Hej, jogállamocska, te drága !

BakkMiklos portreAz igazi kérdés az, hogy a „jogállamiság” kifejezést az egyes európai fórumok milyen fogalmak, értelmezések lefedésére használják magának a kifejezésnek a megőrzése mellett.
Szeptember 17-én az Európai Parlament nyilatkozatban ítélte el Lengyelországot a jogállamiság sérelme miatt, és felszólította az Európai Tanácsot, hogy „tegyen végre lépéseket” a jogállamiság védelmében, azaz, folytassa a Lengyelország ellen indított 7. cikk szerinti eljárást.
Nyilván, ebben a mondatban van két cserélhető elem is: a dátum és a Lengyelország név, mely behelyettesíthető a Magyarországéval. Az igazi kérdés viszont az, hogy a „jogállamiság” kifejezést az egyes európai fórumok milyen fogalmak, értelmezések lefedésére használják magának a kifejezésnek a megőrzése mellett.

szozattovabbacikkhez

Tájékozatlan tájékoztató

hodinkalogoElkezdődött a 2020–2021-es tanév, de az előző évekből fennmaradt problémák sajnos nem oldódtak meg. Ilyen több éve létező konfliktusforrás az oktatás nyelvének kérdése Ukrajnában. Mint oly sokszor esett már szó róla, a 2017-ben elfogadott oktatási kerettörvény szerint a kisebbségi nyelveken oktató iskolák helyett olyan intézményeknek kell működniük, ahol az oktatás nyelve az ukrán, és csupán „egy vagy néhány tantárgy” oktatható angolul vagy kisebbségi nyelven.
Ezt a 2017-es jogszabályt pontosította a 2020-ban elfogadott, az általános középfokú oktatásról szóló törvény 5. cikke, amely szerint 2020. szeptember 1-től a korábbi orosz tannyelvű iskolákban az 5. osztálytól kezdve a tantárgyak 80 százalékát már államnyelven kell oktatni. Hssonló sors vár a ma még más kisebbségi nyelven oktató iskolákra, tehát például a magyar vagy román nyelvű intézményekre is, csak épp néhány év csúszással: ezeknek az iskoláknak 2023-ban kell áttérniük a részlegesen ukrán nyelven folyó oktatásra. A törvény szerint a krími tatárok, mint őshonosnak minősített nép, továbbra is megtarthatnák anyanyelven oktató iskoláikat, ha azok nem az Oroszország által annektált Krím félszigeten volnának.
Mindezt csak azért idéztük fel, mert úgy tűnik, hogy az államnyelv védelmezésével megbízott legmagasabb rangú csinovnyik vagy nincs tisztában azzal, mit tartalmaznak a fent idézett törvények, vagy tudatosan félrevezeti a közvéleményt.

szozattovabbacikkhez

„ … s lehull nevedről az ékezet…”

ms1Márai Sándor a kényszerű emigráció idején döbbent rá elhagyatott, kiszolgáltatott voltára, és ezt idézi fel a nápolyi (pontosabban possilippói) éveiből a San Gennaro vére című regényében. Ez a regény sok tekintetben ad választ a Halotti beszéd című vers egyes kulcsszavainak értelmezésére. Az elvesztett otthon, az elhagyott haza iránti aggodalom rémlik fel benne az egyre halványodó emlékképek miatt. Közben az otthoni szavak, olvasmányélmények, gyerekkori mesék derengnek fel, de a valóság az emigránsok számára már idegen nyelvű tükörből fénylik vissza: a bibliai sorok, Babits versei, a Szózat intelmei, Ady alakja, avagy a magyar dalok mélysége egyre kisebb helyet (bár annál nagyobb szerepet) kap az idegen környezetben, ahol a második nemzedék számára mindez csupán valamiféle egzotikum, de nem lételem.

szozattovabbacikkhez

Megújul a regéci vár egykori palotaszárnya

03 Ha elkészül így néz majd kiSzeptember 24-én a Regéci Vár Látogatóközpontban Regéc önkormányzata sajtótájékoztatót hívott össze abból az alkalomból, hogy megújul a vár egykori palotaszárnya, valamint a csatlakozó épületrészek állagvédelmére kerül sor. Ugyanis az INTERREG határon átnyúló program keretében, „Castle to castle” (Kastélytól kastélyig) címen, 1 885 496,83 euró támogatást nyertek. A projekt 2020. december 31-én fejeződik be.

szozattovabbacikkhez

Örökké virágzó kert – botanikai könyvritkaságok a Természettudományi Múzeumban

kep hortus webre2020 1 e1601031432471A múzeum könyvtárának féltve őrzött, értékes ritkaságát, Johann Simon von Kerner botanikus Hortus Sempervirens című könyvsorozatának nyolc óriáskötetét tekintheti meg a nagyközönség péntektől a Magyar Természettudományi Múzeumban. A kiállítás anyagában a különleges, kézzel festett növényábrázolásokkal teli kötetek mellett eredeti növényritkaságok is láthatóak.
A Hortus Sempervirens Johann Simon von Kerner (1755-1830) botanikus és illusztrátor kézzel festett ábrákkal teli könyvsorozata. Az 1795 és 1828 között megjelent könyvóriások mérete 65,5-szer 49 centiméter. Az eredetileg 10 példányban elkészült sorozatból már csak 3 teljes könyvsorozat maradt meg. Ebből az egyik, 71 kötetből álló sorozat a Magyar Természettudományi Múzeum tulajdonában van.

szozattovabbacikkhez

Trianon 100 – Kosztolányi-kiállítás nyílt a PIM-ben

Édes Anna PIM R„Trianon tanulsága, hogy a nemzet még az országnál is fontosabb” – hangsúlyozta a kiállítás hétfő esti megnyitóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy Kosztolányi nemzedékének és azóta minden nemzedéknek birkóznia kell Trianon kérdésével. „Ez a kiállítás alkalom arra, hogy szembenézzünk a múlttal, leltározzuk a jelent és a jövőbe tekintsünk” – fogalmazott.
Sokféle megközelítés létezik annak megmutatására, ami az országgal történt, a szikár számoktól a szubjektív visszaemlékezésekig. A PIM egy művet és íróját hívja segítségül, hogy beszéljen a forradalmak koráról, „mikor a háborús veszteség és összeomlás után egy eleve kudarcra ítélt társadalmi kísérlet hagyta meghalni Szent István ezeresztendős országát” – mondta a miniszter.

szozattovabbacikkhez

Bolsevik LMBTQ – amiről hallgat a történelem

lenin es krupszkajaA kommunizmus igazi látnokai és filozófusai Vlagyimir Iljics Lenin és Lev Davidovics Trockij voltak. Nélkülük nem létezett volna kommunizmus. Legalább is nem az általunk, ma ismert formában. Véleményük szerint, ahogyan az a kettőjük közti levelezésből kiderül, az ember elnyomásának fő eszköze a szexuális elnyomás. Amíg ez az elnyomás létezik, amelyet – szerintük – a burzsoá család virágzása okoz, szó sem lehet igazi szabadságról. Ezért nem csak a család intézményét, hanem az összes tiltást, ami a szexualitásra vonatkozik, törölni kell. Meglátásuk szerint, van mit tanulni a suffragettektől (kommunista női mozgalom, amely a nők vélt és valós jogait volt hivatott kiharcolni, a szexualitás szabadságáig bezárólag – a szerk.) akár az azonos neműek közti szerelem tiltását is törölniük kell.
Lenin és bűn-, és elvtársai 1917- es hatalomra kerülésük első napjaiban gyakorlatba ültették ezeket az elképzeléseket. A hatalmuk megerősítésével járó intézkedésekkel párhuzamosan kidolgozták a szexuális forradalom győzelmének tervét. Összességében elmondható, hogy ezen indítványok tartalma meghaladja a mai idők leg-ultraliberálisabb szervezetek kezdeményezésit is. Eltörölték a „házasság zsarnokságát”(a házasság intézményének eltörlése), felmentették a büntetőjogi felelősség alól a homoszexuális kapcsolatot, rehabilitálták, támogatták, sőt csaknem kötelezővé tették az abortuszt, a kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolatot, a csoportos szexet és a nyilvános exhibicionizmust, magamutogatást.

szozattovabbacikkhez

Európa egy dekadens, öngyilkos ideológia foglya

Ryszard TerleckiNem szeretnénk eljutni addig a pillanatig, amikor az Európai Unió olyan irányba fordul, amely már elfogadhatatlan számunkra. Erre például akkor kerülhetne sor, ha külön mércével mérné a régi és az új Európa országait – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a nemrég a lengyelországi Karpaczban megrendezett gazdasági fórumon Ryszard Terlecki, a lengyel jobboldali kormánypárt, a Jog és Igazságosság politikusa, a varsói parlament alsóházának alelnöke.

szozattovabbacikkhez

Rossz úton a győzelemhez – hogyan válik Fidesz-ellenessé a nemzeti média

stoffán1Nem értem, hogy a magyar nemzeti, vagy kormány-közeli, vagy jobboldali sajtóorgánumok és ezzel az olvasók nagyobbik része is, miért reklámozza folyamatosan a baloldalt, a liberálisokat, Ferit és Elenát, meg a többi hazaárulót?
Hiszen, lassan ott tartunk, hogy az ellenzéki pártok szavazói és maguk a politikai hangadók is onnan kapják az infókat saját magukról, ahol egyetlen szóval sem kellene említeni őket.
A közösségi oldalak telis-tele vannak ezeknek a portréival, brüsszeli öklendezéseikkel, hazai őrjöngéseikkel, a tüntetésekkel és az azokon elhangzott badarságokkal. A televíziós beszélgetős műsorokban röhögcsélnek rajtuk, primitív textusban kibeszélik és szidják az ellenzéket-ellenséget, trágár mondatok hangzanak el…

szozattovabbacikkhez

Egy születésnapra, s egy születésnap elé...

Széchenyi István- Széchenyi és Bethlen grófok e világra való jövetelének köszöntése -
Jómagamnak, ha nagy tehetséggel bíró és a hazának a legjobbat tevő magyart kellene felemlítenem, akkor ott lennétek mindketten a kivételesek között, hol Szent László, Hunyadi János, Rákóczi Ferenc, Horthy Miklós és a többi jelesek kaphatnak csak helyet.
S, ha gróf Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarnak valljuk, úgy gróf Bethlen Istvánt a leghívebb magyarnak kell mondanunk!
Bár, mindig nehéz osztályrész jutott azoknak, kik tudományukkal, kardjukkal tettek a honért: Kivégzés, rabiga, korai halál, vagy a szülőföldről való elűzetés. Kevés becsülete volt annak, akik látván a romlott állapotokat, igyekeztek javítani rajta, szolgálván hittel a nemzet és a genus ügyét.
Majd száz esztendő van születésetek között, Stefi gróf 1791. szeptember 21-én, míg jó Bethlen István 1874. október 8-án született e földi világra.

szozattovabbacikkhez

Száz hektár erdő

erdőVédd magad! A középkori lovagok kiáltása volt ez, amikor az ellenfelet egy tisztességes párbajra hívták ki. „Féjsz tu féjsz” – ahogyan angolosan mondanánk. Így tisztességes. Csakhogy ma a (ön)védelem szót (is) túlságosan kisajátította a politika és a média. Bizonyos értelmezését, az ötödik parancsból következő szellemi-lelki oldalát épp az álságos tolerancia címén el is hallgatja, bagatellizálja.
Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy hallgattam a Kossuth Rádióban az egyik franciaországi keresztény civil szervezet képviselőjének tanuságtételét. Mint elmondta: ha napjaink (nyugat) Európája nem ébred magára ebből a kómából, belehal. És ehhez a kelet-európai nemzetek hitének, kiállásának frissítő ereje szükséges, hiszen a politikum és a média óriási támadással lendült neki a még megmaradt keresztény öntudatunknak. Ellent kell állnunk nekik és meg kell védenünk önbecsülésünket, talán a legyengült nyugat helyett is.

szozattovabbacikkhez

Ne azt nézzük, hogy milyen jó volt, amíg nem volt! – Böjte Csaba Trianonról és a koronavírusról

Böjte Csaba

A koronavírus-járvány miatt a trianoni emlékév és világszerte a 2020-as év nagy része is máshogy alakult, alakul, mint előre sejtettük volna. Ennek lelki, illetve a határon túli magyarokat érintő vonatkozásairól beszélgettünk telefonon Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetessel.
A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján a meglévő országhatárok ellenére megmaradt, azt felülíró nemzeti összetartozásunkat kívántuk megünnepelni itt, a Kárpát-medencében. Sok plébániaközösség is készült az ünnepre, Csaba testvérnek is biztosan tele volt a naptára számos ehhez kapcsolódó programmal.

szozattovabbacikkhez

Felvidéki sorsok: a Kossányiak

KossányiNéhány évvel ezelőtt „egy félig elfeledett költő” alcímmel hirdették Kossányi József estjét Budapesten, de a felvidéki előadóművészek jól ismerték, és gyakran mondták is a verseit, hogy ne csupán szülőfaluja, Komáromszentpéter magyar iskolájának neve emlékeztessen a hányatott sorsú költőre. Azon az irodalmi esten ott volt a lánya, Kossányi Katalin, akivel az alábbi interjút készítettem akkor a Kossuth Rádiónak.

szozattovabbacikkhez

Mi köze van a kanásztáncnak a Himnuszhoz?

fortepan 1956 RMitől vált nemzeti himnusszá a Himnusz, és mi volt a himnusz a Himnusz előtt? Miért tartotta közepes versnek saját művét Kölcsey Ferenc? Többek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ Nyáry Krisztián Általad nyert szép hazát – a Himnusz és a himnuszok kalandos élete című könyve.
„Ez a könyv annyiban különbözik a korábbi könyveimtől, amelyekben emberek életét meséltem el, hogy itt egy műalkotás életéről mesélek” – fogalmazott a szerző az online könyvbemutatón. Nádasdy Ádám kérdéseire válaszolva hozzátette: Kölcsey Ferencnek nem állt szándékában himnuszt írni. „Amennyiben egy nemzetállam zenei jelképét értjük himnusz alatt, biztos vagyok benne, hogy Kölcsey nem ezzel a szándékkal írta, bár efféle igény bizonyos emberekben már akkor megfogalmazódott.”

szozattovabbacikkhez

Gyűlöletkeltő történelmi hősök?

MagyarsagtortenelemHálásak lehetünk az Alapjogokért Központ néhány perces kisfilmjéért, mely az Igazság, erő, felemelkedés címen vonult be a köztudatba és váltott ki hatalmas vitát. Hálásak lehetünk, egyrészt azért, mert látványosan, szépen vitt filmre valami olyasmit, amit az utóbbi évtizedekben nem igazán volt trendi megfogalmazni: mégpedig azt, hogy siránkozás és csodavárás helyett elsősorban magunkra számíthatunk, ha sorsunk felvirágoztatásáról van szó, és azt, hogy olyan nemzet vagyunk, amely eddig is betöltötte történelmi hivatását, és ezután is be fogja tölteni.
És hálásak lehetünk azért is, mert kiprovokálta a „másik oldal” hörgésbe fulladó, unásig ismert érveinek teljes arzenálját. Legalább tudjuk, hogyan gondolkodnak azokról a kérdésekről, melyek megjelennek a filmben: hazaszeretetről, a haza megvédéséről, küzdésről, soha fel nem adásról, történelmi csúcspontokról és mélypontokról.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf