Műfordítások Gyóni Gézától, Gyóni Géza verseiből

gygismeretKevesen tudják, hogy a tragikusan meghalt Gyóni Géza kitűnő eszű diák volt, könnyen tanult nyelveket. Volt nyelvkészsége, bár a gyóni tótokat megmagyarosító lelkész fia a szlovák nyelvért, negyvennyolcas érzelmei miatt a német nyelv befogadásáért sem rajongott. Viszont a latint és a görögöt kapásból fordította, az olasz és a francia is tetszett neki. A hadifogságba unaloműzésnek elkezdett angolul tanulni, majd Ali Hajdár költőtársa kedvéért a török szavakat kezdte elsajátítani. Ezekről a tényekről tanúskodik Balogh István fogolytársának hazamentett füzete is. A füzet szerint Gyóni megszerezte valahogy Thomas Moore, Henry Wadsworth Longfellow, Oscar Wilde verseit. Bizony Gyóni az »élet« tragikus végű »szeretője« volt már korábban is, ahogy még Moore versének megismerése előtt leírta:

»Cézárt új bárdok koszorúzzák.
 Engem vár már a szomorúság,
 És nem kísér ki  senki, senki…«    


   »A harcnak és szerelemnek, a szenvedésnek és hitnek, az igaz emberségnek és igaz magyarságnak ez a kivételes költője eddig nem szólalhatott meg teljes hangszerével« írja az első teljes, három kötetes, Gyóni Géza művei előszavában Gyóni Ferenc dr., a budapesti evangélikus gimnázium tanára. És ez így is van, hisz hányan tudnak napjainkban [még a verseit kedvelők közül is], a műfordító Gyóni Gézáról?! Költeményei eddig tizenegy nyelven szólaltak meg, és most ehhez kapcsolódik havilapunk –Kitekintő- rovata állandó szerkesztőjének, a Moszkvában David Burljuk díjban részesítet Gaál Áronnak első, magyarról- orosz nyelvre fordítása, [Levelek a Kálváriáról 1915-1917] a »harmadik levél,« melynek orosz nyelvű korrektora Kszelena Litvinova volt. Gyóni életének és halálának, valamint verseinek oroszországi megismeréséhez remélhetőleg jelentősen hozzájárul majd az az e verset is tartalmazó összeállítás, ami Gaál Áron által mostanság fordított csokornyi válogatásból, a költő fényképéből, biográfiájából és egy új esszéből áll majd össze. Terveink szerint mindez ez év augusztusában kerül publikálásra, a szibériai Krasznojárszk vezető irodalmi lapja, a «Новый Енисенский Литератор (НЕЛ)» hasábjain.

Források: Gyóni Géza ismeretlen versei, Methosz Könyvkiadó 1941, Idegen lantokon, Kapui Ágota- Valentyik Ferenc, Dabas 2010.

összeállította:-cspb-

 

Gyóni Géza: A kert
    Oscar Wilde

Hervadt a liliom kelyhe már,
Töve körül arany a por;
S a bükk-erdőben haldokol
Az utolsó búgó madár.

A napraforgó bús fejét,
Aszott szárára hajtja le;
S a kerti út vándor lelke
Holt lombokat szór szerteszét.

Halvány szirmok hullonganak,
Míg kész a tejszín hólepel;
S egy rózsa fekszik a gyepen,
Mint karmazsin selyemdarab.

Oscar Wilde: Le jardin

The lily’s withered chalice falls
Around its rod of dusty gold,
And from the beech-trees on the world
The last wood-pigeon coos and calls.

The gaudy leonine sunflower
Hangs black and barren on its stalk,
And down the windy garden walk
The dead leaves scatter, - hour by hour.

Pale privet-petals white as milk
Are blown into a snowy mass:
The roses lie upon the grass
Like little shreds of crimson silk.


Gyóni Géza: Estharang
    Thomas Moore

Az estharang, az estharang!
Ó mennyi, mennyi mesehang!
Ifjúság, otthon, szép idő,
E lágy zenére visszajő.

A boldog kor már elmaradt;
S a szíveket, a vígakat
Takarja barna síri hant;
S nem hallanak már, estharang.

És így lesz majd, ha meghalok;
Itt zengenek még a dallamok;
Más dalnok jár a völgyeken,
Ki estharangról énekel.

Thomas Moore:
 Oft, in the stilly night   

Oft, in the stilly night,
Ere slumber’s chain has bound me,
Fond memory brings the light
Of other days around me;
The smiles, the tears,
Of boyhood’s years,
The words of love then spoken;
The eyes that shone,
Now dimm’d and gone,
The cheerful hearts now broken!
Thus, in the stilly night,
Ere slumbr’s chain hath bound me,
Sad memory brings the light
Of other days around me.

When I remember all
The friends, so link’d together,
I’ve seen around me fall,
Like leaves in wintry weather;
I feel like one
Who treads alone
Some banquet-hall deserted,
Whose lights are fled,
Whose garlands dead,
And all but he departed!
Thus, in the stilly night,
Ere slumber’s chain has bound me,
Sad memory brings the light
Of other days around me.


Gyóni Géza: Hajnal
    Henry Wadsvorth Longfellow

Szellő támad a tengeren;
És szól: Ködök, utat nekem!

És a hajókra rákiált:
Föl tengerész, az éj elszállt!

Tovább a földeken szalad:
Ébredjetek fel, itt a nap.

Az erdőnek szól: Hallga csak,
Terítsd ki már lombszárnyadat.

Alvó madárra rálehel;
És szól: Madár, fel, énekelj!

S a tanya fölött: Kakasok,
A nap közel, harsogjatok.

Susog a telt kalász előtt:
A reggel jő, köszöntsed őt.

A harangtornyon átsuhan:
Hirdesd a reggelt, ó harang!

Sóhajt a temető felett;
És szól: Ti csak pihenjetek!

Henry Wadsvorth Longfellow: Daybreak

A wind came up out of the sea,
And said, „O mists, make room for me.”

It hailed the ships and cried, „Sail on,
Ye mariners, the night is gone.”

And hurried landward far away,
Crying „Awake! it is the day.”

It said unto the forest, „Shout!
Hang all your leafy banners out!”

It touched the woord-bird’a folded wing,
And said, „O bird, awake ang sing.”

And o’er the farms, „O chinticleer,
Your clarion blow; the day is near.”

It whispered to the fields of corn,
„Bow down, and hail the coming morn.”

It shouted through the belfry-tower,
„Awake, O bell! proclaim the hour.”

It crossed the churchyard with a sing,
And said, „Not yet! In quiet lie.”


Gyóni Géza: Levelek a Kálváriáról I.
                                [1915-1917]

I. rész 1915.

                                 Miasszonyunknak, magyar Máriáknak
                                 Akiknek szíve el nem fáradott
                                 A reménységben és az imádságban
                                 S akikre szállnak fehér hóhullásban
                                 Szibériából áldó sóhajok


3. LEVÉL

Nézed-e még a csillagunkat?
Az esték ott is oly fehérek?
Imádkozol-e minden este
És hiszed még, hogy visszatérek?

Számolod-e hány csillag hullik
Ilyen estén a végtelenbe?
S nem félsz, hogy a mienk zuhan?
Nem jajdulsz váddal az egekre?

Tűrő fehér szívedbe, hogy fér
Annyi imádság, annyi bánat,
Hogy még én is káromló szájjal
Mormolni kezdem az imádat:

Miatyánk, Isten, Isten, Isten,
Ki vagy a templom és az oltár,
Miatyánk Isten, ki vagy, ki vagy…
Jaj nem tudom már, nem tudom már!


Гейза Дйони
(25 июня 1884 г., г. Дабаш, Венгрия – 25 июня 1917 г., г. Красноярск, Россия)

Письма с Голгофы 1915-1917
(Цикл писем в стихах)

Первая часть - 1915

Третье письмо

                                              Посвящается                        
                                              Богородице, и нашим венгерским Мариям,
                                              Чьи сердца не устают
                                              Ни в надежде, ни в молении,
                                              Тем, на кого белым снегопадом спускаются
                                              Благословляющие вздохи из Сибири.


Видишь ли ты звёзды на небе?
Или там вечера, такие же белыеб как этот снег?
Молишься ли за меня каждым вечером,
И веришь ли ещё, что я вернусь к тебе?

Считаешь ли ты все упавшие вечером звезды               
Во всей безграничной Вселенной
В тревоге за судьбу: вдруг и Наша... упадёт?                            
Вскрикнешь ли тогда от боли, обвиняя Небо?

В твоем чистом,  многосрадальном сердце   
Накопилось столько молитв и боли,
Что даже мои бранные уста сразу
Начали бормотать твою молитву:

«Отче наш»..., Отче..., Отче..., Отче,
Кто, и храм, и алтарь, Ты всё!
«Отче наш»..., Иже Еси..., Иже Еси... Погоди...
Я не знаю уже, ай!.., не знаю, как дальше...!

Перевод с венгерского на русской Арон Гаал
Корректор Кселена Литвинова

Magyarról oroszra fordította Gaál Áron


Gyóni Géza: Én is elmegyek

Egy este majd csak én is elmegyek.

Pár régi bútor árván és búsan áll itt.
Kis asztalon a lámpa arasznyi kört világít.
Szép őszirózsa hervad vetetlen hideg ágyon.
Megsimítom még egyszer s a kis szobát bezárom.

Egy este majd csak én is elmegyek.

Álmos komondor kikísér farkcsóválva,
A falu alszik. Jó mély a falu álma,
S mikorra ébred s megmosakszik rendben,
Ki kérdi, bánja, hogy én merre mentem
És hol takarnak barna nagy hegyek?…

Egy este majd csak én is elmegyek.

Voi pleca şi eu

Intr’o seară, cine ştie, voi pleca la drum şi eu.

Câteva mobile-orfane dorm tăcute şi visează,
Cât un cerc de-o palmă lampa de pe masă luminează.
Trandafirul se usucă pus pe-o margine de pat
Eu-mi inchid odaia mică de vitaţă săturat.

Intr’o seară, cine ştie, voi pleca la drum şi eu.

Un dulău trezit din somnu-i lângă mine se-alipeşte.
Noi plecăm şi satul doarme, noaptea tot mai albă creşte.
Oare mâne’n zorü zilei cine va’ntreba de mine
C’am placat pierdut in lume cu nădejdile străine,
Cine o să-mi caute urma şi cui o să-i pară rău?

Intr’o seară, cine ştie, voi pleca la drum şi eu.

1910

Fordította Iustin Ilieşiu


Gyóni Géza: Magyar katonák dala

Lángoló vörösben
Lengyel hegyek orma.
Látlak-e még egyszer
Szülőfalum tornya?
Kinyílik-e még rám
Egy kis ablak szárnya?
Meglátom-e magam
Egy szelíd szempárba?

Vigye a levelem
Búgó galamb szárnya,
Az én édesemnek
Szép Magyarországba.
Mondja el fennszóval:
Semmi bajom nincsen.
Mondja el halkabban:
Megszakad a szívem.

Mondja el fennszóval:
Erdei haraszton
Édes-csöndes álmát
Fegyverben virrasztom.
Mondja el halkabban:
Járok piros vérben;
Esti harangszókor
Imádkozzon értem.

Viszi már levelem
Búgó galamb szárnya
Hozza is a választ
Kilencednapjára:
Esti harangszókor
Talpig hófehérben
Gyönyörű virágszál
Imádkozik értem.

Járhatok már, pajtás,
Térdig piros vérben:
Az én édes párom
Imádkozik értem.
Vissza is imádkozz,
Az ég meghallgatja:
Ha nem karácsonyra,
Virágvasárnapra.

1914. szeptember

Lied ungarischer Soldaten
      – Ernst Lányi gewidmet –

Flammenrot umleuchtet
Polens Bergeshöhen. –
Liebes Heimatdörflein,
gibts ein Wiedersehen?
Werden wohl noch einmal
die zwei süßen blauen
Äuglein aus dem Fenster
Auf mich niederschauen?

Taube, sei mein Bote,
bringe rasch mein Briefchen
nach dem Ungarlande
meinem teuren Liebchen;
sag ihr laut die Kunde,
daß mir gar nichts fehle,
sag ihr aber leise,
daß mich Sehnsucht quäle.

Sage laut ihr, daß ich
der Gefahren lache,
und mit meinen Waffen
ihren Schlaf bewache, –
sag ihr aber leise,
daß in Blut ich trete,
daß beim Abendläuten
sie auch für mich bete…
Flink hat ihr mein Bote


him den Brief getragen,
kommt am neunten Tage
Antwort mir zu sagen;
und im Schneegestöber
und im Schlachtgetümmel
weiß ich nun: mein Liebchen
fleht für mich zum Himmel!

Mag das Blut auch fließen,
das die Wege rötet,
Segen machts ersprießen
da sie für mich betet.
Gott wird sie erhören,
und zur Christnacht ziehen
heim wir, – oder wenn die
Palmenkätzchen blühen.

September 1914

Fordította Ignatz Schnitzer

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf