Levél az olvasóhoz - 2020. 5. hó

„Ne légy hitetlen, hanem hívő!”
                             /Jn. 20,26/

 

Azt vélhetően sohasem fogjuk megtudni, hogy bolygónk emberiségét rettegésben tartó koronavírus a földet uralni akaró Nagy Testvér egyik félresikerült kísérlete,  egy vegyi fegyvert gyártó vállalat súlyos biztonságtechnikai hiányosságai, vagy tényleg egy ismeretlen térben létrejött vírus természetes elterjedése e. Azt sem gondoltam volna, hogy a XXI. század első évtizedeinek történései majd emlékeztetnek a száz évvel ezelőtt történtekre, mint azt sem, hogy kísértetiesen kezd beigazolódni a konzervatív forradalom két jobboldali, gyakran félremagyarázott filozófusa Ernst Jünger és Julius Evola – az emberiség sorsának, az elkövetkező 150-200 évre vonatkozó – próféciái.

    Jüngert – visszatekintve – joggal tartjuk ma a XX. század jelképének, nem csak a „kiégett generációként”, hanem az „elveszett század” szószólójának is, amelyet áthat a nemzeti élet utolsó szakrális felvillanásainak és a jelenkor technokrata univerzalitás fullasztó profanitásának szenvedélyes és drámai küzdelme, amelyek évszázadunkban új birokra keltek. Evolának is, Jüngernek is az volt a véleménye, hogy a régi polgári értékek elhasználódtak és a társadalom a totális összeomlás szélén áll, immár kétségtelen tény –  ahogy Jünger állította –  „ a XXI. század a Titánok százada lesz, a XXII. pedig az isteneké…”. Az is tény, hogy a vírus terjedése még fokozottabban felszínre hozta azokat a súlyos társadalomfejlődési, szociológiai, viselkedései és gazdasági feszültségeket, amely a jobboldali konzervatív és a liberális demokráciák hívei között feszül. Az irányított migrációs áradattal kapcsolatos radikális véleménykülönbségek bebizonyították, hogy a demokratizmus egy nagyon olcsó optimista előfeltevés alapján áll. Vagyis nem számol a tömegpszichikum tökéletes irracionális jellegével. Látható, a muzulmán vallású migránsok gyakorlatilag gond nélkül terrorizálhatnak agymosott, liberális vezetésű országokat, mert a választók nagy tömegét nem az ész, hanem a lelkesedés, a hangulat, a szuggesztió mozgatja. E probléma alapján valóban van értelme és létjogosultsága, amennyiben – in primis et ante omnia – a tradicionális Európa védekezési elvárásainak kifejezése. Bebizonyosodott, hogy a Kalergi-terv súlyos értékrombolással, évszázados tradíciók felszámolásával jár, mert az általa oly favorizált Páneurópa előfeltételei, az individualizmus és a szocializmus eszmerendszere, szöges ellentétben áll azokkal a tradíciókkal, amelyeket a modern Európa a keresztény kultúrkörtől örökölt, amely elvetése nem anyagi, hanem szellemi veszély. Julius Evola a „Pogány Imperializmus”, 1928-ban megjelent könyvében már akkor felhívta a figyelmet: „Lehetséges–e, hogy gazdasági és politikai szétszabadottsága ellenére Európa a nem–európai és Európa ellenes erőkkel szemben fenntartsa a maga autonómiáját, sőt, egzisztenciáját megőrzendő szükséges–e, hogy magát egységesen megszervezze. Vélhetőleg e gondolatmenet alapján hozták létre az Európai Uniót az alapító Atyák, amely azonban a hanyatló nyugat és a felemelkedni akaró kelet között fennálló oldhatatlan nézetkülönbségek miatt mára gyakorlatilag működésképtelenné vált. Magyarország a kelet-közép-európai térség vezető véleményformálójává vált, megjegyzendő azonban, hogy az illiberalizmus Orbán Viktor és körei által favorizált kísérlete – minden eredménye dacára, elméleti alapon –  kudarcra van ítélve. Ugyanis az illiberalizmus nem a szent szellem által irányított folyamat, hanem az osztályok hierarchiájának versengése, ahol a „fenntartható gazdasági növekedés” nem más, mint a mohó ipar étvágya, egoizmusa, versengése és tervei.  Mint fennebb idéztem, Jünger szerint a „XXII. század pedig az isteneké…”, ugyanis Európa következő évszázadait, jövőjét alapvetően befolyásolja az a tény, hogy most, ebben a században győzünk-e, győz-e a rendi társadalom, a konzervatív forradalom eszmeisége, majd utána képesek leszünk-e új keresztes hadjáratott indítani e térség Szent szellemének birtoklásáért. Képesek vagyunk-e a Gonosz által sikeresen megosztott Katolikus Egyház súlyos hibáit, az alkalmatlan pápa baklövéseit korrigálni és ezzel megakadályozni az Antikrisztus uralomra jutását.

Cságoly Péterfia Béla
f
őszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf