Romsics szabadkőműves meséi

SzabadkomuvessegMagyarorszagon1920elottÉvtizedek óta az egyik legnagyobb talánynak számított, milyen szerepe volt a szabadkőműveseknek a trianoni diktátum előkészítésében és megvalósulásában. Ha itt-ott fel is vetődött, a kérdés inkább szubkulturális vonalon került szóba, mert a témakört nem illett komolyabb fórumokon megemlíteni, a „nagy nyilvánosság” előtt ugyanis ennek valóságtartalma egybeesett a szíriuszi ufóhívő elméletekkel. Így aztán aki szóba hozta, könnyen a virtuális bolondokházában találhatta magát; ha netán az illető történész, biztosan számíthatott a szakmai kirekesztésre, ami után mint egy leprás tengethette tovább az életét.
Normális emberben ugyanis ilyen gondolat fel sem vetődhet, hiszen az egyetlen narratíva szerint a szabadkőművesek jótékony bácsik voltak, a felvilágosodás szellemi tótumfaktumai, akik művelni akarták a népüket. Távol álltak a politikától, legfeljebb szavazni, ha elmentek, esténként szivarjukat és pipájukat pöfékelve ábrándoztak az Arisztotelész és Platón által megálmodott ideális világról. Az elmúlt 70-80 évben több száz cikk, rengeteg könyv, történészek garmadája mint egy irányított békakórus kürtölte világgá a megkomponált kánont. Minden más gondolat és tény tabunak, eretnekségnek számított, közéleti lincselés, rituális megkövezés járt annak, aki megszegte a szabályt.
Több mint tíz éve ebbe az állott, bűzös mocsárba rondított bele Raffay Ernő egy kisebb Amazonas mennyiségű tiszta vízzel. Ő ugyanis odament az eredeti forráshoz, a Magyar Országos Levéltárba, ahol lefotózta a legfontosabb 11 ezer szabadkőműves dokumentumot.

szozattovabbacikkhez

Cságoly Péterfia Béla: Faji szolidaritás vagy ideológiai háború az Egyesült Államokbeli zavargások háttere?

afroganékFolytatódnak az Egyesült Államokban és a világ más pontjain kirobbant tüntetések az egyébként többszörösen büntetett előéletű és erőszakos rablásokat elkövető néger, a letartóztatásakor fizikai ellenállást tanúsító bűnöző, George Floyd halála miatt. A férfi módosult tudatállapotban vezetett, majd az indokoltnál sokkal keményebben fellépő rendőri intézkedés miatt – percekig a földön feküdt, az életéért könyörgött nyakán térdelő járőrnek – megfulladt. Másnap, május 26-án országszerte garázdasággal, fosztogatásokkal, fehér és hivatalos személyek elleni erőszakhullámmal tarkított tüntetések robbantak ki. Bár kétségtelen, hogy a letartóztatást végző rendőrök súlyos vétségeket, bűnt követtek el, az ügy hátterében, a zavargások hirtelen, széleskörű kiszélesedésében más okok is közrejátszottak. Ahogy a puritán Amerika egyre inkább liberalizálódott és társadalmasítva arannyá, businessé és tőkévé lett, éppen úgy a konzervatív bölcsesség elszemélytelenítve és kiüresítve már csak „fogalommá, racionalitássá” vált. Az amerikaiak nagy része elvesztette a parancs, az engedelmesség, a szemlélődés, a szellem hatalma és az istenember, vagyis a tradíciók iránti érzéket.

Bővebben ...

Trianon-emlékjel a Gyepár-tetőn

triaemlhelyAz elvárásokat messze felülmúlta azoknak a száma, akik részt vettek a június 7-én, vasárnap délután tartott trianoni megemlékezésen a nem könnyen megközelíthető Gyepár-tetőn. A körülbelül háromszáz résztvevő terepjárókkal érkezett a helyszínre, hogy közösen tisztelegjen a mintegy 12 méter magas zászlórúdra felhúzott, nagyméretű székely zászló és az erre az alkalomra felállított trianoni kereszt előtt.
Az emlékjelállítás a Gyepár-tetőn Miklós Barna kézdialmási erdész álma volt, akit a megvalósításban Lukács Botond és Biró Erika társszervezők mellett többen támogattak önkéntes munkával, adományokkal.

szozattovabbacikkhez

A globalizáció elérte a korlátait. Az EU elérte a korlátait. Újra felfedezzük Romániát

globeuAz Európai Unió nagy lendülettel kritizálta a határzárat szorgalmazó nacionalista politikusokat. Most meg az ágy alá bújva várja a pandémia elmúlását. És Románia? Tessék elolvasni...
A globalizálás vízen, levegőben és vasúton szállított, árukkal megpakolt konténereket, illetve vezetékeken vagy az éterben száguldozó biteket jelent; a túlzott globalizálás pedig azt, hogy rendkívül különböző népességeket és életmódokat hoznak közvetlen kapcsolatba egymással, ellenőrzés nélkül. A túlzott globalizmus éppen Vuhanból, Kína közepéről hozott el egy rémisztő vírust az európaiaknak, epikus méretű egészségügyi és gazdasági válságot generálva, az európaiak pedig bennünket is megajándékoztak az iszonyatos vírussal.

szozattovabbacikkhez

Felvidék 2020 / Egy hisztéria margójára

pozsonyi var cspTörtént, hogy ez a Trianon-kérdés túlélte magát: centenáriummá érett 2020-ra. Amint az várható volt, megérintette a magyarok egy részét. S ami meglepő: megérintett egy szlovákot is, a miniszterelnököt. Aki találkozóra hívott százegynéhány magyar személyiséget az évforduló kapcsán a pozsonyi várba.í
A sajtó titokzatosnak jellemezte a találkozót, mindenki csak találgatta, mi akar ez lenni. Ráadásul kapkodva, az utolsó pillanatban szervezték, magam pénteken, 29-én este 8-kor kaptam kézhez a meghívót, egyeztetésre tehát nem sok idő maradt.í
Némi támpontot talán adhat a dolog megítélésénél az oktatásügyi államtitkár, Monika Filipová bejegyzése: „Potešilo ma, že slovenskí občania maďarskej národnosti sú v prvom rade občania Slovenskej republiky.” Vagyis az ifjú hölgyet megörvendeztette, hogy „a magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok elsősorban a Szlovák Köztársaság polgárai.” Talán erről beszéltek egymás közt Matovic miniszterelnökkel, amikor a miértet próbálták saját maguk számára megfogalmazni. Mutassuk meg, hogy ők a miéink.

szozattovabbacikkhez

Hiszem, hogy szíve van e földnek…

kalondaA Felföld hegyektől védettebb ódon városait, Besztercebányát, Lőcsét, Körmöcbányát, Bártfát, Korponát, Késmárkot, illetve épen maradt várait, Bajmóc, Árva és Krasznahorka „büszke várát” látogatva érzékelhetjük, milyen is lehetett a török hadak által föl nem dúlt középkori településeink képe, elődeink élete e tájon.

„Bizony fiam, minden mulandó
Mindörökké sír a harangszó.
Fiam, a föld mindent betemet
Csak a dal él, meg a szeretet!”

    (Pósa Lajos)

A Gömör-Szepesi-érchegység nyugati szélén találjuk Zólyomot, Balassi Bálint szülővárosát és Európa első bányászati akadémiájának székhelyét, Selmecbányát. Keleti szélén találjuk a festői szépségű, dimbes-dombos Eperjest, ettől délre pedig Kassát, Kelet-Szlovákia mai központját, melynek katedrálisa őrzi Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc sírját.

szozattovabbacikkhez

KÁRPÁTALJA 1920–2020: (I.) TÖRTÉNELEM ÉS DEMOGRÁFIA

hodinkaA Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont a maga módján, egy négy részes, a mai Kárpátalja területének 100 évét röviden áttekintő összefoglalóval szeretne csatlakozni a #2020nemzetiösszetartozáséve és a #Trianon100 megemlékezés-sorozathoz az alábbi témákat érintve:

Történelem és demográfia
Oktatás és egyházak
Nyelvi jogok, nyelvhasználat és identitás
Gazdaság és érdekképviselet

szozattovabbacikkhez

Történelmi térképalbumot jelentet meg a KSH

terkepalbumA számontartott nemzet címmel történelmi térképalbumot adott ki a Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, a szervezet egykori térképészeti osztályának munkái alapján.
A magyar történelem nyolc évtizedét felölelő és bemutató album gerincét a tematikus tanulmányok mellett a hivatal 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók.

szozattovabbacikkhez

Szabadságmúzeum lesz a Citadellából

citadella2 copy 662x4422023-ra teljesen újjászületik a hosszú évek óta zárva tartó Citadella erőd és környezete a kormány döntésének értelmében. A magyarság szabadságküzdelmeire emlékező hiánypótló múzeumot és Budapest egyik legszebb közparkját alakítják ki a főváros csúcsán – tájékoztatott a Várkapitányság.
A világörökségi helyszínen évtizedek óta méltatlan állapotok uralkodnak. A funkció nélküli és a látogatók elől elzárt erődítmény pusztulófélben van, esztétikailag és szerkezetileg is felújításra szorul.
Az erőd környékén, a Budapestre érkező turisták egyik legnépszerűbb kilátópontján, töredezett sétányok, szemét, elhanyagolt zöldfelületek és rendezetlenség fogadja a látogatókat.

szozattovabbacikkhez

Kő Páltól búcsúzik Szakonyi Károly

ko pal szobrasz RNagyszerű ember volt és nagyszerű művész. Sugárzott belőle az életszeretet, barátságban nem lehetett felül múlni.
Jött Hevesről télen kajla filc kalapban, ködmönben, nyáron mintás nyakú vászoningben, szalmakalappal, kukoricaháncs szatyorban falusi kolbászt hozva ajándékba, hogy a pohár borhoz legyen mit falatozni. És ha jó volt a társaság, dalos kedve is felkelt, érces hangja betöltötte a szobát.
Vidámság töltötte be a műtermét is az Epreskertben, hogy főzhettek volna másként a hallgatói bográcsgulyást a tanszékvezető tanáruk vendégeinek meg maguknak, ha a professzor úr nem teremtett volna családias hangulatot, miközben tehetségesebbnél tehetségesebb szobrászokat nevelt bölcsességével és atyás szeretettével?

szozattovabbacikkhez

Ma 150 éve stroke-ban meghalt Charles Dickens

DickensCharles Dickens Angliában a viktoriánus kor egyik legelismertebb regényírója volt. Szülei beadták egy gyárba dolgozni, innen is ered szociális érzékenysége.
Dickens 15 regényt írt, emellett fáradhatatlanul küzdött a gyermekjogokért, az oktatás reformjáért és egyéb szociális reformokért. Az író művei már életében is példa nélkül való népszerűségnek örvendtek, a 20. századra pedig a kritikusok és az irodalmárok is felismerték irodalmi géniuszát.

szozattovabbacikkhez

Zúgjatok, harangok!

MG8384A százéves évforduló kapcsán számtalan izgalmas, történetiségében hiteles és jövőbe mutató dolgozat foglalkozik a trianoni traumával. Amikor az okokat elemezzük, az objektív és szubjektív tényezők sokaságát vizsgáljuk, képesek vagyunk elfelejtkezni a láthatatlan manipuláció gyilkos, a titkosszolgálati módszert magában foglaló befolyásolás elementáris erejéről. Természetesen nem arról van szó, hogy a végiggondolt stratégia és a felkészült politikusok kreativitása szükségtelen lenne, és csupán a háttérben zajló ármány elég a történelmet befolyásoló célok megvalósításához. A politikát támogató manipuláció nem öncélú, hanem eszköz a mindenkori hatalom és persze annak ellensége/ellenfele kezében is. Eszköz, amely akkor is létezik, ha egy kormány, elvi okok miatt, nem akarja használni.

szozattovabbacikkhez

† 100 éves a trianoni diktátum †

Trianon

Cságoly Péterfia Béla: A „náci” Carl Schmitt kontra liberalizmus, avagy Donald Tusk és Orbán Viktor verbális párbaja

Alain de benoist 1024x683A koronavírus-járvány eseményei kellően csillapították hullámait a Donald Tusk által tóba dobott virtuális kavicsainak. Mégis kérdés: mi okozta ezt az újabb felfordulást. A lengyel liberális politikus, néppárti elnök április elején előbb egy internetes videóban „vírushoz”, majd a Der Spiegelben, Németország legbefolyásosabb és legolvasottabb, hetente több mint egymillió példányszámban megjelenő magazinjában „moralizáló inkvizítorként a náci” Carl Schmitt-hez hasonlította a magyar miniszterelnököt. „Demokráciának tartja-e Magyarországot?” kérdezték, feldobva neki a labdát. A „jellemes” politikus erre természetesen nem mondott se igent, se nemet, inkább úgy fogalmazott, Orbán Viktor a menekültválság kezdete óta vészhelyzeti eszközökkel kormányoz, az emberek félelmét pedig – legyen szó a migrációról vagy a vírusról – a saját hatalma kiépítésére használja. Tusk szerint néhány intézkedése nyilvánvalóan jogos és jogszerű is, azonban a demokrácia szellemiségével ez már összeegyeztethetetlen.

Bővebben ...

Trianon 100. – Videóval emlékezik a Magyar Állami Operaház

összetartozás operaA trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról a Magyar Állami Operaház videóval kíván megemlékezni, amelyet zenekari és énekkari művészeinek közreműködésével a zebegényi Trianon-emlékműnél forgatott le.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf