A lányrablás

– Kőváry László és Orbán Balázs elbeszélése nyomán –

Amikor Szent István király Gyula vezért elfogatta, Tonuzóbát és feleségét pedig elevenen elásatta, erősen megfélemlettek a pogány hiten levő, bálványozó magyarok. Megfélemlettek az erdélyi urak is: egymás után megtértek az igaz útra, Krisztus urunk hitére.
Mégis akadtak olyan urak, akik ezekből a példákból nem okultak, és a hittérítők prédikációjából nem tanultak. Ilyen volt Apor Sándor úr is, aki a Székelyföld hegyei közé húzódott a térítő papok elől. Hiszen húzódhatott, mert ott is utolérték, ekkor aztán a magas Bálványos hegy tetejére olyan várat építtetett, hogy még a madár is elfáradt, míg oda felrepült.
Ebben a sasfészekben, Apor Sándor úr sziklavárában gyűltek össze a székely urak, hogy a pogány isteneknek áldozzanak, együtt bálványozzanak. Híre futott ennek az istentelenségnek, ezért a környéken Bálványosvárnak hívták a sasfészket.
Történt egyszer, hogy Apor Sándor úr legidősebb fia, aki már házasulandó legény volt, betéved Torja községbe, és ott meglátta a környék legszebb lányát, a szépséges Mike Imolát. Ha meglátta, mindjárt meg is szerette, és azt mondta a lány anyjának:
-    Édes néném, adja nekem a lányát, feleségül kérem!
-    Hogy adnám pogánynak? – kérdezte Mikéné. – Légy keresztény, akkor elveheted.
-    Édes néném, megölöm az ikafalvi emberevő sárkányt!
-    Tőlem megölheted! Légy keresztény, akkor elveheted.
-    Megölöm az ojtozi óriást!
-    Tőlem megölheted! Légy keresztény, akkor elveheted.
Jól van, a fiú nagy búsan elment.
Addig búslakodott, míg a torjai kénes barlanghoz került, és éppen be akart menni, hogy magát elölje, amikor egy ősz-öreg pogány pap megszólította:
-    Állj meg, te fiú! Mondd el a panaszodat, hátha segíthetek rajtad. Ha én sem tudok segíteni, a kénes barlangot még mindig megtalálod.
Elémondja a fiú a panaszát, hogy Mikéné asszonyom nem adja a lányát pogánynak, ő pedig az ősi hitet el nem hagyja semmi áron.
Azt mondja erre az ősz-öreg pap:
-    Nem kérni kell a lányt, hanem rabolni, ahogy az őseid tették. Egy szép vasárnapon, amikor vásár is van, meg templomozás is az új hit szerint, várd meg az istentisztelet végét, s amikor Mike Imola a templomból kilép, öleled át szép gyöngén, emeled fel a nyeregbe, aztán vágtass vele haza. De jól ügyelj, mert az anyja kemény özvegyasszony, s fegyverrel jár! Azért a két öcséd egy-egy csapattal készen álljon!
Most már eleget tudott a fiú.
A következő vasárnapon meghúzódott a templom kapuja mögött, s amikor Mike Imola kilépett, megfogta szép gyöngén, feltette a lóra, akkor maga is lóra pattant, és úgy elvágtatott, mint a szélvész.
Mire a keresztények észbe kaptak, már messze járt, csak a pora látszott.
De akkor Mikéné kiáltozni kezdett:
-    Utána a pogánynak! Fegyverre, keresztények!
Fegyverre is kaptak mindjárt, és sebes vágtatva indultak utána.
Akkor elővágtatott a legkisebb Apor fiú és vele a katonái. Szembefordultak a keresztényekkel, és feltartották őket. De a vásárosok egyre jöttek: a nagy tömeg elnyomta a pogányokat.
-    Előre! Fel a várba! – kiáltotta Mikéné.
De akkor a középső fiú vágtatott elébük; azzal is megvívtak.
Most már egyenesen fellovagoltak, a vár kapuját betörték, és a vár udvaráról azt kiáltotta Mikéné:  
-    Add vissza a lányomat, te Krisztus-tagadó!
Mondotta Imola is csendesebb szóval:
-    Békítsük meg anyámat, légy keresztény!
Akkor Apor István azt mondotta:
-    Én az ősi hitet el nem hagyom. De vért eleget ontottunk a mai napon, két öcsémet, drága testvéremet, ím, elveszítettem. Béküljünk meg egymással, mert én megígérem, szavamat meg sem másolom, hogy a gyermekeimet megkereszteltetem, hogy a keresztény hitben nőjenek fel.
Most már Mikéné asszonyom is megengesztelődött, megbékült a fegyveres nép is.
A holtakat nagy sírással eltemették, azután a fiatalokat összeeskették. Apor István állotta a szavát: minden gyermekét keresztény hitben neveltette.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf