Peterdi Sándor: A táncoló betűk

Igen sokat bosszantotta Lujzácska a Pali gyereket, mert csúnyán írt. Kinevette, kicsúfolta, hogy macskakaparáshoz hasonlít az írása. Ez még csak hagyján, de a mama is előállott s így szólt:
- Hej te Palika, ugyan hogy írhatsz olyan csúful. nem szégyenled magadat? Nagy diák létedre nem tudsz egy sort tisztességesen leírni. Micsoda „B” betűt ez? Az egyik fele előre dűl, mintha orra akarna esni, a másik fele pedig názd, hogy hanyatt vágódott. No meg ez a „H” betű! Addig nem foglak szeretni, míg több figyelemmel nem írsz! Mert a csúf írásnak oka csak az, hogy amikor a leckét kell megírnod, nem ott jár az eszed, hanem a pajtásaidnál, s akkor azután sietve összekapkodod az egész feladatot, írsz nyakra-főre, csakhogy meglegyen.
Palika restelkedve hallgatta a jó mama feddő szavát és bizony nem sok hiányzott hozzá, hogy megitassa könnyeivel az egereket. Elvette édesanyjától az irkát és lesütött szemekkel ment vissza a szobába.
Belátta, hogy mamájának igaza van. És már hányszor figyelmeztette, hogy gyakorolja magát és szépen, nyugodtan formálja az egyes betűket. Palika egy ideig ímmel-ámmal követte az intő tanácsot, de csakhamar ismét elfelejtette.
Most azonban feltette magában, hogy megtanul rendesen írni, ha mégannyi fáradságágba kerülne is.
Csinált magának egy kis füzetet és abba nyugodtan, figyelmesen gyakorolgatni kezdte az írás mesterségét. A mama örvendezve látta, hogy fiacskája most az egyszer komolyan veszi a dolgot, s nem ellenezte, hogy vacsora után még egy kicsit írjon.
Mikor aztán Palika érezte, hogy elfáradt, – lefeküdt és csakhamar el is aludt.
Egyszerre az éj csöndjében sajátságos hangok ütötték meg füleit.
O – o – o – sz – sz – sz – ü – ü – ü – r – r – r – z – z… hangzott körülötte.
Palika csodálkozva nézett maga elé s ím, a levegőben sok-sok betűt látott keringve éppen feléje közeledni. Volt ott kicsiny is, nagy is, írott és nyomtatott; egyszóval mindenféle alakú és nagyságú betű.
A sokaságból ekkor kivált egy kis „i” betű. Karcsú, daliás alak volt, s fejét büszkén, egyenesen tartotta; látszott, hogy igen sokat ad magára. Midőn Palihoz ért, hangosan reá kiáltott:
- Miért rontod el mindig szép termetemet? Ajánlom hogy ezentúl kíméletesen bánj velem, különben jaj neked! – És olyan haragosan nézett Palikára, hogy ez hamarjában azt sem tudta, mit csináljon.
Alig távozott el az „i”, már az „m” betű támadt reá:
- Hát púpos vagyok én, no nézz reám! – kiáltá Palira. – Pedig te mindig kinőtt hátakat csinálsz; azután hosszabb az én egyik lábam, mint a másik – mint a te füzeteidben? Vigyázz magadra, mert nem sokáig fogom tárni e léhaságot. Megértetted?
- Mit szóljak én? – szólt haraggal az „ö” betű, – úgy-e mily szép termetem van s látnátok mit csinál velem ez a fiú. Hol olyan sovány vagyok, mint az egyiptomi hét szűk esztendő, hol pedig olyan széles, mint egy duda! Mind ez még hagyján. De azt nem fogom tűrni, hogy vakká tégy, érted? Nekem két szemem van, azt mondom, el ne felejtsed őket ezentúl soha!
Pali kénytelen volt igazat adni a szegény „ö”-nek, mert azt a két pontot elfelejtette felrakni a gyors írás közben.
Az „ö” után jött a „t”, ki azért haragudott, hogy Palika a dárdáját felejti el mindig; jött a „D”, ki fenyegetődzött, mert Pali nem adta meg soha szép formáját; és jöttek sorban a többi betűk is, kiknek mind panaszuk volt a rendetlen fiú ellen.
Pali fogvacogva nézte a haragosan sürgölődő-forgolódó betűket, kik most hirtelen összefogódzkodtak és keringeni, ugrálni, táncolni kezdtek, mindig vadabbul. Hirtelen közrekapták Palit és most már neki is ugrálni kellett.
- Eresszetek! Eresszetek! – kiáltá a fiúcska, – ne dobáljatok úgy ide s tova!
- Nem-e? – kacagtak gúnyosan a betűk, – de azért te minket dobálsz a füzetedben, mi!
Pali rémülten felsikoltott és – felnyitotta szemeit. Az ijesztő képek eltűntek és az édes mama mosolygó arcát látta maga előtt. Megkönnyebbülten sóhajtott fel…
Ezentúl Pali mindig figyelmesen, vigyázva írt, s nemsokára az ő írása volt a legrendesebb az iskolában.

 

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf