Herczeg Ferenc: Afflavit Deus

Papíron gyönyörűen festett a terv. Kétféle népcsoport él majd a csillagok alatt: fegyveresek és fegyvertelenek, gazdagok és koldusok, urak és szolgák. És hogy rabszolgalázadás ne támadjon, szövetségek, katonai és gazdasági egyezmények vasbetontornyai közé falazzák Európát. A legyőzötteket pedig eltiltják attól, hogy közeledjenek egymáshoz. Mint a fegyenceket! És ez így marad, míg a világ világ lesz.

    Papíron gyönyörűen festett. Valamit azonban kifelejtettek a számításból. Az életet! Halk fuvallat érkezett a végtelenségből és az örök időkre épített hatalmi rendszer fonnyadni és rothadni kezdett. Mi ez? Semmi rendkívüli, éppen csak érvényesül az élet törvénye. Az igazság. a költő szerint az isteni igazság fel van oldva a kozmikus következetességben, mint a só a tenger vizében. Láthatatlan, de ott van minden vízcseppen.

    Afflavit Deus – és ők, akiké az ország és a hatalom, vérrel és tűzzel kezdtek álmodni. Sőt leszoktak az alvásról, mert az éjszakáik megteltek rettegéssel. Szuronyerdőkkel vették körül magukat, majd mikor mégsem szűntek a rémlátomásaik, elkezdtek önmagukkal alkudozni és egyezkedni. Leszorították a jóvátételt, kimondták a fegyverkezés egyenlőségét, bár nem volt bátorságuk, hogy végre is hajtsák.

    Újra lehelt az Isten és ekkor bomladozni kezdett az érdektársak szentszövetsége. Lengyelország kezet fogott Németországgal és a kisantant csatát vesztett, anélkül, hogy ellenséget látott volna. Most pedig Brocqueville belga miniszterelnök és Hymans külügyminiszter nyíltan és élesen szakítottak a győztesek rabtartó politikájával.

    A szövetkezett és társult hatalmak világszövetségéből megmaradt Párizsnak a kisantant. És mikor olaszok, magyarok és osztrákok kezet fognak egymással,a kisantant vak dühvel veti magát azokra, akik a legártatlanabbak a dologban: a magyar kisebbségekre. Az erőszakosságok és törvénytiprások, melyekről napról-napra hallunk, úgy festenek a XX. században, mint fajirtó és vallásüldöző ősidők sötét emlékei. Jól tudják, hogy az igazság mely minden egészséges teremtménynek életet ad, nekik a pusztulás. Ha egyszer majd ráfanyalodnak – pedig bármennyire is védekezzenek ellene, egyszer csak rá fognak fanyalodni –, hogy tisztességes kormányzati eszközökkel kísérletezzenek, akkor meg fog kondulni fölöttük a halálharang.

    És mi legyen velünk, a világháború rokkant nemzetével? A kövek, melyekből a mai Európa épült, megindultak, mint a rosszul falazott házé és mire megint egyensúlyba jutnak, már más képe lesz a világnak.

    Jaj nekünk, ha megint keleti egykedvűséggel várjuk a jövőt! El fog minket gázolni. Ha pedig újból szétszóródnak a csontjaink, akkor száz évig sem lesz belőlünk egész nemzet-

    Az önfenntartás ösztöne parancsolja, hogy lángoló írással beleégessük a világ emlékezetébe a revízió szót. Európának meg kell értenie és meg is fogja érteni, ha kellő hangsúllyal mondjuk neki, hogy Magyarország soha, semmi körülmények közt nem tud belenyugodni a készülő új rendbe, ha az nem hozza meg országhatárainknak revízióját. Meg fogja érteni, hogy a népek minden vágyakozása a béke után hiábavaló marad, ha meg nem gyógyítják előbb Trianon gennyedő sebét.

    A megalkuvók és lábujjhegyen járók; a politikusok, akik a pártjuktól nem látják az országot; az önmagukat tömjénezők és a közömbösek; a jóllakottak és minden változástól irtózók: tűnjenek el és hallgassanak. Ami ész, bátorság és áldozatkészség van az országban, az álljon az arcvonal elé, hogy utat törjön a nemzetnek a jobb jövő felé. Mert rajtunk a felelősség, ha a mi népünket is elfújja az isteni lehelet.

1934. március      

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf