Árpás Károly: A nacionalizmus jelentősége

Alapozás

Mint korábban említettem: Kölcsey Ferenc a 19. század elején alakította ki a magyar nemzetfelfogást.
Ám hiába foglalkozott a görög, latin, héber, francia, és angol szerzőkkel, mégis a német protestáns Herdert tekintette példaképének.
    Mint ismeretes: a német protestáns történész elfogadta a francia és angol kortársak kritikáját, mivel az ún. nemzet-állam elmélete a nemzetiségi birodalmak  állami létéhez kapcsolódott, de a németek nem voltak önálló, független államok alkotói. A kialakított ún. kultúrnemzet felfogás alapja az volt, hogy nem a politikai, állami függetlenséget kell determinánsnak tekinteni, hanem a nyelvi és kulturális közösségi egységet!
    A 19. század elején a tudós költő, politikus jól tudta, hogy 1490-től Magyarország nem volt önálló, független. Ezért elfogadta a herderi felfogást!
Magyarnak lenni azt jelenti, hogy nem a vérszerinti kapcsolat a fontos, hanem a közösségi lét vállalása! Ez nem csak a magyar nyelv ismeretét jelenti, hanem a magyar múlt ismeretét, és a magyar kultúra elfogadását, valamint a nemzeti közösségi lét elvárásainak megfelelését.

A nemzetiségi lét jelentősége

Az ismert történelmi múlt alapján az I. világháború vesztesége, azaz a trianon szerződés elfogadása után drasztikusan megnövekedtek a magyar nemzetiségek: részben Ausztriában, a Csehszlovák Köztársaságban, a későbbi Szovjet Szocialista Köztársaságban, meg a Romániai Királyságban, valamint a Jugoszláv Királyságban.
    A magyar nemzetiségi kisebbségek tényleges irányítói jelentősnek tekintették a kölcseys tanácsokat!
Ez azért is volt fontos, mert se a Horthy-rendszer, se a Rákosi- és a Kádár-rendszer politikai vezetése részben jobboldali, részben baloldali ideológiai okból nem tekintette jelentősnek az államon kívüliek támogatását. Nem csak anyagi okból, de egyéb okból se.
    Ugyanakkor a nemzetiségi kisebbségi közösség vezetői követték Kölcsey és a 19., valamint a 20. század eleji jeles alkotók példáját és tanácsait!
Kialakították a helyi kulturális közösségeket: nem csupán újságokat, könyvkiadókat, hanem jelentősnek tekintették a nemzeti nyelv és viselkedés tanítását!
    Ám nem csak az oktatásnak van jelentősége, hanem mindent elkövettek, hogy éreztessék a nemzetiségi, kisebbségi közösségi lét jelenét, és múltját!
Valamint mindig utaltak a nemzeti múltra.
Nem csupán a magyar helyesírásról van szó, hanem a magyar történelmi és kulturális múltról!
    Példás jelentőségűek a 20. század első harmadától napjainkig a helyi újságok! Részletezve nem akarom ezeket feltüntetni, ám érdemes olvasni! S ha kísérleteznek tömegkommunikációs előadásokkal, a magyarságot tekintik determinálónak!
    A nemzetiségi újságok – akár Szerbiában, Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban nem követik a fogyasztói társadalom és a globális világfelfogás elvárásait!
Példásan emelik a magyar nemzeti lét jelentőségét! Ám nem csak a fizikai zaklatásokról van szó, hanem a kölcseys nemzeti lét követéséről. Hozhatnék példákat a helyi újságokról!

A kisebbségi lét jelentősége

A magyar történelmi múlt szerint részben 1945-ben, majd az 1948-as szocialista diktatúrák és részleges rendszerváltások után óriási jelentőségű volt a disszidálás és a migráció. Sokan elhagyták a szülőföldjüket.
    Az ismertek szerint sok menekült jutott el USÁ-ba, Kanadába, Ausztráliába, és a dél-amerikai államokba, meg Angliába, Franciaországba, Németországba, Svédországba, Norvégiába.
    Részben olvasmányi ismereteim, meg 1989-es kaliforniai élettapasztalataim alapján óriási jelentősége volt a magyar kisebbségi lét cselekvési jelentőségének!
    Nem csak a vallási elvárásokat követték, de folytatták a cserkész-nevelést is.
Fontosnak tartották a magyar nyelv tanulását! Volt arra példa, hogy a gyerekeket átutalták a debreceni, pécsi kulturális közösségi programokba.
Az idegen államok kisebbségei fontosnak tartották a magyar közösségi, kisebbségi lét
nyilvántartását!
Nem csupán a múlthoz kapcsolódtak, hanem a nemzetiségi léthez! Példás kapcsolataik alakultak ki!
Részben szépirodalmi, részben kommunikációs alkotásaik bizonyítják felfogásom igazát!

A példa jelentősége

Napjaink magyar köztársasága a nyugati léthez kapcsolódást tekinti fontosnak! Nem csupán azért, mert 2004-ben az Európai Unió tagjává lettek.
    Mint korábban említettem Az ír modell írásomban – mindent elkövetnek, hogy kapcsolódjanak a nyugati fogyasztói társadalomhoz.
A globalitást determinálónak tartják.
Csak a nemzeti kisebbségek és az idegen államok kisebbségei jelentősnek tartják a nemzeti lét megőrzését!
    Jó lenne, ha a 21. században az ún. anyaországi állam vezetése követné az európai unió magyar állama a Kölcsey Ferenc tanácsait! Nem csupán a magyar nyelvűségnek volna jelentősége, hanem a nemzeti múlt és kultúra elfogadásának!
Ezt nem csak a tömegkommunikációs eszközök erősíthetik meg, hanem a közoktatás elvárásainak megváltoztatása.
Magyarnak lenni, maradni nem akadályozhatja a kontinentális és globális lét sikeres fennmaradásának elvárásait.
Korábbi írásaimban jeleztem, hogy az ún. honi magyarság követi az írek példáját: el fogja veszíteni az anyanyelvűségét!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf