kell tartaniuk a felelősségre vonástól. A világon háború zajlik a globalizmus és a populizmus között – jelentette ki Farage.
„Lehet utálni a populizmust, de az a helyzet, hogy egyre népszerűbbé válik, és van egy pár előnye” – tette hozzá. „Nincs több befizetés, nincs több Európai Bíróság, nincs több Közös Halászati Politika, nincs több zaklatás, nincs több Guy Verhofstadt!” – sorolta az előnyöket Farage.

szozattovabbacikkhez

Stoffán György: Nyílt levél Niedermüller Péternek - Egy fehér, keresztény, heteroszexuális képződmény válasza

Niedermüller Péter 4 HPGy 1000x600 e1517240070616Niedermüller!
Nem kezdem azzal, hogy mi lenne, ha például… mert tudom a választ. Nemzetközi tiltakozás, és maguk rohangálnának Brüsszeltől-New Yorkig panaszkodni és rettegni. Mert maguk ilyenek, Niedermüller! Ilyenek voltak 1919-ben is, amikor a fehér, magyar, keresztény, heteroszexuális képződményeket, azaz a magyar társadalmat igyekeztek páncélvonaton körbejárva az országot megsemmisíteni. Majd pedig negyven évig a fehérterror igazságtalanságáról írtak a maguk tankönyvei.
Niedermüller! Maguk elvetik a sulykot ismét, de egyetlen szerencséjük ebben a mai világban az, hogy a fehér, keresztény, heteroszexuális képződményeknek, azaz, nekünk, keresztény magyaroknak immár több eszünk van, mint a maguk 1919-nél leragadt söpredékének. Mi tanultunk a történelemből, maguk évezredek alatt nem tanultak semmit!

szozattovabbacikkhez

Az ember, aki a szemét adta az elveiért: Miért vakították meg Fekete Istvánt?

Fekete István...Soha nem politizált, ám az igazat mindenről megírta, a vörös terrorról is. Ez utóbbi jelent meg a Zsellérek című könyvében, amit 1946-tól az akkori rendszer tiltólistára tett. Ha ehhez hozzávesszük még Fekete mély és nyilvánosan vállalt istenhitét (lánya, Edit 1949-ben apáca lett), konzervativizmusát, máris értjük, miért bántotta annyira a szemét a kommunista vezetésnek. Apropó szem… A Zsellérek betiltása, elégetése, Fekete írói pályájának teljes zárolása nem volt elegendő büntetés. Az írót egyik nap az ÁVO emberei elkapták, elcipelték az Andrássy út 60.-ba, és úgy megverték, hogy búcsút kellett mondania fél veséjének és a fél szemének is. ...
...Nem kértek tőle bocsánatot és nem rehabilitálták. A magyar irodalomban sem tölti be azt a helyet, ami megilletné őt. Ott kéne lennie a legnagyobb magyar írók között, hiszen – többek között – jelentősen hozzájárult a magyar paraszti világ bemutatásához. Ennek ellenére az Akadémiai Kiadó 1966 és 1982 között kiadott A magyar irodalom története 1919-től napjainkig című, több mint ezer oldalas művéből egyszerűen kihagyták. Nincs benne Fekete István. Azt gondolom, talán lustaságból sem rehabilitálták őt. Nincs egy olyan erő és bázis a Fekete István-életmű mögött, ami arra kényszerítene bárkit, hogy messzebb lásson az ifjúsági műveknél.

szozattovabbacikkhez

Azon a régi, téli napon Szatmárcsekén – A magyar kultúra napjára

350151 himnusz1Egy pillanatra próbáljunk arra gondolni, hogy a magyar nyelvű költészet csodálatos univerzuma mennyi kínból és verejtékből született. Százkilencvenhét éves ma Kölcsey Ferenc „Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból” című költeménye, amelyet mi egyszerűbb címváltozatban Himnuszként ismerünk. A vers befejezésének napja 1989 óta egyben a magyar kultúra napja is.
Százkilencvenhét évvel ezelőtt, 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc befejezte Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményét. Maga a vers majdnem hat évvel később, csak 1828. decemberében jelent meg az Aurora című folyóiratban.
Azon a régi januári napon Kölcsey valószínűleg nem gondolta, hogy a vers, amelyet befejezett, egyszer még Magyarország hivatalos himnusza lesz. Ha tudta volna előre, talán meg sem tudja írni. Talán jó, hogy nem látta előre. Mert ha előre látja, ma valószínűleg egy jóval gyengébb himnuszunk lenne.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf