Trianon 100: itt az ideje, hogy az igazság utat törjön magának

594066Kedves Olvasó, a legutóbbi írásomat azzal fejeztem be, hogy az igazságtalan trianoni diktátum miatt nincs béke a lelkünkben, hisz dédszüleinket, nagyszüleinket kitelepítették, meghurcolták, 100 éve próbálnak tőlünk megszabadulni. De megbánást máig nem láttunk.
Az írás megjelenése után kiderült, hogy az új kormányfő, Igor Matovič és Berényi József kétórás megbeszélésen vettek részt és meg nem erősített információk szerint annak kétharmada trianon 100. évfordulójáról szólt. A miniszterelnök meg akarta érteni, mit jelent számunkra ez a 100 év és nyitni akart felénk ebben a témában.

szozattovabbacikkhez

Folyamatos az illegális bevándorlás déli szomszédainknál

382753 migrikSzlovéniában huszonkét migránst találtak a hatóságok két Szerbiából érkező tartályos teherautón. Május végéig 2030 főt toloncoltak ki az országból, de emellett Horvátországba és Szerbiába is folyamatosan érkeznek illegális bevándorlók.
Mindkét élelmiszert szállító teherautó ugyanannak a szerbiai vállalatnak a tulajdona. Az egyikben 13, a másikban pedig 9, láthatóan kimerült bangladesi, indiai, török és szíriai illegális bevándorlóra bukkantak a hatóságok. A rendőrség beszámolója szerint a tartályok életveszélyesek voltak, mert alig volt bennük levegő.

szozattovabbacikkhez

Két éve hunyt el Kapui Ágota

Kapui ÁgotaSólyomszárnyakon repül az idő, sajnos már két éve, 2018. július 19-én ment el közülünk – egy súlyos közúti baleset áldozataként – lapunk állandó szerzője. Derűs, optimista lénye mindig helyrebillentette mások rossz hangulatát, pedig az Ő sorsának útját sem kíméletesen jelölte ki a Teremtő. Menekülni kellet szeretett szülőföldjéről, s bár magyarok között, de új hazában új otthonra kellett lelnie Dabason. „Otthagytuk édesapámat és nagyanyámat, anyám sírját, a barátainkat és a múltunkat”, mondta egyszer egy vele készült beszélgetésben. A sors továbbra sem kímélte, korán megözvegyült. Ennek ellenére két fiúgyermeket nevelt fel tisztességgel, máig sok szertettel emlékeznek rá dabasi tanítványai, kollegái, ismerősei. „Halálával a magyar irodalom, a magyar kultúra elkötelezett napszámosát veszítettük el és a veszteség is ilyen szintű. Költeményei, jól ismert sorai új értelmet és dimenziót nyertek: »felzúg a vers és egekbe emel«. Szerencsések vagyunk, hogy ismerhettük Őt.” írta róla joggal nekrológjában Valentyik Ferenc szerkesztőtársam két esztendeje. Utolsó nekünk küldött verséből[http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom-2/15015-kapui-agota-mar-nem-emel] idézek:

…Már nem emel
és nem lök el magától
a megbékélés
homlokon simít
és kézfején
a foltokat a zápor
lemossa majd
a kor pigmentjeit…

Kapui Ágota: Már nem emel /részlet/

Emlékezetét a Szózat havilap kegyelettel őrzi, és minden hónapban gondozza[Már elmentek, †, de szívünkben tovább élnek] rovatunkban. Hiányzol mindnyájunknak Ágota…

– cspb –

Muskátli - 2020. június

Melléklet jó gyermekeknek    2020. június     VI. évfolyam    10. szám

szozattovabbacikkhez

 

Bemutattuk vándorkiállításunkat a haza ifjú hőseiről

mapathosokA haza ifjú hősei címmel készített középiskolai vándorkiállítást a Magyar Patrióták Közössége (Patrióták), melyben egy-egy tablón tíz, harmincöt évnél fiatalabb huszadik századi magyar hazafi életútját mutatjuk be a diákoknak. A magyar hősök emlékünnepe alkalmából megtartott kecskeméti kiállításmegnyitón Wittner Mária 1956-os szabadságharcos – kinek életútja szintén szerepel a hősök panteonjában – a fiatalokat arra figyelmeztette, hogy a zászlót mindig tovább kell vinni.
Május 30-án szombaton, a magyar hősök emlékünnepe előtti napon nyílt meg a kecskeméti Piarista Rendházban A haza ifjú hősei című vándorkiállítás, amely tíz, XX. századi fiatal magyar példakép életútját és hősies helytállását mutatja be a középiskolás korosztálynak. A tablók segítségével Baracsi László, az ágfalvi csata hőse, Brenner János, a kommunizmus egyházüldözésének vértanú papja, Egán Iván Pál, a szovjet megszállással önként szembeszálló hős, Gaál Tibor, a Rongyos Gárda Munkácsot védő önkéntese, Görgey János nagyszalánci hős, Körösztös Krizosztom délvidéki mártír szerzetes, Vezér Ferenc pálos szerzetes, a nők megmentője, Sebő Ödön, a halálraítélt zászlóalj hőse, valamint Mansfeld Péter és Wittner Mária 1956-os szabadságharcosok életútjával ismerkedhetnek meg a diákok.

szozattovabbacikkhez

Romsics szabadkőműves meséi

SzabadkomuvessegMagyarorszagon1920elottÉvtizedek óta az egyik legnagyobb talánynak számított, milyen szerepe volt a szabadkőműveseknek a trianoni diktátum előkészítésében és megvalósulásában. Ha itt-ott fel is vetődött, a kérdés inkább szubkulturális vonalon került szóba, mert a témakört nem illett komolyabb fórumokon megemlíteni, a „nagy nyilvánosság” előtt ugyanis ennek valóságtartalma egybeesett a szíriuszi ufóhívő elméletekkel. Így aztán aki szóba hozta, könnyen a virtuális bolondokházában találhatta magát; ha netán az illető történész, biztosan számíthatott a szakmai kirekesztésre, ami után mint egy leprás tengethette tovább az életét.
Normális emberben ugyanis ilyen gondolat fel sem vetődhet, hiszen az egyetlen narratíva szerint a szabadkőművesek jótékony bácsik voltak, a felvilágosodás szellemi tótumfaktumai, akik művelni akarták a népüket. Távol álltak a politikától, legfeljebb szavazni, ha elmentek, esténként szivarjukat és pipájukat pöfékelve ábrándoztak az Arisztotelész és Platón által megálmodott ideális világról. Az elmúlt 70-80 évben több száz cikk, rengeteg könyv, történészek garmadája mint egy irányított békakórus kürtölte világgá a megkomponált kánont. Minden más gondolat és tény tabunak, eretnekségnek számított, közéleti lincselés, rituális megkövezés járt annak, aki megszegte a szabályt.
Több mint tíz éve ebbe az állott, bűzös mocsárba rondított bele Raffay Ernő egy kisebb Amazonas mennyiségű tiszta vízzel. Ő ugyanis odament az eredeti forráshoz, a Magyar Országos Levéltárba, ahol lefotózta a legfontosabb 11 ezer szabadkőműves dokumentumot.

szozattovabbacikkhez

Cságoly Péterfia Béla: Faji szolidaritás vagy ideológiai háború az Egyesült Államokbeli zavargások háttere?

afroganékFolytatódnak az Egyesült Államokban és a világ más pontjain kirobbant tüntetések az egyébként többszörösen büntetett előéletű és erőszakos rablásokat elkövető néger, a letartóztatásakor fizikai ellenállást tanúsító bűnöző, George Floyd halála miatt. A férfi módosult tudatállapotban vezetett, majd az indokoltnál sokkal keményebben fellépő rendőri intézkedés miatt – percekig a földön feküdt, az életéért könyörgött nyakán térdelő járőrnek – megfulladt. Másnap, május 26-án országszerte garázdasággal, fosztogatásokkal, fehér és hivatalos személyek elleni erőszakhullámmal tarkított tüntetések robbantak ki. Bár kétségtelen, hogy a letartóztatást végző rendőrök súlyos vétségeket, bűnt követtek el, az ügy hátterében, a zavargások hirtelen, széleskörű kiszélesedésében más okok is közrejátszottak. Ahogy a puritán Amerika egyre inkább liberalizálódott és társadalmasítva arannyá, businessé és tőkévé lett, éppen úgy a konzervatív bölcsesség elszemélytelenítve és kiüresítve már csak „fogalommá, racionalitássá” vált. Az amerikaiak nagy része elvesztette a parancs, az engedelmesség, a szemlélődés, a szellem hatalma és az istenember, vagyis a tradíciók iránti érzéket.

Bővebben ...

Trianon-emlékjel a Gyepár-tetőn

triaemlhelyAz elvárásokat messze felülmúlta azoknak a száma, akik részt vettek a június 7-én, vasárnap délután tartott trianoni megemlékezésen a nem könnyen megközelíthető Gyepár-tetőn. A körülbelül háromszáz résztvevő terepjárókkal érkezett a helyszínre, hogy közösen tisztelegjen a mintegy 12 méter magas zászlórúdra felhúzott, nagyméretű székely zászló és az erre az alkalomra felállított trianoni kereszt előtt.
Az emlékjelállítás a Gyepár-tetőn Miklós Barna kézdialmási erdész álma volt, akit a megvalósításban Lukács Botond és Biró Erika társszervezők mellett többen támogattak önkéntes munkával, adományokkal.

szozattovabbacikkhez

A globalizáció elérte a korlátait. Az EU elérte a korlátait. Újra felfedezzük Romániát

globeuAz Európai Unió nagy lendülettel kritizálta a határzárat szorgalmazó nacionalista politikusokat. Most meg az ágy alá bújva várja a pandémia elmúlását. És Románia? Tessék elolvasni...
A globalizálás vízen, levegőben és vasúton szállított, árukkal megpakolt konténereket, illetve vezetékeken vagy az éterben száguldozó biteket jelent; a túlzott globalizálás pedig azt, hogy rendkívül különböző népességeket és életmódokat hoznak közvetlen kapcsolatba egymással, ellenőrzés nélkül. A túlzott globalizmus éppen Vuhanból, Kína közepéről hozott el egy rémisztő vírust az európaiaknak, epikus méretű egészségügyi és gazdasági válságot generálva, az európaiak pedig bennünket is megajándékoztak az iszonyatos vírussal.

szozattovabbacikkhez

Felvidék 2020 / Egy hisztéria margójára

pozsonyi var cspTörtént, hogy ez a Trianon-kérdés túlélte magát: centenáriummá érett 2020-ra. Amint az várható volt, megérintette a magyarok egy részét. S ami meglepő: megérintett egy szlovákot is, a miniszterelnököt. Aki találkozóra hívott százegynéhány magyar személyiséget az évforduló kapcsán a pozsonyi várba.í
A sajtó titokzatosnak jellemezte a találkozót, mindenki csak találgatta, mi akar ez lenni. Ráadásul kapkodva, az utolsó pillanatban szervezték, magam pénteken, 29-én este 8-kor kaptam kézhez a meghívót, egyeztetésre tehát nem sok idő maradt.í
Némi támpontot talán adhat a dolog megítélésénél az oktatásügyi államtitkár, Monika Filipová bejegyzése: „Potešilo ma, že slovenskí občania maďarskej národnosti sú v prvom rade občania Slovenskej republiky.” Vagyis az ifjú hölgyet megörvendeztette, hogy „a magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok elsősorban a Szlovák Köztársaság polgárai.” Talán erről beszéltek egymás közt Matovic miniszterelnökkel, amikor a miértet próbálták saját maguk számára megfogalmazni. Mutassuk meg, hogy ők a miéink.

szozattovabbacikkhez

Hiszem, hogy szíve van e földnek…

kalondaA Felföld hegyektől védettebb ódon városait, Besztercebányát, Lőcsét, Körmöcbányát, Bártfát, Korponát, Késmárkot, illetve épen maradt várait, Bajmóc, Árva és Krasznahorka „büszke várát” látogatva érzékelhetjük, milyen is lehetett a török hadak által föl nem dúlt középkori településeink képe, elődeink élete e tájon.

„Bizony fiam, minden mulandó
Mindörökké sír a harangszó.
Fiam, a föld mindent betemet
Csak a dal él, meg a szeretet!”

    (Pósa Lajos)

A Gömör-Szepesi-érchegység nyugati szélén találjuk Zólyomot, Balassi Bálint szülővárosát és Európa első bányászati akadémiájának székhelyét, Selmecbányát. Keleti szélén találjuk a festői szépségű, dimbes-dombos Eperjest, ettől délre pedig Kassát, Kelet-Szlovákia mai központját, melynek katedrálisa őrzi Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc sírját.

szozattovabbacikkhez

KÁRPÁTALJA 1920–2020: (I.) TÖRTÉNELEM ÉS DEMOGRÁFIA

hodinkaA Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont a maga módján, egy négy részes, a mai Kárpátalja területének 100 évét röviden áttekintő összefoglalóval szeretne csatlakozni a #2020nemzetiösszetartozáséve és a #Trianon100 megemlékezés-sorozathoz az alábbi témákat érintve:

Történelem és demográfia
Oktatás és egyházak
Nyelvi jogok, nyelvhasználat és identitás
Gazdaság és érdekképviselet

szozattovabbacikkhez

Történelmi térképalbumot jelentet meg a KSH

terkepalbumA számontartott nemzet címmel történelmi térképalbumot adott ki a Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, a szervezet egykori térképészeti osztályának munkái alapján.
A magyar történelem nyolc évtizedét felölelő és bemutató album gerincét a tematikus tanulmányok mellett a hivatal 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók.

szozattovabbacikkhez

Szabadságmúzeum lesz a Citadellából

citadella2 copy 662x4422023-ra teljesen újjászületik a hosszú évek óta zárva tartó Citadella erőd és környezete a kormány döntésének értelmében. A magyarság szabadságküzdelmeire emlékező hiánypótló múzeumot és Budapest egyik legszebb közparkját alakítják ki a főváros csúcsán – tájékoztatott a Várkapitányság.
A világörökségi helyszínen évtizedek óta méltatlan állapotok uralkodnak. A funkció nélküli és a látogatók elől elzárt erődítmény pusztulófélben van, esztétikailag és szerkezetileg is felújításra szorul.
Az erőd környékén, a Budapestre érkező turisták egyik legnépszerűbb kilátópontján, töredezett sétányok, szemét, elhanyagolt zöldfelületek és rendezetlenség fogadja a látogatókat.

szozattovabbacikkhez

Kő Páltól búcsúzik Szakonyi Károly

ko pal szobrasz RNagyszerű ember volt és nagyszerű művész. Sugárzott belőle az életszeretet, barátságban nem lehetett felül múlni.
Jött Hevesről télen kajla filc kalapban, ködmönben, nyáron mintás nyakú vászoningben, szalmakalappal, kukoricaháncs szatyorban falusi kolbászt hozva ajándékba, hogy a pohár borhoz legyen mit falatozni. És ha jó volt a társaság, dalos kedve is felkelt, érces hangja betöltötte a szobát.
Vidámság töltötte be a műtermét is az Epreskertben, hogy főzhettek volna másként a hallgatói bográcsgulyást a tanszékvezető tanáruk vendégeinek meg maguknak, ha a professzor úr nem teremtett volna családias hangulatot, miközben tehetségesebbnél tehetségesebb szobrászokat nevelt bölcsességével és atyás szeretettével?

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf