Trianonnal kapcsolatba hozható versek listája

trianontledontjuk

Ady Endre: Szétszóródás előtt (Querela Hungariae, 19. old)
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol (Ady Endre összes versei, 2. kötet, 176. old)
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek (Querela Hungariae, 25. old)
Agyagfalvi Hegyi István: A magyar dal (Trianont ledöntjük, 11. old)
Agyagfalvi Hegyi István: A trianoni karácsonyfa (Vesszen Trianon!, 15. old)
Agyagfalvi Hegyi István:A véres kardot körülhordozom (Uo., 15. old)
Agyagfalvi Hegyi István: Az örök határ (Uo., 18. old)
Agyagfalvi Hegyi István: Üzenet Párisba (Nem! Nem! Soha! 11. old)
Alföldi Géza: A Kárpátokon majd találkozunk (Uo., 17. old)
Alföldi Géza: Elég! (Uo., 13. old)
Alföldi Géza: Magyar miatyánk 1917-ben (Trianont ledöntjük, 13. old)
Alföldi Géza: Magyarnak lenni (Mindent vissza!, 17. old)
Áprily Lajos: A fejedelemhez (Querela Hungariae, 149. old)
Áprily Lajos: Kolozsvár éjjel (Mindent vissza!, 19. old)
Áprily Lajos: Tetőn (Uo., 18.old)
Arany György: Üzenet Erdélybe (Uo., 17. old)
Andor Károly: Magyar kálvária (Vesszen Trianon!, 20. old)
Azáry Emil: Magyar diák imája (Uo., 22. old)
Azáry Emil: Tódulnak új hadak Hunnia földjére (Uo., 21. old)

Babay Géza: A magyar nemzet gyásza (Trianont ledöntjük, 14. old)
Babits Mihály: Áldás a magyarra (Babits Mihály összegyűjtött versei, 649. old)
Babits Mihály: Csonka Magyarország (Uo., 296. old)
Babits Mihály: Erdély (Uo., 655. old)
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven (Uo., 651. old)
Babits Mihály: Free Trade (Uo., 296. old)
Babits Mihály: Hazám (Uo., 308. old)
Bagdy István: Kárpáti hegyeken (Vesszen Trianon!, 24 old)
Bajkay Lajos: Golgotajárás (Mindent vissza!, 21. old)
Bajkay Lajos: Szent követelés (Uo., 20. old)
Bán Aladár: Trianon után (Vesszen Trianon!, 24. old)
Bánáti Baum Mária: Ferike (Uo., 25. old)
Bárd Miklós: A nemzethez (Mindent vissza! 22. old)
Benedek Elek: Unokáimnak (Uo., 24. old)
Benyovszky László: A vérbeborult nap (Uo., 27. old)
Benyovszky László: Szamosmenti levél (Uo., 25. old)
Benyovszky Pál: A Holnapok rapszódiája (Uo., 28. old)
Benyovszky Pál: Hadak – útja (Nem! Nem! Soha!, 21. old)
Benyovszky Pál: Panaszos ének a végekről (Uo., 20. old)
Benyovszky Pál: Turáni ének (Mindent vissza!, 31. old)
Berki Ferenc: Magyar miatyánk (Vesszen Trianon!, 26. old)
Bobula Ida: A mi határunk (Trianont ledöntjük, 24. old)
Bobula Ida: Három kislány (Uo., 19. old)
Bobula Ida: Őszi szántás (Uo., 22. old)
Bobula Ida: Palinodia (Uo., 18. old)
Bobula Ida: Shrihovai árnyak (Uo., 20. old)
Bobula Ida: Tavasszal (Uo., 24. old)
Bobula Ida: Végvárihoz (Uo., 21. old)
Bodnár István: A béke kalmárjai (Nem! Nem! Soha!, 24. old)
Bodor Aladár: A pesti fiam (Mindent vissza!, 34. old)
Bodor Aladár: Erdély felé (Uo., 35. old)
Bodor Aladár: Fölesketés (Vesszen Trianon!, 27. old)
Bodor Aladár: Kolozsvár (Uo., 28. old)
Bodor Aladár: Losonc felé (Querela Hungariae, 135. old)
Bodor Aladár: Véres áldozás (Vérző Magyarország, 189. old)
Böszörmény Zoltán: Magyar gyász (Uo. 50. old)

Czellár Árpád: Mindent vissza! (Mindent vissza!, 39. old)

Csanády György: Erdélyi föld (Mindent vissza!, 38. old)
Csanády György: Kérdés (Uo., 36. old)
Csanády György: Székely himnusz (Nem! Nem! Soha!, 27. old)
Csanády György: Válasz Végvárinak (Uo., 26. old)
Csighy Sándor: A havas hű marad (Vesszen Trianon!, 32. old)
Csighy Sándor: Legyek határköve Nagymagyarországnak… (Uo., 30. old)
Csighy Sándor: Nem! Nem! Soha! (Uo., 33. old)
Csighy Sándor: Trianon (Uo., 31. old)
Csikós Jenő: Bánsági induló (Mindent vissza!, 38. old)
Csoóri Sándor: Elmulasztott utak (Psalmus Hungaricus, 318. old)
Csukás István: Ima a bölcsőhely nevéért (Uo., 321. old)

Dsida Jenő: Magyar fal sorsa (Dzsida Jenő – Légy már legenda, 267. old)
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (Uo., 167. old)
Dutka Ákos: Haza kell mennem (Nem! Nem! Soha!, 28. old)
Dutka Ákos: Kárpátok dala (Trianont ledöntjük, 29. old)

Egyed Zoltán: De profundis (Nem! Nem! Soha!, 30. old)
Éltető Lajos (Bujdosó lantos diák): Magyar panasz (Vesszen Trianon!, 35. old)
Erdélyi József: Fogaras (Trianont ledöntjük, 31. old)
Erdélyi József: Menekültek (Uo., 32. old)

Falu Tamás: Magyar visszhang (Nem! Nem! Soha!, 33. old)
Farkas Ferenc: Magyarokhoz (Trianont ledöntjük, 34. old)
Feleki Sándor: Egy felvidéki iskolában (Nem! Nem! Soha!, 36. old)
Finta István: Mindent vissza! (Mindent vissza!, 40. old)
Flórián Tibor: Együtt a virrasztókkal! (Nem! Nem! Soha!, 36. old)
Fülei-Szántó Lajos: Ha szólni fog a trombita (Mindent vissza!, 41. old)

Gellért Oszkár: Neully (Querela Hungariae, 81. old)
Gergelyffy Gábor: Riadó (Trianont ledöntjük, 36. old)
Gevürtz Béla: Üzenet… (Uo., 37. old)

Gyóni Géza: Dögmadarak (Nem! Nem! Soha!, 38. old)
Gyóni Géza: Levél nyugatra (Trianont ledöntjük, 39. old)
György Lajos: Amíg a másé (Mindent vissza!, 42. old)
Győry Dezső: A Dunatáj lelke (Querela Hungariae, 210. old)
Gyurói Nagy Lajos: Magyar prédikátor könyörgő éneke (Vesszen Trianon!, 36. old)

Haddfy Hermann: Délvidéki induló (Uo., 38. old)
Hajas István: Ne sírj anyám (Uo., 38. old)
Hajdú István: A székely testvérekhez (Uo., 42. old)
Hajdú István: Felvirrad a Tátra (Uo., 44. old)
Hajdú István: Kolozsvár (Uo., 40. old)
Hangay Sándor: Az én térképem (Uo., 44. old)
Hangay Sándor: Székelyországba szálló ének (Vesszen Trianon!, 46. old)
Hangay Sándor: Üzenünk néktek (Nem! Nem! Soha!, 40. old)
Harsányi Kálmán: Ez a megváltás (Vérző Magyarország, 179. old)
Havas István: A négy szobor (Vesszen Trianon!, 47. old)
Holló Ernő: Marosvásárhely (Mindent vissza!, 44. old)

Ismeretlen szerző: „Hungária irrendenta (Uo., 44. old)
Ivánffy Tamás: Az anya fiaihoz (Vesszen Trianon!, 51. old)

Jakab Ödön: Az Alföld magyarjaihoz (Uo., 52. old)
Jászay-Horváth Elemér: Toronyőr (Vérző Magyarország, 221. old)
Jékely Zoltán: A vér térképei (Vesszen Trianon!, 55. old)
József Attila: Áldott légy, jó Magyarország! (Mindent vissza!, 48. old)
József Attila: Bús magyar éneke (Nem! Nem! Soha!, 42. old)
József Attila: Egyszerű ez (Mindent vissza!, 50. old)
József Attila: Magyarok (Uo., 49. old)
József Attila: Nem! Nem! Soha! (Trianont ledöntjük, 42. old)
József Attila: Pogány hitvallás magyarul (Mindent vissza!, 51. old)
Juhász Gyula: A békekötésre (Juhász Gyula összes költeményei, 535. old)
Juhász Gyula: Arad (Uo., 543. old)
Juhász Gyula: Ballada a honi tájakról (Uo., 658. old)
Juhász Gyula: Csáktornya (Uo., 522. old)
Juhász Gyula: Dugonics (Uo., 466. old)
Juhász Gyula: Emlékek útján (Uo., 474. old)
Juhász Gyula: Erdélyi ibolyák (Uo., 647. old)
Juhász Gyula: Gloria Victis! (Uo., 461. old)
Juhász Gyula: Gyász (Uo., 504. old)
Juhász Gyula: Halottaink (Uo., 592. old)
Juhász Gyula: Hungária (Uo., 470. old)
Juhász Gyula: Irredenta dal (Uo., 977. old)
Juhász Gyula: Jelen és jövő (Uo., 561. old)
Juhász Gyula: Magyar… (Uo., 578. old)
Juhász Gyula: Magyar karácsony legendája (Uo., 554. old)
Juhász Gyula: Magyar Straszburgok (Nem! Nem! Soha!, 43. old)
Juhász Gyula: Máramarossziget (Juhász Gyula összes költeményei, 520. old)
Juhász Gyula: Nagyvárad (Uo., 521. old)
Juhász Gyula: Nefelejcs (Uo., 517. old)
Juhász Gyula: Pozsony (Uo., 520. old)
Juhász Gyula: Szabadka (Uo., 521. old)
Juhász Gyula: Szakolca (Uo., 817. old)
Juhász Gyula: Szegedi óda (Uo., 523. old)
Juhász Gyula: Testamentom (Uo., 607. old)
Juhász Gyula: Trianon (Uo., 777. old)
Juhász Gyula: Új kurucnóta (Uo., 649. old)

Kalászi Erzsébet: Trianon árnyékában

trianonarnyekaban

Kállay Miklós: Üzenet a végekre (Vérző Magyarország, 104. old)
Kamjonkay István: Bácskai induló (Mindent vissza!, 54. old)
Karafiáth Jenő: Kolozsvár főterén (Uo., 54. old)
Kárpáti (Tábori) Piroska: Üzenet Erdélyből (Trianont ledöntjük, 50. old)
Kazai Ferenc: Végre igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 50. old)
Kemény György: Igazságot Magyarországnak! (Mindent vissza!, 56. old)
Kenesy Béla: Észak (Vesszen Trianon!, 57. old)
Kepes Ferenc: Hinni… (Nem! Nem! Soha!, 50. old)
Kerecseny János: A mi városunkban (Vesszen Trianon!, 60. old)
Kerecseny János: Fiamnak (Uo., 62. old)
Kerecseny János: Hej! Magyar dicsőség (Uo., 61. old)
Kerecseny János: Kolozsvári templomtéren (Uo., 58. old)
Kertész László: A történelem balján nincs kiút (Trianont ledöntjük, 51. old)
Kertész Ödön István: Volt, van, lesz (Uo., 53. old)
Kiss Angyal Ernő: Erdélyi dal (Vesszen Trianon!, 64. old)
Kiss Dezső: Négy szobor (Trianont ledöntjük, 57. old)
Kiss Gábor: Mindent vissza! (Uo., 61. old)
Kiss József: Ne űzzétek el… (Nem! Nem! Soha!, 52. old)
Kiss Menyhért: A cenki Árpádszobor (Vesszen Trianon!, 68. old)
Kiss Menyhért: A kard (Uo., 66. old)
Kiss Menyhért: A nagy hazátlanok (Mindent vissza!, 59. old)
Kiss Menyhért: A nyolcvankettesek (Uo., 58. old)
Kiss Menyhért: Apponyi (Uo., 62. old)
Kiss Menyhért: Az új magyar (Nem! Nem! Soha!, 56. old)
Kiss Menyhért: Csukd össze ajkad… (Vérző Magyarország, 236. old)
Kiss Menyhért: Erdély felé (Vesszen Trianon!, 67. old)
Kiss Menyhért: Feltámadás (Trianont ledöntjük, 64. old)
Kiss Menyhért: Károly Mihályról (Nem! Nem! Soha!, 53. old)
Kiss Menyhért: Magyar miatyánk (Uo., 58. old)
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad (Vesszen Trianon!, 74. old)
Kiss Menyhért: Szeged (Nem! Nem! Soha!, 57. old)
Kiss Menyhért: Üzenet (Mindent vissza!, 57. old)
Kiss Menyhért: Üzenet nyugatra (Vesszen Trianon!, 72. old)
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai (részlet) (Kosztolányi Dezső összes versei, 375. old)
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon (Uo., 303. old)
Kosztolányi Dezső: Gyászkar (Uo., 309. old)
Kosztolányi Dezső: Könnyek koldusa (Uo., 311. old)
Kosztolányi Dezső: Magyar költők Európa költőihez 1919-ben (Uo., 311. old)
Kosztolányi Dezső: Rapszódia (Uo., 312. old)
Kovács Ferenc: Fohász (Trianont ledöntjük, 67. old)
Kovács Vilmos: Verecke (Mindent vissza!, 66. old)
Kovács Vilmos: Vereckén (Uo., 67. old)
Kozma Andor: A mi bűnöseink (Vérző Magyarország, 154. old)
Kozma Andor: Jaj a győzteseknek (Nem! Nem! Soha!, 60. old)
Kőrösi Kálmán: Az oláh (Vesszen Trianon!, 78. old)
Kőrösi Kálmán: Megyünk (Nem! Nem! Soha!, 65. old)
Krűger Aladár: A kászoni fiú (Uo., 66. old)
Kulinyi Ernő: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország (Vesszen Trianon!, 79. old)

Lampért Géza: Édesanyánk – Magyarország (Vesszen Trianon!, 80. old
Lampért Géza: Miénk a föld! (Uo., 81. old)
Lampért Géza: Tettre magyar! (Uo., 81. old)
László Sándor: Rab magyarok (Mindent vissza!, 68. old)
Lázár István: Magyarok imája (Uo., 69. old)
Lendvai István: Páris felé (Vérző Magyarország, 138. old)

Major István: Déli végeken (Mindent vissza!, 70. old)
Márai Sándor: Cassovia (Metszet, 1920) (Márai Sándor – Összegyűjtött versek, 149. old)
Márai Sándor: Halotti beszéd (Uo., 322. old)
Márai Sándor: Kálvária (Uo., 12. o)
Márai Sándor Sirató (Uo., 54. o)
Marschalkó Lajos: Könyörgés az akácvirágért (Nem! Nem! Soha!, 71. o)
Mártonka István: Hazám szétszaggatóihoz (Trianont ledöntjük, 69. o)
Márton Pál: Égi ítélőszék (Vesszen Trianon!, 83. o) (
Mátray (Marschalkó) Lajos: A temető árok dicsérete (Mindent vissza!, 71. o)
Mécs László: A bányafüttyös válasza (Vadócba rózsát oltok, 152. o)
Mécs László: A lélek lassan emlék-múzeum lesz (Uo., 102. o)
Mécs László: A pisztrángok példája (Mindent vissza!, 75. o)
Mécs László: Az öngyilkos halotti beszédje (Vadócba rózsát oltok, 152. o)
Mécs László: Boldog a nép, mely örülni tud (Uo., 168. o)
Mécs László: Gyónnak a magyarok (Uo., 78. o)
Mécs László: Hiszek a vérszerződésben (Uo., 125. o)
Mécs László: Kóborló elődöm (Uo., 82. o)
Mécs László: Lecke (Uo., 206. o)
Mécs László: Magyar Madonna (Uo. 212. o)
Mécs László: Megjött a ló (Uo., 164. o)
Mécs László: Nagyrodostó bujdosói (Uo., 130. o)
Mécs László: Premontreiek (Uo., 32. o)
Mécs László: Sírnak a magyar háztetők (Uo., 181. o)
Mécs László: Szellemidézés (Uo., 24. o)
Mécs László: Sétszóródás után (Uo., 39. o)
Méhely Lakos: Visszatért a Bácska (Mindent vissza!, 79. o)
Mentes Mihály: A meztelen kard (Vesszen Trianon!, 92. o)
Mentes Mihály: Komárom (Uo., 89. o)
Mentes Mihály: Magyar címer (Uo., 93. o)
Mentes Mihály: Trianon (Uo., 88. o)
Molnár Endre: Vigasztaló (Mindent vissza!, 80. o)
Molnár Endre: Isten regementje (Uo., 81. o)
Móra László: Angyal szállt az égbe (Uo., 83. o)
Móra László: A trianoni gálya (Nem! Nem! Soha!, 75. o)
Móra László: Élnünk, vagy halnunk kell! (Vesszen Trianon!, 104. o)
Móra László: Így lészen testvér! (Uo., 95. o)
Móra László: Könyörgés (Uo., 100. o)
Móra László: Magyar zászló (Mindent vissza!, 82. o)
Móra László: Ne legyen (Vesszen Trianon!, 101. o)
Móra László: Rothermere (Uo., 98. o)
Móra László: Volt nekünk (Uo., 102. o)
Móricz Zsigmond: Erdély (Querela Hungariae, 85. old)
Móricz Zsigmond: Kesergő (Uo., 82. o)
Murgács Kálmán: Amíg székely földön (Mindent vissza!, 84. o)

Nadányi Zoltán: Piros – Fehér – Zöld (Vesszen Trianon!, 105. o)
Nagy Ferenc: Az oláh (Uo., 108. o) ???
Nagy Ferenc: Az ú mappa előtt (Nem! Nem! Soha!, 77.o)
Nagy Ferenc: Nem! Nem! Soha! (Uo., 78. o)
Nedeczky György: A Kárpátok visszatértek! (Uo.,  82. o)
Nedeczky György: Dél Isten hozott! (Uo., 90. o)
Nedeczky György: Erdély köszöntelek! (Uo., 84. o)
Nedeczky György: Monológ a Hazának (Mindent vissza!, 86. o)
Nedeczky György: Székely karácsony (Nem! Nem! Soha!, 87 o)
Nedeczky György: Új nép született! (Uo., 80. o)

Oláh Gábor: Fölfeszített nemzet (Mindent vissza!, 87. o)
Oláh Gábor: Patkánybűvölők (Vérző Magyarország, 160. o)
Ölvedi László: Miben reméljünk? (Mindent vissza!, 89. o)
Ősmagyar: Mindent vissza! (Uo., 89. o)
Őzse I. László: Igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 109.o)

Padányi Viktor: Az ég szerelmére, el ne sírd magad… (Trianont ledöntjük, 70. o)
Papp Mihály: Üzenet Erdélyből (Uo., 73. o)
Palágyi Lajos: A rablók (Nem! Nem! Soha!, 95. o)
Palágyi Lajos: Bírósdi (Uo., 95. o)
Palágyi Lajos: Ki a nemzetközi? (Mindent vissza!, 91. o)
Palágyi Lajos: Melyiket? (Trianont ledöntjük, 72. o)
Palágyi Lajos: Sok magyar (Nem! Nem! Soha!, 94. o)
Palágyi Lajos: Temetés (Uo., 95. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Ha volt adósságunk… (Vesszen Trianon!, 110. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Hitvallás (Trianont ledöntjük, 74. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Mint Jákob (Nem! Nem! Soha!, 96. o)
Patyi István: Az irredenta szobrok előtt (Mindent vissza!, 92. o)
Pávai Vajna Ferenc: 1918-1938 (Uo., 94. o)
Pohárnok Jenő: A határcsinálók (Vesszen Trianon!, 111. o)
Pohárnok Jenő: A magyar zászló (Nem! Nem! Soha!, 998. o)
Portik Andor: Föl székely! (Mindent vissza!, 94. o)
Puszta Sándor: Megszólalt a Föld (Uo., 96. o)

Rácz Zsiga: Mindent vissza! (Vesszen Trianon!, 117. o)
Radványi Kálmán: Magyar cserkész dala (Nem! Nem! Soha!, 100. o)
Radványi Kálmán: Magyar halottak (Vesszen Trianon!, 114. o)
Ratsek Ráfael: Nem, nem, soha! (Trianont ledöntjük, 79. o)
Reményik Sándor: A csonka test (Reményik Sándor összes versei, 1. kötet, 118. o)
Reményik Sándor: A gondolat szabad (Uo., 66. o)
Reményik Sándor: A hadbíróság épülete előtt (Uo., 101. o)
Reményik Sándor: A költözők (Uo., 98. o)
Reményik Sándor: A máglya tetején (Uo., 82. o)
Reményik Sándor: A munkácsi temető éneke (2. kötet, 374. o)
Reményik Sándor: Átok (1. kötet 54. old)
Reményik Sándor: A torz-szülött 2. kötet 368. o)
Reményik Sándor: Ave Victor (1. kötet 64. o)
Reményik Sándor: Azoknak, kikhez nem jött el az ország (2. kötet 372.)
Reményik Sándor: Bujdosó vitézek (1. kötet 58. o)
Reményik Sándor: Búzavirág a magyar határról (Uo., 118. o)
Reményik Sándor: Családi kör 1940 (2. kötet 380. o)
Reményik Sándor: Elvégeztetett (Uo., 33. o)
Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz (1. kötet 53. o)
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz (Uo., 61. o)
Reményik Sándor: 1919. január 24. (Uo., 68. o)
Reményik Sándor: Félnek a poroszlók (Uo., 90. o)
Reményik Sándor: Fiammal beszélek (Trianont ledöntjük, 51. o)
Reményik Sándor: Gyűrűt készíttetek… (Reményik Sándor összes versei, 1. kötet, 119. old)
Reményik Sándor: Halottak napja (Uo., 362. o)
Reményik Sándor: Ha nem lesz többé iskolánk (Uo., 374. o)
Reményik Sándor: Három szín (Uo., 87. o)
Reményik Sándor: Hírt viszek (2. kötet, 365. o)
Reményik Sándor: Íme bizonyság (1. kötet, 122. o)
Reményik Sándor: Keserű kérdés ahhoz, kitől nincs hova föllebbezni (Uo., 104. o)
Reményik Sándor: Keserű szívvel (2. kötet, 356. o)
Reményik Sándor: Korszerűtlen versek: 7. Egymás mellett soha? (Uo., 417. o)
Reményik Sándor: Korszerűtlen versek: 8. Mi a magyar (Uo., 418. o)
Reményik Sándor: Köszönt egy ember (1. kötet, 64. o)
Reményik Sándor: Magyarok mindenütt (Uo., 71. o)
Reményik Sándor: Ma megfogta a kezem (Uo., 63. o)
Reményik Sándor: Megértük (2. kötet, 370. o)
Reményik Sándor: Mene Tekel (1. kötet, 93. o)
Reményik Sándor: Mi a magyar (Mindent vissza!, 106. o)
Reményik Sándor: Miért hallgatott el Végvári (Reményik Sándor összes versei, 2. kötet 235. o)
Reményik Sándor: Mikor az Isten alszik (1. kötet, 76. o)
Reményik Sándor: Mindent felírunk (Uo., 65. o)
Reményik Sándor: Mint Jób (2. kötet, 89. o)
Reményik Sándor: Nagy magyar télben… (Uo., 71. o)
Reményik Sándor: Ne jöjjön új tavasz (Uo., 60. o)
Reményik Sándor: Nagyszalonta és Geszt (Uo., 121. o)
Reményik Sándor: Némely pesti poétának (Uo., 94. o)
Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele (2. kötet, 331. o)
Reményik Sándor: Öröktűz (1. kötet, 110. o)
Reményik Sándor: Ott, túl… (2. kötet, 392. o)
Reményik Sándor: Petőfihez (1. kötet, 279. o)
Reményik Sándor: Rögök hálaadásra (2. kötet, 375. o)
Reményik Sándor: Segítsetek! (1. kötet, 102 o)
Reményik Sándor: Szól a censor (Uo., 105. o)
Reményik Sándor: Új szövetség (Uo., 111. o)
Reményik Sándor: Valakit visznek (Uo., 115. o)
Reményik Sándor: Vándorló város (Uo., 97. o)
Reményik Sándor: Vissza ne élj! (2. kötet, 367. o)
Rohoska Árpád: Székelyekhez (Vesszen Trianon!, 124. o)
Rózsa József: Egy mártír gyermek halálára… (Vesszen Trianon!, 126. o)
Ruttkay Arnold: Nem volt még elég? (Vesszen Trianon!, 127. o)

Sághy Ilona: Fohászkodás (Mindent vissza!, 113. o)
Sajó Sándor: A halottak majd visszajárnak (Magyarnak lenni, 57. o)
Sajó Sándor: A magyar holló (Uo., 113. o)
Sajó Sándor: Az Ipoly (Uo., 32. o)
Sajó Sándor: A vén bolond (Uo., 103. o)
Sajó Sándor: A veréb (Uo., 27. o)
Sajó Sándor: Bosszú (Mindent vissza, 110. o)
Sajó Sándor: Dermedés (Magyarnak lenni, 112. o)
Sajó Sándor: Éj a szabadban (Uo., 63. o)
Sajó Sándor: E rab föld mind az én hazám (Nem akarok gyáva csendet… 59. o)
Sajó Sándor: És mégis, mégis, – hinni kell… (Uo., 101. o)
Sajó Sándor: Farsang (Magyarnak lenni, 93. o)
Sajó Sándor: Fegyverre (Nem akarok gyáva csendet… 54. o)
Sajó Sándor: Hej török testvér (Uo., 107. o)
Sajó Sándor: Hit (Uo., 42. o)
Sajó Sándor: Hogy igazságunk gyávaságba fúlt (Uo., 108. o)
Sajó Sándor: Ipolyság (Uo., 100. o)
Sajó Sándor: Izenés (Magyarnak lenni, 51. o)
Sajó Sándor: Kapisztrán (Uo., 96. o)
Sajó Sándor: Kobzos ének Jókairól ((Uo., 81. o)
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben (Nem akarok gyáva csendet… 50. o)
Sajó Sándor: Magyar fiú éneke (Uo., 89. o)
Sajó Sándor: Magyar kereszt (Uo., 77. o)
Sajó Sándor: Magyarnak lenni (Magyarnak lenni, 51. o)
Sajó Sándor: Mohács után (Uo., 91. o)
Sajó Sándor: Most jöttem Erdélyből (Nem akarok gyáva csendet… 45. o)
Sajó Sándor: Muzsikaszó (Magyarnak lenni, 60. o)
Sajó Sándor: Nagyapám (Trianont ledöntjük, 106. o)
Sajó Sándor: Oláhok (Vesszen Trianon, 131. o)
Sajó Sándor: Örök bánat (Magyarnak lenni, 115. o)
Sajó Sándor: Rendületlenül (Uo., 120. o)
Sajó Sándor: Riasztó (Uo., 99. o)
Sajó Sándor: Selmecbánya (Uo., 20. o)
Sajó Sándor: Szép őszi reggel (Nem akarok gyáva csendet… 64.o)
Sajó Sándor: Szob (Magyarnak lenni, 25. o)
Sajó Sándor: Szobor a Rónán (Nem akarok gyáva csendet… 84. o)
Sajó Sándor: Szomorú bizakodás (Magyarnak lenni, 119. o)
Sajó Sándor: Szülőföldem szép határa (Uo., 20. o)
Sajó Sándor: Trianon (Nem akarok gyáva csendet… 60. o)
Sajó Sándor: Trianoni dal (Uo., 99. o)
Sajó Sándor: Új riadó (Nem! Nem! Soha!, 116. o)
Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok (Magyarnak lenni, 108. o)
Sajó Sándor: Vatha éneke 1046-ban (Nem akarok gyáva csendet… 65. o)
Sajó Sándor: Vörösmarty szelleméhez (Magyarnak lenni, 76. o)
Sántha György: Tanyai éj (Vesszen Trianon!, 136. o)
Sárossy-Hegyi Antal: Lesz, lesz, lesz… (Uo., 134. o)
Sas Ede: Magyar végrendelet (Nem! Nem! Soha!, 118. o)
Sassy Csaba: Székelyföldön (Uo., 120. o)
Segesdy László: Emlékszel-e? (Mindent vissza!, 114. o)
Seress Imre: Magyar, ne nyisd szét öklödet! (Vesszen Trianon!, 137. o)
Sértő Kálmán: Az utolsó roham (Trianont ledöntjük, 108. o)
Sértő Kálmán: Csaba útja alatt (Nem! Nem! Soha!, 122. o)
Sértő Kálmán: Horthy (Uo., 123. o)
Sértő Kálmán: Kívánság (Trianont ledöntjük, 107. o)
Sértő Kálmán: Kolozsvár (Uo., 107. o)
Sík Sándor: A rokkant éneke (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Az andocsi Máriához (Querela Hungariae, 130. o)
Sík Sándor: Az omladék alatt (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Ének minden emberhez (Uo.)
Sík Sándor: Hazátlan folyók (Uo.)
Sík Sándor: Karácsonyi álom (Uo.)
Sík Sándor: Kiáltás Zrínyihez (Querela Hungariae, 127. o)
Sík Sándor: Lamentáció (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Magyarok gyónása (Uo.)
Sík Sándor: Magyar tél (Uo.)
Sík Sándor: Óda a paraszthoz (Uo.)
Sík Sándor: Sikoltás (Uo.)
Sík Sándor: Szól a kakas már (Uo.)
Sík Sándor: Szökj fel, álmos óriás (Uo.)
Sík Sándor: Tömös (Uo.)
Sík Sándor: Történelem (Uo.)
Sík Sándor: Tűzvész (Uo.)
Simon Mihály: Kárpáthy Piroskának (Vesszen Trianon!, 140. o)
Somló Sári: Magyar vagy… (Trianont ledöntjük, 110. o)
Somlyó Zoltán: Régi városok (Querela Hungariae, 80. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Ábel a Tiszaparton (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 210. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A hadak útján (Uo., 43. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A kocsmajáró magyarokhoz (Uo., 60. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Apáknak mondom (Uo., 52. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A Szajna felé, s a Tisza felé (Uo., 21. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A turáni testvérekhez (Uo., 45. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A vádlott (Uo., 183. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A vezér (Uo., 200 .)
vitéz Somogyvári Gyula: Az én prófétaságom (Uo., 69. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Az én tüzem (Uo., 67. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Az ősi juss (Uo., 198. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Bácskai Induló (Vesszen Trianon, 144. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Búcsúzott szülőfalum (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 194. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Csüggedés (Uo., 202. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Déli harangok (Uo., 220. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Égi magyarok vándorolnak (Uo., 19. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Egy kis magyar fiúhoz (Uo., 37. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Egyszer majd eljön (Uo., 68. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Éjféli lázak (Uo., 24. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Eljött az ősz (Uo., 206. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Erdélyben (Mindent vissza, 114. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Erdélyi bordal (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 176. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Fegyverkovácsok műhelyében (Uo., 36. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Fekete madarakról (Uo., 32. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Gyújtogatás (Uo., 18. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hajnali imádság (Uo., 225. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Halott magyarok szájával szólok (Uo., 44. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hazajáró magyarok (Uo., 62. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hitetlenekhez szólok (Uo., 22. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Jaj (Uo., 173. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Keletre üzenek (Uo., 42. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Kiáltás a végekre (Válasz Végvárinak) (Uo., 39. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Koldusok Babilon előtt (Uo., 53. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Kuruc riadó a soproni sáncon (Uo., 188. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Lesz úgy megint (Uo., 41. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magam bátorítása (Uo., 35. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar (Uo., 38. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Bábel (Uo., 58. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Miatyánk 1919-ben (Uo., 7. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Mária asszony panaszkodott
vitéz Somogyvári Gyula: Mementó (Uo., 63. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Panaszkodnak a magyar szelek (Uo., 27. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur bán nótája (Uo., 235. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur pincéjében (Uo., 46. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Peturral a temetőben (Uo., 47. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur vezet éjféli pusztán (Uo., 49. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Pilátus tornácán (Uo., 191. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Régi legenda feltámadása (Uo., 216. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Repülj, fehér galamb (Uo., 20. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Sereginduláskor (Uo., 11. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Számadás (Uo., 13. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Székelyek (Uo., 218. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Te vagy a legény… (Uo., 59. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Tihany alatt (Uo., 210. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Újmagyarok zarándokútja (Uo., 195. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Valami elindult napkeletről (Uo., 187. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Varjú zarándok (Uo., 16. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Zsoltár (Uo., 10. o)

Szabó Áron: Magyar gyermekeknek (Nem! Nem! Soha!, 134. o)
Szabolcsi Pásztor Mihály: Végre igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 149. o)
Szabolcsi Pásztor Mihály: Vesszen Trianon! (Uo., 150. o)
Szabó Lőrinc: Az első döntés (Trianont ledöntjük, 122. o)
Szabó Lőrinc: Az Ipoly ünnepén (Uo., 126. o)
Számadó Ernő: Fölszállott a turul (Mindent vissza!, 127. o)
Számadó Ernő: Harsan a kürt (Uo., 128. o)
Számadó Ernő: Kuruc dal 1938 októberében (Uo., 125. o)
Számadó Ernő: Pro Libertate! (Uo., 126. o)
Szamolányi Gyula: Eltépték tőlünk (Uo., 116. o)
Szathmáry István: A pozsonyi sétatéren (Uo., 118. o) ???
Szathmáry István: A szabadság napján (Uo., 120. o)
Szathmáry István: A székelyek (Trianont ledöntjük, 135. o)
Szathmáry István: Grand-Trianon (Mindent vissza!, 119. o)
Szathmáry István: Jankó átka (Vesszen Trianon!, 151. o)
Szathmáry István: Magyarok éneke (Mindent vissza!, 119. o)
Szathmáry István: Mi nem feledhetünk (Trianont ledöntjük, 127. o)
Szathmáry István: Mi zaj riad a Tátra ormán? (Mindent vissza!, 124. o)
Szathmáry István: Nagy lesz újra Magyarország (Vesszen Trianon!, 154. o)
Szathmáry István: Nem! Nem! Soha! (Nem! Nem! Soha!, 137. o)
Szathmáry István: Nyitra (Uo., 137. o)
Szathmáry István: Országzászló (Trianont ledöntjük, 132. o)
Szathmáry István: Strassburg szobra (Uo., 130. o)
Szathmáry István: Trianont ledöntjük (Uo., 136. o)
Szathmáry István: Van egy napunk (Mindent vissza!, 122. o)
Szávay Gyula: Üzenet (Uo., 130. o)
Szécskay György: Gyászország most Magyarország (Trianont ledöntjük, 138. o)
Szécskay György: Megyünk nemsokára (Uo., 139. o)
Szegedi László: Halld meg vén Európa… (Nem! Nem! Soha!, 144. o)
Szegedi László: Keresztfa lett hazánk (Uo., 139. o)
Szegedi László: Magyar fohász (Uo., 142. o)
Szegedi László: Wilson úr… (Uo., 141. o)
Sziklay Ferenc: Felszabadulás (Uo., 146. o)
Szilágyi Béla: Elhervadt székely virágok… (Vesszen Trianon!, 156. o)
Szilágyi Béla: Ezer esztendeje lakjuk ezt a földet (Mindent vissza!, 134. o)
Szilágyi Béla: Mikes hazajött! (Trianont ledöntjük, 140. o)
Szilágyi Béla: Székely miatyánk (Uo., 144. o)
Szilágyi Béla: Végvárinak! (Mindent vissza!, 131. o)
Szilágyi József: Mindig csak éjjel (Vesszen Trianon!, 158. o)

Tarczay Gizella: A bevonuló honvédséghez (Nem! Nem! Soha!, 152. o)
Tarczay Gizella: Revízió (Uo., 149. o)
Tarczay Gizella: Visszajönnek (Uo., 152. o)
Tárczy Andor: Ungnak és Tiszának (Trianont ledöntjük, 147. o)
Telekes Béla: Nesze magyar! (Nem! Nem! Soha!, 154. o)
Timon Tibor: Magyar vagyok (Vesszen Trianon!, 159. o)
Titkos Andor: Atyánk (Nem! Nem! Soha!, 156. o)
Tollas Tibor Burgenland (Mindent vissza!, 134. o)
Tompa László: Erdélyi télben (Psalmus Hungaricus, 96. o)
Tompa László: Kiáltás (Querela Hungariae, 156. o)
Tompa László: Magányos fenyő (Uo., 155. o)
Tompa László: Múlt-jövő mezsgyéjén (Uo., 154. o)
Tompa László: Ne félj! (Uo., 157. o)
Tordai Ányos: Magyar harangszó (Vesszen Trianon!, 162. o)
Tóth Árpád: Arad (Tóth Árpád összegyűjtött versei és versfordításai, 162. o)
Tóth Árpád: Miért (Uo., 165. o)
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! (Uo., 143. o)

Vályi Nagy Géza: Sem egy halmot, sem egy völgyet (Mindent vissza! 135. o)
Vargha Gyula: Az oláh betöréskor (Nem! Nem! Soha!, 158. o)
Vargha Gyula: Ébresztő (Uo., 166. o)
Vargha Gyula: Kálvária-járás (Vesszen Trianon!, 164. o)
Vargha Gyula: Károlyi Mihály (Nem! Nem! Soha!, 161. o)
Vargha Gyula: Magyar gyász (Uo., 159. o)  
Vargha Gyula: Pusztaszeren (Uo., 167. o)
Vargha Gyula: Új életkezdés (Vérző Magyarország, 193. o)
Vargha Gyula: Zrínyi (Nem! Nem! Soha!, 163. o)

Wass Albert: A bujdosó imája (Wass Albert összes versei, 93. o)
Wass Albert: A gyökér megmarad (Uo., 252. o)
Wass Albert: Dal (Uo., 84. o)
Wass Albert: Dalol a honvágy (Uo., 78. o)
Wass Albert: Erdélyi vallomás (Uo., 21. o)
Wass Albert: Fenyő a hegytetőn (Uo., 50. o)
Wass Albert: Gyertyaláng (Uo., 191. o)
Wass Albert: Hontalanság elégiája (Uo., 90. o)
Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Uo., 101. o)
Wass Albert: Idegen tavaszban (Uo., 88. o)
Wass Albert: Kereszt a faluvégen (Uo., 56. o)
Wass Albert: Miért sír a szél (Uo., 23. o)
Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél (Uo., 79. o)
Wass Albert: Nagypénteki sirató (Uo., 99. o)
Wass Albert: Üzenet haza (Uo., 5. o)
Wass Albert: Záróvers (Uo., 96. o)

Zas Lóránt: A szégyen (Trianont ledöntjük, 150. o)
Zilahy Lajos: A szégyen (Querela Hungariae, 137. o)
Zilahy Lajos: Szalonta (Vérző Magyarország, 207. o)
Zivuska Andor: Bízó ének (Mindet vissza!, 144. o)
Zivuska Andor: Erdélyhez (Uo., 144. o)
Zivuska Andor: Irredenta (Uo., 145. o)
Zivuska Andor: Lord Rothermerehez! (Uo., 145. o)

Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk! (Vesszen Trianon!, 167. o)
Zsabka Kálmán: Magyar vagyok (Trianont ledöntjük, 151. o)
Zsabka Kálmán: Trianon (Vesszen Trianon!, 166. o)

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf