A tök és a csikó

    – Nógrádi népmonda nyomán –

Mátyás király egyik faluban, ahol meghált, korán reggel, ahogy felkel, megy az utcán végig, és arra lesz figyelmes, hogy egy ember nagyon vígan fütyül.

    Odaköszön neki:

    -Jó reggelt adjon Isten, barátom! Magának valami nagyon jól mehet a sora, hogy ilyen korán reggel jólesik a fütyülés.

    -Hát hogy a sorom jól menne, azzal nem dicsekedhetem.

    -Hát akkor mire van a jókedve?

    -Hát arra, hogy most fütyülök egyet, az lesz a früstök. Délben fütyülök egy másikat, az lesz az ebéd, este fütyülök egy harmadikat, az lesz a vacsora.

    -Hát enni mikor eszik? – kérdi Mátyás király.

    -Hát majd ha lesz – azt mondja.

    Kérdezi Mátyás király:

    -Mondja, mit szokott ebben a kertben termelni?

    -Hát krumplit, kukoricát, tököt, zöldégeket.

    -Ide figyeljen, barátom! Mátyás király nagyon szereti a tököt. Őszkor a legszebb tököt, ami a kertjében terem, vigye el neki a budai várba.

    Hát az ember egész nyáron ápolgatja a tököt. Ősz felére az egyik tök egész hatalmasan megnő. Akkor leveszi, és elindul vele Budára, Mátyás királyhoz. Persze mikor a vár kapujába ér, az őrség megkérdezte, hogy mit akar.

    Azt mondja a szegény ember:

    -Ezt a tököt hoztam Mátyás királynak.

    Az őrök nagyot kacagtak, s el akarták kergetni, de Mátyás valahogy észrevette, és megparancsolta, hogy engedjék be.

    Mikor beér, Mátyás király jól megtraktáltatja, ad neki ezer forintot a tökért, meg még külön útra való zsebpénzt is kapott, hogy az ezer forintot hiány nélkül hazavigye.

    Mátyás király a tököt a fogadóteremben helyeztette el.

    Mikor megy a szegény ember hazafele, útközben egy kis szíverősítőt is bebegyelt az útszéli kocsmákban. Ahogy beér a faluba, előveszi az ezer forintot, és lobogtatja, hogy mit kapott ő Mátyás királytól a tökért.

    A szegény ember szomszédjában egy zsíros nyakú paraszt lakott. Amikor meglátja az ezer forintot, amit a szomszédja a tökért kapott, majdnem megütötte a guta.

    De akkor a zsíros nyakú paraszt gondol egyet. Neki van egy hároméves, gyönyörű szép csikója. Olyan, hogy igazán ritkítja párját. Mennyit fog ő ezért kapni Mátyás királytól, ha egy tökért ezer forintot adott!

    Egyik reggel fogja a csikót, és elvezeti Budára Mátyás királyhoz.

    Mikor a kapuba ér, kérdezik, mit akar.

    -Mátyás király őfelségének hoztam ezt a csikót.

    Mátyás királynak jelentést tesznek róla.

    Akkor Mátyás király intézkedik, hogy eresszék ki a csikót a ménesbe, az embert pedig vezessék elébe.

    Mátyás megkérdezte a parasztot, hogy hova való.

    Amikor a paraszt megmondja, hogy honnan való, Mátyás király mindjárt rájött, hogy a tökös embernek a szomszédja. Azt már ottjártában megállapította, hogy nagyon gazdag paraszt. Intézkedik, hogy jó ebédet adjanak neki. Mikor az ebédnek vége volt, így szól Mátyás király:

    -Ide figyeljen, barátom! Látja ott a sarokban azt a tököt?

    -Látom, felséges királyom.

    -Hát az egy ezerforintos tök. Fogja, ezt adom én viszontajándékba a csikóért.

    Felveszi a paraszt a tököt, de alighogy a kapun kijött vele, földhöz puhintotta, és nagy zsörtölődéssel, káromkodással hazaballagott. Amikor hazaért, az első útja a szegény emberhez vezetett nagy adta-teremtettével.

    -Az ördögök szánkáztassák meg magát a neve napján a tökével együtt! Azt kaptam a csikóért!

    Mikor a faluban az esetnek híre futott, volt, aki a zsíros nyakú parasztot talán sajnálta, de a község nagy része ugyancsak örült rajta, hogy így kibánt vele Mátyás király.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf