Levél az olvasóhoz - 2021. 1. hó

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől;
mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.
Elég minden napnak a maga baja.
                                                         Mát. 6: 34.

 

 

A naptári év fordulóján rendre összegzést gondolunk az elmúlóról és rendre elhatározást, fogadalmat teszünk valaminek másítására. Aztán az új esztendő haladtán ezt bizony nagyon is rendre megszegjük restségből, mondvacsinált okok miatt vagy egyszerűen lehetetlensége okán, hisz a nagy fogadkozások sajnos szükségszerű mértékben, megvalósításuk korlátait is hordozzák. Boldog, akit nem kínoznak kényszerek, még boldogabb, aki azokról helyi értékük szerint tud ítélni…
    Silány állapotban van az emberiség tudati, erkölcsi és hitbéli állapota. Természete-, de még inkább a láthatlan (olykor nagyon is látható és néven nevezhető) „világelit” által vezérelten. Beláthatlan a szemlélőnek ezen mozgások eredője, minként körvonalazhatlan akárcsak a lokalitásban ható tere is.     Oly sok dologban épeszűnek, éleslátónak tudott ismerőseink, pláne barátaink közt is egyre-másra föltűnik a konzumfertőzöttek szellemi tarantellája, vitustánca, és nincs mód, amivel rávehetnőnk tévképzeteik felülbírálására. A legújabb kori történelemtől nem idegen e jelenség, de jóhiszeműen és bizakodva, saját köreinkben elképzelhetlennek tartottuk… És mégis!
    Egy minap olvasott, friss statisztika szerint a magyar népességnek csupán tizenöt százaléka kívánná beoltatni magát Covid elleni vakcinával. Hat és pusztít ebben is a rosszindulatú suttogó – olykor nagyon is valóságos, liberálisan önjelölt doktorpróféták által, különféle médiumokban hirdetett – propaganda. Úgy vélem, akik embertársaikat a betegség elleni védekezésről igyekeznek lebeszélni – áttételesen, de tevőleges tömeggyilkosok! Márpedig, a XX. századi járványokat, gyermekbetegségeket csakis ezekkel az immunrendszerünkre serkentően ható oltásokkal, csöppekkel, tapaszokkal lehetett mérsékelni, eltüntetni. Azaz, eltüntetni csak helyi népességben lehetett, mert a mostani, iszlám területfoglalás idején, már-már elfeledett- vagy épp csupán orvosi tankönyvekből ismert betegségek megjelenéséről is hallhatunk híreket. No persze világszerte csak mínuszos híradásokban, apró betűvel, a PC gondos megfogalmazásaiban. Hát, még vagy már itt tartunk, zárványban rekedt régivel újuló esztendőnkben.
    Igen nagy baj – talán a legnagyobb –, hogy a nyugati világ előbb a sarokba térdepeltette Istent, majd ki is zárta a sufniba. Tűzifa és egerek közé. A vétek már bűnné fordult; ha az egyetemes egyház sem hajlandó levetni magáról (kivetni magából) a korszellemet, fölbecsülhetetlen a kártétel, ami a lelkekben pusztít. „Az Antikrisztus első arca: a farizeizmus, a morális feddhetetlenségbe öltözött világi gyarapodás. A második arc a klérus, a vallásos dogmatikába öltözött világhatalmi ösztön. A harmadik arc az apparátus, a személytelen észbe öltözött létrontás-rendszer.” – írja egy helyütt Hamvas Béla az Antikrisztus című gondolatfüzérében és ezen megközelítését nincs okunk cáfolni. Lám, most értékelődik fel a néhai kommunista blokk hatékony öngyógyítása a ránk oktrojált marxista-materialista szemlélet ellen. Hovatovább Európa csak e valódi, topográfiai középnek megfelelő korridorban létezik majd, az egykor irigyelt nyugat menthetetlenül kifordul magából, a szabadkőműves társadalommérnökök rosszvoltából. Lelkük rajta! Örömteli reményeimben tán sokezer ázsiai évek hányattatásaiban edződött, és még félig egészséges nemzetünk elkerüli, elkerülheti a megsemmisülést. Aki ezeket a jeleket a mái konzervatív vezetési gyakorlatban nem látja – ostoba! Természetesen, nincs olyan muzsika, amit ne lehetne szebben, jobban előadni, néhol még hamis hangok is becsúsznak, de ezt legalább próbált szimfonikus zenekar adja elő, nem lopni serény vásári malacbanda…
    Teli vagyunk aggodalommal (jó, hogy így van), de reménnyel is; senki azonban nem fogja kikaparni parázs közül a gesztenyénket. E csemegéről nem mondhatunk le csak azért, mert olykor sziszegve szánkba kell kapnunk megperzselődött ujjainkat. Jöjjön tehát, aminek sem jöttét sem arcát nem láthatjuk előre. Azonban bizakodhatunk, Jézus tér be szelíd méccsel kivilágított ablakú házainkba…
    A holnapi napból ma még, egyetlen perc sem telt el! És ez legyen mindig így!

Czipott György

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf