Nem értünk, mert nem értünk ...

Nem most kellene szólnunk, de talán még nem késő. Szanaszét kóborol a nyáj. A magukat vezérkossá jelöltek a saját szénájukat rendezgetik. A fiatalok más legelőkre menekültek... Az eltévelyedetteket pedig friss füvekkel a vágóhíd karámjába csalogatják... Az öregek kopár fák képzelt árnyékában várják a csodát vagy a halált. 

   Pökhendi, gőgös, beképzelt, magamutogató, öntelt önjelöltek óriásfotói lepték el az útszéleket, ahol korábban luxusautókat vagy darált sertéshúst kínáltak. Egy hamis világfelfogást gerjesztő propaganda hazug politikai módszere egy erőszakkal leigázott területen csalással létrehozott országban.

   Reméltük, hogy mi ebből kimaradunk, mert jobb ilyenkor félreállni, mint együtt lelkendezni az elvakultakkal.

   Reméltük, hogy lesz magyar érdekképviselet, bár az MKP már megalakulásakor egy olyan téveszmére építette fel jövőképét, hogy bármi áron be kell jutnia a parlamentbe. Ehhez viszont össze kellett állni azokkal a hazudozókkal, akik elárulták a komáromi önrendelkezési kísérletet, azokkal, akik ki is mondták, hogy le kell mondanunk az önrendelkezés minden formájáról, és el kell fogadnunk az államhatalom hazug történelmi, politikai és társadalmi követelményrendszerét. Olyanokkal, akik nemzeti értékeink és érdekeink ellen való anyagias haszonelvű maszlaggal fertőzik a közgondolkodást.

   Reméltük, hogy legalább egy tömörülés vállalja a felvidéki magyarság jogos érdekeinek képviseletét.

   Reméltük, hogy az első kiábrándult felismerést követően a söpredék kitakarodása után valóban megtisztul az MKP ezektől a téveszméktől és módszerektől.

   Megfontolt határozottságot, felelős önállóságot, bátor kiállást és a Szent Korona népéhez hű érdekképviseletet reméltünk.

   Ám a behódolás, megalkuvás, a sunyi háttéralkuk és a langyos helyezkedés kiábrándító politizálása győzedelmeskedett. És a Bugár Béla személyében odadobott rózsaszín gumicsonton való rágódás. Nehogy már valódi gondjainkkal kelljen foglalkoznunk...

   Mert a Híd megalakulása egy valós helyzetet meglovagolva jöhetett létre, vagyis a magyar felmenők hagyományait, értékeit már nem vállalók, de a maguk módján élni vagy élősködni akarók, a szlovák társadalomba beilleszkedni akaró kaméleon-szindrómások illúzióit kielégítő irányvonal mentén. Mert a téveszme is eszme, a tévút is út, a megvezetettek csordája is lehet párt. De nekünk nem ezzel a ténnyel kellene vitatkoznunk, hanem az előidéző okok megszüntetésével és a reális útmutatással foglalkoznunk.

Ismerjük az okokat: A Felvidék kiszakítása történelmi kereteiből, az itt élő őshonos magyar közösség leigázása, kisemmizése, jogfosztása, önrendelkezési jogának megtagadása, rendszeres és módszeres folyamatos megfélemlítése, nyelvhasználatának korlátozása, önbecsülésének megcsúfolása kultúrájában és történelmi önismeretében egyaránt. Ezeknek a szorongásos sötét árnyaknak a hatalmi gépezet általi   folyamatos fenntartása csak kevesekben szül dacos ellenállást. A többséget a behódolás felé mutató menekülési útvonalakra tereli, csábítja, kényszeríti. A Híd nevű mézesmadzag-szervezet éppen ennek a megalkuvásnak a lelkiismereti gondjait kívánja megkönnyíteni, és az elfajzás folyamatát meggyorsítani.   Ezért kell azzal szembesülnünk, hogy a normális demográfiai folyamatok esetén elvárható legalább kétmillió magyar helyett a Felvidéken jelenleg már egy fél millió sem vállalja ősei örökségét.

   Ahol ez megtörténhet, ott nincs demokrácia, nincs esélyegyenlőség, nincs emberi méltóság, hanem csak képmutatás, megaláztatás, jogegyenlőtlenség, látszatdemokrácia és elnyomás van, ahol a burkolt és nyílt megfélemlítés mindennapos jelenség.

   Olvasta ön valahol ezeken az óriásplakátokon, hogy valamelyik jelölt Trianon felülvizsgálatát, az önrendelkezési jog megadását vagy legalább az autonómiát követeli? Látta már ilyen hirdetésben a Benesi kisemmiző dekrétumok eltörlését, a következményeinek a jóvátételét, az elkobozott vagyonok visszaszolgáltatását, Esterházy teljes rehabilitációját követeli? Kértek egy plakáton is igazságszolgáltatást Malina Hedvignek vagy a dunaszerdahelyi szurkolóknak, és a tettesek és felbujtóik felelősségre vonását?!!!

   Sajnos minden jelölt csak a saját nagyméretű fotójával és egy giccses vagy közhelyes szöveggel tetszeleg. Nem az ország, nem a nép, nem az emberek, nem a történelmi igazság, nem a keresztény küldetés, nem az emberi alapértékek, nem az emberi méltóság és életminőség. Csak ők maguk! Nagy kép, nagy pofa!

MAJD ÉN ! CSAK ÉN, SENKI MÁST! CSAK ENGEM ! - ezt üzeni minden falragasz. Profilkép, amilyen a csacska kislányok butuska szelfije.

   Hogyan jutottunk idáig, hogy még azt sem tudták a „bölcs vezérkar”-ban felmérni, hogy (ha tisztában vannak a számokkal) egy tisztességes magyarnak ebben az országban esélye sincs, hogy elnökké válasszák, ezért nem az elnökválasztáskor kell megmutatkoznunk, mert akinek mégis van matematikai alapképzettsége, az nem megy el választani. Azért pedig, mert a nemzetvesztők csőcseléke jelöltet indít, azt tudomásul sem kell venni, nem még hogy ringbe szállni vele egy lejtős pályán.

   Esetleg, ha már pénzt kaphatunk egy kampányra, és meg akarunk valamiképp mutatkozni, akkor nem a jelöltet, nem a személyt, hanem a közérdeket kellett volna, lehetett volna megjeleníteni, de nem frázisokkal, hogy szebb lesz, jobb lesz, több lesz, igaz lesz, hanem úgy, ahogyan 1920-ban a magyarság képviseletét vállalók (mint Márai édesapja is !) megtették: TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTELT ! Önrendelkezési jogot! Népszavazást a hovatartozásról! Teljes egyenjogúságot és egyenrangúságot ! Tényekkel, térképpel, számokkal alátámasztva. És kiutat mutatva: hittel, hiszekeggyel !

   S ha a hatalom ezzel nem ért egyet, akkor mondjon le arról, hogy e terület fölött uralkodik !!!!

   A valóság viszont az a szomorú tény, kudarcot szenvedett vert csapatként kell majd néhány százalékkal elindulnunk egy következő megmérettetésre, ahol a reménykedők száma még alacsonyabb lesz.

Magyar Kalász

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf