Bayer Zsolt: Kommunista Höfgen

02SzekelyMTIVigovszkiFerenc 1Nézem a fényképet a Magyar Nemzet oldalán. 1975-ben készült. Rajta van minden, amitől szabadulni akartunk egykoron.
Odafönt a pulpituson Brezsnyev, Kádár, Biszku Béla. Válogatott gyilkosok. Alattuk pedig, a szószéken, egy fiatal, tehetséges rendező, bizonyos Székely Gábor szónokol.
A Magyar Szocialista Munkáspárt 11. kongresszusán vagyunk. Tizenkilenc évvel 1956 után. A kivégzettek jeltelen sírban, a börtönviseltek már akár éjjeliőrök is lehetnek valahol, egy lepusztult, vasporos reszelőgyárban, a nép pedig már önfeledt, már ki vannak mérve az első nadrágszíjparcellák az M7-es mentén, rajtuk kiszuperált Ikarus busz, az asszony horgolt függönyt az ablakára, és a rossz autógumik is be vannak ásva félig a földbe, vidám sárga-piros-kék színekre festve, kijelölvén a birtok s a létezés határait.

szozattovabbacikkhez

Soros György lengyel–magyar hamisítványa

soros gyorgy 780x551A német és a német tulajdonú lengyelországi liberális sajtó tán Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyherceg nevét sem hallotta. Netán csak annyit, hogy cégérként használja az uralkodóéval merőben ellentétes céljaihoz. Így aztán Soros az ottani alapítványa, a Fundacja im. Stefana Batorego pénzügyi támogatásával a választások előtt intenzíven támadhatta Andrzej Duda köztársasági elnökjelöltet, ugyanakkor ellenfelét, az egyházellenes, a melegházasságot, a párok örökbefogadási jogát és az úgynevezett genderelméletet nyíltan támogató Rafał Trzaskowskit propagálta. Azt, aki a messzemenően indokolt lengyel törvénykezési reform esküdt ellensége.

szozattovabbacikkhez

Friedrich Klára: Újabb rovásírásos korong Tatárlakán és egy ráadás…

ÚJABB ROVÁSÍRÁSOS  KORONG TATÁRLAKÁN...Sajnos idén, 2020-ban a vírus járvány miatt kialakult helyzet vesztesei közé tartozik két nagyon fontos magyar ügy is:
Az egyik a 100 éve történt kegyetlen trianoni diktátumra való figyelem felhívás. Rendezvények, megemlékezések, tanácskozások maradnak el és ezek 2021-ben ugyanazzal a hatásfokkal már nem pótolhatók.
A másik nagy vesztes a székely-magyar rovásírás. Fontos versenyeket nem tudtak megtartani Budapesten, Felvidéken, Erdélyben, amelyekre egy év óta készültek a gyerekek és oktatóik.
A jó hír, hogy előkerült egy újabb rovásírásos korong és egy csont függő Tatárlakán, erről szeretnék itt röviden beszámolni.

szozattovabbacikkhez

Novák Előd Karácsony Gergelyről, valamint arról, hová dobta az LMBTQ-zászlót

novak elod mi hazank mti bruzak noemiVasárnap este a Mi Hazánk Mozgalom öt tagja – köztük Novák Előd alelnök – létrával rohamozták meg a budapesti városházát, hogy eltávolítsák onnan a melegek szivárványos zászlóját. A sikeres rajtaütést követően Novák Elődöt az V. kerületi rendőrkapitányságon előállították, kihallgatták, majd hajnalban hazaengedték, így reggel már négy zajos gyermeke körében értük utol.

szozattovabbacikkhez

Az amerikai nagykövetség „mély aggodalmát” fejezte ki Novák Elődék akciójával kapcsolatban

393431 cornsteinAz Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy három nappal ezelőtt Fradi-szurkolók a ferencvárosi városházáról, vasárnap este pedig Novák Elődék a Főpolgármesteri Hivatalról szedték le a szivárványos zászlót. A nyilatkozatban azt írták, hogy a „szabad véleménynyilvánítás alapvető jog, amelynek megfélemlítés nélküli gyakorlását lehetővé kell tenni”. Álláspontjuk szerint „egy társadalomban sem szabad tolerálni neonáci és más gyűlöletcsoportokat”.

szozattovabbacikkhez

Trianont elfeledni? Tagadni? Nem írni róla?

alagutLehet, persze. Csak ez pont olyan, mintha azt tagadnánk, amik vagyunk.
Apám 1922-ben született Nagyváradon. Vagyis egy olyan helyen, amelyet úgy kivágtak Magyarországból, ahogy engem a szülész főorvos úr anyám hasából. Császármetszéssel. És ugyanazzal a mozdulattal oda is fércelték egy poszt-trianoni utódállamhoz.
Apámnak nem volt szüksége román igazolványra. Azt már nagyapám kijárta. Ő ugyanis még Nagyváradon született. Vagyis Magyarországon.
Húsz évvel se később viszont ismét fordult a sors kockája és apám az idegennek, elnyomónak és területtolvajnak kikiáltott Magyarország polgáraként vonult be az idegen, elnyomó és területtolvaj hadseregbe. De nem volt szerencséje. Az Úzvölgyében (micsoda véletlen) fülön csípte a felszabadító szovjet üdvhadsereg.

szozattovabbacikkhez

75 éve történt: Hancsovszky Béla emlékére

Hacsovszky BélaHancsovszky Béla alakja legendává nőtt a Sajó mentén élő magyarok emlékezetében egy olyan időszakban, amilyet még sem a török, sem az osztrák, sem a korábbi csehszlovák vagy német megszállás alatt nem tapasztaltak. A betiltott magyar szó, a magyarok és németek elleni tömeggyilkosságok, a brünni halálmenet, a ligetfalui mészárlás, a prágai népirtás, a deportálások, a magyarok elleni atrocitások, a teljes jogfosztás és a vesztessé, háborús bűnössé degradált magyar nemzeti önbecsülés a többségben a félelem és rettegés érzését táplálta. Az életbenmaradás és a túlélés reflexiói már a háború alatt kialakultak, amikor abban reménykedtek, hogy a béke majd elhozza a nyugalmat, a jobb létet, de ez a béke 1945-ben csak újabb megszállókat, kommunista verőlegényeket és tót pribékeket hozott Gömörországba is.

szozattovabbacikkhez

Kétszáz éve született Petőfi barátja és selmeci diáktársa, Szeberényi Lajos

Szeber nyi Lajos eml kk nyv beSzeberényi Lajos költő, egyházi és pedagógiai író, evangélikus lelkész Petőfi selmeci iskolatársa, közeli jó barátja volt. Ő is azok közé tartozik, akiket a magyar és a szlovák művelődéstörténet egyaránt számontart. Kétszáz éve, 1820. augusztus 15-én született Maglódon. A selmecbányai gimnáziumban érettségizett, Pozsonyban és Pápán végzett teológiai, illetve jogi tanulmányokat.
A Petőfivel kapcsolatos barátságáról írják egy helyütt, hogy az néhány évig igen szoros volt, ám „kapcsolatuk 1845-ben megszakadt, mert egy zsebkönyvben a költő engedélye nélkül kiadta Petőfi néhány diákkori versét, majd amikor az tiltakozott Szeberényi eljárása ellen, egy folyóiratban álnév alatt szigorú bírálatot írt Petőfi verseiről, s több személyeskedő hangulatú cikkben megtámadta.

szozattovabbacikkhez

Stoffán György: Nyílt levél Hodász András plébánosnak

Hodász AndrásNehéz megtalálnom a megfelelő megszólítást, mert nem vagy sem tisztelendő, sem úr. Így szívem szerint azt írnám, hogy "Édes Öcsém", ám ez papságoddal szemben tiszteletlenség volna részemről még akkor is, ha ezt a közöttünk lévő korkülönbség meg is engedné a számomra.
Maradok tehát a „Megtévedt András Testvérem!” - megszólításnál. Mert remélem, hogy viselkedésed és mentalitásod csak fiatal korodnak tudható, nem pedig valamilyen, mai világunkra jellemző torz és téves, de általad ab ovo gyakorolt és elfogadott eszmének, szellemiségnek.

szozattovabbacikkhez

Elhunyt Bogdán László székelyföldi író

Bogdán László székelyföldi író RBogdán László Sepsiszentgyörgyön született 1948. március 8-án. 1969-től szülővárosában a Megyei Tükör munkatársaként dolgozott. 1987-től A Hét című hetilap szerkesztője volt, majd az 1990-es évektől a Háromszék főmunkatársaként közölt írásokat főként kulturális és közéleti témákban.
Termékeny író volt: évente több vers- és prózakötetet is megjelentetett. Irodalmi munkásságát több szakmai díjjal ismerték el. Többek között 2008-ban Márai Sándor-díjat, 2010-ben József Attila-díjat kapott és a Román Írószövetség prózadíját kétszer is elnyerte. A Magyar Művészeti Akadémia 2011-ben választotta tagjává.
Széles látókörű gondolkodóként, rendkívül sokoldalú érdeklődésű értelmiségiként a háromszéki kultúrélet meghatározó személyiségei közé tartozott.

szozattovabbacikkhez

Vidnyánszky, a „román”

Vidnyánszky AttilaGyurcsány felheccelt törzsrajongóinak véleménye ez Vidnyánszky Attiláról, a Kárpátaljáról származó magyar művészeti vezetőről. Arról az emberről, aki kisebbségi létben, a Szovjetunió állampolgáraként ismerte meg a magyar kultúrát, vált őrzőjévé és alakítójává. Munkássága felbecsülhetetlen értékű abban a romlásban, amit a kommunizmus, majd a rendszerváltást követő évtizedek fogyasztói kultúrájának elterjedése okozott. Gyurcsány mégis üldözéssel és vagyonelkobzással fenyegeti, mert nem tetszik neki egy kormányzati intézkedés. Teszi ezt az ellenzék vezetőjének pozíciójából, a kultúra védelmére hivatkozva.
A vörösterror népbiztosi mentalitásával megfogalmazott fenyegetésre azonnal reagál a DK-szimpatizánsok keménymagja, ők egyenesen Romániába zavarnák „vissza” a Beregszászról származó művészt. Annyi földrajzi ismeretük és műveltségük sincs az évtizedek óta magyarellenes gyűlölettel uszított embereknek, hogy helyesen betájolják a valaha Magyarországhoz tartozó városokat, országrészeket. Közéjük dobta prédaként a volt szocialista miniszterelnök Vidnyánszky Attila nevét, hogy essenek neki, tépjék, lincseljék a magyar nemzeti kultúra egyik kiemelkedő alakját. Egyelőre virtuális módon. És a csőcselék teszi a dolgát, számukra érdektelen apróság, hogy a Trianon utáni határainkon túl rekedt magyar család leszármazottja a Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről vagy a Kárpátaljáról származik.

szozattovabbacikkhez

Kik támadják a múltunkat?

hősöktereA magyar őstörténet több mint fél évszázados kutatása során is a „merjünk csak kicsik lenni” vezérlőelve irányított, természettudományos módszerekkel például ­egyszerűen nem lehetett vizsgálódni, „mivel nincs is mit” – mondták ellenvetést nem tűrően a szocia­lista akadémikusok. Bálint Csanád régész, aki az Aczél György-féle istállóban pallérozódott és Bóna István tanítványa, még 2005-ben is azt mondta, hogy „azért nincs magyar őstörténet-kutatás, mert nincs magyar őstörténet. Csak Bizánc van, ahonnan mindent átvettünk.”
Viszont a magyar genetikusok – akár a magyar közvélemény – nem hagyták magukat, és addig rakosgatták egzakt eredményeiket és kérdéseiket az asztalra, amíg elérték azt a „kritikus szintet”, ahonnan a sikereket a tudomány világából kiátkozással fenyegető posztszocialista, balliberális megmondóemberek már nem merik többé az asztal alá söpörni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne próbálkozzanak vele, különösen most, amikor a Kásler Miklós vezette nemzetközi szakembergárda munkássága áttörést hozott az Árpád-házi királyok, vagyis a Turul-dinasztia genetikai azonosítására irányuló kutatási eredményeivel.

szozattovabbacikkhez

Mielőtt az iszlám jött, a kereszt már ott volt Pakisztánban

selyemútkereszt1200 éves keresztet találtak a Selyemút mentén.
Hatalmas kőkeresztet találtak a pakisztáni hegyekben, melynek korát 1200 évesre becsülik a régészek. Ez a szenzációs felfedezés egyértelműen bizonyítja, hogy a ma 212 milliós mohamedán országban már jóval az iszlám megjelenése és elterjedése előtt ott volt a keresztyénség.
A három és fél tonnás, valamint jó két és fél méter magasságú sziklakeresztet a Himalája közeli Baltisztán hegységben, a Karakoram hegy oldalában, Skardu város közelében találták. Az Iránnal, Indiával, Kínával és Afganisztánnal határos Pakisztánban az összlakosságnak 96%-a muzulmán.

szozattovabbacikkhez

Stoffán György: Az én „izmusom”

Stoffán György blogMinden politikai eszméhez hozzátartozik valamilyen ostoba és a politikai eszmét igazoló, és a személettel egyet nemértőket megbélyegző szlogen. Legtöbbnyire valamilyen izmusnak nevezik, és legtöbbször semmilyen alapja és értelme nincs. Épp olyan hazug és ostoba elnevezésekről és belemagyarázott értelmezésről van szó, mint amilyen maga az elnevezésekett kitaláló és terjesztő politikai szellemiség.
Ma, a világban a „rasszizmus” a mindenre ráhúzandó szlogen. Korábban már volt az antiszemitizmus, a kapitalizmus és ki tudja, még hányféle ostoba politikai indíttatású szlogen a hatalom ellenségeinek megsemmisítésére. És mindegyik elnevezést, ugyanaz: a világot vezető láthatatlan háttérhatalom találja ki, csaknem háromszáz esztendeje.

szozattovabbacikkhez

„Nagyon hibás útra téved, aki nem folyamatában értelmezi a dolgokat”

04kasler2EA...A bejelentés nagy sajtóvisszhangot váltott ki, számos cikket, megjegyzést lehetett olvasni. Folyamatosan előhozakodtak azzal, hogy hogyan lehet az uralkodó dinasztiát bármilyen módon azonosítani a magyarsággal?
Ilyet soha nem is tettünk. Megint a szokásos módszer köszön vissza, amin már túl kéne lépni. Az ember leírja feketén-fehéren a megállapításokat, a tényeket. Csak el kellene olvasni. Ehelyett olyan kijelentést tulajdonítanak nekünk, amit soha nem írtunk és nem is mondtunk, aztán elkezdik cáfolni. Soha senki nem beszélt arról, hogy az Árpádok genetikai átörökítő anyaga ugyanaz, mint a populáció összes többi tagjáé, hiszen minden egyes személynek más és más a genetikai állománya. Az Árpádoké úgy kezdődik, hogy R1a, egészen nyolc további betűig. Ahogyan elhagyjuk a betűket, egyre ősibb és szélesebb csoport rokoni érintettségét találjuk, és így jutunk vissza az időben az R1a-hoz, ami beteríti Eurázsia jelentős területeit. Butaság tehát, amit beszélnek, nem értik a dolog lényegét.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf