Gál Sándor: Száz év csend I.

Nem hiszem, hogy volt magyar költő valaha is – s azt még kevésbé hiszem, hogy lesz – akinek néhány hónap alatt írt versei tíz kiadásban jelentek volna meg, és tízezer példányban fogytak volna el. Aki mégis megélhette ezt a csodát, azt a költőt Gyóni (Áchim) Gézának hívták.

    Ugye, amikor kimondjuk ezt a nevet, akkor azonnal a „Csak egy éjszakára…” című verse lobban elénk az idő távolából, amelyet Przemysl várában írt 1914 novemberében.

    Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
    S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
    Robbanó golyónak mikor fénye támad
    S véres vize kicsap a vén Visztulának.

    (…)
    Úgy forog a férfi, mint a falevél;
    S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, -
    Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
    Aztán következett száz év csend!

    Itt fekszik az íróasztalomon a karcsú, barna fedelű füzet, amelynek a címoldalán ez olvasható: „Lengyel mezőkön, tábortűz mellett” Gyóni (Áchim) Géza przemysli verseinek itthoni (bővített) kiadása.” A kötetet az Országos Hadsegélyező Bizottság adta ki 1915 márciusában, Budapesten. A przemysli várerődben kiadott, egyetlen „kirepített” példány címoldalán pedig Gyóni (Áchim) Géza tintával írott ajánlása áll: „Nagyságos Rákosi Jenő úrnak nagy szeretettel Gyóni Géza.” Majd – ugyancsak tintával írott. négysoros alkalmi vers olvasható:

    Reménykedő magyaroknak
    Küldöm át a légen,
    Reménykedő magyarokkal
    A jó Isten légyen!

           Przemysl dec. 20. (1914)

    Majd alább:

    „Harmadik ezer (kötet). Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Versek. Írta Gyóni (Áchim) Géza. A cs. és k. várparancsnokság jóváhagyásával a küzdő katonák karácsonyára. Przemysl 1914. Nyomatott Knoller és Fia könyvnyomdájában Przemysl.”

    Az iménti adatokat indokoltnak véltem idemásolni, hogy a versek megszületésének abszurdnak mondható körülményeihez közelebb kerüljünk.

    Az északi harctér ágyúdörgése közt – írja a kötet előszavában Rákosi Jenő -, tűzben és füstfelhőibe szállt fel egy relatív ismeretlenségből egyszerre Gyóni Géza neve és költészete országos hírnévre. A Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című kötet versei az oroszok által bekerített erődítményben születtek, ott készült a már említett tíz kiadás tízezer példányban, s a harcoló katonák között el is fogyott! A Magyarországon megjelentetett kötet – ahogy a Hadsegélyező Bizottság ügyvezetője, Simontsits Elemér írta – „a várból repülőgépen kikerült egyetlen eredeti példány nyomán készült el”, kibővítve Rákosi Jenő előszavával, nemkülönben Braun Henriknek, a Bácskai Hírlap felelős szerkesztőjének a szerzőről írt méltatásával. A kötet szerkesztői a versek elé besoroltak még Gyóni Géza leveleiből néhányat, amelyeken keresztül „bepillanthatunk a háborús költemények lelki kohójába, s a przemysli kiadások történetébe. Ezt követi a „przemysli kötet hű nyomdai változata.” A harmadik részben pedig a „köteten kívül kirepült versek”-et olvashatjuk.

    Szerb Antal a Magyar Irodalom Története c. munkájában egy bekezdést és egy lábjegyzetet szentel Gyóninak: „A magyar katonák vitézségét Gyóni Géza hirdette, Ady Hangján nevelt verseiben, melyek a körülzárt Przemysl Várából és orosz hadifogságból érkeztek haza, romantikus körülmények között. De Gyóni sem a háborút dicsőítette, csak szegény harcosokat, és legerősebb verse, a Csak egy éjszakára… a harctéren szenvedők rettenetes felkiáltása…” Szerb Antal kicsit tévedett. Gyóni kezdetben abban a hitben élt, hogy Magyarország győztesen kerül ki ebből a háborúból. Alig egy hónap alatt azonban ez a lelkesedése jelentősen megváltozott.

    Mivel a SZÁZ ÉV CSEND elsősorban nem az irodalomról, hanem a háborúkról, az ÉRTELEM CSŐDJÉNEK bennem megjelenő – megjeleníthető – fragmentumai, egyebek mellett a száz évvel ezelőtt kirobbant háborúnak egészen abszurd visszaverődését követi nyomon, s már-már felfoghatatlan a mai ember számára. Amikor pedig Gyóni egy katonai sátorban, felfordított lőszeresládán ezeket a harcra lelkesítő strófákat írta, hogyan is sejthette volna, hogy személyes áldozatvállalása, és bajtársai harca Trianonba torkollhat?!

    Azt hiszem, a kezdeti, háborús lelkesedést követően megsejthette „véres éjszakái” alatt, hogy a győzelemhez az áldozatvállalás nem elegendő. Már november 4-én ezt írja levelében: „Az ember itt könnyen babonássá válik, és néha úgy érzem, hogy az a végtelen bizalom a visszatérésbe, mely itt írt verseimből kiárad, esetleg elbizakodottságnak tűnik föl a mindenek intézője előtt. S amikor megtapogatom magamat és érzem, hogy a harcok negyedik hónapjának kezdetén még egy golyó se lyuggatta át a testemet, eszembe jut Schiller költeménye a Polykrates gyűrűjéről és úgy érzem, el kell készülnöm a túlzott szerencse adójára, amíg még talán ideje vagyon.”

    a „túlzott szerencse adóját” valóban meg kellett fizetnie. A przemysli erőd elesett, orosz kézre került, s az erődöt védő katonák fogságba estek. Gyóni Géza a krasznojarszki fogolytáborba került és ott is halt meg 1917-ben, elborult elmével…

    Utolsó versei közül a Tízezredik könyvem táblájára című a Budapesti Hírlapban jelent meg, 1915 február 11-én. (Német fordítása pedig a Berliner Tageblatt-ban 1915. febr. 27-én.)

    A vers első strófájában ezt olvashatjuk:

    Mi hazaérünk, könyvem, harcok könyve,
    Ki fogantattál világ vére árán.
    Mi hazaérünk, hogyha porló testünk
    Bús étek lesz is vércsék lakomáján.

    Przemysl, Krasznojarszk….

    Fábry Zoltán, aki maga is önkéntesként vett részt ugyanebben a háborúban, annak végösszegzését és borzalmait így zárta le: Tíz millió halott!

    Amit pedig késői utódként ehhez hozzá adhatok: özvegyeikkel, árváikkal, meg nem született utódaikkal együtt a veszteség akár háromszoros is lehet…

    Mert lehet pusztító a béke is.

    Gondoljunk Trianonra…

/Pedagógusfórum – Komárno, 2014. november-december; p. 42-46./

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf