Jakab Ödön: Mikor a bánat…

Mikor a bánat hajdan meglepett
S szívemre szállott, zordon, néma gyásszal,
Mint őszi tájra száll a lomha köd:
Sokszor esengém akkor a halált,
Mely a szem fényes világát kioltja,
S elállva vérünk patakzó futását,
Olyanná tészi a zajgó kebelt,
Minő a hangos szőlőhely leszen,
Ha víg szüretje egyszer véget ért:
Pusztán enyésző, elhagyott.

De a mióta megtaláltalak,
S áldó szerelmed minden gyönyörét
Pazar bőségben halmozád reám;
Mióta főmet itt nyugaszthatom.
Kebled felett, e megszentelt oltáron,
Melynek szelíden zengő csengettyűje:
Szíved verése leborulni készt;
Azóta félek, irtózom a sírtól,
S kerülöm, mint a nap az éjszakát.

Nem attól félek, hogy majd ott alant
Örökre kötve tart a ronda föld;
Hogy ez a test, mely egykor ide fenn
Örömmel vette az élet javát,
Alaktalan részekre szakadoz,
Melyekből késő századok viharja
Magának könnyű játékszert kavar.
S a névtelen port messze elzilálja
A nagy világűr tágas csarnokában:

Hanem csak az fáj, attól rettegek,
Hogy nem fogok ott emlékezni rád!
Gyilkos felejtés ejt meg lent a sírban
S örök időkön keresztül soha
Nem fogja tudni szendergő porom,
Hogy te is voltál és én is valék!
Irtóztató lesz elfelednem ott,
Hogy ezt az ajakat egykor csókolám,
Hogy ezt a hangot egykor ismerém;
Hogy ezt a kedves zsenge termetet
Egykor karommal forrón ölelém;
S hogy míg ez áldó szép szemek honából
Mosolygott rám a tiszta szerelem:
Beh boldog voltam itt e föld felett,
S e szív téged beh híven szeretett!

 

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf