Szabács viadala

– Heltai Gáspár krónikája nyomán –

Amíg Mátyás király a csehek ellen hadakozott, a törökök felbátorodtak, egyre feljebb vonultak, végre a Száva folyó partján erős várat építettek, és ezt Szabács várának nevezték. Amikor pedig meghallották, hogy Mátyás király Magyarországra visszatért, Szabács várát mindenképpen megerősítették, és a sereg legjavát a vár őrizetére küldték.

Mátyás király erős sereggel indult a török ellen. A Száva vizén baj nélkül átkelt, aztán árkot ásatott, és palánkot rakatott, hogy senki a várba élést ne vehessen. Amikor ez megvolt, felhúzatta az ágyúkat, és éjjel-nappal folyvást lövette a várat. Ezután rohamra küldte a sereget: erős harc folyt a falakon, de a török visszaszorította a magyarokat.

Ekkor a király elhatározta, hogy maga indul kémszemlére. Csónakba szállt, csak egy inast és egy evezőst vitt magával, és a sötét éjszakában kémlelni kezdte a bástyákat.

De egyszerre a törökök észrevették a csónakot, és ráigazítottak egy tarackot. A tarack golyója az inast elsodorta a király mellől, de Mátyás nem ijedt meg, tovább vizsgálódott, és csak akkor tért vissza, amikor mindent szemügyre vett.

Az egész magyar tábor csodálkozott a király vakmerőségén.

Már hosszú ideje folyt az ostrom, de csak nem volt eredménye. Ekkor a király fortélyokat kezdett kigondolni.

Az egyik éjjel a táborból elbocsátott egy nagyobb sereget, és titkon a vár mögött egy völgybe irányította. Ezután kora reggeltől napestig szüntelenül ostromolta a várat – a másik sereggel. Amikor pedig besötétedett, elindította a tábort, és elvonult a vár alól.

Éberen figyelték ezt a törökök. Amikor látták, hogy a magyar tábor elvonul, nagyon megörültek, mert azt hitték, Mátyás megunta az ostromot. Nagy lakomát csaptak, enni-inni kezdtek, egyesek lepihentek, mások a várból kijöttek, és minden félelem nélkül a szabadban járkáltak.

Ekkor hirtelen előbukkant az elrejtett sereg a völgyből, és váratlanul megrohanta a várat. Mire a török észbe kapott, a magyarok minden bástyát elfoglaltak. Azokat pedig, akik kinn rekedtek, mind egy szálig levágták.

A király sem késlekedett: a másik sereggel visszafordult. A király jelenlététől szívet vettek a vitézek, és még keményebben vívtak a török ellen. Sok törököt elvágtak, akkor a többi megadta magát.

Mátyás király Szabács várát jól megerősítette. Nagy árkot ásatott, és a Száva vizét úgy elvezette, hogy attól fogva Szabács egy szigetben állott.

Amikor híre járt, hogy Mátyás király az erős Szabácsot bevette, nagy öröme volt az országnak rajta, és mindnyájan hálát adtak Istennek. Örültek rajta az olaszok is: a pápa Rómában egy püspököt küldött követségbe, és vele ötvenezer aranyat ajándékba.

 

szabacsvara

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf