Cságoly Péterfia Béla: Lakodalmas dalok a Kárpát-hazában

Új sorozatunk a magyar népszokások egy fontos mozzanatát kíséri végig: a lakodalmat. Az esküvői dalok, lakodalmi énekek egy része csakis lakodalom alkalmából szólalhat meg, nagyobb részük azonban csak lokálisan lakodalmi ének, s más területeken a lakodalomtól függetlenül,máskor például a szerelmi énekeknél is jelentkezik. A lakodalom költészetéből az összes, elsősorban lakodalomban szereplő dal és rítusének közhasználatú elnevezése lakodalmas. A többé-kevésbé sajátosan lakodalom költészetének mondható anyag mellett elhangzik a lakodalomban a résztvevők szinte teljes dalrepertoárja és hangszeres zenéje. Formailag is változatos a lakodalom költészete. A lakodalmi rítusénekek a lakodalom egyes mozzanatait kísérik, néha szinte illusztrálják, mint a télizöld-szedést kísérő énekek Nyitrában, kísérő, tájanként eltérő hozománykérő énekek (Dunyhám, párnám de kurta ...), a menyasszony öltöztetését kísérő énekek (Zörög a kocsi, pattog a Jancsi...), a különböző utcai vonulásokat kísérő dalok s a csak szűkebb területeken fellépő sajátos szokások énekei. Ezeket a rítusokat folyamatában, egymás után mutatjuk be. Legfontosabb forrásunk volt Kiss Lajos: Lakodalmas dalok című könyve, más, ugyancsak fontos részleteket a dalok egykori gyűjtőinek köszönhetjük.
Gyűjtők névsora:

Bartók Béla
Békefi Antal
Borsai Ilona
Dincsér Oszkár
Domokos Pál Péter
Jagamas János
Kiss Lajos
Kodály Zoltán
Lajtha László
Lükő Gábor
Mathia Károly
Mező Imre
Rajeczky Benjamin
Schiffert-Szomjas
Schneider Lajos
Vargyas Lajos
Veress Sándor
Végvári Rezső
Víg Rudolf
Vikár Béla

Többjük neve biztosan ismerősen cseng szinte mindenkinek, de tény, a magyar néplélek, az egykori magyar paraszti kultúra megőrzésének fontos emlékeiért örökké hálás lehet az utókor az összes gyüjtőnek.
                                                                                                                                                                                          – cspb –

A lakodalom mozzanatai 1. rész

 

A lakodalmi szokások igen változatosak, és időben, térben sok eltérést mutatnak. Ezért nem lehet róluk egységes, összefogó leírást adni. Régente a lakodalom sokkal nagyobbszabású volt, általában 3 napig tartott, a mostani jóval egyszerűbb és többnyire egy nap alatt zajlik le. Így régi lakodalmas szokások elmaradnak, helyet változtatnak, s az eltolódások következtében sok mozzanat értelmét veszti. A lakodalom zenéje is sokkal gazdagabb volt régebben, az egyes fázisokhoz sokkal több szertartásos dal kapcsolódott, míg újabban inkább csak a szórakoztatást szolgálja. Hogy a könyvecskénkben közölt dalok szerepét jobban megérthessük, az egyes dalokat magyarázó Jegyzetek mellett rövid összefoglalásban itt adjuk a lakodalom kiemelkedőbb mozzanatait. Természetesen nem egy lakodalom, hanem az összes lakodalmi típusok jellegzetes, megkülönböztető mozzanatairól van szó. Ezek időrendben kb. így következnek:

 

K é r e t é s (leánykérés). A fiatalok előzetes megegyezése után. Eredményes kéretéskor a legény a leánytól jegyajándékot (jegykendőt, gyűrűt) kap. Régente kéretéskor szertartási dalokat is énekeltek.

1 sz Leánykérés 2 old

1 sz Leánykérés 3 old

 

 

 

 

 

 

K é z f o g ó (eljegyzés, kendőlakás stb.). Nyilvános tanúságtétel a fiatalok házassági szándékáról. Ünnepélyességét sokféle szokás, így alkalmi dalok éneklése is emeli.

2 sz Kézfogó

3 sz Kézfogó 1 old

4 sz Kézfogó

 

 

 

 

 

5 sz Kézfogó

 

 

 

 

 

D u n n a t ö l t é s. A jegyesidő alatt a menyasszony ágyneműjének elkészítése a rokonság által összeadott tollból, régi szertartási énekek dalolása mellett.

6 sz Dunnatöltés 1 old

 6 sz Dunnatöltés 3 old6 sz Dunnatöltés 2 old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf