Radványi Kálmán: Szent Imre

szentimreA Szent György-templom ívei alatt
Az éj leplébe burkolózva térdel
A herceg. Szíve, ez élő kehely,
Isten borával színültig tele.
A boldog ihlet édes mámorában
Szemét az ég rejtett titkába fúrja:
»Mit adjak néked, népek Istene,
Hogy méltó legyek a nagy föladatra,
Mit nékem szántál?« – Az ég megnyílik
S az Úr szól: »Imre, maradj tiszta, szűz!
Véred viharját kemény fékbe fogd!
A szüzességet ajánld föl nekem!«

A herceg szívét körmös gond szorítja:
»Nem értlek, Uram. Mik a terveid?
Apám országát nem öröklöm-e?
A koronát Te küldötted nekünk,
Hogy abroncsával összekössük itt
A széthúzó, a szilaj népeket.
A koronával földi gondot adtál:
A család gondját; küzdelmek hevét;
Kardot és öklöt; tervek bonyodalmát!
Mi lesz a néppel e vad zűrzavarban?«

S a hang ezüstje újra zeng fejéje:
»A szüzesség a legdicsőbb erény.«

Imre csatázik a kétes homállyal:
»Nézd, Európa ifjú teste izzik,
Vulkánok vére lüktet az erekben.
És vihar dúl a népek tengerén,
Fölkorbácsolja tüzes ostorával
Az indulatok vad hullámait.
A test szolgái, a pogány erők
Csatára kelnek Isten erejével.
Atyám kezében a gyeplő a kard;
Szemében villám és szelíd mosoly,
A bölcs jóságnak hódító hatalma.
Atyám a lelkek hínárjába markolt,
Acélsarokkal e talajba vágott;
Szava csattogott – s minden szava törvény,
Isten törvénye és országa törvénye.
Óriás agyával átfog népeket,
Évszázadokba fúrja be szemét;
Államot alkot: rétegekre bontja
A fajok, nyelvek kusza Bábelét
És mindenkit saját helyére állít.

Évezredekre összekalapálta
Az állam-gépnek élő szerveit
S az Isten lelkét lehelte belé.
A gép testében Krisztus szíve izzik
S fénnyel, meleggel édesíti át
Az új országot. – S bennem ég a vágy,
Hogy ezt a népet boldoggá tegyem.
Apám kezéből, ha kihull a kard,
Én fölveszem. Ha karja lehanyatlik,
Ha szemében a villám megtörik
S a koronának szörnyű súlya majd
Fejét lenyomja: – én állok helyébe!«

S az égi szózat tisztán cseng az éjben:
»Testben, lélekben légy szűz, Imre herceg!«

Imre kitárja reszkető kezét:
»S mi lesz népemmel? Jól tudod, Uram,
Hogy a családban rejlik az erő,
Amely a nemzet testét élteti.
Mi célért küzdök, hogyha nincs fiam,
Ki megszorozza sikereimet?
S aki folytatja életem művét?
S amit akartam, – azt ő tettre váltja?
Azt kívánod, hogy ne legyek király,
Hadak vezére, Krisztus katonája,
Pogányok féke, országom ura?«

S az Úr szólott és szava érce csengett:
»Királlyá teszlek téged, Imre herceg!
A tiszta ifjak szent királya lész.
A palástod a szüzesség legyen,
Fejedre égi koronát teszek.
Ne szóval hirdesd; – tiszta életed
Tanítsa itt örök törvényemet:
Csak az a nemzet lesz nagy és dicső,
Amelynek tiszta ifjúsága van!
A szó elhangzik, de a tett örök.
Te Isten fénye, élő példakép
Oltáron állsz és onnét hirdeted:
A tisztaság nagy tettek ihletője;
A mocskos vérben gyávaság lakik,
A szűzi vér hulláma fölemel
A tespedt élet párás légköréből.
Az önzés irigy ördögét legyőzi,
Magasztos, édes áldozatra készt.
A tiszta vérben születik a dal;
Testvére ez a vidám napsugárnak,
Fürge pataknak, mosolygó virágnak,
Testvére minden ártatlan örömnek.

Királlyá teszlek téged, Imre herceg,
Örökké trónolsz égi trónodon.
A magyar ifjak szeme rád tapad
S epedve lesik szent parancsaid.
S te uralkodsz a tiszta szíveken,
Beléjük öntöd ihlető erődnek
Sebet gyógyító édes balzsamát.
Ez a te boldog és szent hivatásod!

A tisztaságot ajánld föl nekem!«

A Szent György-templom ívei alatt
Magába néz a boldog Imre herceg.
Föláll, szemét a messzeségbe fúrja
S indul útjára, – a jövő felé.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf