A tök és a csikó

    – Nógrádi népmonda nyomán –

Mátyás király egyik faluban, ahol meghált, korán reggel, ahogy felkel, megy az utcán végig, és arra lesz figyelmes, hogy egy ember nagyon vígan fütyül.

    Odaköszön neki:

    -Jó reggelt adjon Isten, barátom! Magának valami nagyon jól mehet a sora, hogy ilyen korán reggel jólesik a fütyülés.

    -Hát hogy a sorom jól menne, azzal nem dicsekedhetem.

    -Hát akkor mire van a jókedve?

    -Hát arra, hogy most fütyülök egyet, az lesz a früstök. Délben fütyülök egy másikat, az lesz az ebéd, este fütyülök egy harmadikat, az lesz a vacsora.

    -Hát enni mikor eszik? – kérdi Mátyás király.

    -Hát majd ha lesz – azt mondja.

    Kérdezi Mátyás király:

    -Mondja, mit szokott ebben a kertben termelni?

    -Hát krumplit, kukoricát, tököt, zöldégeket.

    -Ide figyeljen, barátom! Mátyás király nagyon szereti a tököt. Őszkor a legszebb tököt, ami a kertjében terem, vigye el neki a budai várba.

    Hát az ember egész nyáron ápolgatja a tököt. Ősz felére az egyik tök egész hatalmasan megnő. Akkor leveszi, és elindul vele Budára, Mátyás királyhoz. Persze mikor a vár kapujába ér, az őrség megkérdezte, hogy mit akar.

    Azt mondja a szegény ember:

    -Ezt a tököt hoztam Mátyás királynak.

    Az őrök nagyot kacagtak, s el akarták kergetni, de Mátyás valahogy észrevette, és megparancsolta, hogy engedjék be.

    Mikor beér, Mátyás király jól megtraktáltatja, ad neki ezer forintot a tökért, meg még külön útra való zsebpénzt is kapott, hogy az ezer forintot hiány nélkül hazavigye.

    Mátyás király a tököt a fogadóteremben helyeztette el.

    Mikor megy a szegény ember hazafele, útközben egy kis szíverősítőt is bebegyelt az útszéli kocsmákban. Ahogy beér a faluba, előveszi az ezer forintot, és lobogtatja, hogy mit kapott ő Mátyás királytól a tökért.

    A szegény ember szomszédjában egy zsíros nyakú paraszt lakott. Amikor meglátja az ezer forintot, amit a szomszédja a tökért kapott, majdnem megütötte a guta.

    De akkor a zsíros nyakú paraszt gondol egyet. Neki van egy hároméves, gyönyörű szép csikója. Olyan, hogy igazán ritkítja párját. Mennyit fog ő ezért kapni Mátyás királytól, ha egy tökért ezer forintot adott!

    Egyik reggel fogja a csikót, és elvezeti Budára Mátyás királyhoz.

    Mikor a kapuba ér, kérdezik, mit akar.

    -Mátyás király őfelségének hoztam ezt a csikót.

    Mátyás királynak jelentést tesznek róla.

    Akkor Mátyás király intézkedik, hogy eresszék ki a csikót a ménesbe, az embert pedig vezessék elébe.

    Mátyás megkérdezte a parasztot, hogy hova való.

    Amikor a paraszt megmondja, hogy honnan való, Mátyás király mindjárt rájött, hogy a tökös embernek a szomszédja. Azt már ottjártában megállapította, hogy nagyon gazdag paraszt. Intézkedik, hogy jó ebédet adjanak neki. Mikor az ebédnek vége volt, így szól Mátyás király:

    -Ide figyeljen, barátom! Látja ott a sarokban azt a tököt?

    -Látom, felséges királyom.

    -Hát az egy ezerforintos tök. Fogja, ezt adom én viszontajándékba a csikóért.

    Felveszi a paraszt a tököt, de alighogy a kapun kijött vele, földhöz puhintotta, és nagy zsörtölődéssel, káromkodással hazaballagott. Amikor hazaért, az első útja a szegény emberhez vezetett nagy adta-teremtettével.

    -Az ördögök szánkáztassák meg magát a neve napján a tökével együtt! Azt kaptam a csikóért!

    Mikor a faluban az esetnek híre futott, volt, aki a zsíros nyakú parasztot talán sajnálta, de a község nagy része ugyancsak örült rajta, hogy így kibánt vele Mátyás király.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf