Levél az olvasóhoz - 2011. 7. hó

Uram, e nemzet, hogy esd Utánad
S nem hallgatod meg esdő imánkat?
- Nem hangzik Hozzád a magyar ének?...
- Nem méltó, hogy halld esengő néped?

/Röck Gyula: A magyar nemzet védasszonya/


 „A történelem az élet tanítómestere” - mondták már a rómaiak is. Nagy a baj tehát, ha nem tanulunk a múlt tragikus eseményeiből, nem okulunk a történteken, és hagyjuk újra megismétlődni azokat. Ezért láttam szükségesnek, hogy a » Bolyongások« című társadalomkritikai rovatunkban Szabó Dezső »A magyar munkáshoz« című – egyes részeiben vitatható – pamfletjét közöljük, valamint a Szózat havilap szerkesztőségi üzenetében jelezzem, a tavalyi kormányváltást ismét nem követte igazi rendszerváltás, a várt és ígért forradalmat ismét elsinkófálták. „Mélyen megokolt azok félelme, akik másfél év óta szorongással nézik a politikai harc kialakulását. Lassanként, ezer és ezer ok végzetes meghatározásából két halálosan ellentétes táborba fejlődik az egész politikai Magyarország. Az egyik, amelyik kereszténynek mondja, kiáltja, harsogja magát, a másik, amelyik ugyanezeken a hangnemeken liberális zászlót lóbál. A keresztény tábor keresztény etikát, erkölcsi tisztulást és hazafias jelszavakat hangoztat. A liberális fél, hogy a vele szemben álló hatalmas ellenséggel szemben minden elégületlenséget maga mellé nyerjen, szociális haladást, emberi jogokat, közszabadságokat, gazdasági szabad mozgást, szocializmust, és az éhes gyomornak s elégületlen szívnek mindenféle kívánatos izmust hirdet.” (1)  Szabó Dezső kilencvenegy éve írt gondolatai, napjainkban is több mint időszerűek. Olvasóinknak szóló levelemben nem gazdasági kérdésekkel akarok foglalkozni, hanem szociálisakkal, ugyanis a mai belpolitikai helyzet fonáságát mi sem jelzi jobban, hogy a jelenlegi kormánypártban egyaránt megtalálhatók kereszténydemokraták és népi liberálisok, akik retorikában mindvégig hazafiak és keresztények, cselekedeteiben azonban az utóbbi húsz év kormányzati gyakorlatát követve kizárólag a nagytőkét és a bankokat szolgálja. A jelenlegi kormány eddigi intézkedéseikből ugyanis mára egyértelműsíthető, hogy az elmúlt négy év hazai gazdasági válságát, veszteségeit – amit a nagytőke gátlástalan mohósága és a helytelen politikai-gazdasági stratégia közösen okozott – ismét a kisemberekkel óhajtják megfizetetni. Mert az a tény, hogy immár az alapvető szociális vívmányokat is/szabadság, bérpótlékok, stb./ állami rendelettel veszi el a regnáló hatalom, világosan mutatja, ez a kormány se nem keresztény, se nem nemzeti. Mit várt- várhat az átlagválasztó attól az újabban keresztény miniszterelnöktől, akinek egyetlen eddigi »munkahelye« a parlamentben található? Mit várt-várhat a jobboldali, keresztény polgár attól a kereszténydemokrata pártól, amely nem tartja ebben a kiélezett helyzetben mindennél fontosabbnak XIII. Leo pápa szociális tanítását (2), valamint Mindszenty József igazát Barankovics Istvánnal szemben. Szintén Szabó Dezső írta: » Kétségtelen, hogy minden erőszak, ravaszság és minden pokol ellenére a világtörténelem menete nem más, mint nagy szociális igazságok megvalósítása. Kétségtelen, hogy aki a jövő meglátásával kétségbeesett makacssággal és heroikusan szereti ezt a kihasznált, szerencsétlen fajt, minden erejével oda törekszik, hogy a magyarság közélete, államalkotó munkássága, gazdasági megnyilvánulása ezeknek az igazságoknak a megvalósításában merüljön ki. Minden magyar hazájává hódítani a magyar földet, minden magyar termésévé hódítani a magyar munka termését, minden jövőt adó gondolat, a kultúra minden építő munkájába beállítani a magyar agyvelőt: ez a magyar jövő egyetlen útja. Aki visszaélést vagy kiváltságot rombol, az nem rombol, hanem épít a magyarságnak, aki hazugságot öl meg, az nem öl, hanem életet ad a magyar szellemnek, aki megmutatja a jelen irtózatos sebeit, az nem hazát árul, hanem a haza újjáépítésére kiált fel minden becsületes akaratot.«(3) Ezek az eszmék a jelenlegi kétharmados kurzustól igencsak távol állnak. Láthatjuk a magyar munkásosztály és a kistisztviselők, tanárok, alkalmazottak, családi gazdaságok és kisvállakozások cipelik folyamatosan több mint húsz éve vállukon az ország terheit, miközben csak a kormánypárt címkéje változik. »Minden fonákságunk oka az, hogy a hivatalos Magyarország nem mer bizonyos kérdéseket intézményesen és egészségesen megoldani, hanem ahelyett fél gyávaságból és fél merészelhetetnemségből csinál egy egész heccet, mely nekünk többet árt, mint az ellenséges idegennek, s mely a magyarságot kompromittálja minden becsületes szociális fórum előtt. Egy másik, rejtettebb oka szociális ferdeségeinknek pedig az, hogy bizonyos érdekkörök, melyeknek ma még döntő súlya van a keresztény oldalon, kis pecsenyéjük megóvására szeretnek minden szabadságot; a szociális megújhodás minden vágyát, mint keresztény katasztrófát és hazaárulást kijátszani a politikai makaóban.« (4)
A megoldás kulcsa ráadásul csak látszólag van a választók kezében. A tehetetlen, belső meghasonlottsággal küzdő jobboldali ellenzék sem alternatíva, hisz szintén nem tanul a múlt tanulságaiból. (5) Ráadásul a demokráciának nevezett parlamenti diktatúra békés úton nem teszi lehetővé a képviselők választási ígéreteinek folytatólagos ellenőrzését, a vétők megregulázását. Hogy ebből a csapdahelyzetből van-e kitörési út alkotmányos eszközökkel, vagy pedig erőszakkal kell – egy egyre valószínűbb európai politikai robbanáshullámmal párhuzamosan – a rendszer működését megváltoztatni, arra e sorok írója nem tud válaszolni. A követendő szociális modell azonban csak egy lehet: az oly sokat emlegetett és megújított harmadik út. (6)


1. Két romlás közt, Virradat, 1921.II. 27.
2. Szózat 2010. január.
3. mint 1.
4. Szabó Dezső: Szabadság és keresztény politika, Virradat, 1921. III. 10.
5. Szabó Dezső: Tiborc könyörög, Szózat, 2010. április.
6.  Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok. Szózat, 2010. október.
Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf