A kárpátaljai helyzetet tárgyalja a Magyarok Világszövetsége és a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége

karpmagyruszBudapesten került sor a Magyarok Házában egy sajtótájékoztatóra amit a Magyarok Világszövetségének és a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének képviselői bonyolítottak le együtt. A sajtótájékoztató résztvevői: Dupka Nándor, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke, Vass Zoltán, a kárpátaljai magyar fiatalságot képviselte akik kaptak behívót, Vaszil Dzsuhán, a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének elnöke, Mihajló Tyászkó, a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének alelnöke. A sajtótájékoztató alapvető indoka, hogy a Magyarok Világszövetsége és a a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége aláírásgyűjtésbe kezdett, amin azon embereket szólították meg, akik kaptak behívót az ukrán fegyveres erőkhöz. Ezekben az egyéni kérelmekben az érintettek, ruszinok és magyarok egyaránt, erkölcsi és vallási okokból elutasítják, hogy fegyvert fogjanak és gyilkoljanak Ukrajna keleti frontján az úgynevezett „ antiterrorista” műveletekben. Az egyéni kérelmeket, ajánlott levélként a ruszinok elküldik Ukrajna elnökének, Petro Porosenkonak, a magyarok pedig Magyarország miniszterelnökének Orbán Viktor Úrnak juttatják el a kérelmeket.

Ezeknek a kérelmek a tartalma arról szól, hogy az érintettek erkölcsi és vallási okokból nem akarnak fegyvert fogni és kérik, hogy az arra hivatottak védjék meg őket, a legfontosabb emberi értéket, az életet. Kérik, hogy tevőlegesen járuljanak hozzá a polgárháború befejezéséhez, az erőszakos toborzásnak Ukrajna fegyveres erőihez a magyarok és a ruszinok köreiben, mert a béke az egyetlen lehetőség, aminek mindenki örülne. Az egyik egyéni kérelmező a kárpátaljai magyarok közül elmondta, hogy teljesen érthető az emberek aggodalma és ő teljes bizalommal és reménnyel írta alá a kérelmet. Véleménye szerint, ha egyénileg fordulna ilyen kérelemmel a helyi hatóságokhoz akkor vele együtt a családját is meghurcolnák. Mint sok száz sorstársának, legyen az magyar vagy ruszin, nincs más lehetőségük, vállalniuk kell a kockázatot és hangot kell adniuk annak, hogy ők a béke hívei és nem akarnak harcolni, nem akarnak az ukrán fegyveres erők oldalán az életüket kockáztatni. Ezért mi a behívást elutasítok nevében fordulunk Ukrajna és Magyarország politikai vezetőségéhez, hogy értsék meg az emberek motivációját, akik családfenntartok vagy éppen azok lesznek, de számukra egy idegen háborúban az ukrán fegyveres alakulatoknál a keleti fronton nem kívánnak szolgálni. A Magyarok Világszövetsége és a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége felhívják a figyelmet arra, hogy sajnos, bár eddigi hivatalos nyilatkozatok Magyarország felé tagadták a sorozás folytatását az úgy nevezett „antiterrorista” katonai akcióba Ukrajna keleti frontjára, de tény, hogy a Kárpátalján a sorozás folytatódik. Különösen aggasztónak tartjuk Kárpátalja megyei kormányzójának a nyilatkozatát, ahol arról tett említést, hogy az egyik fő feladata, hogy megszervezze és válogatás nélkül irányítsa a behívott embereket Ukrajna keleti frontjára. Kárpátalján egyre erősebben lehet majd tapasztalni a szociális feszültséget, többek közt a kisebbségek között, ami szélsőséges cselekedetekhez is vezethet. Mivel Kárpátalja Magyarországgal határos, az anyaország számára is veszélyes, ha a szomszédos területen konfliktushelyzet alakul ki. Lehetséges, ahogy az események kibontakoznak, Magyarországot belekeverhetik egy éles konfliktushelyzetbe, ami akár katonai is lehet az ukrán háborús helyzettel kapcsolatban. A sajtótájékoztató résztvevői közös véleményük alapján a konfliktus helyzetek elkerülése érdekében, Kárpátalja számára kiút lehet az autonómia megadása amit a kárpátaljai lakosság 1991-es népszavazáson meg is szavazott és akkor a jogosultak 80%a az autonómia mellett döntött Kárpátalja számára. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági Szervezete elnökének félszólalása: A mi Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségünk és annak Ifjúsági Szervezete Ukrajna egész területén működik, de fő tevékenységi köre Kárpátaljára koncentrálódik. Jelen helyzetben minket rendkívül aggaszt minket a mozgósítási folyamat az ukrán fegyveres erőkhöz egy számunkra értelmetlen háborúba. Úgy az UMDSZ, mint az Ifjúsági Szervezet is állást foglal a magyar nemzeti érdekek mellet, állást foglalunk Ukrajna területi integritása mellett. Viszont, hangot kell adni azon aggályainknak, ahogy ezt a kijevi vezetés próbálja megőrizni. Ezzel kapcsolatosan Ifjúsági Szervezetünk óriási fájdalommal tapasztalja azoknak a segélykérő emberek hívását, megkeresését, kérelmét, akik nem akarnak katonának menni, akik próbálnak kiutat találni a csapdából, mert nem akarnak fegyveres konfliktus részesei lenni Ukrajnai területén, ez nem a mi háborúnk, nem érinti a régiónkat és főképp a magyarságot nem. Szervezetünk a legutóbbi békemegállapodást Minszkben óriási örömmel és reményekkel fogadta, reménnyel, hogy ez a konfliktus ami még a mi éltünket is befolyásolta, békésen civilizált úton megoldódik. Reméljük, hogy a békemegállapodás sikeres végrehajtását követően többek közt a magyarság köreiből, de reméljük mindenhonnan eltűnik egy ijesztő és minden család számárra halálos rémülettel bíró katonai behívások folyamata az ukrán hadseregbe. Az UMDSZ Ifjúsági Szervezetének nevében kijelentem együttérzésemet és szolidaritásomat minden kárpátaljai magyar fiatallal, akik próbálják elkerülni a behívást és ezért vagy bujkálnak vagy összecsomagolnak és máshol próbálnak biztonságos életet élni. Teljes együttérzésemet szeretném kifejezni mindazokkal akik kérvényben fordultak Magyarország miniszterelnökéhez, hogy védjék meg az ott élő magyar állampolgársággal rendelkezőket. Szervezetünk kötelességnek tekinti, hogy ezeket a kérelmeket továbbítsa a Miniszterelnöki hivatalhoz. A mi részünkről mi is kéréssel fordulunk Orbán Viktor miniszterelnök Úrhoz, Magyarország vezető politikai pártjaihoz, hogy vegyék pártfogásba ezeket az embereket, mert mindnyájan felelősek vagyunk nemeztársaink sorsáért, különösen a Kárpátaljai magyarságért. A behívást megtagadó beszéde Én, mint több száz más fiatalok akik részei a kárpátaljai magyar közösségnek Ukrajnában, kénytelenek voltunk cselekedni, hogy eljuttassunk Magyarország miniszterelnökéhez Orbán Viktorhoz egy több száz petíciót ami magán kezdeményezés és magán emberek személyes kérelmét tartalmazza, hogy segítsen minket megvédeni, hogy Ukrajna hadjon fel a mozgósítással. Tesszük ezt azért, hogy elkerüljük a személyes részvételt az így is nagy valószínűséggel halálos konfliktus helyzetet hazánkban. Sajnos szembesülni kell azokkal a tényekkel, hogy hazánkban polgárháború van, aminek eddig több ezer halálos áldozata van, ukrtemetoköztük eddig tizennégy magyar. Akik visszatértek és átélték a háború borzalmait, nem akarnak visszatérni, zavartak, idegileg kimerültek. Vannak akik más országokban keresnek menedéket így a háború és a súlyos gazdasági helyzet miatt a kárpátaljai magyar településekről a magyar fiatalok. Én és szinte minden érintett magyar fiatal véleménye alapján számunkra ez teljesen idegen háború. Mi erkölcsi, vallási okokból kifolyólag nem akarunk saját honfitársaink gyilkosai válni a mi hazánkban. Kétségtelen, hogy bármilyen hazai válságról legyen szó, békés úton kellene rendezni, hogy megakadályozzák a testvérgyilkos háborút. Mi akik nem akarunk eleget tenni a kötelező sorozásnak az ukrán hadseregbe ebbe a háborúba, próbálnak minket úgy beállítani, hogy hazaárulok vagyunk. Minket és családtagjainkat fizikai megtorlás is fenyeget amiért visszautasítjuk a behívást. Voltak akiket tör becsaltak, hogy egyszerű orvosi vizsgálat és felmérés ürügyén rögtön benntartsák. Mi nem vagyunk szeparatisták és nem nem vagyunk terroristák. Csak azt akarjuk, hogy jogunk legyen az élethez és életünk végéig biztosak legyünk abba, hogy nem követtük el a legrosszabb ember ellenes bűnt – ártatlan emberek meggyilkolását. Reméljük, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Úr és a vezető politikai és társadalmi erők észre veszik igényünket, képesek lesznek biztosítani azokat a politikai lépéseket a kijevi hatóságok fellé amivel inspirálhatnák őket, hogy vessenek véget a polgárháborúnak Ukrajnában és vessenek véget a kötelező mozgósításnak. Magyarország, kérlek segítségetek nekünk, kárpátaljai magyaroknak. Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének nevében felszólal Mihajló Tyjászkó: A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége teljes szolidaritását és támogatását szeretné kifejezni azon kárpátaljai magyar fiatalok számárra akik nem akarnak harcolni, bár behívót kaptak az ukrán fegyveres erőkhöz. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége többszörös is hangsúlyozta, hogy haladéktalanul abba kell hagyni a polgárháborút Ukrajnában és mi a békés megoldások hívei vagyunk. Mi erre csak egy járható utat látunk, Kijevnek teljesíteni kell a Minszki egyezmény feltételeit. A mobilizáció problémája az ukrán fegyveres erőkhöz nemcsak a kárpátaljai magyarokat érinti, hanem a kárpátaljai ruszinokat is. Ez számunkra még nagyobb probléma, mert a magyar testvéreinkkel ellentétben nekünk nincs anyaországunk ahová fordulhatnánk segítségért. Egyenlőre ilyen országa a ruszinok nincs, de reméljük valamikor lesz. Ezért mi is kivesszük a részünket a behívási kérelmek elutasítását tartalmazó kérelmek összegyűjtésében, ezeket a kérelmeket Ukrajna elnökének Petró Porosenkonak szeretnénk eljuttatni. Csak reménykedni tudunk abban, hogy Ukrajna elnöke tolerálni fogja és megérti az álláspontunkat. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége véleménye alapján, jelen pillanatban a magyarok és a ruszinok sorsa Kárpátalján ebben a háborús helyzetben ugyanaz. Ezekkel a kérelmekkel nemcsak a háborút akarjuk elutasítani, hanem megvédeni az életet, a saját szabadságunkat a nyelvi, kulturális – történelmi hagyományainkathoz. Ugyanis ha mindenkit elvisznek a háborúba akkor ki marad otthon? A családfőket, családfentartokat akik részei nemzetünknek. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége egyetlen esélyt lát a jelenlegi képtelen helyzet kezelésére, hogy a kijevi hatalom ismerje el az 1991 évi referendumot, amikor ugyanis majdnem 80% az embereknek az autonómia mellett szavazott. Mi az autonómia mellett vagyunk Ukrajna keretein belül. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége reményét fejezi ki, hogy Magyarország támogatni foglya az autonómia törekvéseket. Mi megszeretnénk hívni mindenkit, hogy ne engedjük ártatlan magyarok és ruszinok további halálát az ukrán fronton. Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének nevében felszólal Vaszil Dzsuhán A múlt év nyarán, Budapesten tartották meg a kárpátaljai magyar és ruszin szervezetek kongresszusát, ami a Kárpátaljai Ruszin Világszövetség és a Magyarok Világszövetségének jóvoltából jöhetett létre. A kongresszus résztvevői egyhangúan támogatták a kárpátaljai autonómia törekvések aktualizálását, elérni a kijevi vezetésnél, hogy ismerjék el, az 1991 referendum végeredményét ahol Kárpátalja 80% szavazott a magyar – ruszin autonómia mellett, Ukrajna keretein belül. Különböző aláírások és petició gyűjtési akciók köszönhetően ami a kárpátaljai magyarok és ruszinok katonai behívása ellen szól, arról tanúskodik, hogy az aláírok fontosnak tartanák egy autonóm terület kialakítását. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége teljesen megérti a behívást elutasítók motivációját, mindent megteszünk annak érdekében, hogy lehetőség szerint senki ne haljon meg a magyarok és ruszinok közül az ukrán fronton. Támogatásunkról szeretnénk biztosítani a Magyarok Világszövetségét, akik saját lehetőségükhöz képest mindent megtesznek az emberi élet megmentéséért. Mivel céljaink közösek ezen alkalommal szeretnék élni a lehetőséggel, hogy a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége szeretne vállvetve együttműködni a Magyarok Világszövetségével a háború elleni behívótak megsegítésében és elérni a kijevi vezetésnél közösen, hogy a Kárpátaljai Magyar – Ruszin autonómiát adják meg. Mi baráti jobbunkat nyújtyuk a Magyarok Világszövetségének vezetőjéhez, ami jelképpe az egymás iránti szolidaritásnak, együttműködés és közösen elérni történelmi jelentőségű lépéseket. A Magyarok Világszövetsége elnökének a felszólalássa A Magyarok Világszövetsége teljes mértékbe megérti a kárpátaljai magyarok félelmét és felháborodását ami a kárpátaljai magyarok behívásával kapcsolatos az ukrán háborúba és elküldenék őket a frontra. A Magyarok Világszövetségének adatai alapján eddig a polgárháborúban 14 kárpátaljai magyar vesztette életét. A kijevi vezetés tervei alapján szeretnének még 16 000 embert behívni és belevinni ebbe a háborúba, amiben jelentős számba lehetnek majd magyarok is. A Magyarok Világszövetsége teljes mértékben támogatja azon embereket akik kérelmeket állítottak össze Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amiben kérik őt és a vezető magyar pártokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy állítsák meg a behívási folyamatot a kárpátaljai magyar közösségből. . Mi is szeretnénk azon véleményünknek hangot adni, hogy a leghatékonyabb megoldásnak jelenleg az autonómia státuszának megadása látszik, ugye itt az 1991 kárpátaljai népszavazásra utalok amikor a többség 80% az autonómia mellett döntött. Mi teljesen egyetértésben vagyunk a kárpátaljai ruszinokkal, akik együtt a legaktívabban meg próbálják elérni ezt a célt. A árpátaljai magyar – ruszin autonómia záloga lehet a biztonságunknak, fejlődésünknek. Záloga lehet egy jobb élethez a kárpátaljai magyaroknak és Kárpátalja más kisebbségeinek egyaránt. A Magyarok Világszövetségének alelnökének, Bathány Zoltának rövid összefoglalója: A Magyarok Világszövetsége teljes megértéssel fogadta a kárpátaljai magyarok félelmét és felháborodását a behívásokkal kapcsolatosan az ukrán hadseregbe és elküldenék őket Ukrajna keleti fróntjára. Jelen pillanatban szövetségünk információi alapján a polgárháborús helyzetnek eddig 14 kárpátaljai magyar áldozata van. A kijevi hatalom további 16 000 kárpátaljai ember besorozását tervezi, akik között lehetnek majd jelentős számban magyarok is. A Magyarok Világszövetsége teljes mértékben támogatja azon magyarok kérelmeit akik a behívást elkerülve fordulnak támogatásért Orbán Viktorhoz és Magyarország vezető pártjaihoz, továbbá kérik, hogy hathatósan járjanak közbe a polgárháború befejezéséhez Ukrajna területén és a mozgósítási folyamat leállításához az ukrán hadsereghez. Mi teljes mértékben biztosak vagyunk abban, hogy az egyik lehetőség ami a kárpátaljai magyarok biztonságát garantálná, az az 1991 népszavazási eredmények elismerése. Mint az ismeretes, 1991-ben Kárpátalja lakosságának 80%, jelentős mennyiségben a kárpátaljai magyarok is, szavaztak Kárpátalja autonómia státusza mellett. Itt mi teljes egyetértésben vagyunk a kárpátaljai ruszinokkal és készek vagyunk aktívan közösen munkálkodni a közös célok elérésének érdekében. A magyar – ruszin autonómia zálóga lehet a biztonságra, a fejlődésre kárpátaljai magyarok számárra és más nemzetiségűek számárra is Kárpátalján. A Kárpátaljai Ruszinok Világszövetsége felajánlotta együttműködését a Magyarok Világszövetsége számárra, hogy közösen elérjék a magyar – ruszin autonómiát Kárpátalján és ezzel biztosítsák népeik biztos jövőjét. Mi felajánljuk baráti jobbunkat a Magyarok Világszövetsége felé, ami jelképe egymás iránti szolidaritásunknak és együttműködésünknek, hogy közösen elérjük történelmi céljainkat. Ezenkívül a résztvevők válaszoltak újságírói kérdésekre is. Kérdés Mihajlo Tyászkohoz, a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének alelnökéhez: Hogyan értékeli Jevgen Zsupán nyilatkozatát aki azt nyilatkozta, hogy nem volt semmilyen koordinációs gyűlése a Kárpátaljai Ruszin Szövetségnek? Gyűlés volt, a kezdeményező koordinációs csoport megalakult, fő feladatnak tartják a kárpátaljai ruszin kisebbség hatékony érdekvédelmét és olyan emberek, mint Zsupán Úr, csak diszkreditálni akarja, le akar minket járatni, mivel Kijev embere. Kérdés Dzsuhán Vaszilhoz: Tudná e kommentálni a Kárpátaljai Megyei Tanács szavait, hogy Kárpátalján tényleg nemzetiségek közti béke van és egyetértés? - Ön úgy gondolja, hogy a magyarok megfigyelése vagy a ruszin kisebbség el nem ismerése évtizedeken keresztül, mint kisebbség vagy azok a kihallgatások és házkutatások vagy ruszin aktivisták megfélemlítése, ez béke? Valamiért nem lep meg, hogy nem fordít az Emberi Jogok Nemzetközi Bizottsága erre figyelmet. Összegezve az eseményeket, Csubirko csak parancsot teljesít.

(2015. március 27., péntek)

Forrás: http://ruszinkarpatalja.blogspot.hu/2015/03/a-karpataljai-helyzetet-targyalja.html

szozattv

 
 
Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf