„Kárpátalja folyamatosan érdekes” – Interjú Fedinec Csillával

fedineccsilla(...) Mintegy két évtizede foglalkozom Kárpátalja 1918-tól napjainkig terjedő történetének kutatásával. Többféle szempontból vizsgálom az ott élő emberek, népek, nemzetiségek, politikai csoportok, intézmények fejlődését, konfliktusait. Minden összefoglaló igényű, szélesebb kitekintést adó munkára igaz az, hogy a szerző életének tapasztalata, folyamatos érdeklődése, a kérdéskörhöz fűződő kapcsolata éppúgy megjelenik a szövegben, mint az a néhány hónapos intenzív munka, amelynek eredményeként a könyv végül is megjelenik. Egyrészt sok-sok apró filológiai problémát kell megoldani, részletkérdéseket kell tisztázni. Ugyanakkor a nagyobb összefüggésekben, egymással ütköző nemzeti kánonokban is el kell tudni igazodni ahhoz, hogy érdemi eredményekre jusson az ember. És persze számos vita tanulságait és sérelmeit is meg kell emészteni. Ezek nélkül aligha lehet szélesebb rálátással elemezni, értelmezni bármilyen történeti témát.

szozattovabbacikkhez

Örömteli vígasságok

Örömteli vigasságok
KIK VAGYUNK?

Következetesen minőséget teremtünk. Értéket, ami folyamatosan lélek-tápláló. Szeretünk gondolkodtatni és szórakoztatni. Szeretjük, amikor bennünket is szórakoztatnak. Gyakran nevetünk. Néha magunkon is. Munkánkkal igyekszünk előre tekinteni. Vissza azért nézünk, hogy tanuljunk belőle. Állandó kíváncsisággal szemléljük a világot. Óvjuk nemzeti múltunkat és kultúránkat. Tradicionálisak vagyunk és modernek. Kiváló kollégákkal dolgozunk. A közös munkában hiszünk, az Ego helyett. Minden este a legjobbat nyújtjuk. Időben érkezünk és mindig túlteljesítünk. Profik vagyunk, de kiszámíthatatlanok. Alázatosak, de alkotó-élő művészek. Sokfelé dolgoztunk. Szeretnénk még több helyre elvinni a magyar szó varázsát. Környezetünket a kölcsönös tisztelet hatja át. Elutasítjuk az agressziót és a durvaságot. Nem tűrjük a tehetségtelenséget. Se a gátlástalan karrierizmust. Szeretjük az állatokat és a gyerekeket. Védjük természeti és nemzeti kincseinket. Szeretünk szeretni, de nem vagyunk szolgalelkűek. Szolgáljuk a közösséget, ahol élünk és dolgozunk. Szolgáljuk a közönséget, amely mindig a legjobbat érdemli. Hiszünk a magyar színházban. Hiszünk a világ színházban is. Időtlenek vagyunk és megállíthatatlanok. Meghívjuk Önt is, hogy csatlakozzon hozzánk.

Ivancsics Ilona

Huszárok – új kiállítás

huszarokA magyar hadtörténelemnek büszkeségét és védjegyét is jelentik a huszárok. Az állandó kiállítás az egyedülálló módon a leghosszabb ideig fennálló huszárezred, a Nádasdy-huszárok történetén keresztül mutatja be az Európában, sőt Amerikában is jól ismert magyar haderő évszázadait, kimagasló teljesítményét.

szozattovabbacikkhez

Kihalófélben a Léva környéki magyarság

oda horhiA Magyar Patrióták Közössége csoportja 2015. november 15-én, a Magyar Szórvány Napján a történelmi Hont és Bars vármegyék területén járt. Az anyaországi és határon túli településeket egyaránt érintő kutatási célú kirándulás során felkerestük a Léva környéki szórványt. A kutatóút az újbányai temetőben, Pusztelnik Frigyes honvéd ezredes síremlékének felkutatásával zárult. A hideg, esős novemberi időjárás csak nyomatékosította bennünk a szórványban uralkodó állapotok tragikumát. Helyzetjelentés az ősi Léváról, a 12. századi templomáról híres Hontvarsányból, az elfeledett Horhiból, Ipolyi Arnold szülőhelyéről: Disznósról és Hévmagyarádról.

szozattovabbacikkhez

IRODALMI PÁLYAUDVAR Könyvbemutató

Irodalmi pályaudvar könyvbemutató

 

Részlet a könyv előszavából:

​"Mindenek előtt talán a kötet címéről röviden. Hogy miért lett Irodalmi pályaudvar? Talán csak azért, mert hirtelen ötlettől vezetve, első felütésre ez bukott ki belőlem. Egy virtuális udvar, egy tér, ahol a hazai kortárs irodalom színe-java megfordult, és ahol − akarva-akaratlan −  mindenki hagyott maga után valamit, gazdagítva ezzel a hazai irodalom kincsestárát.
Ezekből a hátrahagyott pályaképekből próbáltunk felszedegetni ezt-azt, mielőtt még végleg elfújta volna a szél..."

Botz Domonkos​

 


A IX. Balassi-misét Kismarton tartják

ejfeli mise dom06 gs 450x337A Balassi-mise a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjhoz, a Balassi Bálint-emlékkardhoz kapcsolódó istentisztelet: ekkor szentelik meg a Bálint napján átnyújtandó két szablyát.
A Balassi-mise az irodalmi díjhoz hasonlóan Molnár Pál újságíró kezdeményezésére indult 2008-ban, az első helyszíne a budapesti Kassai téri templom volt, ezt az istentiszteletet Pajor András plébános celebrálta. Ettől kezdve Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyés püspök a Balassi-mise celebránsa.

szozattovabbacikkhez

Magyar királyság az I. világháborúban

elso vilaghaboru plakatv1

 

Wass Albert Kulturális Egyesület rendezésében
Raffay Ernő előadása 2015. 11. 26-án 17 órától a Könyvtárban
Előadás címe: Magyar Királyság az I. világháborúban.
http://www.wassalbert.info/

A magyar református múlt pusztulása - Feldobolyban

feldobolyNéhány napja, Kézdivásárhelyről felruccantunk baráti találkozóra egy eldugott, a világtól elzárt (ugyanis minden vezetéket leloptak az oszlopokról, így még internetes kapcsolata sincs) alsó-háromszéki mesebeli falucskába, Feldobolyba. Bár a hangulat remek volt, rontotta kissé múltunk egyik kiemelkedő építészeti emléke állapotának látványa: A református templom ma romokban van, s emiatt zárva is. Életveszélyes… egyetlen remény a nemzeti összefogás, a budapesti segítség…

szozattovabbacikkhez

224 éve született Katona József

katonajozsef224 éve született Katona József, drámaíró, költő és főügyész, akinek az életművét beárnyékolja a Bánk bán sikere és a magyar kulturális életben betöltött szerepe, holott gazdagabb munkásságot tudhat magáénak: több fontos, színházi és dramaturgiai kérdésekről szóló tanulmány szerzője volt, és értékes kutatásokat végzett Kecskemét város történetéről is.
Katona József 1791. november 11-én született Kecskeméten. Édesapja Katona József takácsmester, édesanyja Borbák Ilona. Elemi tanulmányait 1798-1802 között a kecskeméti római katolikus iskolában végezte. Apja 1802-ben Pestre vitte az I. gimnáziumi osztályba; de a sokat betegeskedő fiút szülei az iskolai év végén hazavitték és a 2. latin osztálytól kezdve a 6.-ig iskoláit Kecskeméten végezte. 1808-ban a filozófiai tanfolyamot (7. osztály) a szegedi piaristáknál kezdte meg, a második évet is itt folytatta, de ezen tanszakot 1810-ben, Pesten fejezte be.

szozattovabbacikkhez

Veszélyben van a szilágysomlyói Báthory-vár

szsomlyo3Szilágysomlyó a majd’ 600 méteres Magura hegycsoport tömege alatt, Szilágy megyében, a kicsiny Kraszna folyó két partján terül el. Ezt a tájegységet már nem a történelmi Erdélyhez, hanem az „Erdély-Részekhez”, újabban közkeletűvé vált latin nevén a Partiumhoz sorolják. Annak dacára, hogy a magyar határ ide csak 80 kilométer, az anyaországi turisták valamiért látványosan elkerülik. Pedig igazán nem érdemli ez a festői fekvésű kicsiny városka, hogy mostohán kezeljük, hiszen itt található a nevezetes Báthory család fejedelmi ágának régi „sasfészke.” A dühöngő kommunizmus ellenére Szilágysomlyó ma is a Szilágyság egyik magyar szellemi központja, a mesterségesen felduzzasztott megyeszékhely, a magyar szempontból egyre inkább hanyatló Zilah mellett. Többnyire erős református magyar falvak veszik körül a hajdan 80%-ban magyarok lakta kisvárost. A romokban heverő Báthory-várkastély – melyet méltán nevezhetünk a Báthory család központjának – erdélyi nemzeti emlékhelyeink egyike.

szozattovabbacikkhez

Villámlátogatás a bánsági templomoknál

modositemplomA Magyar Patrióták Közössége november 4-én villámlátogatást tett a három legismertebb helyszínen, Németcsernyén, Párdányban és Módoson. Németcsernyén a helyi magyar hívekkel is találkoztunk. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a nagybecskereki püspök utasítására továbbra sem lehet misézni az 1808-ban emelt, 1868-ban átépített templomban. Nagyban rontja a közösség esélyeit, hogy emiatt a hívek elmaradnak a vasárnapi istentiszteleti alkalmakról, mondván, „milyen mise az, ahol nincs pap.” Új információ, hogy a templom mögötti gazos, bozótos hely nem más, mint a partizánok által 1944-45-ben bestiálisan legyilkolt német és magyar civilek tömegsírja. Ezt eddig a helyiek közül is kevesen tudták, vagy ha tudták is, nem mertek róla beszélni. Ez a tény növeli a mintegy 150 hívővel bíró szerbcsernyei katolikus templom kegyeleti és történeti jelentőségét. A püspökség a közfelháborodás miatt az épület lebontásától elállt, így a már korábban bejelentett részleges felújítása a magyar állam segítségével remélhetőleg legkésőbb tavasszal megkezdődik.

szozattovabbacikkhez

Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)

hitvallasfejlecImádkozz és gyújts gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2004. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

Bővebben ...

PUTYIN A NYUGATI ELITEKNEK: A JÁTÉKNAK VÉGE!

putyinA világ hatalmas változás előtt áll. A jelenlegi, általunk megteremtett világ mesterkélt és rendkívül torzra sikeredett. Bár a mostani gazdasági és politikai „világrend”- nek elvileg a közös érdekek mentén a világ népeit kellene szolgálnia, ez sajnos közel sincs így.
Vannak olyan klánok, amelyek magukhoz ragadták a hatalmat, és ezt az erőfölényt más országok, népcsoportok kizsákmányolására és leigázására használják.

szozattovabbacikkhez

Meghívó

vereckeahonfoglalaskapujaA Kárpátaljai Irodalmárok, Művészek, Alkotók Közössége,
az Üde Színfolt Egyesület és a szerző tisztelettel és szeretettel meghívják Önt és kedves hozzátartozóit, barátait

Kovács Sándor
Verecke – a honfoglalás kapuja
című új könyvének bemutatójára.

A kötetet bemutatja: Dr. Botlik József PhD. történész,
Dr. Ravasz István hadtörténész.
Az est moderátora: Almási Zsuzsanna kárpátaljai származású színésznő.
Közreműködika: Noszti Fiúk együttes.
Az estet a szerző vetítettképes előadása és dedikálás zárja.
Időpont: 2015. november 16., hétfő 17.00 óra
Helyszín: Polgárok Háza, Bp., XVIII. ker. Üllői út 517.
A rendezvényt támogatja
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata

SZENTENDRE KÁRPÁTALJÁÉRT! SEGÍTSÜK A BEREGSZÁSZIAKAT!

Magyarország kormánya felhívással fordult sok városhoz és kulturális szervezethez, hogy vállaljanak felelősséget egy-egy kárpátaljai magyar közösség sorsáért, nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez.  Szentendre városa és Ivancsics Ilona és Színtársai is bekapcsolódott a programba.
Ezúton szeretnénk Önöket invitálni a Társulat szervezésében bemutatásra kerülő háromJótékonysági Színházi Előadásra.

lilaakac
Szép Ernő: LILA ÁKÁC

szerelmes, zenés história 2 részben,
a Beregszászi Illyés Gyula Színház előadásában,

melynek helyszínei:

Budapesti Duna Palota,
2015. november 15. (vasárnap), 19.00 óra

Szentendrei PMK színházterme,
2015. november 27. (péntek), 19.00
valamint
2015. november 28. (szombat), 18.00 óra. 
részletek: http://iiszt.hu/?page=2&spage=135

Bővebben ...

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf