A besenyők megtámadják Magyarországot

cimer besenyo

– A Képes Krónika nyomán –

A kunok betörése után három esztendővel történt, hogy a besenyők is betörtek Magyarországra. Átvonultak Nándorfehérváron, majd átúsztattak a Száván, és Buziás mezején rengeteg zsákmányt szereztek. Amikor a zsákmányolást megelégelték, sértetlenül visszavonultak.

    Amikor ezt a király és a hercegek megtudták, árulással vádolták a nándorfehérvári őrséget, amiért a szövetséget megcsúfolták, és a besenyőket harc nélkül átengedték.

    Összeszedték tehát seregüket, Szalánkeménben gyülekeztek, és ott megbeszélték, hogy az áruló Nándorfehérvárt megszállják és meghódítják.

    Nemsokára ott állottak Nándorfehérvár alatt, és a hatalmas várost pajzsokkal valósággal körülkerítették.

    A görögök és bolgárok nagyon megrémültek, és attól tartottak, hogy ez az ostrom a vár végső veszedelmét jelenti. Ezért titkos követek útján ilyen hamis üzenetet küldtek a besenyőknek:

    -A görögöket és a bolgárokat Vid, a bácsi ispán megtámadta. Csekély sereggel jött, ha rácsaptok, gazdag zsákmányt szerezhettek.

    A besenyők hittek az álnok szavaknak. Csábította őket a zsákmány reménye, ezért bátran rárohantak a magyar seregre.

    Csakhogy János vezérre és a soproniak vitéz hadára találtak, és a bátor magyarok a besenyőket a kard élével elpusztították. A besenyők Kazár nevű fejedelme rémülten vágtatott el a csatatérről, alig tudott a magyarok kezéből megszabadulni.

    A király illő köszönetet mondott János vezérnek, gazdagon meg is ajándékozta, amiért úgy összetörte a sok ezer besenyőt, mint a csiszolt kő a cserépedényt, és mire a király és serege megreggelizett, már szét is verte az ellenséget.

    Ekkor a király és a hercegek a város közelében egy sziklára telepedtek, és a magyarok bemutatták nekik az elfogott besenyőket, a levágottak fejét, a lovakat és a felszerelést. Hadd lássák a görögök és a bolgárok, hogy a besenyőket, akikben ők annyira bíztak, a magyarok kegyetlenül levágták, és ettől megrémülve adják fel a várost.

    Ezután Salamon király és a hercegek kémszemlére indultak. Kiszemelték azokat a helyeket, amelyek ostromszerek elhelyezésére alkalmasak. Amikor a helyszínt alaposan megvizsgálták, visszatértek, és parancsot adtak az ácsoknak, hogy a megjelölt helyeken állítsanak fel nyolc olyan magas fatornyot, amelyek a falak magasságát kétszeresen meghaladják. Ilyen magasságról a katonák a város közepéig szórhatták nyilaikat. A fatornyok között faltörő kosokat helyeztek el, hogy ezekkel a falakat megbontsák. Ezenkívül még számos más ostromlószerszámot is készítettek. Ezekkel a falakat néhol földig lerombolták, de hiába, a város elfoglalni nem bírták, mert az ellenség vitézül védekezett.

    Két hónapja tartott már a megszállás, sokszor megütköztek a magyarok a szaracénokkal, és közülük sokat megöltek, másokat megfutamítottak.

    Történt egyszer, hogy három bátor és vakmerő szaracén kirohant, és nyíllal, parittyával meg lándzsával nagy veszteséget okozott a magyaroknak.

    Amikor ezt Salamon, a király pattantyús vitéze meglátta, célba vette az egyik szaracént, és hajítógépének súlyos kövével agyonsújtotta. Mindjárt odarohantak a magyar vitézek, és el akarták ragadni a holttestet a szaracénoktól, de azok keményen ellenálltak.

    Salamon király és a hercegek látták ezt az ütközetet, és azt mondták a körülöttük álló katonáknak:

    -Bár elragadnák a magyar vitézek azt a testet az ellenségtől!

    Amikor ezt Opos, György és Bors vitézek meghallották, villámgyorsan rárohantak a szaracénokra. Opos volt a legbátrabb: vakmerően üldözőbe vette és a város kapujáig űzte a szaracénokat.

    A város védői követ és nyilat szórtak rá a bástyákról, de Opos sértetlenül visszatért az övéihez.

    Ezalatt György és Bors buzdították a magyarokat, s végül a szaracén holttestét elragadták az ellenségtől, és szemétre hajították.

    Az ostrom harmadik jónapjában egy magyar lány, akit rabul vittek oda, felgyújtotta a várost. A keleti szél hevesen fújt: egyszerre minden épület lángba borult.

    Ekkor a magyarok berohantak a városba azon a részen, ahol a falakat az ostromgépek lerombolták, és a görögöket, a szaracénokat meg a bolgárokat kegyetlenül öldökölték. Akik megmaradtak, azok Niketász vezérrel a fellegvárba menekültek.

    A következő napon, amikor a tűz lecsillapult, a magyarok felkutatták a görögök pincéit. Rengeteg aranyat, ezüstöt, drágakövet, értékes gyöngyöt, szinte felbecsülhetetlen kincset hoztak elő a pincékből. Egy magyar sem volt, aki ott meg ne gazdagodott volna. De a kincs elosztásakor a király és a hercegek között civakodás támadt.

    Ezután azok, akik a fellegvárba menekültek, békét kértek a királytól és a hercegektől. Megígérték, hogy a várat mindenestül feladják, ha életüket és szabadságukat megtarthatják. Erre a király és a két herceg kezet adtak, annak jeléül, hogy többet nem ártanak nekik. Ekkor mindazok, akik a várban voltak, együtt levonultak.

    Niketász vezér pedig, aki Isten anyjának, Szűz Máriának ezüstikonját hordozta, nagy néptömeggel együtt szállt le a várból, és Géza herceg hatalmába adta magát. Niketász tudta, hogy Géza herceg istenfélő, és a foglyokat, a szenvedőket szívéből sajnálja.

    Salamon király kezébe kevesen adták magukat, mert tudták, hogy kemény szívű, és mindenben a fondorkodó Vid ispán szavára hallgat.

    Amikor a király látta, hogy a herceghez sokan, hozzá pedig kevesen jöttek azok közül, akik megadták magukat, nagy méltatlankodott, mert attól tartott, hogy emiatt majd kárt szenved. Éppen ezért amikor Buziás községbe, Vid birtokára érkeztek, a király fel akarta osztani a kincseket, de még azokat a foglyokat is, akik a herceg hétére jöttek le a várból. A herceg pedig szembeszállt a királlyal, ezért aztán nem is bírtak megosztozni a zsákmányon.

    Ez volt hát a bajoknak, a viszályoknak legfőbb okozója.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf