A hűtlen intéző ! /Lk 16,1-13/

Miként lehetünk hűtlenek az intézőségben? Nyilván nem csak arról van szó, hogy loptam, sikkasztottam, elherdáltam a vagyont. Lehetek úgy is hűtlen, hogy nem a gazdám elvei, filozófiája szerint vezettem a gazdaságot.

    Az intéző e-világi ember. Ura pedig, aki e világ fejedelme, nyilván arra buzdítja intézőjét, hogy a gazdaság minél nagyobb profitra tegyen szert. Bár ő maga nem sikkasztott, az adósok tartozását figyelemmel kíséri, -mondhatjuk, hűségesen bánik a vagyonnal, mégis az adósságállomány felduzzadása miatt megfojtja a növekedést, nem látja át a gazdasági folyamatokat, a fejlődéssel ellentétesek intézkedései. A tulajdonos a pangó gazdaság láttán új intéző után néz.

    Az intéző (menedzser) szereti a munkáját, őszintén bevallja magának, hogy máshoz igazán nem ért. Kapálni nem szeret és nem is tud -tehát a mezőgazdasági munkát igazán nem ismeri, a spekuláció az ő világa. A kényszerhelyzet elviszi a felismeréshez: egy adósságcsökkentés, elengedés, élénkíthetné a gazdasági folyamatokat. Az adósoknak kedvezményt ad.

    A tulajdonos, aki fel akart mondani az intézőnek, megváltoztatja elhatározását, sőt megdicséri ügyességéért.

    E világ fejedelmével ellentétben miként gondolkodik a Világosság Fejedelme? A gazdálkodás célja nem csupán e-világi boldogulás, sokkal inkább az, hogy egyszer befogadjanak bennünket az örök hajlékba. A cél nem a maroknyi multi vagyoni gyarapodásának elősegítése, hanem a munkások jólétének emelése, illetve a munkanélküliek, „koldusok” számának csökkentése; vagyis a társadalom tagjainak tisztességes boldogulásának előmozdítása.

    A világosság fiai sokszor panaszkodnak, hogy nincs esélyünk a társadalomban arra, hogy megvalósítsák az Isten Szíve szerinti társadalmat. E-világ erői erősebbek, erőszakosabbak, - vagyis legyőznek minket!

    Az Úr itt hívja fel a figyelmüket, hogy legyenek ügyesebbek, vagyis a cél ne a mammon növelése, imádata legyen, de használják úgy eszközként az anyagiakat, hogy ezzel az emberek életállapotát javítsák. Vagyis ne „menedzserek” legyenek csupán, hanem az emberek jólétének munkásai is!

    -Istenem, mennyire aktuális a történet! Mennyire szeretünk a világ urának szolgálni, megfelelni. Mennyire szeretjük mi egyháziak az ő hatalmukat legalizálni.

    Mire gondolok?

    Itt a földvásárlás!

    Legalább mi egyháziak merjük kimondani végre, hogy a Föld azé, aki megteremtette, mint a Földben rejtőzködő erőforrások is. Vagyis a Föld, az energia mindenkié! NEM ELADÓ! A földet bérelni lehet, az energiát pedig igazságosan elosztani. Ne nyerészkedjenek vele, akik helyzetben vannak! Mivel a Föld szabadrablás tárgya lett, ezért van ökológiai katasztrófa! Sőt ha nem vesszük észre ezt az alapvető igazságot, Földünk elpusztul. A migráció, a menekültáradat, a háborúk hátterében is valójában ez a probléma feszül.

    Magyarország az első lehetne, aki erre „Állj!” -t mondhatna. Tudjuk az igazságot, mint ahogy a lelke mélyén mindenki tudja, de hatalomféltésből senki nem meri kimondani, megkockáztatni, pedig már a vészjelző harangok megszólaltak. Ezen a téren lehetne egy világkormányt felállítani, akik az ÉLET nevében megfogalmazhatnák a legfontosabb téziseket. Az ENSZ utódaként az ÉLET KORMÁNYA kimondhatná végre, hogy a szabad rablásnak vége. De nyilván ilyen őrültségre senki nem kapható. Ezért nem kapnak akadémiai fokozatokat, európai vagy amerikai egyetemi ösztöndíjakat, prelátusi szalagokat. Mindenki kussol. Kellermayer Miklós sejtkutató itt idézi gyakran József Attilát: adjuk továbbra is a „szolga ostobát”. A semmit ragozva, valóban csak félrebeszélünk. Aki ezt kimondja, legföljebb kémcsőmosogató lehet egy laborban, vagy az Isten háta mögött plébános.

    A most zajló földvásárlás és családi gazdaságok kialakítása ürügyén - ahelyett, hogy kimondanánk, - burkolt földrablás, földbirtokosítás folyik. A kiscsaládok a gigantikus gazdaságok mellett csak zsellérek lehetnek majd saját hazájukban. A nagybirtokon bioenergiát szolgáltató növényeket termelnek majd busás haszonért a termőföldek jelentős részén.

    A Föld ne álszent módon licitálással megszerezhető vagyon legyen! Az irreális kikiáltási árak miatt a tömegeknek esélyük sincs arra, hogy földhöz jussanak. És akik már tulajdonosok, gazdag bankárok és vazallusaik, akiknek a keze életükben nem látott kapát, nagybirtokosok lesznek. Aki ez ellen szól Magyarországon azt bolondnak lehet nevezni, ellehetetlenítve félre lehet tenni, de ha behódolunk a mammon fiainak, megtarthatjuk miniszteri, államtitkári székeinket, a pártudvarhoz tartozó állásainkat.

    A keresztény elveket szajkózó politikai elitnek, hatalmukat legalizáló egyházi méltóságoknak, a gyorsan meggazdagodott uraknak üzeni az Úr, az Egyetlen, akin kívül nincs senki más:

    „Egyik szolga sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, s a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”                                                              

Hofher József – szerzetes pap jegyzete

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf