Új református templom és gyülekezeti központ Nagykárolyban

Segítsd Te is az épülő új református templomot és
gyülekezeti központot  Nagykárolyban!

                             "Az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." (1.kor.3,17)

1990 után megnövekedő nagykárolyi református gyülekezet kertvárosban élő tagjai számára szükségesnek látszott új, szociális és kulturális feladatokat ellátó központ építése. Az 1995-98 között gyűjtéssel induló, a gyülekezeti tagok közmunkájával és pályázatból elnyert támogatással kezdeményezett templomépítés jelenleg is nagy erőfeszítésekkel folyik. 

Partium - a Székelyföld után a második legsűrűbben lakott magyar vidék. Azonban az itt élő fiatalság számára  magyar szórakozóhelyek kulturális központok, ahol identitását megőrizve létesíthetne kapcsolatokat, hiányzanak,  a fiatalok a román diszkókba, szórakozóhelyekre kényszerülnek járni. Növekszik az egymás között románul internetező fiatalok száma. Szaporodnak a vegyes házasságok. A református családok szociális helyzete aggasztó: A lakótelepiek 30-35 %-ka nem használja a központi fűtést, mert olyan kicsi a jövedelme, a templomépítés eddigi költségeinek 35 %-át mégis a hívek adták össze.

                                               Öregek napközi otthona, szociális konyha:

Az idős és beteg tagok ellátását, kedvezményes étkeztetését szolgálná - ökumenikus szellemben befogadva a más felekezetűeket, hogy segítse megőrizni méltóságukat, magyar identitásukat.

                                                           Nagyterem (450 fő részére):

A templomi istentiszteleteket tartanák itt. De konferenciák, gyűlések helye is lehetne itt, és oktatási központul is felhasználhatnák az itt élő magyarság identitásának erősítésére - ökumenikus jelleggel működtetve. Éppen ezért ezt a templomi részt mellékhelyiségek; irodák, tanács- és gyülekezeti termek, oktatóhelyek és szálláshelyek egészítenék ki.

                                            Református óvoda és ifjúsági oktatóközpont:

 A nyomor miatt sok gyereket az utca neveli ma. Aki gyermekeire gondot visel, az saját jövőjét építi.

A Kálvin -központ tehát nemcsak templomi funkciót látna el, hanem a magyar lakosság kulturális és szociális központja, biztos támasztéka, ezáltal identitásának erősítője lehet, munkát biztosítva a helyben maradásra a valláspedagógusoknak, szociális munkásoknak (stb.).

A Tolnay István lelkész vezetésével működő templomépítő bizottság szeretné 2017-ig befejezni az építkezést. Jelenleg a tetőfedéshez szükségesek a pénzadományok: Ha rövid idő alatt nem fejezik be a födémöntést, megrongálódik a már felépített fal, és a kiöntött mennyezeti rész is.

nagykárolyiujtemplom


Honlap: www.parokia.hu/lap/nagykaroly-kertvarosi-reformatus-gyulekezet/

Cím:RO-445100 Carei str. Károli Gáspár nr.4

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf