Budai Ilona

Magyar népballada

ballada o ilone budai budai ilona balladja 55dd45Budai Ilona ablakba könyökle, –
Hallja, hogy ellenség rabol a környékbe.
Csak eszibe juta kincses kis ládája,
S kincses kis ládáját hóna alá fogja,
Hajadon kis lányát jobb kezin vezette,
Futkosó kis fiát bal kezire vette.

Megyen, megyen, megyen, sűrű, fenyves erdőn,
Egy fölhagyott úton, sötét rengetegön, –
Hát, mintha hallaná lovak dobogását,
S csakhamar leteszi hajadon kis lányát.
Hajadon kis lánya ilyenképpen síra:
– Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba!
Essék meg a szíved, ne hagyj itt engemet!
– Bizony itthagylak én, leányom, tégedet:
Mert leány helyibe leányt ad az Isten,
De pénzem helyibe ingyen nem ad Isten!

Megyen, tovább megyen sűrű, fenyves erdőn,
A fölhagyott úton, sötét rengetegön.
Hát, mintha hallaná lovak dobogását,
S csakhamar leteszi futkosó kis fiát.
Futkosó kis fia ilyenképpen síra:
– Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba!
Essék meg a szíved, ne hagyj itt engemet!
– Bizony itthagylak én, édes fiam, téged:
Mert fiú helyibe fiút ad az Isten,
De pénzem helyibe ingyen nem ad Isten!

Megyen, tovább megyen sűrű, fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sötét rengetegön,
Míg eljuta végre egy szép tágas rétre –
Hát egy bivalytehen azon jődögel le:
Az idei bornyát szarva között hozta,
A tavalyi bornyát maga után rítta.
Ezt hogy megpillantá Budai Ilona,
A földre borula, keservesen sira,
Keservesen sira, kárhoztatá magát:
– Az oktalan állat nem hagyja el bornyát, –
Istenem, Istenem, én édes Istenem,
Hát én, lelkes lévén, hogy’ hagyám gyermekem?!

Avval visszafordult a nagy fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sötét rengetegön.
Csakhamar elérte s odanyújtá ujját,
S híni kezdé szépen az ő kics fiát.
– Bizony, nem megyek én mert nem voltál anya;
Ha az lettél volna, itt nem hagytál volna!
Megyen tovább, megyen a nagy fenyves erdőn,
A fölhagyott úton, sötét regetegön.
Csakhamar elérte s odanyújtá ujját,
S híni kezdé szépen hajadon kis lányát.
– Bizony, nem megyek én, mert nem voltál anya;
Ha az lettél volna, itt nem hagytál volna!

Hogy ezt így hallotta, ilyenképpen sira:
– Immán olyan vagyok, mint út mellett a fa:
Aki ott elmegyen, ágaimat rontja,
Ágaimat rontja s a sárba tapodja…

Udvarhelyszék; közölte: Kriza János

ballada o ilone budai budai ilona balladja 55dd45

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf