Az irodalom szabadságáért harcolt

victor hugo by etienne carjat 1876 full 600x418214 éve, 1802. február 26-án megszületett Victor Hugo. Apja, gróf Joseph Leopold Sigisbert Hugo lotaringiai földművesek és iparosok leszármazottja volt, ám Napóleon seregében szolgált, és a családi hagyomány szerint Joseph Bonaparte, Spanyolország királya grófi rangra emelte. A jövőbeli író gyermekkorát Párizsban töltötte, majd apja áthelyezésével Nápolyba, végül Spanyolországba került, és bentlakásos diák volt egy madridi egyházi iskolában. Szülei válása után édesanyjával maradt, akit nagyon szeretett, verseit is mindig neki olvasta fel először.

szozattovabbacikkhez

GULÁG filmestek

Gulag Filmestek plakat

Faggyas Sándor: Egy elmaradt szoboravatás

donathgyorgyelvittekA kommunizmus áldozatainak emléknapja előtti napon avatták volna föl az 1947. október 23-án felakasztott Donáth György mellszobrát Budapesten, egykori lakóhelye, az Üllői út 55. előtt. A Szabadságharcosokért Közalapítvány és a Magyar Politikai Elítéltek Közössége tervezett ünnepélyes tiszteletadást, arra emlékezve, hogy a sztálinista mintájú magyarországi kommunista koncepciós perek első halálos áldozata Donáth György korábbi országgyűlési képviselő volt.
Mégsem avatták fel szerdán délután Donáth György szobrát, mert baloldali tüntetők megakadályozták. Boross Péter volt miniszterelnök és Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának elnöke, akik beszédet mondtak volna az avatáson, a méltatlan körülmények miatt távoztak, a szervezők pedig lemondták az ünnepséget.

szozattovabbacikkhez

70 éve írták alá a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményt

kitelepitesA tiszta szláv állam megteremtésén fáradozó csehszlovák kormánynak a magyar kisebbség felszámolására más, kevésbé direkt módszereket kellett találnia. Az Edvard Benes államfő által 1945. május és október között életbe léptetett, de csak 1946-ban törvényerőre emelt dekrétumok közül 33 közvetlenül vagy közvetve a magyarok és a németek alapvető jogait korlátozta. Az 1945. augusztus 2-án hatályba léptetett 33. számú dekrétum pedig még állampolgárságuktól is megfosztotta őket. A 88. számú rendelet lehetővé tette a közmunkaszolgálat elrendelését az ország teljes területén, és ennek nyomán 1945-46 telén mintegy 40 ezer felvidéki magyart deportáltak fűtetlen marhavagonokban a csehországi Szudéta-vidékre. A rendeletek lehetővé tették a magyarok földjeinek elkobzását, elbocsátásukat állásukból, hivatalos nyelvhasználatuk és kulturális egyesületeik betiltását. Kiűztek 36 ezer, 1938 előtt magyar állampolgárságú embert, internálták a pozsonyi, a kassai, a komáromi magyarokat, lakásaikat pedig elkobozták. Beindult a reszlovakizáció, ami lehetőséget adott „az évszázadok során elmagyarosodott szlovákoknak az anyanemzethez való visszatérésre”, gyakorlatilag a vagyonelkobzástól és a kitelepítéstől való megmenekülésre, az állampolgári jogok megszerzésére. Az akció során 423 ezer megfélemlített, fenyegetett magyar adta be kérvényét, és a hatóságok 327 ezret nyilvánítottak közülük szlováknak.

szozattovabbacikkhez

Botanika és költészet

fazekasmihalyA Lúdas Matyi írója 188 éve ezen a napon hunyt el. Fiatal éveiben katonai szolgálatot teljesített, melynek témája később műveiben is visszaköszönt. Érdekelte a természet, különösen a botanika, de gyakran közölt prózafordításokat és tudománynépszerűsítő cikkeket is. A Debreceni Magyar Kalendárium elindítása az ő nevéhez fűződik.
Fazekas Mihály 1766. január 6-án született, kézműves polgárcsaládba. Rövid ideig a Debreceni Református Kollégium hallgatója volt, de aztán beállt a Császárhuszár-ezredbe önkéntes közlegénynek. II. József császár seregében a török elleni háborúban harcolt, majd előléptették és hadnagyként, később főhadnagyként folytatta szolgálatát. A napóleoni hadjáratok során bejárta egész Európát, eljutott Franciaországba, Dél-Németalföldre, Hollandiába és Németországba is...

szozattovabbacikkhez

Nem feledjük el a majd 800 ezer elhurcolt magyart

gulagA Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve, amely egészen 2017 februárjáig tart, a gazdag programkínálat mellett nagyon fontos kezdeményezéseknek is keretet ad – tudtuk meg a Gulág Emlékbizottság Programiroda, a Veritas Történetkutató Intézet és a Baranyai Német Kör keddi közös sajtótájékoztatóján. Lágervonattól, nemzetközi mozgó kiállításon át a mobilapplikációkig minden módon megpróbálják közelebb vinni az emberekhez a sokáig tabutémaként kezelt szovjetunióbeli kényszermunka történetét.

szozattovabbacikkhez

Lovas István: A két 9/11 - ma

9 11 11 WTC Tribute In LightA hidegháború utáni idők két végzetes dátuma egyformán szeptember 11-re esett. A második, az amerikai területen lévő épületek elleni támadások 2001. szeptember 11-re. Ekkor indult meg az Egyesült Államok irányította „terrorizmus elleni” globális harc, amely az első szeptember 11-i eseménynek adott hatalmas lökést: 1990. szeptember 11-ről van szó, amikor közvetlenül a hidegháború amerikai győzelme után az idősebb George H. W. Bush elnök Washingtonban elmondta Új világrend című beszédét, amely hatalmas fordulatot jelentett az amerikai külpolitikában.
Az a tény, hogy a két dátum az évszám kivételével hajszálpontosan megegyezik, csak aláhúzza a két esemény egymásba fonódását. Az egybeesés tényéről a sajtó hallgat, nehogy bárkinek eszébe jusson az összekapcsolás. Itt viszont ezt tesszük.

szozattovabbacikkhez

Szenzációs leletet rejtett egy mezőségi falu romos temploma

60090 foto wikipedia daniel telmann flickrA konferencia egyik kiemelt témája az a freskó, amelyet a Beszterce mellett található Kiszsolna évtizedek óta használaton kívül álló, romos középkori templomában tártak fel, és amely a középkorban egész Európa által csodált mozaiknak, az ún. Navicella-nak a másolata. Az eredeti freskót a római Szent Péter-székesegyház számára készítette 1300 körül az akkori művészetek „fejedelme”, az itáliai Giotto. Azt a bibliai történetet mutatja be, amikor a hajózó apostoloknak Krisztus a vízen járva jelent meg.

szozattovabbacikkhez

Archaikus imádságok új gyűjteménye

konyvbemutatotakacsgyharangozoimre 450x330Az egykori Magyarország keleti szegélyén lévő Székelyföld területének jellegzetessége hegyes tájainak nagyszerűsége, népének eredetisége. Három részre osztható, és mindegyik egy folyóhoz köthető: Csík az Olt, Gyergyó a Maros, Kászonszék a Kászon folyóhoz. Orbán Balázs leírta, ahogy az utazó a havasokig elér, úgy gondolja, itt vége az emberlakta vidéknek. Így csak elszánt kutatók jutottak el ide, és Takács György is ilyen – jellemezte a szerzőt Czövek Judit. Németh Lászlóval szólva „különutas kutató”, aki jogi tanulmányokat folytatott, majd teológiát végzett, klasszikus műveltségű ember. Olyan munkát vitt véghez egyedül, mely kutatócsoportot kívánt volna a megfelelő támogatással.

szozattovabbacikkhez

Emlékezet és cinizmus

Monument to the victims of the German occupation 2 1A minap a német megszállás Szabadság téri emlékműve előtt vezetett az utam. Mélyen megdöbbentett az emlékmű előtt összehordott kavicsok, bőröndök, fényképek és az Orbán-kormányt gyalázó szövegek bazári látványa. Sokan azt hiszik, hogy „a zsidók” tiltakoznak az emlékmű ellen. De éppen ellenkezőleg: a zsidók csak egy cinikus játszma részei. Mint minden zsidónak, nekem is haltak meg rokonaim a Holokausztban, de hogy a halálukat több mint 70 évvel később a demokratikusan megválasztott kormány elleni harcban használják ütőkártyának, azt blaszfémiának tartom.
1947-ben a magyar neológ zsidóság rabbijai március 19-ét, a német bevonulás napját „örök időkre” böjttel egybekötött gyásznappá nyilvánították. Ők csak tudták, miért nem Horthy születésnapját vagy a deportálások megkezdésének napját választották. Az emlékművön a héber szöveg szándéka szerint illően emlékeztet arra, hogy a német megszállás a magyar zsidóság számára is szörnyű következményekkel járt.

szozattovabbacikkhez

Agócs Sándor és Harada Kijomi kapta a Balassi-emlékkardot

agocsharada„A költészet helyzete ma sem rózsás, de a versíró kezében mindig ott van a szó feletti hatalom. Amikor a történelem során a vezető politikusokra nem lehetett számítani, mindig a költők léptek előre, és kardot is ragadtak, ha kellett - fogalmazott a díjátadón Agócs Sándor. Mint mondta, a versírás mellett a könyvkiadás is igazi költészet számára.
„Akkor találkoztam a magyar irodalommal, amikor Ady Endre Párizsban járt az ősz című versét meghallottam, elvarázsolt a költemény különleges zeneisége.
Hatására kezdtem Japánban magyarul tanulni, később jött az életembe József Attila. A versfordítás számomra utazás egy csodálatos világba, és amikor meglátogatom azokat a helyeket, ahol Ady és József Attila élt, bennem is él ez a misztikus világ” - mondta Harada Kijomi.

szozattovabbacikkhez

Volt idő, amikor gimnáziumainkban Babits Mihályok tanítottak

pedtuntetesVolt idő, amikor egy kultuszminiszter, Trianon után, az elképzelhetetlen után, a kiheverhetetlennek tűnő nemzeti tragédia után azt mondta, hogy nem lehet egyetlen tanyasi gyerek sem, aki reggel legfeljebb fél óra séta után nem jut el a legközelebbi iskolába. És az a kultuszminiszter megtette. Megcselekedte, mit megkövetelt a haza. Olyannyira, hogy őnélküle ma már talán Magyarország sem létezne.
Ez a kultuszminiszter egyedül megmentette az országot és a nemzetet, és oroszlánrészt vállalt a trianoni sokk, a patkánylázadás, a halálos sebesülés meggyógyításában, az ország talpra állításában.
Nem. Nem egyedül. Horthyval és Bethlennel.
De nélküle tényleg nem sikerült volna.
Ezt a kultuszminisztert a pedagógusok tüntetésének egy különösen szomorú, kilátástalannak tűnő és elkeserítő pillanatában egy végtelenül semmi ember „végtelen antiszemitának” nevezi, aki „feudális állapotokat teremtett”.
Ez a kártékony, szerencsétlen nyomorult a legújabb kori oktatás végterméke.
Egy kontraszelektált, beteg lelkű korunk hőse, aki az antiszemitizmus zsíros, összefogdosott, kosztól és izzadmánytól iszamós kártyájával akar érvényesülni, megfellebbezhetetlenné és megkerülhetetlenné válni. Az ő személyes és általa soha fel nem fogott kis tragédiája kíséri a tanárok „lázadását”.

szozattovabbacikkhez

Zadravecz püspök emlékezete

stoffankonyvStoffán György ünnepi megemlékező beszéde a püspök halálának 50. évfordulóján - a Zsámbéki plébánia templomban - könyvelőzetes a rövidesen megjelenő „Zadravecz-passió” című kötethez.
Az emlékezés valakire nem azt jelenti csupán, hogy felemlegetjük annak az életét, tetteit és emberi nagyságát, akire emlékezünk. A megemlékezés sokkal több ennél. Főként saját magunk számára kell, hogy tanulságot jelentsen. Hiszen, aki meghalt, az már földi életében megtette azt, amivel minket máig tanít, amivel nekünk máig példát mutat, amivel minket ma is figyelmeztet. Nem mindenkiről tudunk úgy megemlékezni, hogy élete szinte minden napját pozitív megvilágításban – mert másképp nem lehet – említsük. Zadravecz István ferences püspök, a Nemzeti Hadsereg első tábori püspöke, e nagyjaink egyike.

szozattovabbacikkhez

Hágába a gyulafehérvári ígéretekkel

International Court of JusticeHogy kisebbségi, avagy nemzeti közösségeket érintő, kényesebb kérdések véleményezése és megvitatása, jogsérelmek elemzése, netán orvoslási javaslata mostanság nem remélhető nemzetközi intézményektől, fórumoktól, esetlegesen külföldi kormányoktól, szinte evidencia. Ezt erősítették meg Kolozsváron a magyar nemzetpolitika nemzetközi környezetéről szervezett kerekasztal résztvevői is, kiemelvén, hogy a jelenlegi világhelyzet nem kedvez a kisebbségi jogérvényesítésnek.

szozattovabbacikkhez

Meghívó a Tormay Szalon nyílt napjára

tormayszalon2016

 
Várjuk 2016. február 12- én,
pénteken a Józsefvárosi Galériába
a Tormay Szalon
nyílt napjára.  

Díszvendégünk:
Dévai Nagy Kamilla
Liszt-díjas előadóművész.


Kérjük, regisztráljon
a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf