Idegen lant magyarul: God save the king [Fordította Dalmady Győző]; Horatius: A dal varázsa, Élj az idővel, Kötődés, Pompa nélkül [Fordította Sajó Sándor]

God save the king*

– Angol néphimnusz –

Éljen a jó király,
A jó s kegyes király,
Éljen soká!
Kísérje győzelem!
Boldog, dicső legyen
Uralma idelenn,
Éljen soká!
 
Óh istenünk segítsd,
Törje meg ellenit,
És szórja szét!
Vesszen a cselszövő,
S az ellenszegülő, –
Reménységünk csak ő!
Isten te védj.

Áldásid száma nagy,
A javát neki add,
Éljen soká!
Védjen törvényt, jogot,
Hadd legyen mindig ok
Azt kiáltani, hogy
Éljen soká!

Barátság, szeretet
Sohase szűnjenek
Mosolygni rá!
Ha pálcájával int,
Álljunk melléje mind,
Kiáltsák ajkaink:
Éljen soká!

Fordította: Dalmady Győző

*Isten, óvd a királyt!

 


 

Horatius:

A dal varázsa

Horatius: Integer vitae…

A feddhetetlen s bűntől tiszta lélek
Nagy mór dárdákra soha nem szorul,
Puzdrába vesszőt, nyílvesszőre mérget
Nem halmoz botorul, –
Járjon bár messze forró Afrikában,
Vagy a kietlen Kaukázus tövén,
Vagy ott, hol nagy víz folydogál vidáman
Mesés föld lágy ölén.

HoratiusErdőmben egyszer messzebb elbolyongva
Míg álmodoztam s dal gyúlt lelkemen:
Utamból farkas menekült loholva,
Bár nem volt fegyverem;
Szörnyet, mint ez volt, erdő soha nem szül,
Sem az oroszlántermő sivatag, –
Futott a farkas, – és én kedvesemrül
Daloltam ezalatt…

Élnék, száműzve, bús fagyos vidéken,
Hol nincs langy szellő, zöld lomb nem fakad,
Hol gyötrő bús köd ül a messzeségen,
Viharzó ég alatt, –
Élnék, hol nap jár olyan tűzzel omló,
Hogy embernek sincs ott már híre sem:
Zengnélek ott is, édesen mosolygó
Csicsergő kedvesem!

Fordította: Sajó Sándor


Horatius:

Élj az idővel

Horatius: Aequam memento…

Ügyelj reá, hogy válságos napokban
Lelked nyugalma mindig meglegyen,
Szintúgy, ha kedved vidámabbra lobban,
Hogy ez se légyen úrrá lelkeden.

Mert így is, úgy is csak meghalsz barátom,
Akár búsulva töltöd életed, –
Akár, ha vígan csöndes üde páston
Jó óbor mellett áthevergeted.

A szálfenyő s a rezgő nyárfa lombja,
Üdítő árnya mire másra jó? –
S medrében mért foly halkan kanyarogva
A vízhullám, a rezgőn illanó?

Ide hozass bort, olajat, virágot, –
Oly szép a rózsa s olyan hervatag! –
Vigadj, míg van rá módod, ifjúságod,
Sorsod fonala míg el nem szakad.

Meghalsz, – bár földed, házad s nyaralód van,
Melyet a Tiber szőke árja mos, –
Meghalsz – s halomra gyűjtöd vagyonodban
Más dúskál majd, mint boldog birtokos.

Mindegy, nagyúrként élsz-e itt e bolygón,
Avagy csak úgy a szabad ég alatt,
Pompában-é vagy koldusként nyomorgón, –
A zord enyészet egyképp elragad.  

Mind elmegyünk, – a végzet sorsvetése
Előbb, utóbb, de bizton ránktalál, –
Örökkétartó bús száműzetésre
A gyászhajó már útrakészen áll…

Fordította: Sajó Sándor


Horatius:

Kötődés

Horatius: Domec ratus eram tibi…

Az ifjú:

Míg engem szerettél,
Míg fehér válladra boldogan hajolva
Nem ölelt más ifjú:
Perzsák királyával nem cseréltem volna.

A lány:

Míg hűtlen nem lettél,
Míg szíved más lányért nem égett lángolva:
Boldog voltam s büszke, –
Híre Iliával nem cseréltem volna.

Az ifjú:

Trák lányt szeretek most, –
Hogy’ dalol, citeráz, – holtomig hallgatánám!
Szívesen meghalnék,
Ha az ő életét ezzel megválthatnám.

A lány:

Van egy görög ifjam, –
Égő szerelmünket ha szóval mondhatnám!
Kétszer is meghalnék,
Ha az ő életét ezzel megválthatnám.

Az ifjú:

S ha régi szerelmem
Szívünk egybekötni mégis visszaszállna?
Ha a trák leánynak
Kiadnám az útját, szívet neked tárva?

A lány:

Bár csillagnál szebb ő,
S csapodárabb vagy te, mint a tenger árja,
Haragvóbb is nála:
Tied vagyok én már életre-halálra…

Fordította: Sajó Sándor


Horatius:

Pompa nélkül

Horatius: Persios odi…

Nem szeretem a nagyúri pompát,
Dús koszorút, szolgám, ne is fonj hát;
Sose keresd, akad-e még rózsa, –
Lemondok én róla.

Mirtuszvirág, – ne tégy mást melléje,
Az illik a szegénység fejére,
Enyémre is, míg itt kis kertemben
Iddogálok csendben…

Fordította: Sajó Sándor

 


 

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf