Megújul a PIM

Napjainkban jelentősen megváltozott a múzeumok társadalmi funkciója. Látogatói és fenntartói elvárás lett, hogy az intézmények speciális ismeretanyaggal, tapintható, kipróbálható tárgyakkal, makettekkel, korszerű eszközökkel szórakoztatva tanítsák a hozzájuk betérőket, az óvodásoktól a szépkorúakig. Mindeközben ezzel ellentétes tendenciaként egyre nagyobb teret nyer a „lassú múzeum” koncepciója, amely az elmélyülésre, az olvasására, a kontemplatív látogatói magatartásra helyezi a hangsúlyt, néhol az „okos eszközök” tudatos mellőzésével.
A Petőfi Irodalmi Múzeum az elmúlt két évtizedben a hazai közgyűjtemények között mindig élen járt innovatív, kreatív megoldásaival, látogatóbarát szolgáltatások megvalósításával. Tudományos tevékenységével, kiállításaival, kiadványaival, múzeumpedagógiai programjaival és közművelődési rendezvényeivel mind a szakma, mind a látogatók elismerését számtalan esetben kivívta.

szozattovabbacikkhez

 

Betűbe zárva – megjelent Márai feleségének naplója

Márai Sándor feleségének harminc éven át írt naplója most kerül először az olvasók elé.
Matzner Ilona, vagyis Márai Lola, akit Márai Sándor saját naplóiban csak L. betűvel jelölt, hatvankét éven át volt a híresen nehéz természetű író hűséges társa. Lola több mint harminc éven át írt naplóinak szerkesztett változata izgalmas háttérdokumentum, ennélfogva irodalmi szenzáció, egy nagy író hagyatékának felbecsülhetetlen alkotóeleme, amely most kerül először az olvasók elé.
„Nekünk már minden életforma idegen. Be vagyunk zárva a betűbe, az írásba, ebbe a mindent kizáró magányos műfajba! Minden más már idegen számomra. Az írás életmód!” – írta Márai Lola 1949. február 23-án.

szozattovabbacikkhez

 

Gabriella könnyei

A felvidéki magyar sajtóban elsőként adtunk hírt a Sajón zajló természeti katasztrófáról, és azóta is folyamatosan követjük a fejleményeket. Az ilyen cikkek megírásához számos háttérinformációra van szükség, amelyek nem feltétlenül kerülnek bele a közölt anyagba, de ahhoz, hogy átfogó képet kapjon az újságíró, óhatatlanul szükségesek ezek a háttérbeszélgetések a helyiekkel, az aktivistákkal, a téma szekértőivel.
Emlékszem, az elsők között Lőrincz Árpád bányamérnökkel beszéltem, hogy egyáltalán megértsem, mi zajlik a közel 400 méter mély bánya mélyén, amiből a szennyezett víz kifolyik és kipusztítja a Sajó élővilágát, amely nem mellesleg, egy európai jelentőségű védett területen folyik. Tehát Az elfelejtett bánya szerzőjétől tudom, hogy több mint százéves az a bánya, amiből megállíthatatlanul folyik a jellemzően vas-oxiddal, szulfátokkal és egyéb, a környezetre, a folyó élővilágára káros anyagokkal szennyezett bányavíz. Ezt a bányát gróf Andrássy Manó, közismertebb nevén a Vasgróf, feleségéről, Pálffy Gabriella grófnőről nevezte el.

szozattovabbacikkhez

 

Halálának 450. évfordulóján Dobó Istvánra emlékeztek a lévaiak

Május 26-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 115. helytörténeti előadására, melyen Dobó Istvánra emlékeztek, halálának 450. évfordulója alkalmából.
Az előadót, Novák Margarétát, a Barsi Múzeum nyugalmazott régész-történészét Müller Péter, a Reviczky Társulás helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte.
Ezt követően az előadó lebilincselő módon, számtalan kordokumentumot felvonultatott gazdag vetített előadásban – melynek „A levéltárak porában, a múzeumok csöndjében is az élő embert kell keresni” alcímet adta – mutatta be Dobó István életét.

szozattovabbacikkhez

 

Trianon 100: itt az ideje, hogy az igazság utat törjön magának

Kedves Olvasó, a legutóbbi írásomat azzal fejeztem be, hogy az igazságtalan trianoni diktátum miatt nincs béke a lelkünkben, hisz dédszüleinket, nagyszüleinket kitelepítették, meghurcolták, 100 éve próbálnak tőlünk megszabadulni. De megbánást máig nem láttunk.
Az írás megjelenése után kiderült, hogy az új kormányfő, Igor Matovič és Berényi József kétórás megbeszélésen vettek részt és meg nem erősített információk szerint annak kétharmada trianon 100. évfordulójáról szólt. A miniszterelnök meg akarta érteni, mit jelent számunkra ez a 100 év és nyitni akart felénk ebben a témában.

szozattovabbacikkhez

 

A végvár őrzői

A Dél Pacsirtái gyermekkórus (Fotó: Kecskés István)Csaknem négyszáz fellépője volt a hétvégén Versecen megtartott a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek 32. Szemléjének. Szakmai tanácskozást szerveztek a városháza dísztermében, a részvevők szentmisén vettek részt a Szent Gellért katolikus templomban, a Millennium sportközpontban bemutatott két és fél órás műsorban pedig húsz csoport lépett fel.
A korábbi évekhez képest a rendezvény most bizakodóbb hangulatban zajlott. Egyrészt, mert újabban hathatós anyagi támogatás érkezik a déli végekre, másrészt azért, mert a művelődési élet mozgatói kitartanak a magyar kultúra és hagyományok megőrzésében.

szozattovabbacikkhez

A Bethlen Gábor-szoboravatás a kölcsönös tolerancia ritka pillanata volt

Ezt nem mi mondjuk, hanem a romániai Deutsche Welle publicistája, aki méltatja, hogy egy apró incidenst leszámítva sikerült közösen – a magyar köztársasági elnök és a gyulafehérvári román polgármester részvételével – ünnepelni az Erdélyt felvirágoztató fejedelmet.
Úgy tűnik, a magyar–román határ közelében, Szegeden született és felnőtt Novák Katalin más budapesti politikusoknál jobban érti, hogyan kéne építeni a két ország közti kapcsolatokat – írja Sabina Fati a romániai Deutsche Welle portálon. A román újságírónő ezt annak kapcsán jegyzi meg, hogy Magyarország új köztársasági elnöke részt vett Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gyulafehérvári szobrának avatásán, magyar és román politikusok, egyházi méltóságok társaságában. Kijelentését így indokolja:

szozattovabbacikkhez

 

Az abodi Nagyok

Az abodi NagyokEgy család három nemzedékének képviselői – Nagy Domokostól idősebb Nagy Gézán át Abodi Nagy Béláig – elevenednek meg a kötetben hat szerző tollából. „Mindannyian kimagasló pályát futottak be az egyházuk és népük számára Istentől rendelt szülőföldön, Erdélyországban.” (Az előszó elolvasása közben érdemes egy kis családfát felrajzolni, s annak segítségével követni az eseményeket.)Nagy Domokos Marosvásárhelyen született, és a XIX–XX. század fordulóján élt. 1867-ben foglalta el a kutyfalvi lelkészi állást, amelyre a gyülekezet egyhangú bizalma hívta el. A tiszteletes tudós tíz éven keresztül volt a küküllői egyházmegye esperese. Szép, népes család vette körül, akikkel 1917-ben együtt ünnepelte lelkészi szolgálatának ötvenedik évfordulóját.

szozattovabbacikkhez

 

Az örömöt szolgáló erdélyi fotós

Május 26-án a Bernády Ház emeleti galériáiban nyílt meg Fülöp Jenő Visszapillantó című egyéni kiállítása, ekkor mutatták be a művész fotóalbumát is. A tárlatot dr. Ábrám Zoltán és Bálint Zsigmond fotóművész nyitotta meg, az alábbiakban Ábrám Zoltán méltatását olvashatják. Mellékletünket Fülöp Jenő fotóival illusztráltuk.
Az alkotókedve teljében levő Fülöp Jenő fotóművész nyugdíjkorhatára betöltése alkalmából, egyúttal embertársai iránti hálás szeretettel jubileumi fényképkiállítással és fotóalbum megjelentetésével örvendezteti meg családját, barátait, fotós társait, tisztelőit. Tartalmas és változatos fotós életpályája alkotásaiból válogat, miközben igen nehéz feladatnak bizonyul leszűkíteni a kört a kiadványban szereplő fényképszámra, majd annak hozzávetőlegesen a felére, a felnagyított és a Bernády Ház kiállítótermének a falára aggatott válogatásra.

szozattovabbacikkhez

 

Mircea Dinescu: a költő legyen az élet sűrűjében

Mircea Dinescu. Fotó: Albert LeventeMeg is nevettette, el is gondolkodtatta hallgatóságát Mircea Dinescu költő, akit a hallgatóság számából és összetételéből ítélve sokan olvasnak és szeretnek Sepsiszentgyörgy magyar ajkú lakosságából is. A SepsiBook könyvfesztiválon sem okozott csalódást: élénken, színesen osztotta meg gondolatait és verseit, és jól beolvasott a politikai osztálynak.
A Nyers vélemények és kiforrott gondolatok címmel meghirdetett beszélgetést Adrian Lăcătușu irodalomkritikus próbálta mederben tartani, de ki-kifutott belőle: Dinescu hozta a tévéből is jól ismert formáját, többször is elébe vágott a kérdezőnek, és váratlan kanyarokat is tett, de hát így vált igazán fűszeressé a találkozás. Véleménye szerint a költőnek nem valami nyugodt helyen, elvonulva kellene álmodoznia és alkotnia, hanem a valóságos életben, amely mindig sok témát kínál.

szozattovabbacikkhez

 

Maradni a magyar nyelv közelében

Lövétei Lázár László. Fotó: Albert LeventeHiszem és vallom: ha épp jobb nem jut az eszébe, a műfordítás folyamatosan szinten tartja az embert, ott tartja a magyar nyelv közelében – Lövétei Lázár László megállapítása akár a műfordítók krédója is lehetne.
De nem a műfordítás technikájáról, a műhelymunka mibenlétéről szólt a SepsiBook szombat délelőtti programja: a műfordítás kihívásai hívószóval Szonda Szabolcs arról faggatta Lövétei Lázár Lászlót, hogyan és miért kezdett el román nyelvből fordítani (ezt a 80-as évek végén eszmélő ifjú irodalmár az akkori körülmények okán természetes folyamatnak nevezte), hogyan zajlik manapság „a világ egyik legszebb irodalmi foglalatossága”, miután a 90-es évek végén, 2000-es évek elején futott fordítói programok kifulladtak (a politikusok, az irodalompolitikusok mindig újra eldöntik, hidat kell építeni a népek közé, s ennek egyik legjobb eszköze a nemzeti irodalmak lefordítása, de a kezdeményezések nem mindig jutnak a szólamoknál tovább).

szozattovabbacikkhez

 

„A lélek dús kertjéről” – Pünkösd Tamási Áront ünnepelve Székelyföldön 2022. június 2-5.

Tamási Áron„A madárnak (…) szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége” – állította a 2022-ben 125 éve született Kossuth-díjas író, Tamási Áron. Azt mondták róla, hogy „mihez Tamási Áron hozzáért, az menten megszépült. Az ő szemén keresztül a valóság mesevilág, nála a sötétség is tündérfényekkel világít.” 2022-ben az ő személye és munkássága előtt tiszteleg a Petőfi Kulturális Ügynökség a Kiemelt Programok Igazgatóságának szervezésében, hogy változatos programokkal írásainak üzenete, ereje, hite a nyelvben és a szavakban minél több olvasóhoz eljusson.

szozattovabbacikkhez

 

Meg kell védeni a kárpátaljai magyarokat a mindenre képes kijevi rezsimmel szemben!

A Magyar Békekör MTI OS közleményben emelte fel szavát a kárpátaljai magyar kisebbség védelmében.
Közleményükben kifejtik, hogy Kijev ágyútölteléknek használja a határon túli magyarokat, miközben meglátásuk szerint ez ellen a magyar kormány nem tesz semmit. Erélyes fellépést követelnek a magyar kormány részéről, mert meg kell védeni a kárpátaljai magyarokat a kijevi rezsimmel szemben.
A Magyar Békekör közleménye:
Egyre több kárpátaljai magyar áldozatot szed a háború Ukrajnában. Kijev ágyútölteléknek használja határon túl élő honfitársainkat az oroszok ellen. Megint magyar vér folyik idegen érdekekért.

szozattovabbacikkhez

 

Nyílt levél Ljubov Nepop nagykövetnek

Excellenciás Nagykövet Asszony!

Engedje meg, hogy egyszerű magyar állampolgárként és magyar íróként is elmondjam Önnek érzéseimet, az Ön Vidnyánszky Attila nyilatkozatára írt nyílt levelét illetően.
Ön a művészetet, a kultúrát nem abból a szemszögből értelmezi, amelyből mi magyarok. Önök könyveket pusztítanak, pártokat tiltanak be, katonákat lőnek lábon, elveszik az Önök főhatalma alatt élő népek nyelvét, tiltják azok kultúráját, és hosszú éveken keresztül gyilkoltak gyermekeket, anyákat, öregeket és fiatalokat, mert azok orosz nemzetiségűek voltak. Igaz, ez nem menti fel azokat sem, akik ukránokat gyilkolnak, mert a gyilkosság a legaljasabb dolog, amit ember, ember ellen elkövethet. A háborúnak viszont okai vannak, voltak és lesznek – sajnos. És a háború áldozatokat követel.

szozattovabbacikkhez

 

Ukrajna nem győzhet, bármit is kap segélyként


„Milyen háború ez? Bármilyen pusztító és kegyetlen is, furcsa. Az oroszok továbbra sem mentek át totálisba. Állnak a Dnyeper hidak, amelyek megsemmisítése alapvető dolog lenne az ukrán utánpótlás elvágására, nem lőtték szét a gáz és olaj infrastruktúrát, a maradék ukrán kikötőket. Ennek nem katonai, hanem politikai oka van. De megtehetik, ha változik a politikai számítás – Ukrajna nem győzhet, bármit is kap segélyként – de Oroszország sem győzhet igazán, képtelen egész Ukrajnát megszállni, az ország nagy részét 2022 február 24-én az első lövés pillanatában elvesztették. A kérdés, hol lesz az új befagyott vonal majd egy nap – szerintem nem sokkal túl a Donbaszon és amit jelenleg tartanak, és mekkora további pusztítás után következik az új egyensúlyi helyzet be.”

szozattovabbacikkhez

 

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf