Levél az olvasóhoz - 2013. 7. hó

A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust
 még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük,
 hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk,
kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más
 normális, azaz nem kommunista ember számára, nem ismeri a szégyent,
az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret;

 /Alekszander Szolzsenyicin/
Vélhetőleg az Egyesült Államokba emigrált kiváló orosz író odaköltözése után azonnal felülvizsgálta eddigi álláspontját, és a kommunista szó mellé tette kötőjellel a kapitalista szót. Ez idáig összeesküvés elméletként tartották számon a Tőke végrehajtó szervezetét, az úgynevezett Bilderberg csoportot, aki erről valahol említést tett, arról a legkedvezőbb vélemény is az üldözési mánia volt. Az ezerkilencszázhúszas évek Amerikája hasonlóképpen gondolt a szervezett bűnözésre, az FBI ezt következőképpen vélelmezte: »nálunk pedig semmilyen maffia vagy efféle bűnszövetkezet nem létezik.« Mára azonban nyílt titok mindkét szervezet létezése. Mit kell tudnunk róluk? A Cosa Nostráról elegendő elolvasni Mario Puzo »A keresztapa« című könyvét vagy megtekinteni Coppola azonos, és  Damiano Damiani »Polip« című filmjét. A másik bűnszövetkezet működése is hasonló, ugyanakkor annyiban különbözik az előzőtől, hogy működési területe már határtalan, hataloméhsége pedig mértéktelen. Három kiváló közgazdászunk is foglalkozott a Bilderberg csoporttal - Csath Magdolna, Bogár László és dr. Drábik János -, őket ugyanúgy tiltólistása tett a mai, magát polgárinak és jobboldalinak nevező kormánypárt, mint annak idején a nemkívánatos eszméket hirdetőkét a kommunista Kádár-rendszerben.
A Bilderberg maffiáról szóló írásunk aktualitását Viviane Reding Eu biztos és a csoport feltételezet – Magyarország és Orbán Viktor kormánya elleni – akciója /amiről már a francia Nouvelles de France portál is hírt adott/ tette időszerűvé, megjegyezve, hogy a Tőkét és végrehajtóit láthatólag azonnali cselekvésre ösztönzi a gátlástalan rablásukat korlátozó legkisebb esemény is.
Maffiaszerű működését a Biderbergnek az is bizonyítja, hogy Robert Eringer kutatónak sikerült megszereznie egy példányt 1955 szeptemberében – Garmispartenkirchenben – tartott konferencián írt titkos jegyzőkönyvről. Ez áll a jegyzőkönyv 30. oldalán: »Ezen konferencia résztvevői azokat a megállapodásokat, amelyek a kifejtett vélemények után egy általános konszenzus folyamán születnek, a saját befolyás-övezetükön belül továbbadhatják, természetesen a forrás érintése nélkül.« Egy levelében ezt válaszolja Eringernek a bilderbergista Sir Paul Chambers: »Semmit nem árulhatok el a Bilderberg-csoportról egy kívülállónak, aki nem tagja annak. Ez kötelességem. Nagyon sajnálom, hogy nem segíthetek Önnek, de erre abszolút nincs fölhatalmazásom, s ebben a vonatkozásban nagy hibát követnék el, ha bármit is mondanék.«
Idézzük a teljesség igénye nélkül Csath Magdolna ide vonatkozó jegyzetét:

1954 óra napjainkig a világ legbefolyásosabb emberei évente egyszer titokban találkoznak…” – így kezdődik Daniel Estulin 2007 decemberében megjelent könyve, amely már világsiker. Ugyanis arról szól, hogy a világ politikai és pénzügyi vezetői miről is beszélnek évente egyszer titkos találkozásukkor – a Bilderberg csoport megbeszéléseken - és hogyan befolyásolják ezek a találkozások a világ ügyeit: elnökök megválasztását vagy megbuktatását, háborúk kitörését és az energiapiacok manipulálását.
A főáramú média, bár meghívottként képviselői jelen vannak a találkozáson, híreket mégsem közöl róluk. A könyv ezért főleg két kérdésre próbál válaszolni:

- Vajon mivel foglalkoznak ezek a bölcs emberek, ami ekkora titokzatosságot érdemel?
- Vajon merre akarják elvinni a világot?

»A Bilderberg-Csoport a világot irányító globális pénzügyi elit egyik képviselete. A pénzuralmi világrend széleskörű hálózatot működtet. Ezek közül a három legfontosabb, a Külkapcsolatok Tanácsa /Council on Foreign Relations/, másodhegedűsként a Bilderberg Csoport, és végül a Trilaterális Bizottság. Tény, hogy a Bilderberg Csoport nagy tekintélyre tett szert. Mégpedig azért, mert a kiszivárgott információk és tények utólag csaknem mindig igaznak bizonyultak. Amit a Bilderberg Csoport zárt ajtók mögött megbeszél, azokból kormánydöntések, a nemzetközi szervezetek, a NATO, az EU, az ENSZ döntései lesznek. Azt szorgalmazzák, hogy olyan súlyos legyen a válság, amely már rákényszerítheti a világra az új világrendet, amely a történelemformáló világerők különböző struktúráinak már 250 éve a legfontosabb világstratégiai célja. E stratégiának a lényege olyan, egy központból irányított világrend, egyfajta világállam létrehozása, amelyben a nemzetközi pénzkartell tartja az ellenőrzése alatt a pénzrendszert, és a szuper-gazdag pénzdinasztiák ennek a segítségével gyakorolják a politikai hatalmat is. Olyan kétpólusú világtársadalom létrehozása a céljuk, amelyben a pénzvagyon-tulajdonosok szűk érdekcsoportja gyakorolja a hatalmat, ellenőrzi a gazdaságot, és mindenki más tőlük függő, bérből és fizetésből élő alkalmazott, vagy még kiszolgáltatottabb helyzetben lévő segélyezett;« állítja dr. Drábik János, a » pénzuralmi világelitnek saját intézménye az Európai Unió. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Európai Unió fölösleges intézmény. Európa népeinek nincs szükségük egy elbürokratizálódott, költséges birodalmi struktúrára. Az Unióból származó előnyöket – a termelés, az áruk, az információ és eszmék szabad áramlása, a határok fellazítása – birodalmi vízfej nélkül, a nemzetállamok közötti két vagy többoldalú együttműködéssel is hatékonyan megvalósíthatják, elérhetik. Az EU-ra nem Európa népeinek, hanem a világuralmi elitnek van szüksége. Az államok feletti hatalmat gyakorló transznacionális pénzkartell akar mindenáron szabadulni a nemzetállamoktól, mert azok a szuverenitásigényüknél fogva, bármikor kiléphetnek a pénzuralmi világrendből.  A pénz önmagában értéktelen „jel”, amit a nemzetközi pénzelit gyakorlatilag ingyen hoz létre „a levegőből”. Ennek a jelnek, fedezetlen pénznek, akkor lesz fedezete, amikor azt hitelként ki tudják valakinek kölcsönözni. A hitelfelvevő adósként elkezd érte kamatot fizetni. A legjobb adósok maguk az államok, mert a szuverén adósok elvileg nem mehetnek csődbe. Ezzel a fedezetlen jel, fedezett pénzzé alakul át. De ezt a jelet az egyes országok maguk is kibocsáthatnák. Ez a saját kibocsátású nemzeti közvetítő közeg jobb pénz lenne, mint a külföldről kamatsarcra kikölcsönzött jel, mert a saját pénznek az adott országban az értékteremtő munka lenne a fedezete. Kína például így működik. Ezért a transznacionális pénzkartell célja az, hogy minél előbb megszabaduljon a nemzetállamoktól. Ennek a legolcsóbb módja beterelni őket egy nemzetek feletti birodalmi struktúrába. Így a felszámolásukhoz nem kell sem hadsereg, sem háború, mindössze át kell mosni az emberek agyát a kezükben tartott véleményipar tömegtájékoztatási eszközeivel. Azé az agy és a gondolkodás, aki megtévesztéssel, félretájékoztatással megműveli.«
A világ és a hazai közvélemény ma már számon tartja, hogy kik a Bilderberg Csoport belső magjához tartozó személyek, akik minden alkalommal jelen vannak a találkozókon: a leghatalmasabb globális cégek, a Coca-Cola, a Chase Manhattan Bank, az American Express, a Goldman Sachs, a Microsoft, a British Petroleum, a Shell , az OMV elnökei, a FED/amerikai jegybank/, CIA, és az FBI igazgatói is, együtt az európai országok miniszterelnökeivel, a belga és spanyol király, a holland királynő, a Habsburg család, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Tony Blair, Bill Clinton, David Rockefeller, a Rothschild-dinasztia képviselői, James Wolfensohn és Paul Wolfowitz,  a Világbank volt elnökei és mások. Akik állandóan jelen vannak, együttesen nagyobb vagyonnal rendelkeznek, mint az USA teljes lakosságának vagyona.  Tudomás van arról is, hogy kik meghívott résztvevők eddig Magyarországról: Bokros Lajosról, Surányi Györgyről, Járai Zsigmondról, Martonyi Jánosról tudunk. A dologban így az a legkínosabb, hogy a jelenlegi – kétharmados többségű – állítólag nemzeti-jobboldali-keresztény kormánypárt több prominense is résztvevő ezekben az üzelmekben.

Talán erőltetettnek tűnik Mel Gibson idevonatkozó filmjét citálni; az Összeesküvés elméletet, de lássuk be, volt, aki rájött és a film segítségével a nyilvánosság elé tárta azokat az eszközöket, módszereket, mellyel manipulálni lehet embereket. És ha már Mel Gibsont említettük, két dologra érdemes rávilágítani:
- rémrossz /elnézést a kifejezésért/ filmjei mellett kimagasló teljesítményként említhetjük a Passiót, ami értéket mutatott fel szemben a hollywoodi szennyel.
- politikai nézetei és mélyen katolikus hite miatt az antiszemitizmus vádjával revolverezték, ami nagyban hozzájárult alkoholizmusához.

Hollywood mocska meghódította az egyre hitetlenebb Európát, virtuális világa részben maga alá gyűrte kétezer éves kultúráját, keresztény-értékeit, erkölcsét. A média hatalma erőszakosan beköltözött otthonunkba, velünk van, immár megszabadulni sem tudunk tőle. Árukat ad, álhírt, álhitet, álsikert.
A gazdasági érdekek látszólag felülírják az erkölcsi normákat, e felől ne legyen kétségünk. Nekünk, keresztény embereknek azonban kötelességünk, hogy kiálljunk a lelki gazdagság, a szellem értékei és hitünk mellett, bármi-bárki veszélyeztesse ezeket. Ne feledjük, hogy a média nem lehet hatalom felettünk, amit látunk-hallunk, az még nem feltétlenül a valóság, csupán amit el akarnak velünk hitetni.


*


Kedves levelet kaptunk minap Szervátiusz Klárától, Szervátiusz Tibor szobrászművész feleségétől: »Június  27.-én   felavattuk  Szervátiusz  Tibor  táti  Trianon-obeliszkjét , három  héttel  később  a  tervezettnél  az  árvíz  miatt. Az  obeliszkkel /amely  3  méter  magas,  s rajta  a  nemzetet  szimbolizáló  nagycsalád,  amelyet  szétszabdalnak  a  csonkítás   új  határai/,  Szervátiusz  Tibor  azt  üzeni,  hogy  nem  felejthetjük  a múltat,  s  nem mondunk  le  arról,  ami  a  miénk.  Az  obeliszk  hátoldalán  a Papp-Váry  Elemérné  féle  himnusz :  Hiszek  egy  Istenben ....« Adja Isten, hogy a Kárpát-hazában minél több ilyen örvendetes  összetartozás-összefogás emlékmű, minél több Szervátiusz remek avatása legyen. Kívánunk ehhez sok-sok erőt és kitartást – a Magyarok Nagyasszonya, Babba Mária segítségével.Cságoly Péterfia Béla
Törőcsik Attila

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf